Gemme et Word-dokument som en skabelon

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Uanset om du starter fra en indbygget skabelon, eller du opdaterer en af dine egne, hjælper de indbyggede værktøjer i Word dig med at opdatere skabelonerne, så de passer til dine behov. Hvis du vil opdatere skabelonen, skal du åbne filen, foretage de ønskede ændringer og derefter gemme skabelonen.

I Microsoft Word kan du oprette en skabelon ved at gemme et dokument som en .dotx-fil, .dot-fil eller en .dotm-fil (en .dotm-filtypen gør det muligt at aktivere makroer i filen).

 1. Klik på Filer > Åbn.

 2. Dobbeltklik på Denne PC. (I Word 2013, skal du dobbeltklikke på Computer).

 3. Gå til mappen Brugerdefinerede Office-skabeloner, der findes under Dokumenter.

 4. Klik på skabelonen, og klik på Åbn.

 5. Foretag de ønskede ændringer, og gem og luk derefter skabelonen.

Føje indholdskontrolelementer til en skabelon

Gør dine skabeloner fleksible ved at tilføje og konfigurere indholdskontrolelementer som f.eks. RTF-kontrolelementer, billeder, rullelister eller datovælgere.

Du kan f.eks. oprette en skabelon, der inkluderer en rulleliste. Hvis du tillader, at rullelisten redigeres, kan andre brugere ændre valgmulighederne på listen efter deres egne behov.

Bemærk!: Hvis indholdskontrolelementer ikke er tilgængelige, har du muligvis åbnet et dokument eller en skabelon, der er oprettet i en tidligere version af Word. Hvis du vil bruge indholdskontrolelementer, skal du konvertere dokumentet til Word 2013-filformatet ved at klikke på Filer > Info > Konverter og derefter klikke på OK. Gem dokumentet eller skabelonen, når du har konverteret det.

Før du kan tilføje indholdskontrolelementer, skal du vise fanen Udvikler.

 1. Klik på Filer > Indstillinger > Tilpas båndet.

 2. Vælg Hovedfaner under Tilpas båndet.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Udvikler på listen, og klik derefter på OK.

Aktivering af fanen Udvikler på båndet i Word

Tilføj indholdskontrolelementer

Klik på Designtilstand i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler, og indsæt derefter de ønskede kontrolelementer.

Knappen Design i udviklertilstand

Indsætte et kontrolelement til tekstindhold, hvor brugerne kan angive tekst

I et RTF-kontrolelement kan brugerne formatere tekst i fed eller kursiv, eller de kan skrive flere afsnit. Hvis du vil begrænse, hvad brugerne kan tilføje, kan du indsætte kontrolelementet af typen almindelig tekst.

 1. Klik på det sted i dokumentet, hvor kontrolelementet skal indsættes.

 2. Klik på indholdskontrolelementet af typen RTF RTF-kontrolelement eller indholdskontrolelementet af typen almindelig tekst i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler Almindeligt tekstkontrolelement .

Indsæt et billedelement
 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. I gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler skal du klikke på Billedelement Billedkontrolelement .

Indsætte en kombinationsboks eller en rulleliste

Brugerne kan ved hjælp af en kombinationsboks vælge ud fra en liste over valgmuligheder, som du angiver, eller de kan skrive deres egne oplysninger. Der kan kun vælges blandt en liste over valgmuligheder i en rulleliste.

 1. Klik på indholdskontrolelementet af typen kombinationsboks kombinationsbokselement eller indholdskontrolelementet med en rulleliste rullemenuelement i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

 2. Marker indholdskontrolelementet, og klik derefter på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

  kontrolelementegenskaber i udviklertilstand

 3. Hvis du vil oprette en liste med valgmuligheder, skal du klikke på Tilføj under Egenskaber for kombinationsboks eller Egenskaber for rulleliste.

 4. Skriv et valg i boksen Vist navn, f.eks. Ja, Nej eller Måske. Gentag dette trin, indtil alle valgmulighederne findes på rullelisten.

 5. Udfyld andre egenskaber, du måtte ønske.

Bemærk!: Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Indhold kan ikke redigeres, kan brugerne ikke klikke på en valgmulighed.

Indsætte en datovælger
 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte datovælgerkontrolelementet.

 2. I gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler skal du klikke på indholdskontrolelementet af typen datovælger datovælgerkontrolelement .

Indsætte et afkrydsningsfelt
 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte kontrolelementet af typen afkrydsningsfelt.

