Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængeligt for personer med handicap

Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængeligt for personer med handicap

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Dette emne giver dig en trinvis vejledning i at gøre dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige for personer med handicap.

PowerPoint-dias med titlen "Forbered begivenheden", som indeholder en grafisk liste ("Angiv datoen" "Sikre placeringen", "Invitere deltagere", "Arrangere forfriskninger" og "Opfølgning"), sammen med et billede af en spisesal

PowerPoint-præsentationer plejer at være meget visuelle, og personer, der er blinde eller har nedsat syn, kan nemmere forstå dem, hvis du opretter dine slides med hjælp til handicappede for øje.

Windows: Bedste fremgangsmåder til at gøre PowerPoint-præsentationer tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste praksisser til oprettelse af PowerPoint-præsentationer, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Sådan finder du det

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst i alle visuelle elementer.

Visuelle indhold omfatter billeder, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagrammer, integrerede objekter, håndskrift og videoer.

Brug Tilgængelighedskontrol for at finde manglende alternativ tekst.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og andre visuelle elementer.

Undgå brug af tekst i billeder som den eneste måde transport vigtige oplysninger. Hvis du skal bruge et billede med tekst i den, kan du gentage teksten i præsentationen. I den alternative tekst, som beskriver billedet og omtale eksistensen af teksten og dens formålet.

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 365

Føje alternativ tekst til visuelle elementer i Office 2019

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 2016

Sørg for, at slideindhold kan læses i den rækkefølge, du har til hensigt.

Du kan bruge Tilgængelighedskontrol til at finde slides, der har mulige problemer med læserækkefølgen.

Når en person, der kan se, læser en slide, læser han normalt ting, f.eks. tekst eller et billede, i den rækkefølge, elementerne vises på sliden. En skærmlæser læser derimod elementerne i en slide i den rækkefølge, de blev føjet til sliden. Denne kan være meget forskellig fra den rækkefølge, hvori ting vises.

Det er vigtigt at kontrollere læseretningen for at sikre, at alle læser indholdet i den rækkefølge, du regner med.

Angive læserækkefølgen for diasindhold

Brug det indbyggede slidedesign, når du oprettet en ny slide.

PowerPoint indeholder indbyggede slidelayouts, som du kan anvende på alle slides. Når du bruger dem med en ny slide, sørger disse layouts automatisk for, at læserækkefølgen passer til alle.

Brug de indbyggede slidedesign til inkluderende læserækkefølge

Tilføj meningsfuld linktekst og skærmtip.

Hvis du vil fastlægge, om linktekst giver mening som enkeltstående oplysninger, og om den giver skærmlæsere nøjagtige oplysninger om destinationen, kan du scanne diassene i din præsentation visuelt.

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link til teksten Klik her kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Tip!: Du kan også tilføje skærmtip, der vises, når markøren holdes over tekst eller billeder, der indeholder et link.

Tilføje linktekst og skærmtip

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Skift til fanen Vis, og vælg Gråtoneskala. Gennemgå hver slide i din præsentation til forekomster af farvekodning.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller er farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen i bestemte farver.

Føj f.eks. en understregning til farvekodet linktekst, så farveblinde personer ved, at teksten er sammenkædet, selvom de ikke kan se farven. Til overskrifter bør du overveje at tilføje fed formatering eller bruge en større skrifttype.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Brug af Tilgængelighedskontroltil at finde utilstrækkelig farvekontrasten.

Du kan også søge efter tekst i dit regneark, der kan være svært at læse eller for at skelne fra baggrunden.

Sørg for, at der er stor kontrast mellem teksten og baggrunden, så personer med nedsat syn tydeligt kan se den. Brug mørk tekst på en hvid eller råhvid baggrund, eller brug hvid tekst på en mørk baggrund.

Hvide og sorte skemaer gør det også nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

Giv hver slide en entydig titel

Brug Tilgængelighedskontrol for at finde dias uden titler.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller et læsehandicap, er afhængig af diastitler for at navigere. Ved f.eks. at skimme eller bruge en skærmlæser kan de hurtigt gennemgå en liste med diastitler og gå direkte til det ønskede dias.

Bruge entydige diastitler

Skjule en diastitel

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

For at sikre, at tabeller ikke indeholder opdelte celler, flettede celler, indlejrede tabeller eller helt tomme rækker eller kolonner, skal du bruge Tilgængelighedskontrol.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Bruge tabeloverskrifter

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), Sans Serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Gennemgå dine dias for områder, der ser overfyldte eller ulæselige ud, for at finde potentielle problemer, der er knyttet til skrifttyper eller blanktegn.

Ordblinde fortæller ofte, at teksten "flyder sammen" på en side (hvor en linje med tekst flyder sammen med linjen nedenunder). De oplever ofte, at teksten flettes eller forvrænges.

Nedsæt læsemængden for ordblinde eller personer med nedsat syn. De foretrækker muligvis velkendte Sans Serif-skrifttyper som f.eks. Arial eller Calibri. Undgå at bruge kun store bogstaver og overdreven kursiv eller understreget tekst. Medtag rigeligt blanktegn mellem sætninger og afsnit.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Formatere tekst til tilgængelighed

Gør videoer tilgængelige for syns- og hørehæmmede brugere.

Undertekster indeholder typisk en transskribering (eller oversættelse) af dialogen.

Beskrivende undertekster beskriver typisk også lyde, f.eks. musik eller lydeffekter, som forekommer uden for skærmbilledet.

Videobeskrivelse betyder lydkommenterede beskrivelser af en videos primære visuelle elementer. Disse beskrivelser er indsat i naturlige pauser i programmets dialog. Videobeskrivelse gør video lettere tilgængelige for personer, der er blinde eller synshæmmede.

Brug beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor i videoer

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 365

Følgende procedurer beskriver, hvordan du kan tilføje alternativ tekst med visuelle effekter i dine PowerPoint præsentationer i Office 365:

Bemærk!: For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Tip!: For at skrive en god alternativ tekst skal du sørge for at formidle indholdet og formålet med billedet på en præcis og entydig måde. Den alternative tekst bør ikke være længere end en kort sætning eller to – lidt omhyggeligt udvalgte ord kan tit gøre det. Gentag ikke det omgivende tekstindhold som alternativ tekst, og brug ikke udtryk, der refererer til billeder, som f.eks. "en grafik af" eller "et billede af".

Føj alternativ tekst til billeder

PowerPoint opretter ikke automatisk alt tekster til tegnede billeder, som diagrammer eller ikoner. Hvis du vil tilføje et billede, der er et ikon, skærmbillede eller et andet billede, der ikke er et fotografi, skal du tilføje alternativ tekst manuelt.

 1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på et billede, og vælg Rediger alternativ tekst.

   Menuen PowerPoint Win32-redigere alternativ tekst til billeder
  • Vælg et billede. Vælg Format > alternativ tekst.

   AltText knap til en figur i PowerPoint til Windows

  Ruden Alternativ tekst åbnes i højre side af sliden.

 2. Skriv en til to sætninger, der beskriver billedet og dets sammenhæng for en person, der ikke kan se det.

  Alt tekstruden i PowerPoint til Windows

  Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

  Tip!: Du kan også vælge Opret en beskrivelse til mig, der har Microsofts cloud-drevet intelligent tjenester opretter en beskrivelse for dig. Dette kræver et øjeblik, hvorefter du se resultatet i tekstfeltet. Husk at slette alle kommentarer PowerPoint, tilføjes der, for eksempel, "Beskrivelse genereres med høj sikkerhed".

Føj alternativ tekst til figurer eller SmartArt-grafik

 1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på en figur eller SmartArt-grafik, og vælg Rediger alternativ tekst.

   Tip!: Du skal højreklikke et sted inde i rammen omkring hele figuren eller SmartArt-grafikken, ikke i en af dens dele.

   Menuen PowerPoint Win32-redigere alternativ tekst til figurer
  • Markere en figur eller SmartArt-grafik. Vælg Format > alternativ tekst.

   AltText knap til en figur i PowerPoint til Windows

  Ruden Alternativ tekst åbnes i højre side af sliden.

 2. Skriv en til to sætninger, der beskriver figuren eller SmartArt-grafikken og dens sammenhæng for en person, der ikke kan se den.

  Alt tekstruden i PowerPoint til Windows

  Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

Føje alternativ tekst til diagrammer

 1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på et diagram, og vælg Rediger alternativ tekst.

   Tip!: Du skal højreklikke et sted inde i rammen omkring hele diagrammet, ikke inde i en af dens dele.

   Menuen PowerPoint Win32-redigere alternativ tekst til diagrammer
  • Vælg et diagram. Vælg Format > alternativ tekst.

   AltText knap til en figur i PowerPoint til Windows

  Ruden Alternativ tekst åbnes i højre side af sliden.

 2. Skriv en til to sætninger, der beskriver diagrammet og dets sammenhæng for en person, der ikke kan se det.

  Alt tekstruden i PowerPoint til Windows

  Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

Gennemgå eller rediger automatisk genereret alternativ tekst i billeder

PowerPoint til PC i Office 365 genererer automatisk alternativ tekst til billeder ved hjælp af intelligent services i skyen. Du kan læse og redigere alternativ genereret automatisk teksten.

 1. Gør et af følgende for at åbne ruden Alternativ tekst:

  • Højreklik på et billede, og vælg derefter Rediger alternativ tekst.

  • Vælg et billede. Vælg Format > alternativ tekst.

 2. I ruden Alternativ tekst skal du gennemgå beskrivelsen i tekstfeltet.

 3. Gør et af følgende:

  • Accepter den foreslåede tekst ved at lukke ruden Alternativ tekst, og vend tilbage til PowerPoint-sliden.

  • Rediger den foreslåede alternative tekst ved at skrive din foretrukne tekst i feltet. Luk ruden Alternativ tekst, og vend tilbage til PowerPoint-sliden, når du er færdig.

