Gøre et regneark lettere at få vist og udskrive

Når du åbner en tabel eller får vist resultatet af en forespørgsel, vises tabellen eller resultatet af forespørgslen i dataarkvisning i Microsoft Office Access 2007. Du kan tilpasse udseendet af dataarket – repræsentationen af de række- og kolonnefelter, som vises i dataarkvisning – på flere forskellige måder for at gøre det lettere at arbejde med, få vist eller udskrive.

I denne artikel forklares det, hvordan du tilpasser udseendet af et dataark, f.eks. for at fryse en kolonne eller for at ændre baggrundsfarven i skiftende rækker.

I denne artikel

Hvad er et dataark?

Gemme layoutændringer

Ændre størrelsen på kolonner eller rækker

Flytte en kolonne

Ændre skrifttype, skriftstørrelse, formatering og skriftfarve

Få vist eller skjule kolonner

Fryse og frigøre kolonner

Ændre typografi for gitterlinjer og baggrundsfarve

Angive standarder for udseendet af et dataark

Vise kolonnetotaler

Ændre baggrundsfarven for skiftende rækker

Hvad er et dataark?

I et dataark vises felterne for hver post fra en tabel, formular eller et forespørgselsresultat i tabelformat (række og kolonne, som vist her).

Tabellen Medarbejdere i dataarkvisning

Du kan også få vist en formular i dataarkvisning ved hjælp af kommandoen Delt formular, som åbner en ny objektfane, der viser en formular, som er opdelt i to visninger vandret: Layoutvisning og dataarkvisning. Hvis du vil opdele en formular, skal du åbne formularen i en vilkårlig visning og derefter klikke på Delt formular i gruppen Formularer under fanen Opret.

Toppen af siden

Gemme layoutændringer

Når du foretager ændringer til layoutet og udseendet af et dataark, kan du gemme ændringerne, så de anvendes, næste gang du åbner dataarket. Når du lukker et dataark, efter at have foretaget ændringer af layoutet, bliver du bedt om at gemme ændringerne. Hvis du klikker på Ja, gemmes ændringerne, og de anvendes, næste gang du åbner dataarket. Hvis du klikker på Nej, kasseres ændringerne, og dataarket åbnes med standardlayoutindstillingerne (eller de sidst gemte indstillinger), næste gang du åbner den.

Toppen af siden

Ændre størrelsen på kolonner eller rækker

Nogle gange kan ikke alle kolonnerne i et dataark være på skærmen, eller de enkelte kolonner kan optage mere plads end nødvendigt. Desuden kan du ændre højden på rækker. Når du åbner en tabel, forespørgsel eller formular i dataarkvisning, kan du manuelt ændre størrelsen på en enkelt kolonne, eller du kan ændre størrelsen på en kolonne efter dens indhold automatisk. Du kan ændre højden af rækker i et dataark, men den nye højde gælder for alle rækker og ikke individuelle rækker.

Ændre størrelsen på en kolonne manuelt

 • Placer markøren på højre kant af den kolonne, du vil ændre størrelsen på. Når markøren bliver til en dobbeltpil, skal du trække, indtil kolonnen har den ønskede størrelse.

  Ændre størrelsen på en kolonne i et dataark

  eller

 • Højreklik på kolonneoverskriften, og klik derefter på Kolonnebredde i genvejsmenuen.

 • Angiv en kolonnebredde i dialogboksen Kolonnebredde, marker afkrydsningsfeltet Standardbredde for at bruge standardbredden, og klik derefter på OK.

Ændre størrelsen på en kolonne til dens indhold

 • Dobbeltklik på højre kant af kolonneoverskriften.

  eller

 • Højreklik på kolonneoverskriften, og klik derefter på Kolonnebredde i genvejsmenuen.

 • Klik på Tilpas i dialogboksen Kolonnebredde.

Ændre størrelsen på rækker

Når du ændrer størrelsen på en række, tilpasses alle rækkerne. Du kan ikke ændre størrelsen på hver enkelt række.

Ændre størrelsen på en række i dataarket

 • Placer markøren mellem to postvælger i venstre side af dataarket, og træk, indtil rækkerne har den ønskede størrelse.

  eller

 • Højreklik på en postvælger, og klik derefter på Rækkehøjde i genvejsmenuen.

 • Angiv en rækkehøjde i dialogboksen Rækkehøjde, og klik derefter på OK.