 2. I gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler skal du klikke på indholdskontrolelementet af typen afkrydsningsfelt afkrydsningsfeltelement .

Indsæt et kontrolelement for dokumentkomponentgalleri

Du kan bruge kontrolelementer for dokumentkomponenter, når du vil, at brugerne skal vælge en bestemt tekstblok.

Kontrolelementer for dokumentkomponenter er f.eks. praktiske, hvis du er ved at oprette en kontraktskabelon, og du skal tilføje forskellige standardtekster, der afhænger af kontraktens specifikke krav. Du kan oprette RTF-kontrolelementer for hver version af standardteksten, og derefter kan du bruge et kontrolelement for et dokumentkomponentgalleri som beholder for RTF-kontrolelementerne.

Du kan også bruge et kontrolelement af typen dokumentkomponent i en formular.

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. I gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler skal du kikke på gallerielementet af typen dokumentkomponent gallerielement af typen dokumentkomponent .

 3. Klik på indholdskontrolelementet for at markere det.

 4. Klik på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

  kontrolelementegenskaber i udviklertilstand

 5. Klik på Galleri og Kategori for de dokumentkomponenter, du vil gøre tilgængelige i kontrolelementet af typen dokumentkomponent.

Angive eller ændre egenskaber for indholdskontrolelementer

 1. Marker indholdskontrolelementet, og klik på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer.

  kontrolelementegenskaber i udviklertilstand

 2. Vælg, om indholdskontrolelementet kan slettes eller redigeres, når en bruger benytter skabelonen, i dialogboksen Egenskaber for indholdskontrolelement.

 3. Hvis du vil holde flere indholdskontrolelementer eller nogle tekstafsnit sammen, skal du markere kontrolelementerne eller teksten og derefter klikke på Gruppér i gruppen Kontrolelementer.

  Knappen Gruppér i udviklertilstand

Det kan f.eks. være, du har en ansvarsfraskrivelse, der fylder tre afsnit. Hvis du bruger kommandoen Gruppér til at gruppere de tre afsnit, kan ansvarsfraskrivelsen på tre afsnit ikke redigeres, og den kan kun slettes som en gruppe.

Tilføj vejledende tekst til en skabelon

Vejledende tekst kan udvide anvendelsesmulighederne for den formular, du opretter. Du kan ændre standardvejledningsteksten i indholdskontrolelementer.

Hvis du vil tilpasse standardvejledningsteksten for skabelonbrugerne, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Designtilstand i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

  Knappen Design i udviklertilstand

 2. Klik på det indholdskontrolelement, hvor du vil redigere den vejledende tekst i pladsholderen.

 3. Rediger pladsholderteksten, og formater den på den ønskede måde.

 4. Klik på Designtilstand i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler for at slå designfunktionen fra og gemme den vejledende tekst.

Føje beskyttelse til en skabelon

Du kan føje beskyttelse til særskilte indholdskontrolelementer i en skabelon for at forhindre, at et bestemt indholdskontrolelement eller en gruppe af kontrolelementer slettes eller redigeres, eller du kan beskytte hele indholdet i skabelonen med en adgangskode.

Føje beskyttelse til en del af en skabelon
 1. Åbn den skabelon, du vil føje beskyttelse til.

 2. Vælg det kontrolelement, der skal angives ændringsbegrænsninger for.

  Tip!: Vælg flere kontrolelementer ved at holde CTRL-tasten nede, mens du klikker på kontrolelementerne.

 3. Klik på Gruppér i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler, og klik derefter på Gruppér igen.

  Gruppering af kontrolelementer i udviklertilstand

 4. Klik på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

  kontrolelementegenskaber i udviklertilstand

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Låsning i dialogboksen Indhold for indholdskontrolelement:

  • Marker afkrydsningsfeltet Indholdskontrolelement kan ikke slettes, der giver mulighed for at redigere kontrolelementets indhold, men forhindrer, at selve kontrolelementet slettes i skabelonen eller i et dokument, der er baseret på skabelonen.

  • Marker afkrydsningsfeltet Indhold kan ikke redigeres, der giver mulighed for at slette kontrolelementet, men ikke redigere indholdet i kontrolelementet.

Brug denne indstilling, når du vil beskytte tekst, hvis den medtages. Hvis du f.eks. ofte medtager en ansvarsfraskrivelse, kan du bidrage med at sikre, at teksten forbliver den samme, og du kan slette ansvarsfraskrivelsen i dokumenter, hvor den ikke skal bruges.

