Genberegne formler i PowerPivot

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Når du arbejder med data i Power Pivot, kan du have behov for at opdatere dataene fra kilden, genberegne de formler, du har oprettet i beregnede kolonner, eller sikre dig, at de data, der er vist i en pivottabel, er opdateret.

Dette emne beskriver forskellen mellem opdatere data og genberegne data, giver et overblik over, hvordan genberegning udløses, og beskrives indstillingerne for at styre genberegning.

Om opdatering eller genberegning af data

Power Pivot bruger både dataopdatering og genberegning:

Dataopdatering betyder, at få opdaterede data fra eksterne datakilder. Power Pivot ikke automatisk kan finde ændringer i eksterne datakilder, men data kan opdateres manuelt, fra vinduet Power Pivot eller automatisk Hvis projektmappen er delt på SharePoint.

Genberegning betyder, at opdatere alle kolonner, tabeller, diagrammer og pivottabeller i projektmappen, der indeholder formler. Fordi genberegning af en formel medfører en ydeevne omkostning, er det vigtigt at forstå de afhængigheder, der er knyttet til hver beregning.

Vigtigt!: Du må ikke gemme eller publicere projektmappen, før formlerne i den er genberegnet.

Manuel eller automatisk genberegning

Som standard genberegner Power Pivot automatisk, samtidig med at den nødvendige behandlingstid optimeres. Genberegning kan tage tid, men det er en vigtig opgave, fordi kolonneafhængighederne bliver kontrolleret under genberegningen, og du får besked, hvis en kolonne er ændret, hvis dataene er ugyldige, eller hvis der er opstået en fejl i en formel, som tidligere fungerede. Du kan dog vælge validering fra og kun opdatere beregninger manuelt. Det gælder især, hvis du arbejder med komplekse formler eller meget store datasæt og vil styre, hvornår der sker opdateringer. 

Der er fordele ved både den manuelle og den automatiske tilstand. Vi anbefaler imidlertid kraftigt, at du bruger den automatiske genberegningstilstand. Denne tilstand sørger for, at Power PivotPower Pivot -metadataene er synkroniserede og forhindrer, at der opstår problemer, der skyldes sletning af data, ændringer i navne eller datatyper eller manglende afhængigheder. 

Bruge automatisk genberegning

Når du bruger automatisk genberegningstilstand, vil alle ændringer af data, der medfører, at resultatet af en eller flere formler ændres, udløse genberegning af hele den kolonne, der indeholder en formel. De følgende ændringer kræver altid, at formler genberegnes:

 • Værdier fra en ekstern datakilde er opdateret.

 • Definitionen på formlen er ændret.

 • Navne på de tabeller eller kolonner, der er henvist til en formel, er ændret.

 • Relationer mellem tabeller er tilføjet, ændret eller slettet.

 • Nye målinger eller beregnede kolonner er tilføjet.

 • Der er foretaget ændringer i andre formler i projektmappen, hvilket betyder, at kolonner eller beregninger, der afhænger af den pågældende beregning, skal opdateres.

 • Der er indsat eller slettet rækker.

 • Du har anvendt et filter, der kræver udførelse af en forespørgsel om at opdatere datasættet. Filteret kan være anvendt enten i en formel eller som en del af en pivottabel eller et pivotdiagram.

Bruge manuel genberegning

Du kan bruge manuel genberegning til at undgå at beregne formelresultaterne, indtil du er klar. Manuel tilstand er særligt nyttigt i disse situationer:

 • Du er ved at designe en formel ved hjælp af en skabelon og ønsker at ændre navnene på de kolonner og tabeller, der bruges i formlen, inden du validerer den.

 • Du ved, at nogle data i projektmappen er blevet ændret, men du arbejder med en anden kolonne, som ikke er ændret, så du vil gerne udsætte en genberegning.

 • Du arbejder i en projektmappe, som har mange afhængigheder, og ønsker at udsætte genberegning, indtil du er sikker på, at alle de nødvendige ændringer er blevet udført.

Bemærk, at så længe projektmappen er indstillet til manuel beregningstilstand, udfører Power Pivot i Microsoft Excel 2013 til Excel ikke nogen validering eller kontrol af formler. Det har følgende konsekvenser:

 • Alle nye formler, som du tilføjer i projektmappen, bliver markeret som fejlbehæftede.

