Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige

Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige

Dette emne giver dig en trinvis vejledning i at gøre dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige for personer med handicap.

PowerPoint-dias med titlen "Forbered begivenheden", som indeholder en grafisk liste ("Angiv datoen" "Sikre placeringen", "Invitere deltagere", "Arrangere forfriskninger" og "Opfølgning"), sammen med et billede af en spisesal

PowerPoint-præsentationer plejer at være meget visuelle, og personer, der er blinde eller har nedsat syn, kan nemmere forstå dem, hvis du opretter dine slides med hjælp til handicappede for øje.

Windows: Bedste fremgangsmåder til at gøre PowerPoint-præsentationer tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste praksisser til oprettelse af PowerPoint-præsentationer, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Sådan finder du det

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst med alle visuelle elementer og tabeller.

Visuelt indhold omfatter billeder, clipart, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagrammer, integrerede objekter, håndskrift og videoer.

Brug Tilgængelighedskontrol for at finde manglende alternativ tekst.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og andre visuelle elementer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde til at formidle vigtige oplysninger. Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med tekst i det, skal du gentage denne tekst i dokumentet. I den alternativ tekst skal du kort beskrive billedet og nævne eksistensen af teksten og dens formål.

Gennemgå eller rediger automatisk genereret alternativ tekst i billeder

Føj alternativ tekst til billeder

Føje alternativ tekst til SmartArt-grafik

Føje alternativ tekst til figurer

Føje alternativ tekst til diagrammer

Føje alternativ tekst til tabeller

Sørg for, at slideindhold kan læses i den rækkefølge, du har til hensigt.

Du kan bruge Tilgængelighedskontrol til at finde slides, der har mulige problemer med læserækkefølgen.

Når en person, der kan se, læser en slide, læser han normalt ting, f.eks. tekst eller et billede, i den rækkefølge, elementerne vises på sliden. En skærmlæser læser derimod elementerne i en slide i den rækkefølge, de blev føjet til sliden. Denne kan være meget forskellig fra den rækkefølge, hvori ting vises.

Det er vigtigt at kontrollere læseretningen for at sikre, at alle læser indholdet i den rækkefølge, du regner med.

Angive læserækkefølgen for diasindhold

Brug det indbyggede slidedesign, når du oprettet en ny slide.

PowerPoint indeholder indbyggede slidelayouts, som du kan anvende på alle slides. Når du bruger dem med en ny slide, sørger disse layouts automatisk for, at læserækkefølgen passer til alle.

Brug de indbyggede slidedesign til inkluderende læserækkefølge

Tilføj meningsfuld linktekst og skærmtip.

Hvis du vil fastlægge, om linktekst giver mening som enkeltstående oplysninger, og om den giver skærmlæsere nøjagtige oplysninger om destinationen, kan du scanne diassene i din præsentation visuelt.

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link til teksten Klik her kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Tip!: Du kan også tilføje skærmtip, der vises, når markøren holdes over tekst eller billeder, der indeholder et link.

Tilføje linktekst og skærmtip

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Scan visuelt diassene i præsentationen, hvis du vil finde forekomster af farvekodning.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller er farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen i bestemte farver.

Føj f.eks. en understregning til farvekodet linktekst, så farveblinde personer ved, at teksten er sammenkædet, selvom de ikke kan se farven. Til overskrifter bør du overveje at tilføje fed formatering eller bruge en større skrifttype.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Brug Tilgængelighedskontrol til at finde utilstrækkelig farvekontrast.

Du kan også se efter tekst i regnearket, der kan være svær at læse eller skelne fra baggrunden.

Sørg for, at der er stor kontrast mellem teksten og baggrunden, så personer med nedsat syn tydeligt kan se den. Brug mørk tekst på en hvid eller råhvid baggrund, eller brug hvid tekst på en mørk baggrund.

Hvide og sorte skemaer gør det også nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

Giv hver slide en entydig titel

Brug Tilgængelighedskontrol for at finde dias uden titler.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller et læsehandicap, er afhængig af diastitler for at navigere. Ved f.eks. at skimme eller bruge en skærmlæser kan de hurtigt gennemgå en liste med diastitler og gå direkte til det ønskede dias.