Markér visuelle elementer som dekorative

Hvis dine visuelle elementer kun er dekorative og tilføjer visuel interessante, men ikke er informative, kan du markere dem som dekorative uden at skrive alternativ tekst. Eksempler på objekter, der bør markeres som dekorative, er stilistiske kanter. Personer, der bruger skærmlæsere, vil høre, at disse objekter er dekorative, så de ved, at de ikke gå glip af vigtige oplysninger.

 1. Gør et af følgende for at åbne ruden Alternativ tekst:

  • Højreklik på et billede, og vælg derefter Rediger alternativ tekst.

  • Vælg et billede. Vælg Format > alternativ tekst.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Dekorativ. Tekstfeltet bliver nedtonet.

  Markere som dekorativ afkrydsningsfeltet er markeret i PowerPoint til Windows

Føje alternativ tekst til visuelle elementer i Office 2019

Følgende procedurer beskriver, hvordan du kan tilføje alternativ tekst med visuelle effekter i dine PowerPoint præsentationer i Office 2019:

Bemærk!: For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Tip!: For at skrive en god alternativ tekst skal du sørge for at formidle indholdet og formålet med billedet på en præcis og entydig måde. Den alternative tekst bør ikke være længere end en kort sætning eller to – lidt omhyggeligt udvalgte ord kan tit gøre det. Gentag ikke det omgivende tekstindhold som alternativ tekst, og brug ikke udtryk, der refererer til billeder, som f.eks. "en grafik af" eller "et billede af".

Føj alternativ tekst til billeder

PowerPoint opretter ikke automatisk alt tekster til tegnede billeder, som diagrammer eller ikoner. Hvis du vil tilføje et billede, der er et ikon, skærmbillede eller et andet billede, der ikke er et fotografi, skal du tilføje alternativ tekst manuelt.

 1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på et billede, og vælg Rediger alternativ tekst.

   Menuen PowerPoint Win32-redigere alternativ tekst til billeder
  • Vælg et billede. Vælg Format > alternativ tekst.

   AltText knap til en figur i PowerPoint til Windows

  Ruden Alternativ tekst åbnes i højre side af sliden.

 2. Skriv en til to sætninger, der beskriver billedet og dets sammenhæng for en person, der ikke kan se det.

  Alt tekstruden i PowerPoint til Windows

  Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

  Tip!: Du kan også vælge Opret en beskrivelse til mig, der har Microsofts cloud-drevet intelligent tjenester opretter en beskrivelse for dig. Dette kræver et øjeblik, hvorefter du se resultatet i tekstfeltet. Husk at slette alle kommentarer PowerPoint, tilføjes der, for eksempel, "Beskrivelse genereres med høj sikkerhed".

Føj alternativ tekst til figurer eller SmartArt-grafik

 1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på en figur eller SmartArt-grafik, og vælg Rediger alternativ tekst.

   Tip!: Du skal højreklikke et sted inde i rammen omkring hele figuren eller SmartArt-grafikken, ikke i en af dens dele.

   Menuen PowerPoint Win32-redigere alternativ tekst til figurer
  • Markere en figur eller SmartArt-grafik. Vælg Format > alternativ tekst.

   AltText knap til en figur i PowerPoint til Windows

  Ruden Alternativ tekst åbnes i højre side af sliden.

 2. Skriv en til to sætninger, der beskriver figuren eller SmartArt-grafikken og dens sammenhæng for en person, der ikke kan se den.

  Alt tekstruden i PowerPoint til Windows

  Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

Føje alternativ tekst til diagrammer

 1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på et diagram, og vælg Rediger alternativ tekst.

   Tip!: Du skal højreklikke et sted inde i rammen omkring hele diagrammet, ikke inde i en af dens dele.

   Menuen PowerPoint Win32-redigere alternativ tekst til diagrammer
  • Vælg et diagram. Vælg Format > alternativ tekst.

   AltText knap til en figur i PowerPoint til Windows

  Ruden Alternativ tekst åbnes i højre side af sliden.

 2. Skriv en til to sætninger, der beskriver diagrammet og dets sammenhæng for en person, der ikke kan se det.

  Alt tekstruden i PowerPoint til Windows

  Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

Markér visuelle elementer som dekorative

Hvis dine visuelle elementer kun er dekorative og tilføjer visuel interessante, men ikke er informative, kan du markere dem som dekorative uden at skrive alternativ tekst. Eksempler på objekter, der bør markeres som dekorative, er stilistiske kanter. Personer, der bruger skærmlæsere, vil høre, at disse objekter er dekorative, så de ved, at de ikke gå glip af vigtige oplysninger.

 1. Gør et af følgende for at åbne ruden Alternativ tekst:

  • Højreklik på et billede, og vælg derefter Rediger alternativ tekst.

  • Vælg et billede og vælge Formatér > Alternativ tekst.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Dekorativ. Tekstfeltet bliver nedtonet.

  Markere som dekorativ afkrydsningsfeltet er markeret i PowerPoint til Windows

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 2016

Følgende procedurer beskriver, hvordan du kan tilføje alternativ tekst med visuelle effekter i dine PowerPoint præsentationer i Office 2016:

Bemærk!: Vi anbefaler, at der kun indsættes tekst i beskrivelsesfeltet, og at titlen forbliver tom. Det giver den bedste oplevelse med de fleste større skærmlæsere, herunder Oplæser. Med hensyn til lyd- og videoindhold bør du, ud over alternativ tekst, inkludere undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Gennemgå eller rediger automatisk genereret alternativ tekst i billeder

PowerPoint til pc i Office 365 genererer automatisk alternativ tekst til fotografier ved hjælp af intelligente tjenester i skyen. Du kan gennemse og redigere de alternative tekster automatisk.

Bemærk!: Denne funktion er kun tilgængelig for Office 365-abonnenter, der deltager i Office Insider-programmet. Hvis du er Office 365-abonnent, skal du sørge for, at du har den seneste version af Office.

 1. Højreklik på et billede.

 2. Vælg Rediger alternativ tekst for at åbne ruden Alternativ tekst.

 3. I ruden Alternativ tekst skal du gennemgå beskrivelsen i tekstfeltet.

 4. Gør et af følgende:

  • Accepter den foreslåede tekst ved at lukke ruden Alternativ tekst, og vend tilbage til PowerPoint-sliden.

  • Rediger den foreslåede alternative tekst ved at skrive din foretrukne tekst i feltet. Luk ruden Alternativ tekst, og vend tilbage til PowerPoint-sliden, når du er færdig.

Skærmbillede af ruden Formatér billede med felterne til alternativ tekst, der beskriver det valgte billede

Føj alternativ tekst til billeder

PowerPoint opretter ikke automatisk alt tekster til tegnede billeder, som diagrammer eller ikoner. Hvis du vil tilføje et billede, der er et ikon eller et andet billede, der ikke er et fotografi, skal du tilføje alternativ tekst manuelt.

 1. Højreklik på et billede, og vælg Størrelse og placering.

 2. I ruden Formatér billede skal du vælge Alternativ tekst.

 3. Skriv den alternativ tekst til billedet i tekstfeltet.

Føj alternativ tekst til SmartArt-grafik

 1. Højreklik på en SmartArt-grafik, og vælg Størrelse og placering.

 2. I ruden Formatér figur skal du vælge Alternativ tekst og skrive en beskrivelse af grafikken.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af ruden Formatér figur med felterne til alternativ tekst, der beskriver den valgte SmartArt-grafik

Føje alternativ tekst til figurer

Føj alternativ tekst til figurer, herunder figurer i SmartArt-grafik.

 1. Højreklik på en figur, og vælg Størrelse og placering.

 2. I ruden Formatér figur skal du vælge Alternativ tekst og skrive en beskrivelse af figuren.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af ruden Formatér figur med felterne til alternativ tekst, der beskriver den valgte figur

Føje alternativ tekst til diagrammer

 1. Højreklik på diagrammet, og vælg Formatér diagramområde.

 2. I ruden Formatér diagramområde skal du vælge Størrelse og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst, og skriv en beskrivelse af diagrammet.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af ruden Formatér diagramområde med felterne til alternativ tekst, der beskriver det valgte diagram

Gøre hyperlinks, tekst og tabeller tilgængelige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør links, tekst og tabeller i dine PowerPoint-præsentationer handicapvenlige.

Tilføje linktekst og skærmtip

 1. Markér den tekst, som du vil føje linket til, og højreklik derefter.

 2. Vælg Link. Den markerede tekst vises i feltet Tekst, der skal vises. Dette er teksten i linket.

 3. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre teksten i linket.

 4. Skriv beskrivelsens adresse for linket i feltet Adresse.

 5. Vælg knappen Skærmtip, og skriv et skærmtip i feltet Skærmtiptekst.

  Tip!: Hvis titlen på linkets destinationsside giver en nøjagtig oversigt over, hvad der er på siden, kan du bruge den til teksten i linket. Denne linktekst svarer f.eks. til titlen på destinationssiden: Skabeloner og temaer til Office Online.

 6. Vælg OK > OK for at gemme ændringerne.

Skærmbillede af dialogboksen Indsæt link

Brug et handicapvenligt slidedesign

Brug én af de inkluderede tilgængelige skabeloner for at sikre dig, at dit Diasdesign, farver, kontrast og skrifttyper er tilgængelige for alle målgrupper. De er også designet, så skærmlæsere nemmere kan læse slideindhold.

 1. For at finde en tilgængelig skabelon skal du vælge filer > Ny.

 2. Skriv tilgængelige skabeloner i tekstfeltet Søg efter skabeloner og temaer Online, og tryk på Enter.

 3. Vælg en passende skabelon i søgeresultaterne.

 4. I eksempelvinduet skabelon skal du markere Opret.

Skabelonoversigt i PowerPoint til Windows.

Bruge tabeloverskrifter

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Åbn fanen Design.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift på fanen Indstillinger for tabeltypografi.

