Gøre det muligt for brugerne at bedømme indhold

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Bemærk!: Denne artikel er tjent sit formål, og fjernes snart. For at forhindre meddelelser om "Siden blev ikke fundet", fjerner vi de links, som vi kender til. Hvis du har oprettet links til denne side, skal du fjerne dem og sammen vi internettet tilsluttet.

Visning af indhold baseret på bedømmelser gør det nemt for læserne at finde kvalitetsindhold. Hvis du er en indholdsadministrator eller forfatter, kan bedømmelser være en hjælp til at se, hvilke emner der er de mest populære blandt læserne.

I denne artikel

Oversigt

Føje bedømmelseskolonnen til en liste eller et bibliotek

Føje bedømmelseskolonnen til en indholdstype

Føje bedømmelser til et sidelayout for en publiceringsside

Gøre det muligt for personer at bedømme og få vist bedømmelser i blogindlæg

Oversigt

Når bedømmelser er aktiveret, kan brugerne klikke på nogle stjerner, som angiver deres bedømmelse.

Indholdsbedømmelser

Når en bruger har angivet sin bedømmelse, sendes den, og der beregnes et gennemsnit af din og de andres bedømmelse. Når bedømmelserne er behandlet, hvilket som regel tager nogle minutter, vises den opdaterede bedømmelse.

Bedømmelse

Hvis funktionen til bedømmelser er aktiveret for organisationen, vises Indstillinger for bedømmelser i indstillingerne for webstedet for en liste eller et bibliotek. Du kan konfigurere bedømmelser for lister, biblioteker og indholdstyper, hvis du har tilladelse til at redigere lister.

Du kan også gøre bedømmelser tilgængelige i et layout, som sidedesignere kan anvende på SharePoint-publiceringssider, hvis du har tilladelse til at redigere indholdstyper og sidelayout. Et sidelayout sikrer, at nogle af sideelementerne fremstår ensartet på tilsvarende websider. Du kan også give brugerne mulighed for at bedømme indlæg og at se bedømmelserne på en SharePoint-blog ved hjælp af en webdel.

Webstedsskabelonen Dokumentcenter er allerede konfigureret til at bruge bedømmelser, hvis bedømmelser er aktiveret. Biblioteket Dokumenter indeholder allerede en kolonne til bedømmelser, og indholdet er sorteret baseret på bedømmelsesværdien i webdelen Højest klassificerede dokumenter. Skabelonen Virksomhedswiki er også allerede konfigureret med et bedømmelseskontrolelement på hver side.

Øverst på siden

Føje bedømmelseskolonnen til en liste eller et bibliotek

Når du aktiverer bedømmelser for en liste eller et bibliotek, tilføjes kolonnen Bedømmelse (0-5). På nogle typer lister, f.eks. kalendere, vises kolonnen ikke som standard, men brugerne kan også få adgang til bedømmelser via egenskaberne for et listeelement eller et dokument.

 1. Hvis siden med listen eller biblioteket ikke allerede er åben, skal du klikke på navnet på biblioteket på Hurtig start. Ellers skal du klikke på Webstedshandlinger, klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på navnet på listen eller biblioteket under den relevante sektion.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder på båndet:

  • For en liste skal du klikke på Liste under Listeværktøjer og derefter klikke på Listeindstillinger i gruppen Indstillinger.

  • For et bibliotek skal du klikke på Bibliotek under Biblioteksværktøjer og derefter klikke på Indstillinger for bibliotek i gruppen Indstillinger.

 3. Klik på Indstillinger for bedømmelser under Generelt.

 4. Klik på Ja under Vil du tillade, at elementer på listen kan bedømmes?.

  Bemærkninger!: 

  • Foruden kolonnen Bedømmelse (0-5) føjes der også en kolonne med navnet Antal bedømmelser til listen, selvom den ikke vises som standard. Du kan føje kolonnen Antal bedømmelser til standardvisningen eller andre visninger, eller du kan bruge den til sortering eller filtrering.