Bruge entydige diastitler

Skjule en diastitel

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

For at sikre, at tabeller ikke indeholder opdelte celler, flettede celler, indlejrede tabeller eller helt tomme rækker eller kolonner, skal du bruge Tilgængelighedskontrol.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Bruge tabeloverskrifter

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), Sans Serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Gennemgå dine dias for områder, der ser overfyldte eller ulæselige ud, for at finde potentielle problemer, der er knyttet til skrifttyper eller blanktegn.

Ordblinde fortæller ofte, at teksten "flyder sammen" på en side (hvor en linje med tekst flyder sammen med linjen nedenunder). De oplever ofte, at teksten flettes eller forvrænges.

Nedsæt læsemængden for ordblinde eller personer med nedsat syn. De foretrækker muligvis velkendte Sans Serif-skrifttyper som f.eks. Arial eller Calibri. Undgå at bruge kun store bogstaver og overdreven kursiv eller understreget tekst. Medtag rigeligt blanktegn mellem sætninger og afsnit.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Formatere tekst til tilgængelighed

Gør videoer tilgængelige for syns- og hørehæmmede brugere.

Undertekster indeholder typisk en transskribering (eller oversættelse) af dialogen.

Beskrivende undertekster beskriver typisk også lyde, f.eks. musik eller lydeffekter, som forekommer uden for skærmbilledet.

Videobeskrivelse betyder lydkommenterede beskrivelser af en videos primære visuelle elementer. Disse beskrivelser er indsat i naturlige pauser i programmets dialog. Videobeskrivelse gør video lettere tilgængelige for personer, der er blinde eller synshæmmede.

Brug beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor i videoer

Føje alternativ tekst til visuelle elementer og tabeller

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du føjer alternativ tekst til visuelle elementer og tabeller i dine PowerPoint-præsentationer.

Bemærk!: Vi anbefaler, at der kun indsættes tekst i beskrivelsesfeltet, og at titlen forbliver tom. Det giver den bedste oplevelse med de fleste større skærmlæsere, herunder Oplæser. Med hensyn til lyd- og videoindhold bør du, ud over alternativ tekst, inkludere undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Gennemgå eller rediger automatisk genereret alternativ tekst i billeder

PowerPoint til pc i Office 365 genererer automatisk alternativ tekst til fotografier ved hjælp af intelligente tjenester i skyen. Du kan gennemse og redigere de alternative tekster automatisk.

Bemærk!: Denne funktion er kun tilgængelig for Office 365-abonnenter, der deltager i Office Insider-programmet. Hvis du er Office 365-abonnent, skal du sørge for, at du har den seneste version af Office.

 1. Højreklik på et billede.

 2. Vælg Rediger alternativ tekst for at åbne ruden Alternativ tekst.

 3. I ruden Alternativ tekst skal du gennemgå beskrivelsen i tekstfeltet.

 4. Gør et af følgende:

  • Accepter den foreslåede tekst ved at lukke ruden Alternativ tekst, og vend tilbage til PowerPoint-sliden.

  • Rediger den foreslåede alternative tekst ved at skrive din foretrukne tekst i feltet. Luk ruden Alternativ tekst, og vend tilbage til PowerPoint-sliden, når du er færdig.

Skærmbillede af ruden Formatér billede med felterne til alternativ tekst, der beskriver det valgte billede

Føj alternativ tekst til billeder

PowerPoint genererer ikke automatisk alternativ tekst til tegnede billeder såsom clipart, diagrammer eller ikoner. Hvis du vil tilføje et billede, der er et ikon, clipart eller et andet billede, der ikke er et fotografi, skal du tilføje de alternative tekster manuelt.