 4. Skriv kolonneoverskrifterne i tabellen.

Skærmbillede af afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift i gruppen Indstillinger for tabeltypografi under fanen Tabelværktøjsdesign

Formatere tekst til tilgængelighed

 1. Markér teksten.

 2. Vælg fanen Hjem.

 3. Vælg dine formateringsvalg i gruppen Skrifttype, som indeholder indstillinger for skrifttype, størrelse, typografi og farve.

Skærmbillede af gruppen Skrifttype under fanen Hjem

Brug en handicapvenlig tekstfarve

Her er nogle ting til overvejelse:

 • Brug de medfølgende Office-temaer for at sikre, at dit slidedesign er handicapvenligt. Se en vejledning under Brug et handicapvenligt slidedesign.

 • Brug Tilgængelighedskontrol til at analysere præsentationen og finde utilstrækkelig farvekontrast. Det kontrollerer teksten i dine slides mht. følgende elementer:

  • Sidefarve

  • Cellebaggrunde

  • Fremhævninger

  • Fyld til tekstboks

  • Skygge i afsnit

  • SmartArt-fyld

  • Sidehoveder og sidefødder

  • Links

Gør slides handicapvenlige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør slidesene i dine PowerPoint-præsentationer handicapvenlige.

Brug entydige slidetitler

 1. Vælg Nulstil i gruppen Slides på fanen Hjem for at gendanne alle pladsholdere til den valgte slide.

 2. Skriv en entydig og beskrivende titel på sliden.

Skærmbillede af kommandoen Nulstil i gruppen Dias under fanen Hjem

Skjule en diastitel

Gør en titel usynlig på diasset, men som skærmlæsere stadig læser op.

 1. Vælg Arranger i gruppen Tegning på fanen Hjem.

 2. Vælg Valgrude i menuen Arranger.

 3. Find tekstfeltet Titel i ruden Markering, og klik på øjeikonet i ud for tekstfeltet.

Skærmbillede af valgruden, der viser øjeikonet ud for titelpladsholderen

Angive læserækkefølgen for diasindhold

Brug ruden Markering til at indstille den rækkefølge, som skærmlæsere skal læse slideindholdet i. Ruden Markering viser alle objekter på sliden i omvendt rækkefølge. Når skærmlæseren læser denne slide, læser den objekterne i omvendt rækkefølge, som angivet i Markering.

 1. Vælg Arranger i gruppen Tegning på fanen Hjem.

 2. Vælg Valgrude i menuen Arranger.

 3. Lav om på læserækkefølgen i ruden Markering ved at gøre et af følgende:

  • Træk og slip elementer til den nye placering.

  • Markér elementet, og vælg derefter pil op-knappen (Flyt fremad) eller pil ned-knappen (Flyt bagud).

Skærmbillede af valgruden, der viser alle objekter på diasset i omvendt rækkefølge

Brug indbyggede slidedesigns til inkluderende læserækkefølge

PowerPoint har indbyggede slidedesign, der indeholder pladsholdere til tekst, videoer, billeder og mere. De indeholder også al formatering, som temafarver, skrifttyper og effekter. Indbyggede layouts er designet for at sikre dig, at dine slides er tilgængelige, så læserækkefølgen er det samme for personer, der se og personer, der bruger teknologi som skærmlæsere.

 1. Klik på Normal på fanen Vis.

 2. I ruden Miniature skal du finde det sted, hvor du vil tilføje den nye slide. Højreklik, og vælg Ny slide. Klik på den nye slide for at markere den.

 3. På fanen Design skal du udvide galleriet Temaer og vælge det slidelayout, du ønsker. PowerPoint anvender automatisk dette layout på den nye slide.

 4. Gå til den nye slide, og tilføj den titel og det indhold, du ønsker.

Brug beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor i videoer

PowerPoint 2016 understøtter afspilning af video med flere lydspor. Det understøtter også beskrivende undertekster og undertekster, som er integreret i videofiler. 

På nuværende tidspunkt understøtter kun PowerPoint til Windows indsætningspunktet og afspilning af undertekster eller undertekster, der er gemt i filer, der er adskilt fra videoen. Alle andre udgaver af PowerPoint (såsom PowerPoint til macOS eller de mobile versioner), lukket billedtekster eller undertekster skal kodes i videoen før de er indsat i PowerPoint.

Understøttede videoformater til tekstning for hørehæmmede og undertekster varierer alt efter det operativsystem, du bruger. Hvert operativsystem har indstillinger, du kan bruge til at justere, hvordan tekstning for hørehæmmede eller undertekster vises.

Tekstning for hørehæmmede, undertekster og alternative lydspor bevares ikke, når du bruger funktionerne Komprimer medier eller Optimer mediekompatibilitet. Når du desuden gemmer din præsentation som en video, bliver tekstning for hørehæmmede, undertekster eller alternative lydspor i de integrerede videoer ikke integreret i den video, der gemmes.

Når du bruger kommandoen Gem medier som på en valgt video, bevares beskrivende undertekster, undertekster og flere lydspor, som er integreret i videoen, i den videofil, der gemmes. 

Du kan gøre dine PowerPoint-præsentationer handicapvenlige ved at sikre følgende:

 • Videoer inkluderer om nødvendigt et lydspor med videobeskrivelser for brugere, der er blinde eller synshæmmede.

 • Videoer, der omfatter dialog, inkluderer også beskrivende undertekster eller undertekster i et understøttet format til brugere, der er døve eller hørehæmmede.

Se også

Regler for brug af Tilgængelighedskontrol

Gør dine Word-dokumenter handicapvenlige

Gøre dine Excel-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør din Outlook-mail tilgængelig

Mac: Bedste fremgangsmåder til at gøre PowerPoint-præsentationer tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste praksisser til oprettelse af PowerPoint-præsentationer, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Sådan finder du det

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst i alle visuelle elementer.

Visuelt indhold omfatter billeder, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagrammer, integrerede objekter, håndskrift og videoer.

Brug Tilgængelighedskontrol for at finde manglende alternativ tekst.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og andre visuelle elementer.

Undgå brug af tekst i billeder som den eneste måde transport vigtige oplysninger. Hvis du skal bruge et billede med tekst i den, kan du gentage teksten i præsentationen. I den alternative tekst, som beskriver billedet og omtale eksistensen af teksten og dens formålet.

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 365

Føje alternativ tekst til visuelle elementer i Office 2019

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 2016

Sørg for, at slideindhold kan læses i den rækkefølge, du har til hensigt.

Du kan bruge Tilgængelighedskontrol til at finde slides, der har mulige problemer med læserækkefølgen.

Når en person, der kan se, læser en slide, læser han normalt ting, f.eks. tekst eller et billede, i den rækkefølge, elementerne vises på sliden. En skærmlæser læser derimod elementerne i en slide i den rækkefølge, de blev føjet til sliden. Denne kan være meget forskellig fra den rækkefølge, hvori ting vises.

Det er vigtigt at kontrollere læseretningen for at sikre, at alle læser indholdet i den rækkefølge, du regner med.

Angive læserækkefølgen for diasindhold

Brug det indbyggede slidedesign, når du oprettet en ny slide.

PowerPoint indeholder indbyggede slidelayouts, som du kan anvende på alle slides. Når du bruger dem med en ny slide, sørger disse layouts automatisk for, at læserækkefølgen passer til alle.

Brug de indbyggede slidedesign til inkluderende læserækkefølge

Tilføj meningsfuld linktekst og skærmtip.

Hvis du vil fastlægge, om linktekst giver mening som enkeltstående oplysninger, og om den giver skærmlæsere nøjagtige oplysninger om destinationen, kan du scanne diassene i din præsentation visuelt.

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link til teksten Klik her kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Tip!: Du kan også tilføje skærmtip, der vises, når markøren holdes over tekst eller billeder, der indeholder et link.

Tilføje linktekst og skærmtip

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Scan visuelt diassene i præsentationen, hvis du vil finde forekomster af farvekodning.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller er farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen i bestemte farver.

Føj f.eks. en understregning til farvekodet linktekst, så farveblinde personer ved, at teksten er sammenkædet, selvom de ikke kan se farven. Til overskrifter bør du overveje at tilføje fed formatering eller bruge en større skrifttype.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Brug af Tilgængelighedskontroltil at finde utilstrækkelig farvekontrasten.

Du kan også søge efter tekst i dit regneark, der kan være svært at læse eller for at skelne fra baggrunden.

Sørg for, at der er stor kontrast mellem teksten og baggrunden, så personer med nedsat syn tydeligt kan se den. Brug mørk tekst på en hvid eller råhvid baggrund, eller brug hvid tekst på en mørk baggrund.

Hvide og sorte skemaer gør det også nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Giv hver slide en entydig titel

Brug Tilgængelighedskontrol for at finde dias uden titler.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller et læsehandicap, er afhængig af diastitler for at navigere. Ved f.eks. at skimme eller bruge en skærmlæser kan de hurtigt gennemgå en liste med diastitler og gå direkte til det ønskede dias.

Bruge entydige diastitler

Skjule en diastitel

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

For at sikre, at tabeller ikke indeholder opdelte celler, flettede celler, indlejrede tabeller eller helt tomme rækker eller kolonner, du brug Tilgængelighedskontrol.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Bruge tabeloverskrifter

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), Sans Serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Gennemgå dine dias for områder, der ser overfyldte eller ulæselige ud, for at finde potentielle problemer, der er knyttet til skrifttyper eller blanktegn.

Ordblinde fortæller ofte, at teksten "flyder sammen" på en side (hvor en linje med tekst flyder sammen med linjen nedenunder). De oplever ofte, at teksten flettes eller forvrænges.

Nedsæt læsemængden for ordblinde eller personer med nedsat syn. De foretrækker muligvis velkendte Sans Serif-skrifttyper som f.eks. Arial eller Calibri. Undgå at bruge kun store bogstaver og overdreven kursiv eller understreget tekst. Medtag rigeligt blanktegn mellem sætninger og afsnit.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Formatere tekst til tilgængelighed

Gør videoer tilgængelige for syns- og hørehæmmede brugere.

