Gemme flere værdier i et opslagsfelt

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan oprette et opslagsfelt, der gemmer flere værdier pr. post. Det kan du bruge til at holde styr på flere relaterede fakta om et emne. Du kan f.eks. have en database til registrering af problemer, hvor du vil holde styr på, hvilke medarbejdere der arbejder på problemerne. En medarbejder kan arbejde på flere forskellige problemer, og der kan være mere end én medarbejder, der arbejder på det enkelte problem. Denne type datastruktur kaldes en mange til mange-relation. I Access kan du nemt holde styr på denne type relaterede data ved at bruge et opslagsfelt med flere værdier.

I denne artikel beskrives det, hvad et opslagsfelt med flere værdier er, hvordan du kan føje et til en tabel, og hvordan du ændrer et eksisterende opslagsfelt.

Bemærk!:  I denne artikel gælder ikke for Access-webapps.

I denne artikel

Oversigt

Oprette et opslagsfelt med flere værdier i dataarkvisning

Oprette et opslagsfelt med flere værdier i designvisning

Brug af guiden Opslag til at oprette et opslagsfelt med flere værdier

Gennemse eller ændre egenskaberne for et opslagsfelt i designvisning

Ændre designet af et opslagsfelt med flere værdier

Oversigt

Et opslagsfelt er et tabelfelt, der indeholder værdier, som kommer enten fra en tabel, en forespørgsel eller en værdiliste. Når du klikker på et opslagsfelt i et dataark for at angive data, vises der en liste over de værdier, du kan vælge mellem. Et opslagsfelt kan indeholde flere værdier, dvs. du kan vælge mellem flere forskellige elementer på listen. Du kan få vist valgmulighederne i et kombinationsfelt eller på en liste.

Oprette et opslagsfelt med flere værdier

Du kan bruge et opslagsfelt med flere værdier i dataarkvisningen eller i designvisningen. I begge visninger kan du bruge guiden Opslag til at oprette et felt med flere værdier. Guiden Opslag forenkler processen og udfylder automatisk de relevante feltegenskaber og opretter de relevante tabelrelationer.

Ændre et opslagsfelt med flere værdier

Du kan køre guiden Opslag igen, hvis du vil ændre et eksisterende opslagsfelt med flere værdier.

Bundne værdier og viste værdier

Når du opretter et opslagsfelt, som udfyldes med data fra en tabel eller en forespørgsel, bruger Access nøglefeltet fra kildetabellen for at bestemme, hvilken værdi der er knyttet til den enkelte post. Nøglefelterne indeholder som regel data, der ikke i sig selv giver nogen mening – som regel et id med datatypen Autonummerering. Et opslagsfelt erstatter visningen af nøglefeltet med noget, der giver mere mening, f.eks. et navn. Den værdi, der gemmes, kaldes den bundne værdi. Den værdi, der vises, kaldes den viste værdi.

Et sæt medarbejder-id'er fra en forespørgsel kaldet Kontakter Udvidet kan f.eks. blive gemt i et TildeltTil-felt. Da TildeltTil er et opslagsfelt, vises sættet af opslagsværdierne i forespørgselsresultatet – i dette tilfælde navnene på kontakterne. Værdierne for medarbejder-id'et er de bundne værdier. Navnene på kontakterne er de viste værdier.

Dataark med viste værdier kontra dataark med bundne værdier

1. De viste værdier.

2. De bundne værdier.

Hvorfor er de bundne værdier vigtige?

Som standard vises de viste værdier automatisk, når du åbner tabellen i dataarkvisning. De bundne værdier er de værdier, der gemmes i opslagsfeltet, som bruges i kriterier i forespørgsler, og som bruges i joins med andre tabeller i Access.

Hvis du f.eks. har en forespørgsel, der bruger opslagsfeltet TildeltTil som vist i det foregående billede, og du vil udelade de poster, som repræsenterer de problemer, der er tildelt til Eva Valverde, skal det kriterium, som du bruger til at ekskludere hende, bruge den bundne værdi (som er 9) og ikke hendes navn, f.eks. WHERE TildeltTil.Value <> 9.