 1. Højreklik på et billede, og vælg Størrelse og placering.

 2. I ruden Formatér billede skal du vælge Alternativ tekst.

 3. I tekstboksen Beskrivelse skal du skrive den alternative tekst til billedet.

Føj alternativ tekst til SmartArt-grafik

 1. Højreklik på en SmartArt-grafik, og vælg Størrelse og placering.

 2. I ruden Formatér figur skal du vælge Alternativ tekst og skrive en beskrivelse af grafikken.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af ruden Formatér figur med felterne til alternativ tekst, der beskriver den valgte SmartArt-grafik

Føje alternativ tekst til figurer

Føj alternativ tekst til figurer, herunder figurer i SmartArt-grafik.

 1. Højreklik på en figur, og vælg Størrelse og placering.

 2. I ruden Formatér figur skal du vælge Alternativ tekst og skrive en beskrivelse af figuren.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af ruden Formatér figur med felterne til alternativ tekst, der beskriver den valgte figur

Føje alternativ tekst til diagrammer

 1. Højreklik på diagrammet, og vælg Formatér diagramområde.

 2. I ruden Formatér diagramområde skal du vælge Størrelse og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst, og skriv en beskrivelse af diagrammet.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af ruden Formatér diagramområde med felterne til alternativ tekst, der beskriver det valgte diagram

Føje alternativ tekst til tabeller

 1. Højreklik på en tabel, og vælg Formatér figur.

 2. I ruden Formatér figur skal du vælge Størrelse og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst, og skriv en beskrivelse af tabellen.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af ruden Formatér figur med felterne til alternativ tekst, der beskriver den valgte tabel

Gøre hyperlinks, tekst og tabeller tilgængelige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør links, tekst og tabeller i dine PowerPoint-præsentationer handicapvenlige.

Tilføje linktekst og skærmtip

 1. Markér den tekst, som du vil føje linket til, og højreklik derefter.

 2. Vælg Link. Den markerede tekst vises i feltet Tekst, der skal vises. Dette er teksten i linket.

 3. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre teksten i linket.

 4. Skriv beskrivelsens adresse for linket i feltet Adresse.

 5. Vælg knappen Skærmtip, og skriv et skærmtip i feltet Skærmtiptekst.

  Tip!: Hvis titlen på linkets destinationsside giver en nøjagtig oversigt over, hvad der er på siden, kan du bruge den til teksten i linket. Denne linktekst svarer f.eks. til titlen på destinationssiden: Skabeloner og temaer til Office Online.

 6. Vælg OK > OK for at gemme ændringerne.

Skærmbillede af dialogboksen Indsæt link

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Brug en af de medfølgende Office-temaer for at sikre, at dit slidedesign er handicapvenligt. Disse Office-temaer er udviklet til handicapvenlige farver, kontraster og skrifttyper. De er også udviklet, så skærmlæsere nemmere kan læse slideindholdet.

 1. Klik på fanen Design, og udvid gruppen Temaer.

 2. I gruppen Temaer skal du vælge et slidedesign i Office-galleriet.

Skærmbillede af Office-temaet under fanen Design

Bruge tabeloverskrifter

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Åbn fanen Design.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift på fanen Indstillinger for tabeltypografi.

 4. Skriv kolonneoverskrifterne i tabellen.

Skærmbillede af afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift i gruppen Indstillinger for tabeltypografi under fanen Tabelværktøjsdesign

Formatere tekst til tilgængelighed

 1. Markér teksten.

 2. Vælg fanen Hjem.

 3. Vælg dine formateringsvalg i gruppen Skrifttype, som indeholder indstillinger for skrifttype, størrelse, typografi og farve.

Skærmbillede af gruppen Skrifttype under fanen Hjem

Brug en handicapvenlig tekstfarve

Her er nogle ting til overvejelse:

 • Brug de medfølgende Office-temaer for at sikre, at dit slidedesign er handicapvenligt. Se en vejledning under Brug et handicapvenligt slidedesign.

 • Brug Tilgængelighedskontrol til at analysere præsentationen og finde utilstrækkelig farvekontrast. Det kontrollerer teksten i dine slides mht. følgende elementer:

  • Sidefarve

  • Cellebaggrunde

  • Fremhævninger

  • Fyld til tekstboks

  • Skygge i afsnit

  • SmartArt-fyld

  • Sidehoveder og sidefødder

  • Links

Gør slides handicapvenlige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør slidesene i dine PowerPoint-præsentationer handicapvenlige.