Tildele en adgangskode til en skabelon

Hvis du vil adgangskodebeskytte dokumentet, så det kun er de korrekturlæsere, der kender adgangskoden, der kan fjerne beskyttelse, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Åbn den skabelon, du vil tildele en adgangskode.

 2. Klik på Begræns redigering i gruppen Beskyt under fanen Gennemse.

 3. Klik på Ja, aktiver beskyttelse under Begynd aktivering.

 4. Skriv en adgangskode i feltet Skriv den nye adgangskode (valgfrit), og bekræft derefter adgangskoden.

Vigtigt!: Hvis du undlader at bruge en adgangskode, kan enhver ændre redigeringsbegrænsningerne.

Brug stærke adgangskoder, hvor du kombinerer store og små bogstaver, tal og symboler. Svage adgangskoder har ikke denne blanding af tegn. Stærk adgangskode: Y6dh!et5. Svag adgangskode: Hus27. Adgangskoder bør indeholde mindst otte tegn. Jo længere en adgangskode er, desto stærkere er den som regel.

Det er meget vigtigt, at du husker adgangskoden. Hvis du glemmer adgangskoden, kan den ikke læses igen. Gem de adgangskoder, du skriver ned, på et sikkert sted væk fra de oplysninger, de er med til at beskytte.

En skabelon er en dokumenttype, som opretter en kopi af sig selv, når du åbner den.

En virksomhedsplan er f.eks. et almindeligt dokument, der er oprettet i Word. I stedet for at oprette strukturen i virksomhedsplanen fra bunden kan du bruge en skabelon med foruddefineret sidelayout, skrifttyper, margener og typografier. Du skal blot åbne en skabelon og indsætte den tekst og de oplysninger, der er specifikke for dit dokument. Når du gemmer dokumentet som en .docx- eller .docm-fil, gemmes dokumentet separat fra den skabelon, det er baseret på.

I en skabelon kan du indsætte anbefalede sektioner eller påkrævet tekst, som andre skal bruge, og indholdskontrolelementer som f.eks. en foruddefineret rulleliste eller et særligt logo. Du kan føje beskyttelse til en sektion i en skabelon, eller du kan anvende en adgangskode på skabelonen for at beskytte indholdet i skabelonen mod ændringer.

Du kan finde Word-skabeloner til de fleste typer af dokumenter på Office.com. Hvis du har forbindelse til internettet, skal du klikke på fanen Filer, klikke på Ny og derefter klikke på den relevante skabelonkategori. Du kan også oprette dine egne skabeloner.

Du kan begynde med et tomt dokument og gemme det som en skabelon, eller du kan oprette en skabelon, der er baseret på et eksisterende dokument eller en eksisterende skabelon.

Starte med en tom skabelon

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Ny.

 2. Klik på Tomt dokument, og klik derefter på Opret.

 3. Foretag de ønskede ændringer af indstillinger for margen, sidestørrelse og -retning, typografier og andre formater.

  Du kan også tilføje indholdskontrolelementer, f.eks. en datovælger, vejledende tekst og grafikbilleder, som skal vises i alle de nye dokumenter, der baseres på skabelonen.

 4. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Gem som.

 5. Giv den nye skabelon et filnavn, vælg Word-skabelon på listen Filtype, og klik derefter på Gem.

  Bemærk!: Du kan også gemme skabelonen som en Word-skabelon med aktiverede makroer (.dotm-fil) eller en Word 97-2003-skabelon (.dot-fil).

 6. Luk skabelonen.

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Ny.

 2. Klik på Ny ud fra eksisterende under Tilgængelige skabeloner.

 3. Klik på en skabelon eller et dokument, der ligner det, du vil oprette, og klik derefter på Opret ny.

 4. Foretag de ønskede ændringer af indstillinger for margen, sidestørrelse og -retning, typografier og andre formater.

  Du kan også tilføje indholdskontrolelementer, f.eks. en datovælger, vejledende tekst og grafikbilleder, som skal vises i alle de nye dokumenter, der baseres på skabelonen.

 5. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Gem som.

 6. Giv den nye skabelon et filnavn, vælg Word-skabelon på listen Filtype, og klik derefter på Gem.

  Bemærk!: Du kan også gemme skabelonen som en Word-skabelon med aktiverede makroer (.dotm-fil) eller en Word 97-2003-skabelon (.dot-fil).

 7. Luk skabelonen.

Dokumentkomponenter er indholdselementer eller andre dokumentdele, der kan bruges igen, og som er lagret i gallerier, der til enhver tid kan åbnes og genbruges. Du kan også gemme dokumentkomponenter og distribuere dem med skabeloner.