Ændre størrelsen på rækker til standardhøjden

 1. Højreklik på en postvælger, og klik derefter på Rækkehøjde i genvejsmenuen.

 2. Marker afkrydsningsfeltet Standardhøjde i dialogboksen Rækkehøjde, og klik derefter på OK.

Bemærk!: Du kan ikke fortryde ændringer til bredden på en kolonne eller højden på rækker ved at klikke på knappen Fortryd på værktøjslinjen til hurtig adgang. Hvis du vil fortryde ændringer, skal du lukke dataarket og derefter klikke på Nej, når du bliver bedt om at gemme ændringer i layoutet af dataarket. Når du klikker på Nej, fortrydes alle de øvrige layoutændringer, du har foretaget.

Toppen af siden

Flytte en kolonne

Du kan arrangere rækkefølgen af kolonnerne i et dataark ved at trække kolonner til forskellige placeringer. Du kan f.eks. gøre dette for at sikre, at en kolonne er placeret yderst til venstre og derfor altid forbliver synlig.

 1. Klik på kolonneoverskriften for at markere kolonnen.

 2. Træk kolonnen til den nye placering. Når markøren vises, skal du slippe kolonnen på den nye placering.

  Flytte kolonnen Fornavn til placeringen yderst til venstre

Toppen af siden

Ændre skrifttype, skriftstørrelse, formatering og skriftfarve

Når du har åbnet en tabel, forespørgsel eller formular i dataarkvisning, kan du ændre skrifttypen eller skrifttypeegenskaber som størrelse, formatering og farve. Bemærk, at dine ændringer gælder for hele dataarket. Hvis ændringerne skal gemmes, så de automatisk vises, næste gang du åbner dataarket, skal du huske at klikke på Ja, når du lukker dataarket og bliver bedt om at gemme ændringerne.

Følgende illustration viser gruppen Skrifttype under fanen Startside. Du kan bruge kommandoerne i denne gruppe til at foretage ændringer i skrifttypeegenskaberne i dataarket.

Gruppen Skrifttype

 • Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder i gruppen Skrifttype under fanen Startside:

  • Hvis du vil ændre skrifttype, skal du skrive navnet på en skrifttype eller vælge den ønskede skrifttype i boksen Skrifttype.

  • Hvis du vil ændre skriftstørrelse, skal du skrive eller klikke på en skriftstørrelse i boksen Skriftstørrelse.

  • Hvis du vil ændre typografien, skal du klikke på Fed, Kursiv eller Understreget (eller en kombination af alle tre).

  • Hvis du vil ændre skriftfarven, skal du klikke på pilen ud for Skriftfarve og derefter vælge en farve på paletten.

Toppen af siden

Få vist eller skjule kolonner

Når du arbejder i dataarkvisning, kan du skjule kolonner for at fjerne dem fra visningen. Du kan fortryde handlingen ved at vælge at få vist de skjulte kolonner. Du kan f.eks. skjule en kolonne, der indeholder oplysninger, der ikke er nødvendige på tidspunkt.

Bemærk!: Hvis du vil skjule eller have vist kolonner i et dataark, skal du først åbne en tabel, forespørgsel eller formular i dataarkvisning.

Skjule en eller flere kolonner

 1. Marker den eller de kolonner, du vil skjule.

  Hvis du vil markere tilgrænsende kolonner, skal du holde Skift nede og klikke på kolonneoverskrifterne.

  Bemærk!: Du kan ikke markere flere kolonner, der ikke grænser op til hinanden. Marker eventuelle yderligere kolonner, og skjul dem enkeltvis.

 2. Højreklik på kolonneoverskriften, og klik derefter på Skjul kolonner i genvejsmenuen.

Skjule kolonner i dataark

Vise en eller flere skjulte kolonner

 1. Højreklik på en kolonneoverskrift, og klik derefter på Vis kolonner.

 2. Marker afkrydsningsfelterne for de skjulte kolonner, der skal vises, i dialogboksen Vis kolonner, og klik derefter på Luk.

Toppen af siden

Fryse og frigøre kolonner

Nogle gange kan det være praktisk at få vist bestemte kolonner på deres faste plads i venstre side, mens du ruller eller navigerer til et andet sted i regnearket. Det kan f.eks. ske, hvis du altid vil have vist en titel eller et id, så det er nemt at identificere en post. Dette kan du gøre ved at fryse en eller flere kolonner på deres plads.

Bemærk!: Hvis du vil fryse eller frigøre kolonner i et dataark, skal du først åbne en tabel, forespørgsel eller formular i dataarkvisning.