Brug entydige slidetitler

 1. Vælg Nulstil i gruppen Slides på fanen Hjem for at gendanne alle pladsholdere til den valgte slide.

 2. Skriv en entydig og beskrivende titel på sliden.

Skærmbillede af kommandoen Nulstil i gruppen Dias under fanen Hjem

Skjule en diastitel

Gør en titel usynlig på diasset, men som skærmlæsere stadig læser op.

 1. Vælg Arranger i gruppen Tegning på fanen Hjem.

 2. Vælg Valgrude i menuen Arranger.

 3. Find tekstfeltet Titel i ruden Markering, og klik på øjeikonet i ud for tekstfeltet.

Skærmbillede af valgruden, der viser øjeikonet ud for titelpladsholderen

Angive læserækkefølgen for diasindhold

Brug ruden Markering til at indstille den rækkefølge, som skærmlæsere skal læse slideindholdet i. Ruden Markering viser alle objekter på sliden i omvendt rækkefølge. Når skærmlæseren læser denne slide, læser den objekterne i omvendt rækkefølge, som angivet i Markering.

 1. Vælg Arranger i gruppen Tegning på fanen Hjem.

 2. Vælg Valgrude i menuen Arranger.

 3. Lav om på læserækkefølgen i ruden Markering ved at gøre et af følgende:

  • Træk og slip elementer til den nye placering.

  • Markér elementet, og vælg derefter pil op-knappen (Flyt fremad) eller pil ned-knappen (Flyt bagud).

Skærmbillede af valgruden, der viser alle objekter på diasset i omvendt rækkefølge

Brug indbyggede slidedesigns til inkluderende læserækkefølge

PowerPoint har indbyggede slidedesigns, der indeholder pladsholdere til tekst, videoer, billeder, clipart m.m. De indeholder også al formatering, f.eks. temafarver, skrifttyper og effekter. For at sikre, at dine slides er handicapvenlige, er de indbyggede designs udviklede, så læserækkefølgen er ens for personer, som kan se, og personer, der bruger teknologi som skærmlæsere.

 1. Klik på Normal på fanen Vis.

 2. I ruden Miniature skal du finde det sted, hvor du vil tilføje den nye slide. Højreklik, og vælg Ny slide. Klik på den nye slide for at markere den.

 3. På fanen Design skal du udvide galleriet Temaer og vælge det slidelayout, du ønsker. PowerPoint anvender automatisk dette layout på den nye slide.

 4. Gå til den nye slide, og tilføj den titel og det indhold, du ønsker.

Brug beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor i videoer

PowerPoint 2016 understøtter afspilning af video med flere lydspor. Det understøtter også beskrivende undertekster og undertekster, som er integreret i videofiler. 

I øjeblikket er det kun PowerPoint til Windows, der understøtter indsætning og afspilning af tekstning for hørehæmmede eller undertekster, der er gemt i filer, som er adskilt fra videoen. For alle andre udgaver af PowerPoint (f.eks. PowerPoint til Mac eller udgaver til mobilenheder) skal tekstning for hørehæmmede eller undertekster være indkodet i videoen, før de indsættes i PowerPoint.

Understøttede videoformater til tekstning for hørehæmmede og undertekster varierer alt efter det operativsystem, du bruger. Hvert operativsystem har indstillinger, du kan bruge til at justere, hvordan tekstning for hørehæmmede eller undertekster vises.

Tekstning for hørehæmmede, undertekster og alternative lydspor bevares ikke, når du bruger funktionerne Komprimer medier eller Optimer mediekompatibilitet. Når du desuden gemmer din præsentation som en video, bliver tekstning for hørehæmmede, undertekster eller alternative lydspor i de integrerede videoer ikke integreret i den video, der gemmes.

Når du bruger kommandoen Gem medier som på en valgt video, bevares beskrivende undertekster, undertekster og flere lydspor, som er integreret i videoen, i den videofil, der gemmes. 