Du kan f.eks. oprette en rapportskabelon, der giver dine skabelonbrugere to følgebrevtyper at vælge mellem, når de opretter deres egen rapport, der er baseret på din skabelon.

 1. Gem og luk den skabelon, du har oprettet, som du ønsker den, og som du vil føje dokumentkomponenter til, som brugerne kan vælge mellem.

 2. Åbn skabelonen.

  Lad den skabelon, du vil tilføje dokumentkomponentindstillinger til skabelonbrugerne i, være åben.

 3. Opret de dokumentkomponenter, du vil give skabelonbrugerne adgang til.

  Når du indsætter oplysningerne i dialogboksen Opret ny dokumentkomponent, skal du huske at klikke på skabelonnavnet i boksen Gem i.

 4. Distribuer skabelonen.

  Når du sender eller stiller skabelonen til rådighed for andre, vil de dokumentkomponenter, du har gemt med skabelonen, være tilgængelige i de angivne gallerier.

Du kan give alle, der ønsker at bruge en skabelon, forskellige valgmuligheder ved at tilføje og konfigurere indholdskontrolelementer, f.eks. avancerede tekstkontrolelementer, billeder, rullelister eller datovælgere.

Du giver f.eks. en kollega en skabelon, der indeholder en rulleliste, men kollegaen ønsker at bruge et andet sæt indstillinger på rullelisten i det dokument, han distribuerer ud fra din skabelon. Fordi du tillod redigering af rullelisten, da du tilføjede indholdskontrolelementet til skabelonen, kan din kollega hurtigt og nemt redigere skabelonen, så den opfylder hans behov.

Bemærk!: Hvis indholdskontrolelementerne ikke er tilgængelige, har du muligvis åbnet et dokument eller en skabelon, der er oprettet i en tidligere version af Word. Hvis du vil bruge kontrolelementer, skal du konvertere dokumentet til Word 2010-filformatet ved at klikke på fanen Filer, klikke på Info, klikke på Konvertér og derefter klikke på OK. Gem dokumentet eller skabelonen, når du har konverteret den.

Hvis du vil tilføje indholdskontrolelementer, skal du have vist fanen Udvikler.

Vis fanen Udvikler

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Indstillinger.

 3. Klik på Tilpas båndet.

 4. Klik på Hovedfanerunder Tilpas båndet.

 5. Markér afkrydsningsfeltet Udvikler på listen, og klik derefter på OK.

  Afkrydsningsfeltet Udvikler

Tilføj indholdskontrolelementer

Klik på Designtilstand i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler, og indsæt derefter de ønskede kontrolelementer.

Office 2010-båndet

Indsætte et kontrolelement til tekstindhold, hvor brugerne kan angive tekst

I et RTF-kontrolelement kan brugerne formatere tekst i fed eller kursiv, eller de kan skrive flere afsnit. Hvis du vil begrænse, hvad brugerne kan tilføje, kan du indsætte kontrolelementet af typen almindelig tekst.

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Klik på indholdskontrolelementet af typen RTF Billede af båndet eller indholdskontrolelementet af typen almindelig tekst Billede af båndet i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

Indsæt et billedelement

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Klik på Billedelement i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

  Kontrolelement til billeder

Indsætte en kombinationsboks eller en rulleliste

Brugerne kan ved hjælp af en kombinationsboks vælge ud fra en liste over valgmuligheder, som du angiver, eller de kan skrive deres egne oplysninger. Der kan kun vælges blandt en liste over valgmuligheder i en rulleliste.

 1. Indholdskontrolelement af typen kombinationsboks Knapflade eller Indholdskontrolelement af typen rulleliste Billede af båndet i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

 2. Marker indholdskontrolelementet, og klik derefter på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

  Office 2010-båndet

 3. Du kan oprette en liste over valgmuligheder ved at klikke på Tilføj under Egenskaber for kombinationsboks eller Egenskaber for rulleliste.

 4. Skriv et valg i boksen Vist navn, f.eks. Ja, Nej eller Måske.

  Gentag dette trin, indtil alle valgmulighederne findes på rullelisten.

 5. Udfyld andre egenskaber, du måtte ønske.

  Bemærk!:  Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Indhold kan ikke redigeres, kan brugerne ikke klikke på et valgmulighed.

Indsætte en datovælger

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte datovælgerkontrolelementet.

