Gemme i SharePoint (PowerPivot)

Du kan gemme Excel-projektmapper med datamodeller fra Power Pivot på et SharePoint-websted, der er blevet udvidet til at understøtte adgang til datamodeller. Når projektmappen er blevet publiceret, afgør SharePoint-tilladelser og dokumentegenskaber, hvordan andre kan få vist og bruge din projektmappe.

Inden du går i gang

Publicering af projektmapper til SharePoint kræver, at du har tilstrækkelige tilladelser, software og viden om, hvordan du kan forberede din projektmappe til publicering.

Serversoftware

For at du kan få vist projektmapperne i en browser, skal den SharePoint-server, du bruger, have Power Pivot til SharePoint og Excel Services. Begge tjenester er påkrævet til behandling og gengivelse af projektmapper i SharePoint.

Du kan nogle gange afgøre, om du har den rigtige software, ved at se på biblioteker og genvejsmenuer på dit websted, men det kan være nødvendigt at spørge SharePoint-administratoren, om den nødvendige serversoftware er installeret. Hvis dit websted indeholder Power Pivot-galleri, så er Power Pivot til SharePoint installeret. Hvis du på samme måde kan åbne en Excel-projektmappe i et browservindue uden at skulle downloade filen til Excel-computerprogrammet, så kører Excel Services på din SharePoint-server.

Hvis du har planer om at planlægge automatiske dataopdatering for din projektmappe, skal du sørge for at kontakte serveradministratoren for at sikre dig, at de dataudbydere, du brugte til at importere data, også er tilgængelige på serveren.

Tilladelser

Når du gemmer et dokument i SharePoint, afgør SharePoint-tilladelser, hvem der kan få vist, redigere eller slette dit arbejde. I den følgende tabel er det beskrevet, hvilke SharePoint-tilladelser, der giver specifikke rettigheder til de projektmapper, du publicerer:

Tilladelse

Rettigheder

Visning

Alle med tilladelsesniveauet Visning kan åbne projektmappen ved at gå til filens URL-adresse. Derudover giver tilladelsesniveauet Visning også mulighed for at bruge din projektmappe som en skrivebeskyttet ekstern datakilde for andre Excel-projektmapper eller -rapporter.

Bidrage

Tilladelsesniveauet Bidrag er højere, fordi det giver tilladelse til at tilføje, redigere eller slette dokumenter i et SharePoint-bibliotek.

Fuld kontrol

Fuld kontrol omfatter alle de tilladelser, der er knyttet til Bidrag, samt muligheden for at oprette eller administrere listen eller biblioteket og fortryde en udtjekning.

Adgang til et hvilket som helst SharePoint-websted eller -bibliotek tildeles via tilladelser, som en webstedsadministrator eller -ejer angiver for grupper eller individuelle brugere.

De fleste personer har enten tilladelsesniveauet Visning eller Bidrag. Du kan se, hvilke tilladelser du har, ved at se på menuen Webstedshandlinger på dit SharePoint-websted. Hvis det eneste element i menuen er Vis alt indhold på webstedet, har du tilladelsesniveauet Visning, og du kan ikke publicere filer på dette SharePoint-websted. Hvis du får vist en længere liste over elementer, eller hvis du ser Biblioteksværktøjer på båndet, så har du tilladelsesniveauet Bidrage.

Forberede din projektmappe

Før du publicerer en Excel-projektmappe, der indeholder Power Pivot-data, skal du følge denne tjekliste for at forberede dit dokument:

 1. Læs om, hvordan du kan oprette en projektmappe, der bruger forbindelsesoplysninger, der fortsat fungerer, efter filen er blevet publiceret.

 2. Forstå de sikkerhedsmæssige overvejelser i forbindelse med publicering af Power Pivot-data i SharePoint.

 3. Du kan forbedre den visuel præsentation af din projektmappe på SharePoint med disse forslag:

  • Giv dine Excel-regneark beskrivende navne. Regnearksnavne bliver til sidenavne, når dokumentet publiceres i Power Pivot-galleriet.

  • Deaktiver ubrugte visuelle elementer. Deaktiver Gitterlinjer, Formellinje og Overskrifter i visningsområdet under fanen Vis i Excel-vinduet.