Til toppen af siden

Oprette et opslagsfelt med flere værdier i dataarkvisning

Du kan tilføje et opslagsfelt i en tabel, der er åbnet i dataarkvisning.

 1. Dobbeltklik på den tabel i navigationsruden, du vil oprette opslagsfeltet i – dette åbner tabellen i dataarkvisning.

 2. Klik på Klik for at tilføje til højre for den sidste kolonne, og klik derefter på Opslag og relationer.

  Guiden Opslag starter.

 3. Følg de resterende trin i guiden. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Brug af guiden Opslag til at oprette et opslagsfelt med flere værdier.

Til toppen af siden

Oprette et opslagsfelt med flere værdier i designvisning

Du kan oprette et opslagsfelt med flere værdier, mens du arbejder i designvisning. Når du arbejder i designvisning, kan du oprette et opslagsfelt ved hjælp af guiden Opslag, som du også bruger i dataarkvisning. Men i designvisning har du også fuld adgang til alle feltegenskaberne, så du kan redigere egenskaberne direkte.

 1. Højreklik på den tabel i navigationsruden, hvor du vil tilføje opslagsfeltet med flere værdier, og klik derefter på Designvisning.

 2. Find den første tilgængelige tomme række i tabellens designgitter.

 3. Klik på kolonnen Feltnavn i den første tomme række, og skriv derefter et feltnavn til opslagsfeltet med flere værdier.

 4. Klik på kolonnen Datatype for den pågældende række, klik på pilen, og markér derefter Guiden Opslag på rullelisten.

  Guiden Opslag starter.

 5. Følg vejledningen i guiden. Hvis du vil lære, hvordan du udfører guiden Opslag, kan du se i afsnittet Brug af guiden Opslag til at oprette opslagsfelter med flere værdier.

 6. Når guiden er færdig, kan du redigere egenskaberne for opslagsfeltet. Hvis du vil vide mere om egenskaber for opslagsfelter, skal du se afsnittet Gennemse eller ændre egenskaberne for et opslagsfelt i designvisning.

Når du klikker på Udfør, oprettes der et opslagsfelt, hvis felter er baseret på dine valg i guiden Opslag. Feltegenskaberne vises i den nederste rude i designvisning under Feltegenskaber. Klik på fanen Opslag for at få vist de egenskaber, der gælder specifikt for opslagsfeltet.

Til toppen af siden

Brug af guiden Opslag til at oprette et opslagsfelt med flere værdier

Du kan bruge opslagsguiden til at oprette et felt, der er baseret på en tabel eller forespørgsel, eller som er baseret på en liste over værdier, som du skriver. I dette afsnit beskrives trinnene i guiden Opslag.

Oprette et opslag med flere felter baseret på en tabel eller forespørgsel

 1. Klik på Opslagsfeltet skal slå værdierne op i en tabel eller forespørgsel i guiden Opslag, og klik derefter på Næste.

 2. Vælg en tabel eller forespørgsel på listen, og klik på Næste.

 3. Klik på de felter, du vil medtage i opslaget, under Tilgængelige felter.

 4. Klik på knappen med "større end"-tegnet (>) for at flytte de felter, du har klikket på, til listen Valgte felter. Klik på knappen med det dobbelte "større end"-tegn (») for at flytte alle felterne til listen Valgte felter, og klik derefter på Næste.

 5. Du kan også vælge et til fire felter, som opslagsdataene skal sorteres efter, og derefter klikke på Næste.

 6. Juster evt. bredden af kolonnerne i opslagsfeltet, og klik derefter på Næste.

 7. Markér afkrydsningsfeltet Tillad flere værdier under Vil du gemme flere værdier for dette opslag?.

  Bemærk!: Dette afkrydsningsfelt skal være markeret, for at der kan gemmes flere værdier i feltet.

 8. Klik på Udfør.

  Når du klikker på Udfør, oprettes der et opslagsfelt, hvis felter er baseret på dine valg i guiden Opslag.