 2. Klik på Indholdskontrolelement af typen datovælger i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

  Kontrolelement for indhold af datovælger

Indsætte et afkrydsningsfelt

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte kontrolelementet af typen afkrydsningsfelt.

 2. Klik på Kontrolelementet af typen afkrydsningsfelt i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

  Indholdskontrolelementer i form af afkrydsningsfelter

Indsæt et kontrolelement for dokumentkomponentgalleri

Du kan bruge kontrolelementer for dokumentkomponenter, når du vil, at brugerne skal vælge en bestemt tekstblok.

Kontrolelementer for dokumentkomponenter er f.eks. praktiske, hvis du er ved at oprette en kontraktskabelon, og du skal tilføje forskellige standardtekster, der afhænger af kontraktens specifikke krav. Du kan oprette RTF-kontrolelementer for hver version af standardteksten, og derefter kan du bruge et kontrolelement for et dokumentkomponentgalleri som beholder for RTF-kontrolelementerne.

Du kan også bruge et kontrolelement af typen dokumentkomponent i en formular.

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Klik på Kontrolelement for indhold af dokumentkomponentgalleri i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

  Kontrolelement for indhold af dokumentkomponent

 3. Klik på indholdskontrolelementet for at markere det.

 4. Klik på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

 5. Klik på Galleri og Kategori for de dokumentkomponenter, der skal være tilgængelige i kontrolelementet for dokumentkomponenter.

Angiv eller skift egenskaber for indholdskontrolelementer

 1. Marker indholdskontrolelementet, og klik på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer.

 2. Vælg, om indholdskontrolelementet kan slettes eller redigeres, når skabelonen bruges, i dialogboksen Egenskaber for indholdskontrolelement.

 3. Hvis du vil holde flere indholdskontrolelementer eller endda et par tekstafsnit sammen, skal du markere kontrolelementerne eller teksten og derefter klikke på Grupper i gruppen Kontrolelementer.

  Du har f.eks. en ansvarsfraskrivelse på tre afsnit. Hvis du bruger kommandoen Grupper til at gruppere de tre afsnit, kan ansvarsfraskrivelsen på tre afsnit ikke redigeres og kan kun slettes som en gruppe.

Føj vejledende tekst til en skabelon

Vejledende tekst kan udvide anvendelsesmulighederne for den formular, du opretter. Du kan ændre standardvejledningsteksten i indholdskontrolelementer.

Hvis du vil tilpasse standardvejledningsteksten for skabelonbrugerne, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Designtilstand i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

  Office 2010-båndet

 2. Klik på det indholdskontrolelement, hvor du vil redigere den vejledende tekst i pladsholderen.

 3. Rediger pladsholderteksten, og formater den på den ønskede måde.

 4. Klik på Designtilstand i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler for at slå designfunktionen fra og gemme den vejledende tekst.

Du kan føje beskyttelse til særskilte indholdskontrolelementer i en skabelon for at forhindre, at et bestemt indholdskontrolelement eller en gruppe af kontrolelementer slettes eller redigeres, eller du kan beskytte hele indholdet i skabelonen med en adgangskode.

Føj beskyttelse til en del af en skabelon

 1. Åbn den skabelon, du vil føje beskyttelse til.

 2. Vælg det kontrolelement, der skal angives ændringsbegrænsninger for.

  Hvis du vil markere flere kontrolelementer, skal du holde Ctrl nede, mens du klikker på kontrolelementerne.

 3. Klik på Gruppe i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler, og klik derefter på Gruppér.

 4. Klik på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Låsning i dialogboksen Indhold for indholdskontrolelement:

  • Marker afkrydsningsfeltet Indholdskontrolelement kan ikke slettes, der giver mulighed for at redigere kontrolelementets indhold, men forhindrer, at selve kontrolelementet slettes i skabelonen eller i et dokument, der er baseret på skabelonen.

  • Marker afkrydsningsfeltet Indhold kan ikke redigeres, der giver mulighed for at slette kontrolelementet, men ikke redigere indholdet i kontrolelementet.

   Brug denne indstilling, når du vil beskytte tekst, hvis den medtages. Hvis du f.eks. ofte medtager en ansvarsfraskrivelse, kan du bidrage med at sikre, at teksten forbliver den samme, og du kan slette ansvarsfraskrivelsen i dokumenter, hvor den ikke skal bruges.

Tildel en adgangskode til en skabelon

Hvis du vil adgangskodebeskytte dokumentet, så det kun er de korrekturlæsere, der kender adgangskoden, der kan fjerne beskyttelse, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Åbn den skabelon, du vil tildele en adgangskode.