Undertekster indeholder typisk en transskribering (eller oversættelse) af dialogen.

Beskrivende undertekster beskriver typisk også lyde, f.eks. musik eller lydeffekter, som forekommer uden for skærmbilledet.

Videobeskrivelse betyder lydkommenterede beskrivelser af en videos primære visuelle elementer. Disse beskrivelser er indsat i naturlige pauser i programmets dialog. Videobeskrivelse gør video lettere tilgængelige for personer, der er blinde eller synshæmmede.

Brug beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor i videoer

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 365

Følgende procedurer beskriver, hvordan du kan tilføje alternativ tekst med visuelle effekter i dine PowerPoint præsentationer i Office 365:

Bemærkninger!: 

 • For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

 • Hvis du vil aktivere højreklik på din Mac, skal du sørge for, at indstillingen Sekundært klik er valgt i Systemindstillinger.

Tip!: For at skrive en god alternativ tekst skal du sørge for at formidle indholdet og formålet med billedet på en præcis og entydig måde. Den alternative tekst bør ikke være længere end en kort sætning eller to – lidt omhyggeligt udvalgte ord kan tit gøre det. Gentag ikke det omgivende tekstindhold som alternativ tekst, og brug ikke udtryk, der refererer til billeder, som f.eks. "en grafik af" eller "et billede af".

Føj alternativ tekst til billeder

PowerPoint oprette ikke automatisk alternativ tekst til billeder. Hvis du vil tilføje et billede, der er et ikon, skærmbillede eller et andet billede, der ikke er et fotografi, skal du tilføje alternativ tekst manuelt.

 1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på et billede. Klik på Rediger … alternativ tekst.

   Genvejsmenu for billeder med indstillingen alternativ tekst markeret.
  • Vælg et billede. Vælg Billedværktøjer Formatér > alternativ tekst.

   Knappen Alternativ tekst på båndet i PowerPoint til Mac

  Ruden Alternativ tekst åbnes i højre side af sliden.

 2. Skriv en til to sætninger, der beskriver billedet og dets sammenhæng for en person, der ikke kan se det.

Alternativ tekst i PowerPoint til Mac

Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

Føje alternativ tekst til figurer

 1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på en figur. Klik på Rediger … alternativ tekst.

   Genvejsmenu for figurer med indstillingen alternativ tekst markeret.

   Tip!: Du skal Højreklik et vilkårligt sted på rammen, der omgiver hele figuren, ikke inde i en del af.

  • Markér en figur. Vælg Formatér figur > alternativ tekst.

   Knappen alternativ tekst til figurer på båndet i Powerpoint til Mac

  Ruden Alternativ tekst åbnes i højre side af sliden.

 2. Skriv 1-2-sætninger for at beskrive figuren og dens kontekst til en person, der ikke kan se den.

  Ruden alternativ tekst til figurer i PowerPoint til Mac i Office 365

Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

Føje alternativ tekst til SmartArt-grafik

 1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på SmartArt-grafik. Klik på Rediger … alternativ tekst.

   Genvejsmenu for figurer med indstillingen alternativ tekst markeret.

   Tip!: Du skal Højreklik et vilkårligt sted på rammen, der omgiver hele SmartArt-grafikken, ikke inde i en del af.

  • Vælg en SmartArt-grafik. Vælg Format > alternativ tekst.

   Knappen alternativ tekst til en SmartArt-på båndet i PowerPoint til Mac

  Ruden Alternativ tekst åbnes i højre side af sliden.

 2. Skriv 1-2-sætninger for at beskrive SmartArt-grafikken og dens kontekst til en person, der ikke kan se den.

  Ruden alternativ tekst til figurer i PowerPoint til Mac i Office 365

Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

Føje alternativ tekst til diagrammer

 1. Højreklik på et diagram.

  Tip!: Du skal højreklikke et sted inde i rammen omkring hele diagrammet, ikke inde i en af dens dele.

 2. Klik på Rediger … alternativ tekst. Ruden Alternativ tekst åbnes i højre side af sliden.

  Genvejsmenu for diagrammer med indstillingen alternativ tekst markeret.
 3. Skriv en til to sætninger, der beskriver diagrammet og dets sammenhæng for en person, der ikke kan se det.

  Alt tekstruden for diagrammer i PPT til Mac i Office 365.

Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

Foretage visuelle elementer dekorativ

Hvis præsentationen indeholder visuelle elementer, der kun er dekorative, kan du markere dem som sådan uden at skulle skrive noget alternativ tekst. Når en skærmlæser finder sådanne et billede, læser den blot de er dekorative, så brugeren ved de ikke går glip af eventuelle oplysninger.

 1. Gør et af følgende for at åbne ruden Alternativ tekst:

  • Højreklik på en visuel. Klik på Rediger … alternativ tekst.

  • Vælg en visuel. Vælg den visuelle Formatér > Alternativ tekst.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Markér som dekorativ. Tekstfeltet bliver nedtonet.

  Alternativ tekst dekorativ billede i PowerPoint til Mac i Office 365.

Føje alternativ tekst til visuelle elementer i Office 2019

Følgende procedurer beskriver, hvordan du kan tilføje alternativ tekst med visuelle effekter i dine PowerPoint præsentationer i Office 2019:

Bemærkninger!: 

 • For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

 • Hvis du vil aktivere højreklik på din Mac, skal du sørge for, at indstillingen Sekundært klik er valgt i Systemindstillinger.

Tip!: For at skrive en god alternativ tekst skal du sørge for at formidle indholdet og formålet med billedet på en præcis og entydig måde. Den alternative tekst bør ikke være længere end en kort sætning eller to – lidt omhyggeligt udvalgte ord kan tit gøre det. Gentag ikke det omgivende tekstindhold som alternativ tekst, og brug ikke udtryk, der refererer til billeder, som f.eks. "en grafik af" eller "et billede af".

Føj alternativ tekst til billeder

For at gøre dine præsentationer tilgængeligt for bredere målgrupper, skal du føje alternativ tekst til billeder i dine slides. PowerPoint oprette ikke automatisk alternativ tekst.

 1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på et billede. Klik på Rediger … alternativ tekst.

   Genvejsmenu for billeder med indstillingen alternativ tekst markeret.
  • Vælg et billede. Vælg Billedværktøjer Formatér > alternativ tekst.

   Knappen Alternativ tekst på båndet i PowerPoint til Mac

  Ruden Alternativ tekst åbnes i højre side af sliden.

 2. Skriv en til to sætninger, der beskriver billedet og dets sammenhæng for en person, der ikke kan se det.

Alternativ tekst i PowerPoint til Mac

Tip!: Du kan også vælge Opret en beskrivelse til mig, der har Microsofts cloud-drevet intelligent tjenester opretter en beskrivelse for dig. Dette kræver et øjeblik, hvorefter du se resultatet i tekstfeltet. Husk at slette alle kommentarer PowerPoint, tilføjes der, for eksempel, "Beskrivelse genereres med høj sikkerhed".

Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

Føje alternativ tekst til figurer

 1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på en figur. Klik på Rediger … alternativ tekst.

   Genvejsmenu for figurer med indstillingen alternativ tekst markeret.

   Tip!: Du skal Højreklik et vilkårligt sted på rammen, der omgiver hele figuren, ikke inde i en del af.

  • Markér en figur. Vælg Formatér figur > alternativ tekst.

   Knappen alternativ tekst til figurer på båndet i Powerpoint til Mac

  Ruden Alternativ tekst åbnes i højre side af sliden.

 2. Skriv 1-2-sætninger for at beskrive figuren og dens kontekst til en person, der ikke kan se den.

  Ruden alternativ tekst til figurer i PowerPoint til Mac i Office 365

Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

Føje alternativ tekst til SmartArt-grafik

 1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på SmartArt-grafik. Klik på Rediger … alternativ tekst.

   Genvejsmenu for figurer med indstillingen alternativ tekst markeret.

   Tip!: Du skal Højreklik et vilkårligt sted på rammen, der omgiver hele SmartArt-grafikken, ikke inde i en del af.

  • Vælg en SmartArt-grafik. Vælg Format > alternativ tekst.

   Knappen alternativ tekst til en SmartArt-på båndet i PowerPoint til Mac

  Ruden Alternativ tekst åbnes i højre side af sliden.

 2. Skriv 1-2-sætninger for at beskrive SmartArt-grafikken og dens kontekst til en person, der ikke kan se den.

  Ruden alternativ tekst til figurer i PowerPoint til Mac i Office 365

Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

Føje alternativ tekst til diagrammer

 1. Højreklik på et diagram.

  Tip!: Du skal højreklikke et sted inde i rammen omkring hele diagrammet, ikke inde i en af dens dele.

 2. Klik på Rediger … alternativ tekst. Ruden Alternativ tekst åbnes i højre side af sliden.

  Genvejsmenu for diagrammer med indstillingen alternativ tekst markeret.
 3. Skriv en til to sætninger, der beskriver diagrammet og dets sammenhæng for en person, der ikke kan se det.

  Alt tekstruden for diagrammer i PPT til Mac i Office 365.

Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

Foretage visuelle elementer dekorativ

Hvis præsentationen indeholder visuelle elementer, der kun er dekorative, kan du markere dem som sådan uden at skulle skrive noget alternativ tekst. Når en skærmlæser finder sådanne et billede, læser den blot de er dekorative, så brugeren ved de ikke går glip af eventuelle oplysninger.

 1. Gør et af følgende for at åbne ruden Alternativ tekst:

  • Højreklik på en visuel. Klik på Rediger … alternativ tekst.

  • Vælg en visuel. Vælg den visuelle Formatér > Alternativ tekst.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Markér som dekorativ. Tekstfeltet bliver nedtonet.