  • Hvis du bruger administrerede indholdstyper, bliver kolonnerne Bedømmelse (0-5) og Antal bedømmelser føjet til alle de indholdstyper, der aktuelt findes i listen eller biblioteket, og kolonnen Bedømmelser føjes til standardvisningen. Hvis du tilføjer andre indholdstyper på et senere tidspunkt, skal du manuelt føje kolonnerne Bedømmelser og Antal bedømmelser til disse indholdstyper, eller du skal gå til siden Indstillinger for bedømmelser med Ja valgt og klikke på OK.

Øverst på siden

Føje bedømmelseskolonnen til en indholdstype

Hvis din liste eller dit bibliotek understøtter administrerede indholdstyper, og hvis bedømmelser er aktiveret på serveren, kan du føje kolonnerne Bedømmelse (0-5) og Antal bedømmelser til bestemte indholdstyper, som bruges på listen eller i biblioteket.

Hvis du føjer bestemte indholdstyper til biblioteket, kan du styre, hvilke typer elementer brugerne kan bedømme baseret på elementernes indholdstype. Du kan f.eks. tillade, at brugerne bedømmer artikler, men ikke budgetdokumenter. Hvis du vil føje bedømmelser til alle de indholdstyper, der er føjet til listen eller biblioteket, skal du bruge proceduren til i stedet at føje bedømmelseskolonnen til en liste eller et bibliotek, så du ikke skal redigere hver enkelt indholdstype.

Hvis du vil føje bedømmelser til en indholdstype i en bestemt liste eller et bestemt bibliotek, skal indholdstypen først føjes til listen eller biblioteket. Denne procedure ændrer kun indholdstyperne for den aktuelle liste eller det aktuelle bibliotek. Indholdstypen på det overordnede websted for listeindholdstypen opdateres ikke med ændringerne.

 1. Gå til den liste eller det bibliotek, hvor du vil føje bedømmelser til listeindholdstypen. Hvis siden med listen eller biblioteket ikke allerede er åben, skal du klikke på navnet på biblioteket på Hurtig start. Ellers kan du klikke på Webstedshandlinger, klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på navnet på listen eller biblioteket under den relevante sektion.

 2. Udfør én af følgende handlinger:

 3. Klik på fanen Liste, og klik derefter på Listeindstillinger, hvis du arbejder med en liste.

 4. Klik på fanen Bibliotek, og klik derefter på Indstillinger for bibliotek, hvis du arbejder i et bibliotek.

 5. Klik på navnet på den indholdstype, du vil ændre, under Indholdstyper.

  Bemærk!: Hvis listen eller biblioteket ikke er indstillet til at tillade flere indholdstyper i de avancerede biblioteksindstillinger, vises sektionen Indholdstyper ikke på siden Tilpas for listen eller biblioteket.

 6. Klik på Tilføj fra eksisterende websted eller listekolonner under Kolonner. Hvis du allerede har aktiveret bedømmelser for listen eller biblioteket, bliver bedømmelseskolonnen ikke angivet som en indstilling for tilføjelse af indholdstypen.

 7. I sektionen Vælg kolonner skal du under Vælg kolonner fra klikke på pilen for at vælge den gruppe, du vil tilføje en kolonne fra.

 8. Klik på kolonnen Bedømmelse (0-5) under Tilgængelige kolonner, og klik derefter på Tilføj. Du kan også tilføje kolonnen Antal bedømmelser, hvis andre skal kunne se det antal bedømmelser, der er givet for elementet.

 9. Klik på OK.

  Bemærk!: Du kan også tilføje bedømmelser til webstedsindholdstyper, så bedømmelserne er tilgængelige for indholdstyper, der bruges i andre lister eller biblioteker, hvis du har tilladelser til at redigere webstedsindholdstyper. Du kan finde flere oplysninger om at administrere webstedsindholdstyper i afsnittet Se også.