Fryse en eller flere kolonner

 1. Marker den eller de kolonner, du vil fryse.

  Hvis du vil markere en enkelt kolonne, skal du klikke på dens kolonneoverskrift. Hvis du vil markere tilgrænsende kolonner, skal du holde Skift nede og klikke på kolonneoverskrifterne. Du kan ikke markere flere kolonner, der ikke grænser op til hinanden. Marker eventuelle yderligere kolonner, og frys dem enkeltvis.

 2. Højreklik på kolonneoverskriften, og klik derefter på Frys kolonner i genvejsmenuen.

  Bemærk!: De kolonner, du fryser, flyttes til venstre for alle andre kolonner. Hvis du vil placere kolonnerne på deres oprindelige placeringer, skal du først frigøre dem og derefter trække kolonnerne til den ønskede placering.

Frigøre alle kolonner

 • Højreklik på en kolonneoverskrift, og klik derefter på Frigør alle kolonner i genvejsmenuen.

Toppen af siden

Ændre typografi for gitterlinjer og baggrundsfarve

Du kan ændre udseendet af et dataark ved at ændre typografien for gitterlinjer og baggrundsfarven. Desuden kan du angive, at baggrundsfarven skal skifte for hver post. Du kan finde flere oplysninger om dette i afsnittet Ændre baggrundsfarven for skiftende rækker.

Bemærk!: Hvis du vil angive typografien for gitterlinjer eller baggrundsfarven i et dataark, skal du først åbne en tabel, forespørgsel eller formular i dataarkvisning.

Angive typografien for gitterlinjer

 1. Klik på pilen ud for Gitterlinjer i gruppen Skrifttype under fanen Startside.

 2. Vælg den ønskede typografi for gitterlinjerne.

  Knappen Gitterlinjer i gruppen Skrifttype

Angive baggrundsfarven

 1. Klik på pilen ud for Fyld- og baggrundsfarve i gruppen Skrifttype under fanen Startside.

 2. Klik på den ønskede baggrundsfarve.

  Knappen Fyld- og baggrundsfarve i gruppen Skrifttype

Toppen af siden

Angive standarder for udseendet af et dataark

Du kan tilpasse de standardværdier, som bestemmer startudseendet for et dataark. Ved at tilpasse standardværdierne kan du anvende et standardudseende på alle nye dataark. Du ændre indstillingerne i dialogboksen Access-indstillinger. De layoutindstillinger, du angiver her, gælder for alle databaser og ikke kun for den aktuelle database.

 1. Klik på knappen Microsoft Office Office-knapflade .

 2. Klik på Access-indstillinger, og klik derefter på Dataark.

 3. Angiv de ønskede indstillinger.

 4. Klik på OK.

Toppen af siden

Vise kolonnetotaler

Nogle gange er det praktisk at få vist en total i bunden af en kolonne. Office Access 2007 indeholder et nyt værktøj kaldet rækken Total, der forenkler sammenlægning af tallene i en kolonne. Du kan også bruge rækken Total til at udføre andre beregninger, f.eks. til at finde et gennemsnit, tælle antallet af elementer i en kolonne og finde den mindste eller højeste værdi i en kolonne.

Rækken Total i dataark

Benyt følgende fremgangsmåde for at få vist rækken Total, når du får vist et dataark:

 1. Klik på Totaler i gruppen Poster under fanen Startside.

  Der vises en ny række i bunden af dataarket. Ordet Total vises i den første kolonne i rækken.

 2. Klik på den celle, der indeholder ordet Total.

  Der vises en pil i cellen.

 3. Klik på pilen for at vælge en aggregatfunktion.

  Hvilke aggregatfunktioner der er tilgængelige, afhænger af den type data, der findes i kolonnen. Hvis kolonnen f.eks. indeholder valutadata, vises en liste over funktioner som den, der vises i den foregående illustration.

Du kan finde flere oplysninger om brug af rækken Total ved at klikke på linket i sektionen Se også i denne artikel.

Toppen af siden

Ændre baggrundsfarven for skiftende rækker

Du kan angive baggrundsfarven for skiftende rækker i et dataark, uafhængigt af den almindelige baggrundsfarve. Når du angiver en baggrundsfarve for skiftende rækker, bliver det lettere at skelne mellem tilstødende rækker.

Bemærk!: Hvis du vil ændre baggrundsfarven for skiftende rækker i et dataark, skal du først åbne en tabel, forespørgsel eller formular i dataarkvisning.

 1. Klik på pilen ud for Alternativ fyld-/baggrundsfarve i gruppen Skrifttype under fanen Startside.

  Knappen Alternativ fyld-/baggrundsfarve i gruppen Skrifttype

 2. Klik på den baggrundsfarve, du vil anvende i skiftende rækker.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×