 9. Klik på Gem under fanen Filer for at gemme tabellen.

  Tastaturgenvejen CTRL + S

Oprette et opslag med flere værdier baseret på de værdier, du angiver

 1. Klik på Jeg vil selv angive de ønskede værdier i guiden Opslag, og klik derefter på Næste.

 2. Angiv antal kolonner. Skriv derefter hver værdi. Tryk på Tab for at flytte til den næste kolonne eller række.

  Bemærk!:  Hvis du vil kunne redigere værdilisten, skal du kun bruge én kolonne.

 3. Klik på Næste, når du er færdig med at angive værdier.

 4. Hvis du har angivet mere end én kolonne på trin 2, skal du vælge den kolonne, du vil bruge til entydigt at identificere hver værdi. Dobbeltklik på den kolonne i feltet Tilgængelige felter, du vil bruge til entydigt at identificere hver værdi.

  Bemærk!: Dette trin vises ikke, hvis du har angivet mere end én kolonne på trin 2.

 5. Angiv opslagsfeltets navn i guiden Opslag.

 6. Markér afkrydsningsfeltet Tillad flere værdier under Vil du gemme flere værdier for dette opslag?.

  Bemærk!: Dette afkrydsningsfelt skal være markeret, for at der kan gemmes flere værdier i feltet.

 7. Klik på Udfør.

 8. Klik på Gem under fanen Filer for at gemme tabellen.

  Tastaturgenvejen CTRL + S

Når du har oprettet feltet med flere værdier, vises det som en rulleliste med afkrydsningsfelter i dataarkvisning.

Til toppen af siden

Gennemse eller ændre egenskaberne for et opslagsfelt i designvisning

Egenskaberne for opslagsfeltet vises i den nederste rude i designvisning under Feltegenskaber. Klik på fanen Opslag for at få vist de egenskaber, der specifikt vedrører opslagsfeltet.

 1. Højreklik på den tabel i navigationsruden, hvor du vil tilføje opslagsfeltet, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på opslagsfeltets navn i kolonnen Feltnavn.

 3. Klik på fanen Opslag under Feltegenskaber.

  Opslagsegenskaberne vises.

  Egenskaber for opslagsfelt med flere værdier

Når du angiver værdien af den første egenskab (Vis kontrolelement), ændres listen over de tilgængelige egenskaber, så de afspejler dit valg. Du kan indstille egenskaberne for opslagsfeltet, så en opslagskolonnes funktionalitet ændres. Bemærk, at når du bruger guiden Opslag til at oprette en opslagskolonne, indstilles opslagsfeltegenskaberne automatisk af guiden.

Egenskaber for opslagsfelt

Vælg denne egenskab

Hvis du vil

VisKontrolelement

Indstille kontroltypen til Afkrydsningsfelt, Tekstfelt, Liste eller Kombinationsfelt. Kombinationsfelt er den mest almindelige indstilling for et opslagsfelt.

Rækkekildetype

Vælg, om opslagsfeltet skal udfyldes med værdier fra en anden tabel eller forespørgsel eller fra en liste over de værdier, du angiver. Du kan også vælge at udfylde listen med navne på felterne i en tabel eller forespørgsel.

Rækkekilde

Angiv den tabel, forespørgsel eller liste med værdier, som repræsenterer værdierne til opslagsfeltet. Når egenskaben Rækkekildetype er indstillet til Tabel/forespørgsel eller Feltliste, skal denne egenskab indstilles til et tabel- eller forespørgselsnavn eller til en SQL-sætning, som repræsenterer forespørgslen. Hvis egenskaben Rækkekildetype er indstillet til Værdiliste, skal denne egenskab indeholde en liste med værdier, som er adskilt med semikolon.

Bundet kolonne

Angiv den kolonne i rækkekilden, der leverer den værdi, der gemmes af opslagsfeltet. Denne værdi kan variere fra 1 til antallet af kolonner i rækkekilden.

Bemærk!: Den kolonne, der leverer den værdi, der skal gemmes, behøver ikke være den samme kolonne som den viste kolonne.