  Alternativ tekst dekorativ billede i PowerPoint til Mac i Office 365.

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 2016

Følgende procedurer beskriver, hvordan du kan tilføje alternativ tekst med visuelle effekter i dine PowerPoint præsentationer i Office 2016:

Bemærk!: For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til billeder, som f.eks. billeder og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse teksten op og beskrive billedet for brugere, der ikke kan se billedet.

 1. Højreklik på et billede.

 2. Vælg Formatér billede.

 3. I ruden Formatér billede skal du vælge Størrelse og egenskaber.

 4. Vælg Alternativ tekst, og skriv en beskrivelse af billedet.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af ruden Formatér billede med felterne til alternativ tekst, der beskriver det valgte billede

Føje alternativ tekst til SmartArt-grafik

 1. Højreklik på SmartArt-grafik.

 2. Vælg Formatér SmartArt, og vælg derefter Figurindstillinger.

 3. I ruden Formatér figur skal du vælge Størrelse og egenskaber.

 4. Vælg Alternativ tekst, og skriv en beskrivelse af SmartArt-grafikken.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af ruden Formatér figur med felterne til alternativ tekst, der beskriver den valgte SmartArt-grafik

Føje alternativ tekst til figurer

Brug følgende procedure til at føje alternativ tekst til figurer, herunder figurer i SmartArt-grafik.

 1. Højreklik på en figur.

 2. Vælg Formatér figur.

 3. I ruden Formatér figur skal du vælge Størrelse og egenskaber.

 4. Vælg Alternativ tekst, og skriv en beskrivelse af figuren.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af ruden Formatér figur med felterne til alternativ tekst, der beskriver den valgte figur

Føje alternativ tekst til diagrammer

 1. Højreklik på et diagram.

 2. Vælg Formatér diagramområde.

 3. På fanen Diagramindstillinger i ruden Formatér diagramområde skal du vælge Størrelse og egenskaber.

 4. Vælg Alternativ tekst, og skriv en beskrivelse af diagrammet.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af ruden Formatér diagramområde med felterne til alternativ tekst, der beskriver det valgte diagram

Gøre hyperlinks, tekst og tabeller tilgængelige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør links, tekst og tabeller i dine PowerPoint-præsentationer handicapvenlige.

Tilføje linktekst og skærmtip

 1. Markér den tekst, som du vil føje linket til, og højreklik derefter.

 2. Vælg Link. Den markerede tekst vises i feltet Tekst, der skal vises. Dette er teksten i linket.

 3. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre teksten i linket.

 4. Skriv destinationsadressen for linket i feltet Adresse.

 5. Vælg knappen Skærmtip, og skriv et skærmtip i feltet Skærmtiptekst.

  Tip!: Hvis titlen på linkets destinationsside giver en nøjagtig oversigt over, hvad der er på siden, kan du bruge den til teksten i linket. Denne linktekst svarer f.eks. til titlen på destinationssiden: Skabeloner og temaer til Office Online.

 6. Vælg OK > OK for at gemme ændringerne.

Skærmbillede af dialogboksen Indsæt link

Brug et handicapvenligt slidedesign

Brug én af de inkluderede tilgængelige skabeloner for at sikre dig, at dit Diasdesign, farver, kontrast og skrifttyper er tilgængelige for alle målgrupper. De er også designet, så skærmlæsere nemmere kan læse slideindhold.

 1. For at finde en tilgængelig skabelon skal du vælge filer > Ny fra skabelon.

 2. Skriv tilgængelige skabeloner i tekstfeltet Søg alle skabeloner, og tryk på ENTER.

 3. Vælg en passende skabelon i søgeresultaterne.

Siden skabeloner i PowerPoint til Mac

Bruge tabeloverskrifter

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift under fanen Tabeldesign.

 3. Skriv kolonneoverskrifter.

Skærmbillede af afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift under fanen Tabeldesign

Formatere tekst til tilgængelighed

 1. Markér teksten.

 2. Vælg fanen Hjem.

 3. Brug indstillinger for skrifttype, størrelse, typografi og farve til at formatere teksten.

Skærmbillede af gruppen Skrifttype under fanen Hjem

Oprette opstillinger med punkttegn

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i diasset.

 2. Vælg fanen Hjem.

 3. Vælg knappen Punkttegn.

 4. Skriv den ønskede tekst til hvert punkttegn på listen.

Skærmbillede af punkttegn, der er tilgængelige, når du vælger på pilen på knappen Punktopstilling

Oprette sorterede lister

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i diasset.

 2. Vælg fanen Hjem.

 3. Vælg knappen Opstilling med tal/bogstaver.

 4. Skriv den ønskede tekst til hvert nummererede element på listen.

Skærmbillede af nummereringstypografier, der er tilgængelige, når du vælger pilen på knappen Nummerering.

Gøre dias tilgængelige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør slidesene i dine PowerPoint-præsentationer handicapvenlige.

Brug entydige slidetitler

 1. Vælg Nulstil på fanen Hjem for at gendanne alle pladsholdere til den valgte slide.

 2. Skriv en entydigt og beskrivende titel på sliden.

Skærmbillede af kommandoen Nulstil i gruppen Dias under fanen Hjem

Skjule en diastitel

Gør en titel usynlig på diasset, men som skærmlæsere stadig læser op.

 1. Vælg Arranger på fanen Hjem.

 2. Vælg Valgrude i menuen Arranger.

 3. Find tekstfeltet Titel i ruden Markering, og klik på øjeikonet ud for tekstfeltet.

Skærmbillede af valgruden, der viser øjeikonet ud for titelpladsholderen

Angive læserækkefølgen for diasindhold

Brug Valgruden til at angive den rækkefølge, som skærmlæsere kan læse slideindholdet i. Valgruden viser objekterne på sliden i omvendt rækkefølge. Når skærmlæseren læser denne slide, læser den objekterne i den omvendte rækkefølge, som er angivet i Valgruden.

 1. Vælg Arranger på fanen Hjem.

 2. Vælg Valgrude i menuen Arranger.

 3. Lav om på læserækkefølgen i Valgruden ved at trække og slippe elementer til den nye placering.

Skærmbillede af valgruden, der viser alle objekter på diasset i omvendt rækkefølge

Brug indbyggede slidedesigns til inkluderende læserækkefølge

PowerPoint har indbyggede slidedesign, der indeholder pladsholdere til tekst, videoer, billeder og mere. De indeholder også al formatering, som temafarver, skrifttyper og effekter. Indbyggede layouts er designet for at sikre dig, at dine slides er tilgængelige, så læserækkefølgen er det samme for personer, der se og personer, der bruger teknologi som skærmlæsere.

 1. Klik på Normal på fanen Vis.

 2. Find det sted i miniatureruden, hvor du vil tilføje den nye slide, og højreklik.

 3. Vælg Ny slide, og vælg derefter den indsatte slide.

 4. På fanen Design skal du udvide galleriet temaer og vælge det slidelayout, du ønsker. PowerPoint anvender automatisk dette layout på den nye slide.

 5. Gå til den nye slide, og tilføj den titel og det indhold, du ønsker.

Brug beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor i videoer

PowerPoint 2016 understøtter afspilning af video med flere lydspor. Det understøtter også beskrivende undertekster og undertekster, som er integreret i videofiler. 

Beskrivende undertekster eller undertekster skal være indkodet i videoen, før den indsættes i PowerPoint. PowerPoint understøtter ikke beskrivende undertekster eller undertekster, som er gemt i en separat fil fra videofilen.

Understøttede videoformater til tekstning for hørehæmmede og undertekster varierer alt efter det operativsystem, du bruger. Hvert operativsystem har indstillinger, du kan bruge til at justere, hvordan tekstning for hørehæmmede eller undertekster vises.

Tekstning for hørehæmmede, undertekster og alternative lydspor bevares ikke, når du bruger funktionerne Komprimer medier eller Optimer mediekompatibilitet. Når du desuden gemmer din præsentation som en video, bliver tekstning for hørehæmmede, undertekster eller alternative lydspor i de integrerede videoer ikke integreret i den video, der gemmes.

Når du bruger kommandoen Gem medier som på en valgt video, bevares beskrivende undertekster, undertekster og flere lydspor, som er integreret i videoen, i den videofil, der gemmes. 

Du kan gøre dine PowerPoint-præsentationer handicapvenlige ved at sikre følgende:

 • Videoer inkluderer om nødvendigt et lydspor med videobeskrivelser for brugere, der er blinde eller synshæmmede.

 • Videoer, der omfatter dialog, inkluderer også beskrivende undertekster eller undertekster i et understøttet format til brugere, der er døve eller hørehæmmede.

Se også

Regler for brug af Tilgængelighedskontrol

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige

Gøre dine Excel-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør din Outlook-mail tilgængelig

iOS: Bedste fremgangsmåder til at gøre PowerPoint-præsentationer tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste praksisser til oprettelse af PowerPoint-præsentationer, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst med alle visuelle elementer og tabeller.

Visuelt indhold omfatter billeder, figurer, diagrammer, integrerede objekter, håndskrift og videoer.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og andre visuelle elementer.

Undgå brug af tekst i billeder som den eneste måde transport vigtige oplysninger. Hvis du skal bruge et billede med tekst i den, kan du gentage teksten i præsentationen. I feltet alternativ tekst, som beskriver billedet og omtale eksistensen af teksten og dens formålet.

Føj alternativ tekst til billeder, tabeller og figurer

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller er farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen i bestemte farver.

Føj f.eks. en understregning til farvekodet linktekst, så farveblinde personer ved, at teksten er sammenkædet, selvom de ikke kan se farven. Til overskrifter bør du overveje at tilføje fed formatering eller bruge en større skrifttype.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Teksten i dine præsentationer skal kunne læses i tilstand med stor kontrast, så alle kan se den godt, også personer med visuelle handicap.