 2. Klik på Begræns redigering i gruppen Beskyt under fanen Gennemse.

 3. Klik på Ja, aktiver beskyttelse under Begynd aktivering.

 4. Skriv en adgangskode i feltet Skriv den nye adgangskode (valgfrit), og bekræft derefter adgangskoden.

  Vigtigt!: Hvis du undlader at bruge en adgangskode, kan enhver ændre redigeringsbegrænsningerne.

  Adgangskoder bør være på 8 eller flere tegn.

  Det er meget vigtigt, at du husker adgangskoden. Hvis du glemmer adgangskoden, kan den ikke læses igen. Gem de adgangskoder, du skriver ned, på et sikkert sted væk fra de oplysninger, de er med til at beskytte.

En skabelon er en dokumenttype, som opretter en kopi af sig selv, når du åbner den.

En virksomhedsplan er f.eks. et almindeligt dokument, der er oprettet i Word. I stedet for at oprette strukturen i virksomhedsplanen fra bunden kan du bruge en skabelon med foruddefineret sidelayout, skrifttyper, margener og typografier. Du skal blot åbne en skabelon og indsætte den tekst og de oplysninger, der er specifikke for dit dokument. Når du gemmer dokumentet som en .docx- eller .docm-fil, gemmes dokumentet separat fra den skabelon, det er baseret på.

I en skabelon kan du indsætte anbefalede sektioner eller påkrævet tekst, som andre skal bruge, og indholdskontrolelementer som f.eks. en foruddefineret rulleliste eller et særligt logo. Du kan føje beskyttelse til en sektion i en skabelon, eller du kan anvende en adgangskode på skabelonen for at beskytte indholdet i skabelonen mod ændringer.

Du kan finde Word-skabeloner til de fleste typer af dokumenter på Office.com. Hvis du har forbindelse til internettet, skal du klikke på fanen Filer, klikke på Ny og derefter klikke på den relevante skabelonkategori. Du kan også oprette dine egne skabeloner.

Du kan begynde med et tomt dokument og gemme det som en skabelon, eller du kan oprette en skabelon, der er baseret på et eksisterende dokument eller en eksisterende skabelon.

Starte med en tom skabelon

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapbillede , og klik derefter på Ny.

 2. Klik på Tomt dokument, og klik derefter på Opret.

 3. Foretag de ønskede ændringer af indstillinger for margen, sidestørrelse og -retning, typografier og andre formater.

  Du kan også tilføje vejledende tekst, indholdskontrolelementer, f.eks. en datovælger, og grafikbilleder, du ønsker at få vist i alle nye dokumenter, der baseres på skabelonen.

 4. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapbillede , og klik derefter på Gem som.

 5. Giv den nye skabelon et filnavn, vælg Word-skabelon på listen Filtype, og klik derefter på Gem.

  Bemærk!: Du kan også gemme skabelonen som en Word-skabelon med aktiverede makroer (.dotm-fil) eller en Word 97-2003-skabelon (.dot-fil).

 6. Luk skabelonen.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapbillede , og klik derefter på Åbn.

 2. Åbn det ønskede dokument.

 3. Foretag de ændringer, der skal vises i alle nye dokumenter, der baseres på skabelonen.

 4. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapbillede , og klik derefter på Gem som.

 5. Giv den nye skabelon et filnavn, vælg Word-skabelon på listen Filtype, og klik derefter på Gem.

  Bemærk!: Du kan også gemme skabelonen som en Word-skabelon med aktiverede makroer (.dotm-fil) eller en Word 97-2003-skabelon (.dot-fil).

 6. Luk skabelonen.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapbillede , og klik derefter på Ny.

 2. Klik på Ny ud fra eksisterende under Skabeloner.

 3. Klik på en skabelon, der ligner den, du vil oprette, og klik derefter på Opret ny.

 4. Foretag de ønskede ændringer af indstillinger for margen, sidestørrelse og -retning, typografier og andre formater.

  Du kan også tilføje vejledende tekst, indholdskontrolelementer, f.eks. en datovælger, og grafikbilleder, du ønsker at få vist i alle nye dokumenter, der baseres på skabelonen.

 5. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapbillede , og klik derefter på Gem som.

 6. Giv den nye skabelon et filnavn, vælg Word-skabelon på listen Filtype, og klik derefter på Gem.

  Bemærk!: Du kan også gemme skabelonen som en Word-skabelon med aktiverede makroer (.dotm-fil) eller en Word 97-2003-skabelon (.dot-fil).

