Gør dit Vision-diagram tilgængeligt for personer med handicap

Gør dit Vision-diagram tilgængeligt for personer med handicap

Dette emne giver dig en trinvis vejledning i at gøre dine Visio-diagrammer tilgængelige for personer med handicap.

Oversigt over Visio med et grundlæggende rutediagram.

Personer, der er blinde eller har nedsat syn, kan nemmere forstå dine planer, koncepter og ideer, hvis du opretter dine Visio-diagrammer med en handicapvenlig tilgang for øje.

Tabellen nedenfor indeholder bedste praksis til oprettelse af Visio-diagrammer, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Brug de foruddefinerede Visio-skabeloner og -diagrameksempler.

Navigationsrækkefølgen er foruddefineret i skabelonerne og diagrameksemplerne, hvilket gør det nemmere for brugere af skærmlæsere at forstå flowet.

Opret et nyt diagram ud fra en skabelon eller et eksempel

Opret diagrammer i den rækkefølge, hvori skærmlæseren skal læse dem.

Oplæser læser diagramfigurerne i den rækkefølge, hvori de blev føjet til diagrammet. Når figurerne er tilføjet i den rækkefølge, hvori et rutediagram f.eks. skal køre, er det nemmere for brugeren af en skærmlæser at forstå diagrammets flow.

Indsæt figurer i et diagram i en rækkefølge, der stemmer overens med diagrammets flow. Oplæser læser diagramfigurerne i den rækkefølge, hvori de blev føjet til diagrammet. Gå til Læs Visio 2016-diagrammer med en skærmlæser for at få mere at vide om, hvordan skærmlæseren læser diagrammer.

Hvis det er nødvendigt, kan du redigere læseretningen, så den bliver så logisk som muligt. Vælg Visning > Opgaveruder > Navigation, og træk og slip derefter figurerne for at ændre rækkefølgen af listen Diagramnavigation.

Medtag alternativ tekst med alle visuelle elementer og sider.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmbilledet, at forstå, hvad der er det vigtigste på sider og visuelle elementer, f.eks. billeder, figurer, masterfigurer, diagrammer, illustrationer og datagrafik.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde at formidle vigtige oplysninger på.

Tilføj alternativ tekst, der beskriver billedet og siden for personer, der ikke kan se det eller den. Fat dig i korthed, men  inkluder beskrivelser af billedets eller sidens vigtigste elementer.

Hvis du bruger et billede med tekst, skal du gentage denne tekst i brødteksten.

Føj alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til masterfigurer

Føj alternativ tekst til sider

Føj alternativ tekst til Datavisualisator-diagrammer

Føj en beskrivende tekst til links

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link fra teksten "Klik her" kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Føj beskrivende tekst til links

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Personer der har nedsat syn, er blinde eller farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen, som angives med bestemte farver.

Kontrollér, at du ikke kun bruger farver til at angive betydning. Opret tekst, der duplikerer betydningen af farven eller andre sensoriske karakteristika.

Du kan undgå dette ved også at formidle oplysninger på andre måder. Du kan f.eks. benytte en figur eller et mærkat. Overvej f.eks. at bruge et grønt flueben til at angive en vellykket handling og et rødt X til at angive, når noget er mislykkedes i stedet for grøn og rød skygge.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Teksten i dine dokumenter skal kunne læses i tilstanden stor kontrast, så alle tydeligt kan se den, også personer med synshandicap.

Brug for eksempel lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast i hver sin ende af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), sans serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Personer med ordblindhed opfatter tekst på en måde, som gør det svært at skelne mellem bogstaver og ord. De kan f.eks. opfatte en tekstlinje som værende sammenhængende med linjen nedenunder, eller at tilstødende bogstaver ser ud som om de fletter sammen.

Hvis du vil reducere belastningen ved at læse, kan du for eksempel:

 • Bruge velkendte sans serif-skrifttyper, såsom Arial eller Calibri.

 • Undgå udelukkende at bruge store bogstaver og overdreven brug af kursiv eller understreget tekst.

 • Medtag tilstrækkelige mellemrum mellem linjer og afsnit.