Brug for eksempel lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast i hver sin ende af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Bruge tabeloverskrifter

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), Sans Serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Ordblinde fortæller ofte, at teksten "flyder sammen" på en side (hvor en linje med tekst flyder sammen med linjen nedenunder). De oplever ofte, at teksten flettes eller forvrænges.

Nedsæt læsemængden for ordblinde eller personer med nedsat syn. De foretrækker muligvis velkendte Sans Serif-skrifttyper som f.eks. Arial eller Calibri. Undgå at bruge kun store bogstaver og overdreven kursiv eller understreget tekst. Medtag rigeligt blanktegn mellem sætninger og afsnit.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Formatere tekst til hjælp til handicappede

Gør videoer tilgængelige for syns- og hørehæmmede brugere

Undertekster indeholder typisk en transskribering (eller oversættelse) af dialogen.

Beskrivende undertekster beskriver typisk også lyde, f.eks. musik eller lydeffekter, som forekommer uden for skærmbilledet.

Videobeskrivelse betyder lydkommenterede beskrivelser af en videos primære visuelle elementer. Disse beskrivelser er indsat i naturlige pauser i programmets dialog. Videobeskrivelse gør video lettere tilgængelige for personer, der er blinde eller synshæmmede.

Brug beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor i videoer

Føj alternativ tekst til billeder, tabeller og figurer

Føj alternativ tekst til billeder, tabeller, figurer og andre visuelle elementer, så skærmlæsere kan læse teksten og beskrive elementet for brugere, der ikke kan se det.

 1. Markér elementet, f.eks. et billede.

 2. Åbn den relaterede fane, f.eks. fanen Billede, ved at trykke på knappen Vis båndet Ikonet Rediger .

 3. Tryk på Alternativ tekst, og skriv en beskrivelse af elementet. Beskriv eksempelvis indholdet af billedet.

Brug et handicapvenligt slidedesign

Brug én af diasset inkluderet temaer for at sikre, at dit Diasdesign er tilgængelige. De fleste af temaerne er udviklet til tilgængelige farver, kontrast og skrifttyper. De er også designet, så skærmlæsere nemmere kan læse slideindhold.

 1. Markér en slide.

 2. Tryk på knappen Vis båndet Ikonet Rediger for at åbne fanen Hjem.

 3. Tryk på Hjem > Design.

 4. Tryk på Temaer, og vælg derefter det ønskede tema.

Kommandoen Temaer, med Ion markeret

Bruge tabeloverskrifter

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Tryk på knappen Vis båndet Ikonet Rediger for at åbne fanen Tabel.

 3. Tryk på Typografiindstillinger, og vælg derefter Kolonneoverskrift.

 4. Skriv kolonneoverskrifter i din tabel.

Kommandoen Indstillinger for typografi, med kolonneoverskrift markeret

Formatere tekst til tilgængelighed

 1. Markér teksten.

 2. Tryk på knappen Vis båndet Ikonet Rediger for at åbne fanen Hjem.

 3. På fanen Hjem skal du vælge indstillinger for tekstformatering.

Fanen Hjem, med typografiindstillinger for skrifttype

Brug beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor i videoer

PowerPoint 2016 understøtter afspilning af video med flere lydspor. Det understøtter også beskrivende undertekster og undertekster, som er integreret i videofiler. 

Beskrivende undertekster eller undertekster skal være indkodet i videoen, før den indsættes i PowerPoint. PowerPoint understøtter ikke beskrivende undertekster eller undertekster, som er gemt i en separat fil fra videofilen.

Understøttede videoformater til tekstning for hørehæmmede og undertekster varierer alt efter det operativsystem, du bruger. Hvert operativsystem har indstillinger, du kan bruge til at justere, hvordan tekstning for hørehæmmede eller undertekster vises.

Tekstning for hørehæmmede, undertekster og alternative lydspor bevares ikke, når du bruger funktionerne Komprimer medier eller Optimer mediekompatibilitet. Når du desuden gemmer din præsentation som en video, bliver tekstning for hørehæmmede, undertekster eller alternative lydspor i de integrerede videoer ikke integreret i den video, der gemmes.

Når du bruger kommandoen Gem medier som på en valgt video, bevares beskrivende undertekster, undertekster og flere lydspor, som er integreret i videoen, i den videofil, der gemmes. 

Du kan gøre dine PowerPoint-præsentationer handicapvenlige ved at sikre følgende:

 • Videoer inkluderer om nødvendigt et lydspor med videobeskrivelser for brugere, der er blinde eller synshæmmede.

 • Videoer, der omfatter dialog, inkluderer også beskrivende undertekster eller undertekster i et understøttet format til brugere, der er døve eller hørehæmmede.

Se også

Regler for brug af Tilgængelighedskontrol

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige

Gøre dine Excel-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør din Outlook-mail tilgængelig

Android: Bedste fremgangsmåder til at gøre PowerPoint-præsentationer tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste praksisser til oprettelse af PowerPoint-præsentationer, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Indsæt alternativ tekst sammen med alle billeder, figurer og tabeller.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og figurer.

Undgå brug af tekst i billeder som den eneste måde transport vigtige oplysninger. Hvis du skal bruge et billede med tekst i den, kan du gentage teksten i præsentationen. I alt-tekst, som beskriver billedet og omtale eksistensen af teksten og dens formålet.

Føj alternativ tekst til billeder

Føje alternativ tekst til figurer

Føje alternativ tekst til tabeller

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller er farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen i bestemte farver.

Føj f.eks. en understregning til farvekodet linktekst, så farveblinde personer ved, at teksten er sammenkædet, selvom de ikke kan se farven. Til overskrifter bør du overveje at tilføje fed formatering eller bruge en større skrifttype.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Teksten i dine præsentationer skal kunne læses i tilstand med stor kontrast, så alle kan se den godt, også personer med visuelle handicap.

Brug for eksempel lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast i hver sin ende af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Bruge tabeloverskrifter

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), Sans Serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Ordblinde fortæller ofte, at teksten "flyder sammen" på en side (hvor en linje med tekst flyder sammen med linjen nedenunder). De oplever ofte, at teksten flettes eller forvrænges.

Nedsæt læsemængden for ordblinde eller personer med nedsat syn. De foretrækker muligvis velkendte Sans Serif-skrifttyper som f.eks. Arial eller Calibri. Undgå at bruge kun store bogstaver og overdreven kursiv eller understreget tekst. Medtag rigeligt blanktegn mellem sætninger og afsnit.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Formatere tekst til hjælp til handicappede

Gør videoer tilgængelige for syns- og hørehæmmede brugere

Undertekster indeholder typisk en transskribering (eller oversættelse) af dialogen.

Beskrivende undertekster beskriver typisk også lyde, f.eks. musik eller lydeffekter, som forekommer uden for skærmbilledet.

Videobeskrivelse betyder lydkommenterede beskrivelser af en videos primære visuelle elementer. Disse beskrivelser er indsat i naturlige pauser i programmets dialog. Videobeskrivelse gør video lettere tilgængelige for personer, der er blinde eller synshæmmede.

Brug beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor i videoer

Føje alternativ tekst til visuelle elementer og tabeller

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du føjer alternativ tekst til visuelle elementer og tabeller i dine PowerPoint-præsentationer.

Bemærk!:  For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Føje alternativ tekst til billeder

Føje alternativ tekst til billeder som billeder og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse teksten for at beskrive billedet til brugere, som ikke kan se billedet.

 1. Markér et billede.

 2. Åbn fanen Billede ved at trykke på knappen Vis kommandoer Ikonet Rediger .

 3. Rul ned til Alternativ tekst, og tryk på den.

 4. Skriv en beskrivelse af dokumentet.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Kommandoen Alternativ tekst under fanen Billede

Føj alternativ tekst til figurer

 1. Markér en figur.

 2. Åbn fanen Figur ved at trykke på knappen Vis kommandoer Ikonet Rediger .

 3. Rul ned til Alternativ tekst, og tryk på den.

 4. Skriv en beskrivelse af figuren.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Kommandoen Alternativ tekst under fanen Figur

Føje alternativ tekst til tabeller

 1. Tryk på et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Åbn fanen Tabel ved at trykke på knappen Vis kommandoer Ikonet Rediger .

 3. Rul ned til Alternativ tekst, og tryk på den.

 4. Skriv en beskrivelse af tabellen.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Kommandoen Alternativ tekst under fanen Tabel

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Brug én af diasset inkluderet temaer for at sikre, at dit Diasdesign er tilgængelige. De fleste af temaerne er udviklet til tilgængelige farver, kontrast og skrifttyper. De er også designet, så skærmlæsere nemmere kan læse slideindhold.

 1. Markér en slide.

 2. Åbn fanen Hjem ved at trykke på knappen Vis kommandoer Ikonet Rediger .

 3. Tryk på Hjem > Design.

 4. Tryk på Temaer, og vælg derefter det ønskede tema.

Kommandoen Temaer, der viser temaindstillinger

Bruge tabeloverskrifter

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Åbn fanen Tabel ved at trykke på knappen Vis kommandoer Ikonet Rediger .

 3. Tryk på Typografiindstillinger, og vælg derefter Kolonneoverskrift.

  Tip!: Når indstillingen er valgt, er den nedtonet.

 4. Skriv kolonneoverskrifter i din tabel.

Kommandoen Indstillinger for typografi, med kolonneoverskrift markeret

Formatere tekst til tilgængelighed

 1. Markér teksten.

 2. Åbn fanen Hjem ved at trykke på knappen Vis kommandoer Ikonet Rediger .

 3. På fanen Hjem skal du vælge indstillinger for tekstformatering.

Fanen Hjem, med typografiindstillinger for skrifttype

Brug beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor i videoer

PowerPoint 2016 understøtter afspilning af video med flere lydspor. Det understøtter også beskrivende undertekster og undertekster, som er integreret i videofiler. 