Øverst på siden

Føje bedømmelser til et sidelayout for en publiceringsside

Hvis du vil tilføje kontrolelementet bedømmelser i et sidelayout, skal du først føje en bedømmelser kolonne til siden indholdstype, og rediger derefter sidelayout i Microsoft SharePoint Designer 2010 tilføje feltet bedømmelser side.

Bedømmelser på en SharePoint-side

Denne fremgangsmåde gælder for publicering af sider, og et SharePoint-kompatible design-program, som Microsoft SharePoint Designer. Du skal have tilladelse til at redigere indholdstyper, hvis du vil bruge SharePoint Designer 2010 til at tilpasse sider.

Bedømmelseskontrolelementet er derefter tilgængeligt på sider baseret på layoutet. Når du bruger et sidelayout, sikres det, at lignende sider deler nogle ens elementer og et ensartet design.

Hvis bedømmelseskontrolelementet skal være tilgængeligt for alle typer sider, skal du føje bedømmelseskontrolelementet til den overordnede sideindholdstype. Hvis bedømmelseskontrolelementet kun skal være tilgængeligt for en bestemt type layout, f.eks. artikler, skal du føje kolonnen til indholdstypen for det angivne sidelayout.

 1. Klik på Webstedshandlinger på det øverste niveau i gruppen af websteder, og klik derefter på Indstillinger for websted.

 2. Klik på Webstedsindholdstyper under Gallerier.

 3. Udfør én af følgende handlinger:

  • Hvis bedømmelser skal være tilgængelige for alle sideindholdstyper, skal du klikke på Side under Indholdstyper til publicering.

  • Hvis bedømmelser skal være tilgængelige for en bestemt type sidelayout, skal du klikke på det sidelayout under Indholdstyper til sidelayout, du vil ændre. Hvis du f.eks. vil gøre bedømmelser tilgængelige for artikler, skal du klikke på Artikel.

 4. Klik på navnet på indholdstypen, f.eks. Side, for at åbne den.

 5. Klik på Tilføj fra eksisterende webstedskolonner i sektionen Kolonner.

 6. Klik på Bedømmelser på listen Vælg kolonner fra. Du kan også rulle direkte til de ønskede kolonner.

 7. Vælg Bedømmelse (0-5), og klik på Tilføj. Du kan også tilføje kolonnen Antal bedømmelser, hvis brugerne skal kunne se, hvor mange personer der har bedømt en side.

 8. Under Opdater alle indholdstyper, der nedarver fra denne type? skal du angive, om du vil opdatere alle underordnede indholdstyper eller ej og derefter klikke på OK.

 9. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger.

 10. Klik på Mastersider og sidelayout under Gallerier.

 11. Markér afkrydsningsfeltet ud for det sidelayout, du vil føje bedømmelser til, f.eks. Artikel - venstre.

 12. Klik på pilen ud for layoutnavnet, og klik på Rediger i Microsoft SharePoint Designer.

 13. Klik på den side, hvor du vil indsætte bedømmelseskontrolelementet. Klik på Indsæt på båndet, klik på SharePoint i gruppen Kontrolelementer, og klik derefter på Vis værktøjskasse.

 14. Åbn sektionen Sidefelt s, vælge feltet vurdering af ansøger (0-5), og træk den derefter til det ønskede sted på siden. Sidefelt

 15. Foretag eventuelt andre ændringer på siden, gem den, og tjek den ind. Når der oprettes en ny side baseret på dette layout, eller layoutet føjes til en eksisterende side, vil kontrolelementet Bedømmelser være placeret på siden.

Øverst på siden

Gøre det muligt for personer at bedømme og få vist bedømmelser i blogindlæg

Du kan føje en webdel til din blog, som viser en visning, hvor brugerne kan bedømme dine indlæg og få vist andre personers bedømmelser.

Bedømmelser for en blog

Hvis du vil bruge denne procedure, skal du have tilladelser til at ændre dit blogwebsted og listen over blogindlæg samt oprette offentlige visninger. Bedømmelser skal også være tilgængeligt på serveren. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte den person, der har ansvaret for webstedet.