 • Venstrejuster afsnittene i stedet for at bruge lige margener. Dette hjælper med at undgå ulige mellemrum mellem ord, der kan skabe en visuel effekt af en flod af blanktegn, der flyder gennem afsnittet.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Brug en passende tekstafstand

Brug indbyggede typografier.

Du kan gøre det nemmere for skærmlæsere at læse dine diagrammer ved at bruge de indbyggede formateringsværktøjer.

Desuden kan personer med læsevanskeligheder som f.eks. ordblindhed være afhængige af lister for bedre at kunne strukturere oplysninger. Derfor er det en god ide at opdele oplysningerne i mindre bidder, som er lettere at forstå.

Brug opstillinger med punkttegn

Opret et nyt diagram ud fra en skabelon eller et eksempel

 1. Åbn Visio, og vælg derefter Skabeloner eller Diagrameksempler på skabelonlisten.

  Visning af skabelonsiden i Visio

  Bemærk!: Hvis du allerede har et diagram åbent og ønsker at oprette et nyt ved hjælp af en skabelon eller et diagrameksempel, skal du vælge Filer > Ny.

 2. Vælg den skabelon, du vil bruge. Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge de enheder du vil bruge, og derefter vælge Opret.

 3. Føj dine data til det nye diagram ved hjælp af elementerne i skabelonen eller eksemplet.

Føj alternativ tekst til Datavisualisator-diagrammer

Føj alternativ tekst til elementer og figurer i et Datavisualisator-diagram. Ønsker du detaljerede oplysninger om oprettelse af et Datavisualisator-diagram, skal du gå til Opret et Datavisualisator-diagram.

 1. Begynd at oprette et Datavisualisator-diagram som beskrevet i linket ovenfor. Du kan tilføje den alternative tekst, når du når til Trin 2: Opret en Excel-projektmappe.

 2. I den foruddefinerede Excel-tabel skal du på fanen Procestilknytning markere den første celle under kolonneoverskriften Alternativ beskrivelse og skrive din alternative tekst. Gentag for alle elementerne og figurerne i diagrammet.

  Skærmbillede af oprettelse af et Datavisualisator-diagram i Excel
 3. Fortsæt med at oprette diagrammet, som beskrevet i linket ovenfor.

Føj alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til billeder, som f.eks. fotos, figurer, datagrafik, diagrammer og illustrationer, så skærmlæsere kan læse billedbeskrivelsen.

 1. Højreklik på billedet i din tegning, og vælg Formatér figur.

 2. I ruden Formatér figur skal du vælge Knappen Størrelsesegenskaber (Størrelse og egenskaber).

 3. I ruden Alternativ tekst skal du skrive en titel og en beskrivelse af masterfiguren.

 4. Skriv en titel og en beskrivelse i felterne. Hold det kort. Start med de vigtigste oplysninger, og forsøg at formidle indholdet og funktionaliteten af billedet. Når du er klar, skal du klikke på OK.

  Tip!: Udfyld både feltet Titel og Beskrivelse, da det kan variere, hvordan disse oplysninger læses af forskellige skærmlæsere.

  Dialogboksen Formatér figur i Visio.

Føj alternativ tekst til masterfigurer

Hvis du har oprettet en brugerdefineret stencil, kan du tilføje alternativ tekst til masterfigurerne i stencilen, så skærmlæsere kan læse figurbeskrivelsen.

 1. I den nye stencil skal du højreklikke på masterfiguren.

 2. I genvejsmenuen skal du vælge Rediger master > Rediger masterfigur.

 3. Højreklik på masterfiguren i redigeringsvinduet, og vælg Formatér figur.

 4. I ruden Formatér figur skal du vælge Knappen Størrelsesegenskaber (Størrelse og egenskaber).

 5. I ruden Alternativ tekst skal du skrive en titel og en beskrivelse af masterfiguren.

  Dialogboksen Alternativ tekst til en masterfigur i Visio.
 6. Luk redigeringsvinduet, og vælg Ja i dialogboksen Opdater <masterfigurens navn>.

Føj alternativ tekst til sider

Føj alternativ tekst til sider, så skærmlæsere kan læse en beskrivelse af siden.

