Gemme en meddelelse

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Outlook giver dig adskillige muligheder for at gemme en mail. En meddelelse, du modtager, kan f.eks. gemmes som en fil på computeren. En meddelelse, du skriver, kan gemmes som en kladde og gøres færdig senere.

Tip!: Vil du gemme en mail som en PDF-fil? I Windows 10 kan du bruge kommandoen Udskriv til at udskrive din meddelelse til en PDF-fil. For yderligere oplysninger eller for andre versioner af Windows kan du vælge din version af Outlook nedenfor.

Gemme en meddelelse som en fil

 1. Åbn den meddelelse, du vil gemme, og klik derefter på fanen Filer, klik på Gem som.

  Du kan gemme en eksisterende mail som en fil.
 2. I dialogboksen Gem som i ruden Mappe skal du vælge en mappe og derefter vælge den placering i den valgte mappe, hvor du vil gemme filen.

 3. Skriv et navn til filen i feltet Filnavn.

 4. I listen Gem som filtype skal du acceptere standardtypen eller vælge en anden filtype på listen.

Hvad vil du foretage dig?

Outlook omfatter ikke PDF som en af de standardfiltyper, du kan gemme som. Hjælpeværktøjet Microsoft Udskriv til PDF, som er medtaget i Windows 10, giver dig mulighed for at udskrive alle mailmeddelelser direkte til en PDF-fil. Hvis du ikke har Windows 10, kan du gemme din mail som en HTML-fil, åbne den pågældende fil i Word og derefter bruge funktionen Gem som i Word til at gemme mail som en PDF-fil.

Gemme som (eller udskrive til) en PDF-fil i Windows 10

 1. Åbn den meddelelse, du vil gemme, og klik derefter på fanen Filer, klik derefter på Udskriv.

 2. Fra Printer-rullelisten skal du vælge Microsoft udskriv til PDF.

  Brug kommandoen Udskriv for at udskrive en mail til en PDF-fil.
 3. Vælg Udskriv.

 4. I feltet Gem udskrifts-output som skal du vælge en mappe til din PDF-fil og indtaste et filnavn. Vælg derefter Gem.

Gemme som en PDF-fil i andre versioner af Windows

 1. Åbn den meddelelse, du vil gemme, og klik derefter på fanen Filer, klik på Gem som.

 2. I dialogboksen Gem som i ruden Mappe skal du vælge en mappe og derefter vælge den placering i den valgte mappe, hvor du vil gemme filen.

 3. Skriv et navn til filen i feltet Filnavn.

 4. I listen Gem som filtype skal du vælge HTML og derefter vælge Gem.

 5. Åbn Word, og vælg Filer > Åbn.

 6. Vælg den HTML-fil, du gemte i trin 4.

 7. Vælg Filer > Gem som, og vælg derefter PDF (*.pdf) fra rullelisten filtype, før du vælger Gem.

Outlook kan ikke gemme en meddelelse direkte som en Word-dokumentfil. Du kan dog gemme meddelelsen som en HTML-fil og derefter åbne den pågældende fil i Word. Ved at gemme din mail som en HTML-fil bevarer filen al formatering, alle billeder og links samt oplysninger om brevhovedet, som omfatter Fra, Til, Cc og Emne.

 1. Åbn den meddelelse, du vil gemme, og klik derefter på fanen Filer, klik på Gem som.

 2. I dialogboksen Gem som i ruden Mappe skal du vælge en mappe og derefter vælge den placering i den valgte mappe, hvor du vil gemme filen.

 3. Skriv et navn til filen i feltet Filnavn.

 4. I listen Gem som filtype skal du vælge HTML og derefter vælge Gem.

 5. Åbn Word, og vælg Filer > Åbn.

 6. Vælg den HTML-fil, du gemte i trin 4.

 7. Vælg Fil > Gem som, og vælg derefter Word dokument (*.docx) fra rullelisten Filtype, før du vælger Gem.

Brug mailskabeloner til at sende mails, der indeholder oplysninger, som ikke ændres fra meddelelse til meddelelse. Du kan oprette og gemme en meddelelse som en skabelon og derefter anvende den skabelon. Tilføj eventuelle nye oplysninger, inden du sender skabelonen som en meddelelse.

Tip!: Se Send en mail baseret på en skabelonfor at finde flere oplysninger om brug af skabeloner.