 • Der bliver ikke vist nogen resultater i nye, beregnede kolonner.

Sådan konfigureres projektmappen til manuel genberegning

 1. Power Pivot, klik på Design > beregninger > Indstillinger for beregninger > Manuel beregningstilstand.

 2. Hvis du vil genberegne alle tabeller, skal du klikke på Indstillinger for beregninger> Beregn nu.

  Formlerne i projektmappen kontrolleres for fejl, og tabellerne bliver opdateret med eventuelle resultater. Afhængig af mængden af data og antallet af beregninger kan det tage noget tid, før du igen kan arbejde med projektmappen.

Vigtigt!: Før du publicerer projektmappen, skal du altid ændre beregningsmetoden tilbage til automatisk. Dette vil forhindre problemer med at oprette formler.

Fejlfinding i forbindelse med genberegning

Afhængige

Når en kolonne afhænger af en anden kolonne, og indholdet af den anden kolonne ændres på nogen måde, er det muligvis nødvendigt at genberegne alle de relaterede kolonner. Hver gang der udføres ændringer i Power Pivot-projektmappen, udfører Power Pivot i Microsoft Excel 2013 til Excel en analyse af de eksisterende Power Pivot -data for at afgøre, om en genberegning er nødvendig, og udfører opdateringen på den mest effektive måde.

Antag f.eks, at du har en tabel, Salg, der er relateret til tabellerne, produkt - og ProductCategory; og formler i tabellen Sales afhænger begge af de andre tabeller. Ændringer til det produkt eller ProductCategory tabeller medfører alle beregnede kolonner i tabellen Sales genberegnes. Dette giver mening, når du mener, at du muligvis formler, som opløftes salg efter kategori eller efter produkt. Derfor er er vigtigt resultaterne korrekt. de formler, der er baseret på dataene skal genberegnes.

Power Pivot udfører altid en fuldstændig genberegning for en tabel, fordi en fuldstændig genberegning er mere effektiv end at søge efter ændrede værdier. De ændringer, som udløser genberegning, kan være så omfattende ændringer som sletning af en kolonne, ændring af den numeriske datatype i en kolonne eller tilføjelse af en ny kolonne. Imidlertid er det sådan, at selv tilsyneladende ubetydelige ændringer såsom at ændre navnet på en kolonne også kan udløse en genberegning. Det skyldes, at kolonnenavnene bruges som id'er i formlerne.

I nogle tilfælde kan Power Pivot afgør, kolonner kan udelades fra genberegning. Eksempelvis hvis du har en formel, der søger efter en værdi som [produktfarve] fra tabellen produkter , og den kolonne, der er ændret er [antal] i tabellen Sales , formlen behøver ikke at genberegnes, selvom den tabellerne Salg og produkter er relaterede. Men hvis du har de formler, der er afhænger af Salg [antal], genberegning er påkrævet.

Rækkefølge for genberegning af afhængige kolonner

Afhængigheder beregnes før genberegning. Power Pivot følger rækkefølgen af afhængigheder, hvis der er flere kolonner, som er afhængige af hinanden. Det sikrer, at kolonnerne behandles med maksimal hastighed i den rigtige rækkefølge.

Transaktioner

Handlinger, som genberegne eller opdatere data foregå som en transaktion. Det betyder, at hvis en del af opdateringshandlingen mislykkes, skal de resterende operationer føres tilbage. Dette er at sikre, at data ikke er tilbage i en delvist behandlet tilstand. Du kan ikke administrere transaktionerne, som du gør i en relationel database eller oprette kontrolpunkter.

Genberegning af omskiftelige funktioner

Nogle funktioner, f.eks. NOW, RAND og TODAY, har ikke faste værdier. For at undgå problemer med ydelsen medfører udførelse af en forespørgsel eller filtrering normalt ikke, at disse funktioner genberegnes, hvis de bruges i en beregnet kolonne. Resultaterne for disse funktioner genberegnes kun, når hele kolonnen genberegnes. Disse situationer omfatter opdatering fra en ekstern datakilde eller manuel redigering af data, der kan forårsage en ny evaluering af formler, der indeholder disse funktioner. Omskiftelige funktioner, f.eks. RAND, NOW eller TODAY, bliver imidlertid altid genberegnet, hvis funktionen bruges i definitionen af et beregnet felt.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×