Beskrivende undertekster eller undertekster skal være indkodet i videoen, før den indsættes i PowerPoint. PowerPoint understøtter ikke beskrivende undertekster eller undertekster, som er gemt i en separat fil fra videofilen.

Understøttede videoformater for beskrivende undertekster og undertekster varierer efter det operativsystem, du bruger. Hvert operativsystem har indstillinger, du kan bruge til at justere, hvordan de beskrivende undertekster eller undertekster vises. 

Tekstning for hørehæmmede, undertekster og alternative lydspor bevares ikke, når du bruger funktionerne Komprimer medier eller Optimer mediekompatibilitet. Når du desuden gemmer din præsentation som en video, bliver tekstning for hørehæmmede, undertekster eller alternative lydspor i de integrerede videoer ikke integreret i den video, der gemmes.

Når du bruger kommandoen Gem medier som på en valgt video, bevares beskrivende undertekster, undertekster og flere lydspor, som er integreret i videoen, i den videofil, der gemmes. 

Du gør dine PowerPoint-præsentationer handicapvenlige ved at sikre følgende:

 • Videoer inkluderer om nødvendigt et lydspor med videobeskrivelser for brugere, der er blinde eller synshæmmede.

 • Videoer, der omfatter dialog, inkluderer også beskrivende undertekster eller undertekster i et understøttet format til brugere, der er døve eller hørehæmmede.

Se også

Regler for brug af Tilgængelighedskontrol

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige

Gøre dine Excel-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør din Outlook-mail handicapvenlig

Windows 10-appen: bedste fremgangsmåder til at gøre PowerPoint-præsentationer tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste praksisser til oprettelse af PowerPoint-præsentationer, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Indsæt alternativ tekst sammen med alle billeder, figurer og tabeller.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og figurer.

Undgå brug af tekst i billeder som den eneste måde transport vigtige oplysninger. Hvis du skal bruge et billede med tekst i den, kan du gentage teksten i præsentationen. I alt-tekst, som beskriver billedet og omtale eksistensen af teksten og dens formålet.

Føj alternativ tekst til billeder

Føje alternativ tekst til figurer

Føje alternativ tekst til tabeller

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller er farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen i bestemte farver.

Føj f.eks. en understregning til farvekodet linktekst, så farveblinde personer ved, at teksten er sammenkædet, selvom de ikke kan se farven. Til overskrifter bør du overveje at tilføje fed formatering eller bruge en større skrifttype.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Teksten i dine præsentationer skal kunne læses i tilstand med stor kontrast, så alle kan se den godt, også personer med visuelle handicap.

Brug for eksempel lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast i hver sin ende af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Bruge tabeloverskrifter

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), Sans Serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Ordblinde fortæller ofte, at teksten "flyder sammen" på en side (hvor en linje med tekst flyder sammen med linjen nedenunder). De oplever ofte, at teksten flettes eller forvrænges.

Nedsæt læsemængden for ordblinde eller personer med nedsat syn. De foretrækker muligvis velkendte Sans Serif-skrifttyper som f.eks. Arial eller Calibri. Undgå at bruge kun store bogstaver og overdreven kursiv eller understreget tekst. Medtag rigeligt blanktegn mellem sætninger og afsnit.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Formatere tekst til tilgængelighed

Gør videoer tilgængelige for syns- og hørehæmmede brugere.

Undertekster indeholder typisk en transskribering (eller oversættelse) af dialogen.

Beskrivende undertekster beskriver typisk også lyde, f.eks. musik eller lydeffekter, som forekommer uden for skærmbilledet.

Videobeskrivelse betyder lydkommenterede beskrivelser af en videos primære visuelle elementer. Disse beskrivelser er indsat i naturlige pauser i programmets dialog. Videobeskrivelse gør video lettere tilgængelige for personer, der er blinde eller synshæmmede.

Brug beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor i videoer

Føje alternativ tekst til visuelle elementer og tabeller

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du føjer alternativ tekst til visuelle elementer og tabeller i dine PowerPoint-præsentationer.

Bemærk!:  For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Føje alternativ tekst til billeder

Føje alternativ tekst til billeder som billeder og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse teksten for at beskrive billedet til brugere, som ikke kan se billedet.

 1. Vælg et billede.

 2. Tryk på knappen alternativ tekst i værktøjslinjen. Knappen alternativ tekst i PowerPoint Mobile til Windows Phone.

 3. Skriv en beskrivelse af dokumentet.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Dialogboksen alternativ tekst til billeder i PowerPoint Mobile til Windows telefoner.

Føj alternativ tekst til figurer

 1. Markér en figur.

 2. Tryk på knappen alternativ tekst i værktøjslinjen. Knappen alternativ tekst i PowerPoint Mobile til Windows Phone.

 3. Skriv en beskrivelse af figuren.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Dialogboksen alternativ tekst til figurer i PowerPoint Mobile til Windows telefoner.

Føje alternativ tekst til tabeller

 1. Tryk på et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Tryk på knappen alternativ tekst i værktøjslinjen. Knappen alternativ tekst i PowerPoint Mobile til Windows Phone.

 3. Skriv en beskrivelse af tabellen.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Alternativ tekst dialogboks for tabeller i PowerPoint Mobile til Windows telefoner.

Brug et handicapvenligt slidedesign

Brug én af diasset inkluderet temaer for at sikre, at dit Diasdesign er tilgængelige. De fleste af temaerne er udviklet til tilgængelige farver, kontrast og skrifttyper. De er også designet, så skærmlæsere nemmere kan læse slideindhold.

 1. Markér en slide.

 2. For at åbne fanen Startside skal du trykke på knappen flere indstillinger. Knappen flere indstillinger i PowerPoint Mobile til Windows telefoner.

 3. Tryk på Hjem > Design.

 4. Tryk på Temaer, og vælg derefter det ønskede tema.

Menuen temaer i PowerPoint Mobile til Windows telefoner.

Bruge tabeloverskrifter

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. For at åbne fanen tabel skal du trykke på knappen flere indstillinger. Knappen flere indstillinger i PowerPoint Mobile til Windows telefoner.

 3. Tryk på Typografiindstillinger, og vælg derefter Kolonneoverskrift.

  Tip!: Når indstillingen er valgt, er den nedtonet.

 4. Skriv kolonneoverskrifter i din tabel.

Tabel typografier i menuen i PowerPoint Mobile til Windows telefoner.

Formatere tekst til tilgængelighed

 1. Markér teksten.

 2. For at åbne fanen Startside skal du trykke på knappen flere indstillinger. Knappen flere indstillinger i PowerPoint Mobile til Windows telefoner.

 3. På fanen Hjem skal du vælge indstillinger for tekstformatering.

Formatér tekstindstillinger i PowerPoint Mobile til Windows telefoner.

Brug beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor i videoer

PowerPoint 2016 understøtter afspilning af video med flere lydspor. Det understøtter også beskrivende undertekster og undertekster, som er integreret i videofiler. 

Beskrivende undertekster eller undertekster skal være indkodet i videoen, før den indsættes i PowerPoint. PowerPoint understøtter ikke beskrivende undertekster eller undertekster, som er gemt i en separat fil fra videofilen.

Understøttede videoformater for beskrivende undertekster og undertekster varierer efter det operativsystem, du bruger. Hvert operativsystem har indstillinger, du kan bruge til at justere, hvordan de beskrivende undertekster eller undertekster vises. 

Tekstning for hørehæmmede, undertekster og alternative lydspor bevares ikke, når du bruger funktionerne Komprimer medier eller Optimer mediekompatibilitet. Når du desuden gemmer din præsentation som en video, bliver tekstning for hørehæmmede, undertekster eller alternative lydspor i de integrerede videoer ikke integreret i den video, der gemmes.

Når du bruger kommandoen Gem medier som på en valgt video, bevares beskrivende undertekster, undertekster og flere lydspor, som er integreret i videoen, i den videofil, der gemmes. 

Du gør dine PowerPoint-præsentationer handicapvenlige ved at sikre følgende:

 • Videoer inkluderer om nødvendigt et lydspor med videobeskrivelser for brugere, der er blinde eller synshæmmede.

 • Videoer, der omfatter dialog, inkluderer også beskrivende undertekster eller undertekster i et understøttet format til brugere, der er døve eller hørehæmmede.

Se også

Regler for brug af Tilgængelighedskontrol

Gør dine Word-dokumenter handicapvenlige

Gør din Outlook-mail handicapvenlig

Gør dine OneNote-notesbøger handicapvenlige

Office Online: Bedste fremgangsmåder til at gøre PowerPoint Online-præsentationer tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste praksisser til oprettelse af PowerPoint Online-præsentationer, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Sådan finder du det

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst med alle visuelle elementer og tabeller.

Visuelle indhold omfatter billeder, SmartArt-grafik, figurer, grupper, integrerede objekter og videoer.

Find manglende alternativ tekst ved at bruge Brug Tilgængelighedskontrol i PowerPoint Online.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og andre visuelle elementer.

Undgå brug af tekst i billeder som den eneste måde transport vigtige oplysninger. Hvis du skal bruge et billede med tekst i den, kan du gentage teksten i præsentationen. I feltet alternativ tekst, som beskriver billedet og omtale eksistensen af teksten og dens formålet.

Føje alternativ tekst til billeder

Føje alternativ tekst til SmartArt-grafik

Føje alternativ tekst til figurer eller integrerede videoer

Føje alternativ tekst til tabeller

Tilføj beskrivende tekst til links

Hvis du vil fastlægge, om linktekst giver mening som enkeltstående oplysninger, og om den giver skærmlæsere nøjagtige oplysninger om destinationen, kan du scanne diassene i din præsentation visuelt.

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link til teksten Klik her kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Tilføje linktekst

Redigere teksten i et link

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Scan visuelt diassene i præsentationen, hvis du vil finde forekomster af farvekodning.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller er farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen i bestemte farver.