 1. På siden skal du trykke på Skift+F5. Dialogboksen Sideopsætning åbnes.

 2. I dialogboksen skal du vælge fanen Alternativ tekst.

 3. Skriv en titel og en beskrivelse af siden, og vælg derefter OK.

  Dialogboksen Alternativ tekst til en side i Visio.

Gør links og tabeller handicapvenlige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør links og tekst i dine Visio-diagrammer mere handicapvenlige.

Føj beskrivende tekst til links

Føj en beskrivelse til et link, så brugeren ved, hvad linket gemmer på.

 1. Markér det element, som du vil føje linket til, og tryk derefter på Ctrl+K.

 2. I dialogboksen Links skal du skrive webadressen på linket i feltet Adresse. Den markerede tekst vises i feltet Tekst, der skal vises. Dette er teksten i linket. Du kan ændre den, hvis du vil.

  Tip!: Du kan kopiere og indsætte adressen eller bruge knappen Gennemse... i Visio for at finde destinationssiden eller -filen.

 3. Skriv beskrivelsen af linket i feltet Beskrivelse.

  Dialogboksen Links for at tilføje en beskrivelse af et link i Visio.
 4. Vælg OK.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Du kan forbedre din tekstformatering ved at vælge en almindelig sans serif-skrifttype, bruge en større skriftstørrelse, justere teksten til venstre og undgå overdreven brug af blokbogstaver og kursiv.

 1. Markér det stykke tekst, du vil formatere.

 2. I menuen Hjem vælger du f.eks. en større skriftstørrelse og en sans serif-skrifttype. Du kan også bruge andre formateringsindstillinger, f.eks. fed tekst for at fremhæve.

  Knappen Skrifttype i Visio.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

For at sikre at teksten vises tydeligt i tilstanden stor kontrast, skal du bruge standardskriftfarven.

 1. Markér teksten.

 2. I menuen Hjem skal du udvide menuen Skriftfarve og vælge Brug standard.

  Menuen Skriftfarver i Visio.

Brug opstillinger med punkttegn

Når det er muligt, kan du inddele teksten i punkttegn for at forbedre læsbarheden og navigationen.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i diagrammet, eller markér den del af teksten, der skal medtages i listen.

 2. I menuen Hjem skal du vælge Billede af knappen Punkttegn (Punkttegn).

 3. For at ændre punkttegnstypografien skal du udvide gruppen Afsnit og derefter vælge fanen Punkttegn.

 4. Vælg den ønskede punkttegnstypografi, og vælg derefter OK.

  Fanen Punkttegn med forskellige punkttegnstypografier i Visio.
 5. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

  Tip!: Brug et punktum eller komma efter hvert element på listen for at få skærmlæseren til at holde en pause.

Brug en passende tekstafstand

Forøg eller formindsk mellemrum mellem sætninger og afsnit for at forbedre læsbarheden.

 1. Markér den del af teksten, som du vil ændre.

 2. I menuen Hjem skal du udvide gruppen Afsnit.

 3. På fanen Afsnit under sektionen Afstand skal du skrive de værdier, du vil bruge.

  Dialogboksen Afstand mellem afsnit i Visio.

Markér diagrammet med Tilgængelighedskontrol

Med den indbyggede Tilgængelighedskontrol kan du nemt bekræfte, om dit diagram er handicapvenligt.

 1. In Visio skal du gå til fanen Gennemse.

 2. Vælg Kontrollér tilgængelighed.

  Knappen Tilgængelighedskontrol i Visio.
 3. I ruden Tilgængelighedskontrol skal du gennemgå alle fejl og advarsler. Vælg det rapporterede element for at få vist flere oplysninger om problemet og en vejledning til at rette problemet.

  Ruden Tilgængelighedskontrol i Visio.
 4. Løs problemerne i diagrammet.

Konvertér dit diagram til en handicapvenlig PDF-fil

Når du har rettet alle problemer mht. tilgængelighed i diagrammet, kan du konvertere det til en PDF-fil.

 1. I Visio skal du vælge Filer.

 2. Vælg Eksportér.

 3. Vælg Opret PDF/XPS.

  Eksportér til PDF-indstillingen på fanen Filer i Visio.
 4. Vælg filplaceringen, og skriv filnavnet. Vælg derefter Udgiv.

Se også

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×