Du kan gøre dine PowerPoint-præsentationer handicapvenlige ved at sikre følgende:

 • Videoer inkluderer om nødvendigt et lydspor med videobeskrivelser for brugere, der er blinde eller synshæmmede.

 • Videoer, der omfatter dialog, inkluderer også beskrivende undertekster eller undertekster i et understøttet format til brugere, der er døve eller hørehæmmede.

Se også

Regler for brug af Tilgængelighedskontrol

Gør dine Word-dokumenter handicapvenlige

Gør dine Excel-regneark handicapvenlige

Gør din Outlook-mail tilgængelig

Mac: Bedste fremgangsmåder til at gøre PowerPoint-præsentationer tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste praksisser til oprettelse af PowerPoint-præsentationer, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Sådan finder du det

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst med alle visuelle elementer og tabeller.

Visuelt indhold omfatter billeder, clipart, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagrammer, integrerede objekter, håndskrift og videoer.

Brug Tilgængelighedskontrol for at finde manglende alternativ tekst.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og andre visuelle elementer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde til at formidle vigtige oplysninger. Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med tekst i det, skal du gentage denne tekst i dokumentet. I alternativ tekst skal du kort beskrive billedet og nævne eksistensen af teksten og dens formål.

Føj alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til SmartArt-grafik

Føj alternativ tekst til figurer

Føje alternativ tekst til diagrammer

Føje alternativ tekst til tabeller

Sørg for, at slideindhold kan læses i den rækkefølge, du har til hensigt.

Du kan bruge Tilgængelighedskontrol til at finde slides, der har mulige problemer med læserækkefølgen.

Når en person, der kan se, læser en slide, læser han normalt ting, f.eks. tekst eller et billede, i den rækkefølge, elementerne vises på sliden. En skærmlæser læser derimod elementerne i en slide i den rækkefølge, de blev føjet til sliden. Denne kan være meget forskellig fra den rækkefølge, hvori ting vises.

Det er vigtigt at kontrollere læseretningen for at sikre, at alle læser indholdet i den rækkefølge, du regner med.

Angive læserækkefølgen for diasindhold

Brug det indbyggede slidedesign, når du opretter en ny slide.

PowerPoint indeholder indbyggede slidelayouts, som du kan anvende på alle slides. Når du bruger dem med en ny slide, sørger disse layouts automatisk for, at læserækkefølgen passer til alle.

Brug de indbyggede slidedesign til inkluderende læserækkefølge

Tilføj meningsfuld linktekst og skærmtip.

Hvis du vil fastlægge, om linktekst giver mening som enkeltstående oplysninger, og om den giver skærmlæsere nøjagtige oplysninger om destinationen, kan du scanne diassene i din præsentation visuelt.

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link til teksten Klik her kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Tip!: Du kan også tilføje skærmtip, der vises, når markøren holdes over tekst eller billeder, der indeholder et link.

Tilføje linktekst og skærmtip

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Scan visuelt diassene i præsentationen, hvis du vil finde forekomster af farvekodning.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller er farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen i bestemte farver.

Føj f.eks. en understregning til farvekodet linktekst, så farveblinde personer ved, at teksten er sammenkædet, selvom de ikke kan se farven. Til overskrifter bør du overveje at tilføje fed formatering eller bruge en større skrifttype.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Se efter diastekst, der kan være svær at læse eller skelne fra baggrunden, for at finde utilstrækkelig farvekontrast.

Teksten i dine præsentationer skal kunne læses i tilstand med stor kontrast, så alle kan se den godt, også personer med visuelle handicap.

Brug for eksempel lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast i hver sin ende af farvespektret. Sorte og hvide farveskemaer kan hjælpe farveblinde personer med at skelne farver fra hinanden.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Giv hvert dias en entydig titel, og kontrollér diasindholdets læserækkefølgen.

Brug Tilgængelighedskontrol for at finde dias uden titler.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller et læsehandicap, er afhængig af diastitler for at navigere. Ved f.eks. at skimme eller bruge en skærmlæser kan de hurtigt gennemgå en liste med diastitler og gå direkte til det ønskede dias.