 7. Luk skabelonen.

Du kan give alle, der ønsker at bruge en skabelon, forskellige valgmuligheder ved at tilføje og konfigurere indholdskontrolelementer, f.eks. avancerede tekstkontrolelementer, billeder, rullelister eller datovælgere.

Du giver f.eks. en kollega en skabelon, der indeholder en rulleliste, men kollegaen ønsker at bruge et andet sæt indstillinger på rullelisten i det dokument, han distribuerer ud fra din skabelon. Fordi du tillod redigering af rullelisten, da du tilføjede indholdskontrolelementet til skabelonen, kan din kollega hurtigt og nemt redigere skabelonen, så den opfylder hans behov.

Tilføj indholdskontrolelementer

Bemærk!: Du kan også føje indholdskontrolelementer til dokumenter.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapbillede , og klik derefter på Word-indstillinger.

 2. Klik på Populær.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet, og klik derefter på OK.

  Bemærk!: Båndet er en komponent i Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet).

 4. Åbn den skabelon, du vil føje indholdskontrolelementer til, og klik derefter på det sted, hvor du vil indsætte et kontrolelement.

 5. Klik på det indholdskontrolelement, du vil føje til dokumentet eller skabelonen, i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

  Du kan f.eks. klikke på RTF for at indsætte et avanceret tekstkontrolelement, der vises i alle dokumenter, der oprettes ved hjælp af skabelonen.

  Bemærk!: Hvis indholdskontrolelementerne ikke er tilgængelige, har du muligvis åbnet et dokument, der er oprettet i en tidligere version af Word. Hvis du vil bruge kontrolelementer, skal du konvertere dokumentet til Word 2007-filformatet ved at klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapbillede , klikke på Konverter og derefter klikke på OK. Gem dokumentet, når du har konverteret det.

 6. Marker indholdskontrolelementet, og klik på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer.

 7. Vælg, om indholdskontrolelementet kan slettes eller redigeres, når skabelonen bruges, i dialogboksen Egenskaber for indholdskontrolelement.

 8. Hvis du vil holde flere indholdskontrolelementer eller endda et par tekstafsnit sammen, skal du markere kontrolelementerne eller teksten og derefter klikke på Grupper i gruppen Kontrolelementer.

  Du har f.eks. en ansvarsfraskrivelse på tre afsnit. Hvis du bruger kommandoen Grupper til at gruppere de tre afsnit, kan ansvarsfraskrivelsen på tre afsnit ikke redigeres og kan kun slettes som en gruppe.

Føj vejledende tekst til en skabelon

Det kan være nyttigt at medtage pladsholdervejledning i, hvordan et bestemt indholdskontrolelement, du har føjet til en skabelon, skal udfyldes. Vejledningen erstattes af indhold, når skabelonen bruges.

 1. Klik på Designtilstand i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

 2. Hvis du ikke har tilføjet et indholdskontrolelement i dokumentet, skal du klikke der, hvor kontrolelementet skal vises, og derefter klikke på et kontrolelement.

  Bemærk!: Hvis indholdskontrolelementerne ikke er tilgængelige, har du muligvis åbnet et dokument, der er oprettet i en tidligere version af Word. Hvis du vil bruge kontrolelementer, skal du konvertere dokumentet til Word 2007-filformatet ved at klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapbillede , klikke på Konverter og derefter klikke på OK. Gem dokumentet, når du har konverteret det.

 3. Klik på Designtilstand i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

 4. Klik på det indholdskontrolelement, du vil føje pladsholderteksten til.

 5. Rediger pladsholderteksten, og formater den på den ønskede måde.

  Hvis du tilføjer indholdselementet tekstboks, og du ønsker, at pladsholderteksten skal forsvinde, når brugeren selv skriver tekst, skal du klikke på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer og derefter markere afkrydsningsfeltet Fjern indholdskontrolelement, når indhold redigeres.

Gem og distribuer dokumentkomponenter med en skabelon

Dokumentkomponenter er indholdselementer eller andre dokumentdele, der kan bruges igen, og som er lagret i gallerier, der til enhver tid kan åbnes og genbruges. Du kan også gemme dokumentkomponenter og distribuere dem med skabeloner. Du kan f.eks. oprette en rapportskabelon, der giver skabelonbrugerne mulighed for at vælge mellem to typer følgebreve, når de opretter deres egen rapport ud fra skabelonen.

 1. Gem og luk den skabelon, du har oprettet, som du ønsker den, og som du vil føje dokumentkomponenter til, som brugerne kan vælge mellem.