 1. Klik på Ny mail under fanen Startside.

 2. Skriv det ønskede indhold i meddelelsesteksten.

 3. I meddelelsesvinduet skal du klikke på fane Filer og derefter klikke på Gem som.

 4. I feltet Gem som skal du klikke på Outlook-skabelon på listen Gem som type

 5. Giv skabelonen et navn i feltet Filnavn, og klik derefter på Gem.

 1. På fanen Hjem i gruppen Ny gruppe skal du klikke på Ny mail eller trykke på Ctrl+Skift+M.

 2. Skriv det ønskede indhold i meddelelsesteksten.

 3. Klik på Gem som i meddelelsesvinduet på fanen Filer.

 4. I dialogboksen Gem som skal du vælge Outlook-skabelon på listen Gem som type.

 5. Giv skabelonen et navn i feltet Filnavn, og klik derefter på Gem.

Som standard gemmes skabeloner i følgende mapper:

 • Windows 7 og Vista   
  C:\Brugere\Brugernavn\Appdata\Roaming\Microsoft\Skabeloner

 • Microsoft Windows XP   
  c:\Dokumenter og Indstillinger\Brugernavn\Applikations data\Roaming\Microsoft\Skabeloner

Outlook understøtter Unicode, en tegnkodningsstandard, der gør det muligt for de fleste af verdens skriftlige sprog at blive repræsenteret ved hjælp af et enkelt tegnsæt. Hvis du arbejder i en multinational organisation eller deler meddelelser og elementer med personer, der bruger Outlook på computere, som kører på andre sprog, kan du drage fordel af Unicode-understøttelse i Outlook.

Hvis du som standard vil gemme dine meddelelser som Unicode, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Vælg Indstillinger > Mail under fanen Filer.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Brug Unicode-formatunderGem meddelelser.

Alle meddelelser, som du opretter, men ikke sender, gemmes automatisk til mappen Kladder. Du kan vende tilbage til Outlook senere og finde den usendte meddelelse.

Hvis du vil gemme en kladde til en meddelelse manuelt

 • Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Gem på værktøjslinjen Hurtig adgang.

  • Klik på Gem på fanen Fil.

For at gå tilbage til en gemt kladde af en meddelelse

 • I mapperuden Mail skal du klikke på Kladder og derefter dobbeltklikke på meddelelsen.

Uafsluttede meddelelser gemmes som standard i mappen Kladder hvert tredje minut. Du kan ændre dette tidsinterval eller placeringen.

 1. På fanen Filer skal du klikke på Indstillinger > Mail.

 2. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder under Gem meddelelser:

  • Hvis du vil ændre placeringen for, hvor kladder gemmes, skal du vælge Kladder, Indbakke, Sendt mail eller Udbakken på listen Gem til denne mappe.  

  • For at ændre tidsintervallet for, hvor ofte kladder skal gemmes, skal du skrive et tal fra 1 til 99 i feltet Gem automatisk elementer, der ikke er sendt efter så mange minutter.

Hvad vil du foretage dig?

Outlook understøtter Unicode, en tegnkodningsstandard, der gør det muligt for de fleste af verdens skriftlige sprog at blive repræsenteret ved hjælp af et enkelt tegnsæt. Hvis du arbejder i en multinational organisation eller deler meddelelser og elementer med personer, der bruger Outlook på computere, som kører på andre sprog, kan du drage fordel af Unicode-understøttelse i Outlook.

Hvis du som standard vil gemme dine meddelelser som Unicode, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner.

 2. Klik på Avancerede indstillinger under fanen Andre.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Brug Unicode-meddelelsesformat, når meddelelser gemmes.

Outlook kan ikke gemme en meddelelse direkte som en Word-dokumentfil. Du kan dog kopiere indholdet af en meddelelse til et Word-dokument.

Du kan kun kopiere meddelelsens brødtekst. Men du kan også medtage oplysningerne i brevhovedet, som indeholder felterne Fra, Til, Cc, og Emne.

Kopiér meddelelsens brødtekst

 1. Åbn e-mailen, eller klik på meddelelsesteksten i læseruden.

 2. Tryk på Ctrl+A for at markere hele meddelelsesteksten.

 3. Tryk på Ctrl+C for at kopiere indholdet til Windows-udklipsholderen.

 4. Åbn et Word-dokument.

 5. Tryk på Ctrl+V for at indsætte indholdet fra Windows-udklipsholderen i dokumentet.

 6. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Gem.