AntalKolonner

Angiv det antal kolonner i rækkekilden, der kan vises i opslagsfeltet. Hvis du vil angive, hvilke kolonner der skal vises, kan du angive en kolonnebredde i egenskaben Kolonnebredder.

Kolonneoverskrifter

Angiv, om der skal vises kolonneoverskrifter.

Kolonnebredder

Angiv kolonnebredden for hver kolonne. Hvis du ikke vil have vist en kolonne, som f.eks. en id-kolonne, skal du angive 0 for bredden.

MaksAntalRækker

Angiv det antal rækker, der skal vises, når opslagsfeltet vises.

Listebredde

Angiv bredden på det kontrolelement, der vises, når opslagsfeltet vises.

BegrænsTilListe

Vælg, om du kan angive en værdi, som ikke findes på listen.

Tillad flere værdier

Angiver, om opslagsfeltet tillader, at der vælges flere værdier.

Bemærk!:  Du kan ikke ændre værdien for denne egenskab fra Ja til Nej.

Tillad redigering af værdiliste

Angiv, om du kan redigere de elementer i et opslagsfelt, der er baseret på en værdiliste. Når denne egenskab er indstillet til Ja, og du højreklikker på et opslagsfelt, der er baseret på en værdiliste med en enkelt kolonne, vises menuindstillingen Rediger listeelementer. Hvis opslagsfeltet har mere end én kolonne, ignoreres denne egenskab.

Redigeringsformular til listeelementer

Navngiv en eksisterende formular, som du kan bruge til at redigere listeelementerne i et opslagsfelt, som er baseret på en tabel eller forespørgsel.

Vis kun værdier for rækkekilder

Vis kun de værdier, der svarer til den aktuelle rækkekilde, når Tillad flere værdier er indstillet til Ja.

Den bundne værdi i et opslagsfelt bestemmes af egenskaben Bundet kolonne. Den viste værdi i et opslagsfelt er den eller de kolonner, der er angivet som kolonner med en bredde, der ikke er nul, i egenskaben Kolonnebredder .

Til toppen af siden

Ændre designet af et opslagsfelt med flere værdier

Sådan ændrer du designet af et opslagsfelt med flere værdier:

 • Rediger værdilisten for et opslagsfelt med flere værdier, som er baseret på en værdiliste

  Bemærk!:  Hvis du vil tillade redigering, må værdilisten kun have én kolonne, og egenskaben Tillad redigering af værdiliste skal indstilles til Ja.

 • Rediger egenskaberne for opslagsfeltet i designvisning

 • Rediger et opslagsfelt ved at køre guiden Opslag med det valgte opslagsfelt.

Ændre værdilisten til et opslagsfelt med flere værdier, som er baseret på en værdiliste

Du kan tilføje elementer på værdilisten, ændre værdilisten eller angive en standardværdi.

 1. Dobbeltklik på den tabel, der indeholder feltet med flere værdier, i navigationsruden.

  Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 2. Højreklik på en vilkårlig celle i opslagsfeltet med flere værdier.

 3. Klik på Rediger listeelementer.

 4. Rediger værdilisten, og klik derefter på OK.

Redigere egenskaberne for opslagsfeltet i designvisning

Hvis du vil ændre et opslagsfelt med flere værdier, kan du åbne tabellen i designvisning og redigere opslagsfeltegenskaberne. Du kan finde flere oplysninger om egenskaber for opslagsfelter i afsnittet Gennemse eller ændre egenskaberne for et opslagsfelt i designvisning.

Ændre et opslagsfelt med flere værdier i dataarkvisning

Du kan ændre et opslagsfelt i dataarkvisning ved at køre guiden Opslag igen

 1. Åbn tabellen i dataarkvisning, og vælg opslagsfeltet.

 2. Klik på Tilpas opslag i gruppen Egenskaber under fanen Filer.

 3. Følg trinnene i guiden for at foretage de ønskede ændringer. Du kan finde flere oplysninger om guiden i afsnittet Brug af guiden Opslag til at oprette et opslagsfelt med flere værdier.

Til toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×