 2. Åbn skabelonen.

  Lad den skabelon, du vil tilføje dokumentkomponentindstillinger til skabelonbrugerne i, være åben.

 3. Opret de dokumentkomponenter, du vil give skabelonbrugerne adgang til.

  Når du indsætter oplysningerne i dialogboksen Opret ny dokumentkomponent, skal du huske at klikke på skabelonnavnet i boksen Gem i.

 4. Distribuer skabelonen.

  Når du sender eller stiller skabelonen til rådighed for andre, vil de dokumentkomponenter, du har gemt med skabelonen, være tilgængelige i de angivne gallerier.

Du kan føje beskyttelse til særskilte indholdskontrolelementer i en skabelon for at forhindre, at et bestemt indholdskontrolelement eller en gruppe af kontrolelementer slettes eller redigeres, eller du kan beskytte hele indholdet i skabelonen med en adgangskode.

Føj beskyttelse til en del af en skabelon

 1. Åbn den skabelon, du vil føje beskyttelse til.

 2. Vælg det kontrolelement eller den gruppe af kontrolelementer, der skal angives ændringsbegrænsninger for.

 3. Klik på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Låsning i dialogboksen Indhold for indholdskontrolelement:

  • Marker afkrydsningsfeltet Indholdskontrolelement kan ikke slettes, der giver mulighed for at redigere kontrolelementets indhold, men forhindrer, at selve kontrolelementet slettes i skabelonen eller i et dokument, der er baseret på skabelonen.

  • Marker afkrydsningsfeltet Indhold kan ikke redigeres, der giver mulighed for at slette kontrolelementet, men ikke redigere indholdet i kontrolelementet.

   Brug denne indstilling, når du vil beskytte tekst, hvis den medtages. Hvis du f.eks. ofte medtager en ansvarsfraskrivelse, kan du bidrage med at sikre, at teksten forbliver den samme, og du kan slette ansvarsfraskrivelsen i dokumenter, hvor den ikke skal bruges.

Føj beskyttelse til hele indholdet i en skabelon

 1. Åbn den skabelon, der skal beskyttes mod ændringer.

 2. Under fanen Udvikler i gruppen Beskyt skal du klikke på Beskyt dokument og derefter klikke på Begræns formatering og redigering.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Tillad kun denne type redigering i dokumentet under Redigeringsbegrænsninger i opgaveruden Beskyt dokument.

 4. Klik på de ønskede begrænsninger på listen med redigeringsbegrænsninger.

 5. Hvis du vil vælge yderligere begrænsninger, f.eks. hvem der må læse eller redigere dokumentet, skal du klikke på Begræns tilladelse.

  Under indstillingerne for begrænsning kan du vælge en udløbsdato for dokumentet og give brugere tilladelse til at kopiere indholdet.

 6. Klik på Ja, aktiver beskyttelse under Begynd aktivering.

 7. Hvis du vil tildele dokumentet en adgangskode, så korrekturlæsere, der kender adgangskoden, kan fjerne beskyttelsen, skal du skrive en adgangskode i boksen Indtast den nye adgangskode (valgfrit) og derefter bekræfte adgangskoden.

  Vigtigt!: Hvis du undlader at bruge en adgangskode, kan enhver ændre redigeringsbegrænsningerne.

En virksomhedsplan er f.eks. et almindeligt dokument, der er oprettet i Word. I stedet for at oprette strukturen i virksomhedsplanen fra bunden kan du bruge en skabelon med foruddefineret sidelayout, skrifttyper, margener og typografier. Du skal blot åbne en skabelon og indsætte den tekst og de oplysninger, der er specifikke for dit dokument. Når du gemmer dokumentet som en .docx- eller .docm-fil, gemmes dokumentet separat fra den skabelon, det er baseret på.

Skabeloner er præcis som dokumenter, hvor du kan indsætte anbefalede sektioner eller påkrævet tekst, som andre skal bruge, og indholdskontrolelementer som f.eks. en foruddefineret rulleliste eller et særligt logo. Du kan føje beskyttelse til en sektion i en skabelon, eller du kan anvende en adgangskode på skabelonen for at beskytte indholdet i skabelonen mod ændringer.

Du kan finde Word-skabeloner til de fleste dokumenttyper på Microsoft Office Online. Hvis computeren er tilsluttet internettet, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapbillede , klikke på Ny og derefter klikke på den ønskede skabelonkategori. Du kan også oprette dine egne skabeloner.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×