Gem sidehovedet og meddelelsesteksten

I dette trin placeres oplysningerne fra brevhovedet i meddelelsesteksten, så du senere kan kopiere begge dele. Du videresender rent faktisk ikke meddelelsen.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du ikke har åbnet meddelelsen i et separat vindue, skal du klikke på Videresend i gruppen Svar under fanen Hjem.

  • Hvis meddelelsen allerede er åben i et separat vindue, skal du klikke på Videresend i gruppen Svar under fanen Meddelelse.

 2. Tryk på Ctrl+A for at markere hele meddelelsesteksten.

 3. Tryk på Ctrl+C for at kopiere indholdet til Windows-udklipsholderen.

 4. Åbn et Word-dokument.

 5. Tryk på Ctrl+V for at indsætte indholdet fra Windows-udklipsholderen i dokumentet.

 6. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Gem.

 7. Du kan lukke det Outlook-vindue, der indeholder det meddelelsesindhold, du har kopieret.

Du kan ikke gemme en mail direkte som en PDF-fil med Outlook 2007. Du kan dog bruge oplysningerne i afsnittet Gem en modtaget meddelelse som et Microsoft Office Word-dokument til at gemme meddelelsen i et Microsoft Office Word 2007-format og derefter gemme det nye dokument som en PDF-fil.

2007 Microsoft Office-systemet tilbyder et gratis tilføjelsesprogram, så du kan gemme eller eksportere denne type filer, men du skal installere tilføjelsesprogrammet, før du kan bruge det. Oplysninger om, hvordan du aktiverer understøttelse af PDF- og XPS-filformaterne i Office Word 2007, finder du under Aktivere understøttelse af andre filformater som f.eks. PDF og XPS.

Brug mailskabeloner til at sende mails, der indeholder oplysninger, som ikke ændres fra meddelelse til meddelelse. Du kan oprette og gemme en meddelelse som en skabelon og derefter anvende den skabelon. Tilføj eventuelle nye oplysninger, inden du sender skabelonen som en meddelelse.

Tip!: Læs Send en mail baseret på en skabelonfor at finde flere oplysninger om brug af skabeloner.

 1. Peg på Ny i menuen Filer, og klik derefter på Postmeddelelse.

  Bemærk!: Du kan også bruge tastaturgenvejen Ctrl+Skift+M til at oprette en ny mail.

 2. Skriv det ønskede indhold i meddelelsesteksten.

 3. Klik på knappen Microsoft Office Office-knapflade i meddelelsesvinduet, og klik derefter på Gem som.

 4. Klik på Outlook-skabelon (*.oft) på listen Filtype i dialogboksen Gem som.

 5. Giv skabelonen et navn i boksen Filnavn, og klik derefter på Gem.

Som standard gemmes skabeloner i følgende mapper:

 • Windows Vista   
  c:\brugere\brugernavn\appdata\roaming\microsoft\skabeloner

 • Microsoft Windows XP   
  c:\dokumenter og indstillinger\brugernavn\applikationsdata\Roaming\microsoft\skabeloner 

Som standard forsøger Microsoft Office Outlook automatisk at gemme mails, du opretter, men ikke sender. Du kan vende tilbage til Outlook senere og finde de usendte meddelelser.

Hvis du vil gemme en kladde til en meddelelse manuelt

 • Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Gem på værktøjslinjen Hurtig adgang.

   Billede af Værktøjslinjen Hurtig adgang

  • Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Gem.

Vend tilbage til en gemt kladde, så du kan fortsætte med at oprette meddelelsen

 • I navigationsruden Mail skal du klikke på Kladder og derefter dobbeltklikke på meddelelsen.

Uafsluttede meddelelser gemmes som standard i mappen Kladder hvert tredje minut. Du kan ændre dette tidsinterval eller placeringen.

 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner

 2. Klik på E-mail-indstillinger, og klik derefter på Avancerede e-mail-indstillinger.

 3. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • For at ændre placeringen, hvor kladder gemmes, skal du under Gemte meddelelseri listen Gem afsendte elementer i klikke på Kladder, Indbakke, Sendt mail eller Udbakke.

  • For at ændre tidsintervallet for, hvor ofte kladder skal gemmes, skal du under Gem meddelelser skrive et tal fra 1 til 99 i feltet Gem automatisk elementer, der ikke er sendt efter så mange minutter.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×