  • Skjul Excel-regneark, der er tomme, eller som ikke er relevante for rapporten. I Excel-vinduet skal du højreklikke på en arkfane og vælge Skjul ark.

  • Markér celle A1, før du gemmer og publicerer projektmappen. Når der åbnes en publiceret fil i et browservindue, fokuseres der på den senest aktive celle i projektmappen. Ved at anbringe markøren i celle A1, sikrer du dig, at det øverste venstre hjørne af regnearket er placeret i øverste venstre hjørne i browservinduet.

Kontrollere indstillinger for godkendelse og opdatering

For at opnå de bedste resultater skal du bruge Excels standardindstillinger for godkendelse og dataopdatering.

Kontrollere Windows-godkendelse

Excel angiver som standard Windows-godkendelse, så identiteten på den person, der får vist projektmappen, bruges til at få adgang til dataene for datamodellen. Hvis standardindstillingen bevares, kan Power Pivot-serversoftwaren registrere nøjagtige oplysninger om, hvem der bruger Power Pivot-projektmapper, så du bedre kan samarbejde med de kollegaer, der bruger dine data. Hvis du angiver None eller et SSS-id (Secure Store Service), registreres projektmappeforbrugsdataene for den uovervågede Excel Services-brugerkonto (eller for SSS-id'et) i stedet for en faktisk person i organisationen.

 1. Klik på Eksisterende forbindelser under fanen Data i Excel.

 2. I dialogboksen Eksisterende forbindelser skal du klikke på en forbindelse i projektmappen > Åbn

 3. Klik på Egenskaber > Definition > Godkendelsesindstillinger.

 4. Kontrollér, at Brug den godkendte brugers konto er markeret.

Angive indstillinger for opdatering

Indstillinger for opdatering kan påvirke, hvordan du får vist et eksempel på en Power Pivot-projektmappe i biblioteket for Power Pivot-galleriet. Hvis projektmappen f.eks. anvender opdateringen ved åbning, og Excel Services er konfigureret til at udsende en advarsel for dataopdateringshandlinger, får du vist et miniaturebillede af Excels advarsel om dataopdatering i stedet for et eksempelbillede af et dokument.

 1. Klik på Forbindelser > Egenskaber under fanen Data i Excel.

 2. Under Forbrug > Opdatering skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Opdater data, når filen åbnes ud fra nedenstående anbefalinger, der varierer afhængigt af, hvordan der opnås adgang til dataene i datamodellen:

Dataadgang

Anbefaling om opdatering

Integreret i projektmappen (mest almindelige scenarie)

Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet Opdater data, når filen åbnes. Fordi alle dataene er integreret, er det unødvendigt at opdatere dem, hver gang du åbner projektmappen.

Gemt som en ekstern datakilde (f.eks. hvis du har konfigureret en ekstern dataforbindelse til en projektmappe i stedet for at importerer dens data)

Markér afkrydsningsfeltet Opdater data, når filen åbnes. Fordi dataene er gemt på en anden placering, skal opdateringen ske for at få eventuelle nye ændringer med i dataene.

Hvis du vil tillade, at der genereres et eksempelbillede, skal du bede din SharePoint-administrator om at tilpasse indstillingen Advar ved opdatering i Excel Services. Du kan få mere at vide i artiklen Create a trusted location for Power Pivot sites på TechNet.

Dataopdateringshandlinger på serversiden (gælder for projektmapper, du gemmer på SharePoint og planlægger til dataopdatering i Power Pivot).

Markér afkrydsningsfeltet Opdater data, når filen åbnes. Da der er planlagt dataopdatering for denne projektmappe, aktiverer Power Pivot automatisk egenskaben Opdater data, når filen åbnes for denne projektmappe for at sikre, at pivottabelcachen erstattes med nyere data. Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet, markeres den automatisk, når du igen gemmer projektmappen i SharePoint.

Vælge en placering til filen

Dokumenter, som du deler på et websted, opbevares typisk i et dokumentbibliotek. Delte dokumenter er det mest almindelige dokumentbibliotek, men et SharePoint-websted, der indeholder Power Pivot til SharePoint, vil ofte have galleriet i Power Pivot, som giver mulighed for eksempelvisning, brugerdefinerede biblioteksvisninger og nem adgang til konfiguration af tidsplaner for dataopdatering for projektmappen.