Føj f.eks. en understregning til farvekodet linktekst, så farveblinde personer ved, at teksten er sammenkædet, selvom de ikke kan se farven. Til overskrifter bør du overveje at tilføje fed formatering eller bruge en større skrifttype.

Brug cirkler eller animation til at fremhæve oplysninger i stedet for at pege med en laserpegepind eller bruge farve.

Tilføj figurer, hvis der bruges farve til at angive status. Tilføj f.eks. et flueben, hvis grøn bruges til at angive "bestået", og et stort kryds, hvis rød betyder "ikke bestået".

Formatere tekst til tilgængelighed

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Se efter diastekst, der kan være svær at læse eller skelne fra baggrunden, for at finde utilstrækkelig farvekontrast.

Teksten i dine præsentationer skal være læsbare så alle, herunder personer med handicap visuel, kan se den godt.

Brug for eksempel lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast i hver sin ende af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Undgå orange, rød og grøn i skabelonen og teksten.

Brug mønstre i grafer i stedet for farver for at fremhæve udvalgte steder.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Giv hvert dias en entydig titel.

Brug Tilgængelighedskontrol i PowerPoint Online til at finde dias uden titler.

Personer, der bruger skærmlæsere og andre teknologiske hjælpemidler, hører tekst, figurer og indhold på slides læst op i en bestemt rækkefølge. Der er grunden til, at det er en god ide at bruge slidelayoutene i PowerPoint Online, da det sikrer, at indholdet læses op af skærmlæsere i en logisk rækkefølge.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller et læsehandicap, er afhængig af diastitler for at navigere. Ved f.eks. at skimme eller bruge en skærmlæser kan de hurtigt gennemgå en liste med diastitler og gå direkte til det ønskede dias.

Sørge for en logisk læserækkefølge

Bruge entydige diastitler

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

Brug Tilgængelighedskontrol i PowerPoint Online for at sikre, at tabeller ikke indeholder opdelte celler, flettede celler, indlejrede tabeller eller helt tomme rækker eller kolonner.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en tabel er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme rækker og kolonner i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Bruge tabeloverskrifter

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), Sans Serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Gennemgå dine dias for områder, der ser overfyldte eller ulæselige ud, for at finde potentielle problemer, der er knyttet til skrifttyper eller blanktegn.

Ordblinde fortæller ofte, at teksten "flyder sammen" på en side (hvor en linje med tekst flyder sammen med linjen nedenunder). De oplever ofte, at teksten flettes eller forvrænges.

Nedsæt læsemængden for ordblinde eller personer med nedsat syn. De foretrækker muligvis velkendte Sans Serif-skrifttyper som f.eks. Arial eller Calibri. Undgå at bruge kun store bogstaver og overdreven kursiv eller understreget tekst. Medtag rigeligt blanktegn mellem sætninger og afsnit.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Formatere tekst til tilgængelighed

Føje alternativ tekst til billeder og tabeller

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du føjer alternativ tekst til billeder og tabeller i dine PowerPoint Online-præsentationer.

Bemærk!: Vi anbefaler, at der kun indsættes tekst i beskrivelsesfeltet, og at titlen forbliver tom. Det giver den bedste oplevelse med de fleste større skærmlæsere, herunder Oplæser. For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Føje alternativ tekst til billeder

 1. Vælg et billede.

 2. Vælg Formatér på fanen Billedværktøjer.

 3. Vælg Alternativ tekst, og skriv en beskrivelse af billedet.

Skærmbillede af dialogboksen Alternativ tekst med felterne Titel og Beskrivelse.

Føje alternativ tekst til SmartArt-grafik

 1. Vælg SmartArt-grafik.

 2. Vælg Design på fanen SmartArt-værktøjer.

 3. Vælg Alternativ tekst, og skriv en beskrivelse af SmartArt-grafikken.

Skærmbillede viser fanen Design i SmartArt-værktøjer med markøren pegende på indstillingen Alternativ tekst.

Føje alternativ tekst til figurer eller integrerede videoer

 1. Vælg en figur eller video.

 2. Vælg Formatér på fanen Tegnefunktioner.

 3. Vælg Alternativ tekst, og skriv en beskrivelse af figuren.

Skærmbillede viser fanen Format i Tegneværktøjer med markøren pegende på indstillingen Alternativ tekst.

Føje alternativ tekst til tabeller

 1. Placer markøren i en celle i tabellen.

 2. Vælg Layout på fanen Tabelværktøjer.

 3. Vælg Alternativ tekst, og skriv derefter en beskrivelse af tabellen.

Skærmbillede viser fanen Layout i Tabelværktøjer med markøren pegende på indstillingen Alternativ tekst.

Gøre links og tabeller tilgængelige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør links og tabeller i dine PowerPoint Online-præsentationer handicapvenlige.

Tilføje linktekst

 1. Markér den tekst, du vil føje linket til, højreklik, og vælg Link.

  Den markerede tekst vises i feltet Vis tekst. Dette er teksten i linket.

  Tip!: Hvis titlen på linkets destinationsside giver en nøjagtig oversigt over, hvad der er på siden, kan du bruge den til teksten i linket. Denne linktekst svarer f.eks. til titlen på destinationssiden: Skabeloner og temaer til Office Online.

 2. I feltet Adresse skal du skriv eller indsætte URL-adressen for destinationen.

 3. Vælg Indsæt.

Skærmbillede viser dialogboksen Link, hvor du kan angive oplysninger om vist tekst og adresse for links.

Rediger teksten i et link

 1. Markér teksten i linket, højreklik, og vælg Rediger link.

 2. I feltet Vis tekst skal du redigere den tekst, der skal vises for linket.

 3. Vælg OK.

Bruge tabeloverskrifter

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Vælg Design på fanen Tabelværktøjer.

 3. Vælg Kolonneoverskrift, og skriv kolonneoverskrifterne i tabellen.

Skærmbillede af gruppen Indstillinger for tabeltypografi på fanen Design i Tabelværktøjer, hvor indstillingen Kolonneoverskrift er valgt.

Gøre dias tilgængelige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør slidesene i dine PowerPoint Online-præsentationer handicapvenlige.

Brug et handicapvenligt slidedesign

Brug én af de inkluderede handicapvenlige temaer og skabeloner for at sikre dig, at dit Diasdesign, farver, kontrast og skrifttyper er tilgængelige for alle målgrupper. De er også designet, så skærmlæsere nemmere kan læse slideindhold.

 1. I din browser skal du gå til Office.com, log på din konto, og Åbn PowerPoint Online.

 2. Vælg flere temaer, på siden Velkommen til PowerPoint.

 3. Rul ned til bunden af siden på siden Vælg et tema, og vælg udforske alle temaer.

 4. Skriv "tilgængelige skabeloner" i tekstfeltet Søg Office-skabeloner, og tryk på Enter.

 5. Vælg en passende skabelon i søgeresultaterne.

 6. I eksempelvinduet skabelon skal du vælge Rediger i browser.

Velkommen til visning med skabeloner i PowerPoint Online.

Brug en logisk læserækkefølge

Hvis dine slides indeholder objekter, der ikke er en del af en slideskabelon, skal du arrangere dem i en logisk rækkefølge. Objekter læses op i den rækkefølge, du har oprettet dem, hvilket muligvis ikke giver mening, når du bruger en skærmlæser.

Det er nemmere at teste læserækkefølgen i PowerPoint-skrivebordsversionen, fordi du kan ændre objekters rækkefølge i ruden Markering. I PowerPoint Online kan du kopiere og indsætte objekter og dermed ændre deres rækkefølge på en slide.

Markér objektet for at afprøve rækkefølgen af objekter på en slide, og tryk derefter på Tab-tasten for at skifte fokus fra objekt til objekt.

Formatere tekst til tilgængelighed

 1. Markér teksten.

 2. Vælg fanen Hjem.

 3. I gruppen Skrifttype skal du vælge indstillingerne for formatering.

Gruppen skrifttype i PowerPoint Online

Bruge entydige titler til dias

 1. Vælg et dias uden en titel.

 2. Vælg Layout på fanen Hjem.

 3. I dialogboksen Slidelayout skal du vælge et slidelayout, der indeholder titelpladsholdere, og derefter vælge Skift layout. Det nye layout anvendes på slidene.

 4. Skriv et entydigt navn i titelpladsholderen.

Bemærk!: En titel behøver ikke nødvendigvis at være synlig for at være handicapvenlig. Personer, der bruger skærmlæsere, kan f.eks. høre titlen på en slide, selvom den ikke er synlig. I PowerPoint 2016-versionen kan du bruge ruden Markering til at slå synlighed til eller fra for titler og andre objekter på en slide.

Skærmbillede viser fanen Start med markøren pegende på indstillingen Layout i gruppen Slides.

Bruge Tilgængelighedskontrol i PowerPoint Online

 1. Vælg fanen Gennemse.

 2. Vælg Kontrollér tilgængelighed.

  Skærmbillede viser fanen Gennemse med markøren pegende på indstillingen Kontrollér hjælp til handicappede.

 3. Få vist resultaterne i ruden Tilgængelighedskontrol. Resultaterne er kategoriseret baseret på alvorlighed af det problem, der er fundet, på følgende måde:

  • Fejl. Omfatter indhold, der er meget svært eller umuligt for personer med handicap at forstå.

  • Advarsler. Indholdet er udfordrende for personer med handicap at forstå.

  • Tip. Tip gør dig opmærksom på, at selvom personer med handicap kan forstå indholdet, så kan det være bedre organiseret eller præsenteret for at forbedre deres oplevelse.

 4. Ret problemerne.

Bemærk!: Tilgængelighedskontrol inspicerer din præsentation til alle problemer, der kan være fast i browseren. En komplet inspektion åbne præsentationen i computeren og bruge computeren tilgængelighedskontrol til Windows eller Mac.

Se også

Regler for brug af Tilgængelighedskontrol

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige

Gøre dine Excel-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine Outlook-mails handicapvenlige

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×