 1. På et blogwebsted skal du klikke på Administrer meddelelser under Blogværktøjer.

 2. Klik på Liste under Listeværktøjer, og klik derefter på Listeindstillinger i gruppen Indstillinger.

 3. Klik på Indstillinger for bedømmelser under Generelt.

 4. Klik på Ja under Vil du tillade, at elementer på listen kan bedømmes?, og klik derefter på OK

 5. Klik på Blogmeddelelser i brødkrummenavigationen i toppen eller i navigationen i venstre side for at vende tilbage til listen over indlæg.

 6. Klik på fanen Liste eller Bibliotek på båndet, og klik derefter på Opret visning.

 7. Klik på Standardvisning. Hvis Opret visning er deaktiveret, har du muligvis ikke de nødvendige tilladelser til at oprette en personlig eller offentlig visning.

 8. Klik på Standardvisning.

 9. Skriv et navn til visningen, som bedømmelser i boksen Visningsnavn. Lad afkrydsningsfeltet gør denne standardvisning til fjernet.

 10. Vælg Opret en personlig visning eller Opret en offentlig visning under Målgruppe for visning i sektionen Målgruppe. Hvis Opret en offentlig visning er deaktiveret, har du muligvis ikke de nødvendige tilladelser til at oprette en offentlig visning for denne liste eller dette bibliotek.

 11. Markér kun de kolonner, som skal vises i visningen, og fjern markeringen for de kolonner, der ikke skal vises, i sektionen Kolonner. Hvis du kun vil have vist navnet på indlægget og bedømmelsen, skal du vælge kolonnerne Titel og Bedømmelse (0-5). Du kan tilføje andre kolonner, du vil medtage, f.eks. Antal kommentarer.

 12. Vælg rækkefølgen på kolonnerne i visningen ud for de valgte kolonner på rullelisterne.

 13. Vælg Oprettet i sektionen Sortering, og klik derefter på Vis elementer i faldende rækkefølge. Denne indstilling vil vise de seneste indlæg først på listen, men du kan tilpasse indstillingen, så indlæggene f.eks. sorteres efter den højeste bedømmelse.

 14. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Tillad afkrydsningsfelter for individuelle elementer under Tabelvisning.

 15. Skriv, hvor mange indlæg, der skal vises, under Elementgrænse. Det kan f.eks. være, at du kun vil have vist 5-10 indlæg, hvis der skal vises andre elementer på blogsiden.

 16. Hvis brugerne ikke skal kunne gennemse dine ældre blogindlæg fra denne webdel, skal du klikke på Begræns det samlede antal returnerede elementer til. Denne indstilling forhindrer, at pilene til bladring vises under de bedømte indlæg.

 17. Klik på OK for at oprette visningen, og klik derefter på dit blognavn i navigationen for at vende tilbage til bloggens startside.

 18. Klik på Webstedshandlinger, og klik derefter på Rediger side.

 19. Udfør én af følgende handlinger:

  • Klik på Tilføj en webdel i den zone, hvor du vil placere den.

  • Klik på den side, hvor du vil indsætte webdelen Bedømmelser. Du kan f.eks. placere den til højre for blogindlæggene. Klik på fanen Indsæt på båndet, og klik derefter på Webdel.

 20. Klik på Lister og biblioteker under Kategorier, klik på Blogmeddelelser under Webdele, og klik derefter på Tilføj. Den nye webdel vises på siden.

 21. Du kan skifte til visningen Bedømmelser, som du oprettede, ved at klikke på pil ned og derefter klikke på Rediger webdel. Ruden for konfigurationsværktøjet vises.

 22. Klik på visningen Bedømmelser, som du netop har oprettet, under Valgt visning.

 23. Skriv et navn for Webdel under Udseende, f.eks. Bedøm seneste indlæg.

 24. Foretag eventuelt andre ønskede ændringer, og klik på OK.

Øverst på siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×