Du skal vælge en SharePoint-server, der har Power Pivot til SharePoint. Hvis du publicerer på en server, der ikke har Power Pivot-serversoftwaren, indlæses dataene ikke, når du åbner dokumentet fra et bibliotek.

Du kan vælge Delte dokumenter, galleriet i Power Pivot eller et hvilket som helst andet dokumentbibliotek at gemme din projektmappe i. Hvis du vil bruge disse placeringer, skal du kende URL-adressen til biblioteket. På et almindeligt SharePoint-websted er URL-adresserne til disse biblioteker som følger:

 • http://<servernavn>/Shared%20Documents

 • http://<servernavn>/PowerPivot%20Gallery

 • Du kan finde URL-adressen til et hvilket som helst bibliotek ved at højreklikke på et dokument i biblioteket og vælge Egenskaber. Adressen (URL) viser SharePoint-stien til dokumentet. Sørg for at bruge musen til at markere hele URL-adressen. Nogle gange kan lange URL-adresser være delvist skjult fra visningen.

 • Du er sandsynligvis nødt til at redigere URL-adressen, før du kan bruge den. Særligt hvis URL-adressen indeholder egenskaber for visning og kilde, bør du fjerne disse egenskaber for at få en brugbar placering, der består af server-, websteds- og biblioteksnavn. Eksempelvis kan du med følgende URL-adresse få den faktiske URL-sti ved at holde den del med fed skrift og slette resten: http://Contoso/Sales/_layouts/xlviewer.aspx?id=/PowerPivot%20Gallery/ContosoSales.xlsx&Source=http%3A%2F%2FContoso%2FPowerPivot%2520Gallery%2FForms%2FAllItems%2Easpx&DefaultItemOpen=1. Baseret på URL-egenskaben ville den faktiske sti, du skal bruge til publicering, være "http://Contoso/Sales/PowerPivot%20Gallery/ContosoSales.xlsx", hvis du publicerer filen ContosoSales.xlsx, eller bare "http://Contoso/Sales/PowerPivot%20Gallery", hvis du kun vil have webstedet og galleriet.

 • Når du vælger en placering, skal du vælge et bibliotek, der er tilgængeligt for de personer, du vil dele projektmappen med. Du er muligvis nødt til at anmode om tilladelser til biblioteket eller dokumentet for at sikre projektmappens tilgængelighed.

Gemme din fil i SharePoint

 1. I Excel skal du klikke på Filer > Gem som > SharePoint eller Websteder > Gennemse, og derefter skal du vælge en placering.

 2. I dialogboksen Gem som skal du skrive et filnavn i feltet Filnavn, hvis du bruger en eksisterende placering. Eller, hvis du vælger Søg efter en placering, skal du angive det hele eller en del af URL-adressen til et SharePoint-websted. Hvis du angiver en del af URL-adressen, f.eks. http://<servernavn>, skal du klikke på Gem for at åbne en forbindelse til den server, du har angivet, og derefter gå til webstedet for det bibliotek, du vil bruge. Du kan finde eksempler på en SharePoint-URL under Vælge en placering til filen, i dette emne.

 3. Klik på Gem for at publicere projektmappen i biblioteket.

I et browservindue skal du kontrollere, at dokumentet vises i biblioteket. Nyligt publicerede dokumenter vises på listen. Indstillingerne for biblioteket afgør, hvor dokumentet vises (f.eks. sorteret i stigende rækkefølge efter dato eller alfabetisk efter navn). Det kan være nødvendigt at opdatere browseren for at få vist de seneste tilføjelser.

Uploade en Power Pivot-projektmappe fra SharePoint

En anden tilgang til at tilføje en Power Pivot-projektmappe er at uploade den fra et SharePoint-websted. Brug denne metode, hvis du vil starte fra SharePoint.

 1. Åbn et dokumentbibliotek på et SharePoint-websted.

 2. Under Biblioteksværktøjer skal du klikke på Dokumenter > Overfør dokument > Overfør dokument .

 3. Naviger til placeringen for den gemte .xlsx-fil, markér den, og klik derefter på OK.

Filen overføres til SharePoint-webstedet og vises i mappen. Du skal muligvis klikke på knappen Opdater i browseren, før du kan se den. Den kan nu åbnes i SharePoint. Du kan fortælle andre, hvor filen er ved at give dem URL-adressen til filen.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×