En skærmlæser læser indholdet af dias i en bestemt rækkefølge, herunder titel, tekst og alternativ tekst til figurer og tabelindhold. Det er vigtigt at sikre, at diasindholdet læses i den korrekte rækkefølge.

Bruge entydige diastitler

Skjule en diastitel

Angive læserækkefølgen for diasindhold

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

For at sikre, at tabeller ikke indeholder opdelte celler, flettede celler, indlejrede tabeller eller helt tomme rækker eller kolonner, skal du bruge Tilgængelighedskontrol.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Bruge tabeloverskrifter

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), Sans Serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Gennemgå dine dias for områder, der ser overfyldte eller ulæselige ud, for at finde potentielle problemer, der er knyttet til skrifttyper eller blanktegn.

Ordblinde fortæller ofte, at teksten "flyder sammen" på en side (hvor en linje med tekst flyder sammen med linjen nedenunder). De oplever ofte, at teksten flettes eller forvrænges.

Nedsæt læsemængden for ordblinde eller personer med nedsat syn. De foretrækker muligvis velkendte Sans Serif-skrifttyper som f.eks. Arial eller Calibri. Undgå at bruge kun store bogstaver og overdreven kursiv eller understreget tekst. Medtag rigeligt blanktegn mellem sætninger og afsnit.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Formatere tekst til tilgængelighed

Oprette opstillinger med punkttegn

Oprette sorterede lister

Gør videoer tilgængelige for syns- og hørehæmmede brugere.

Undertekster indeholder typisk en transskribering (eller oversættelse) af dialogen.

Beskrivende undertekster beskriver typisk også lyde, f.eks. musik eller lydeffekter, som forekommer uden for skærmbilledet.

Videobeskrivelse betyder lydkommenterede beskrivelser af en videos primære visuelle elementer. Disse beskrivelser er indsat i naturlige pauser i programmets dialog. Videobeskrivelse gør video lettere tilgængelige for personer, der er blinde eller synshæmmede.

Brug beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor i videoer

Føje alternativ tekst til visuelle elementer og tabeller

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du føjer alternativ tekst til visuelle elementer og tabeller i dine PowerPoint-præsentationer.

Bemærk!:  For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til f.eks. billeder, clipart og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse teksten op og beskrive billedet for brugere, der ikke kan se billedet.

 1. Højreklik på et billede.

 2. Vælg Formatér billede.

 3. I ruden Formatér billede skal du vælge Størrelse og egenskaber.

 4. Vælg Alternativ tekst, og skriv en beskrivelse af billedet.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af ruden Formatér billede med felterne til alternativ tekst, der beskriver det valgte billede

Føje alternativ tekst til SmartArt-grafik

 1. Højreklik på SmartArt-grafik.

 2. Vælg Formatér SmartArt, og vælg derefter Figurindstillinger.

 3. I ruden Formatér figur skal du vælge Størrelse og egenskaber.

 4. Vælg Alternativ tekst, og skriv en beskrivelse af SmartArt-grafikken.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af ruden Formatér figur med felterne til alternativ tekst, der beskriver den valgte SmartArt-grafik

Føje alternativ tekst til figurer

Brug følgende procedure til at føje alternativ tekst til figurer, herunder figurer i SmartArt-grafik.

 1. Højreklik på en figur.

 2. Vælg Formatér figur.

 3. I ruden Formatér figur skal du vælge Størrelse og egenskaber.

 4. Vælg Alternativ tekst, og skriv en beskrivelse af figuren.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af ruden Formatér figur med felterne til alternativ tekst, der beskriver den valgte figur

Føje alternativ tekst til diagrammer

 1. Højreklik på et diagram.

 2. Vælg Formatér diagramområde.

 3. På fanen Diagramindstillinger i ruden Formatér diagramområde skal du vælge Størrelse og egenskaber.

 4. Vælg Alternativ tekst, og skriv en beskrivelse af diagrammet.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af ruden Formatér diagramområde med felterne til alternativ tekst, der beskriver det valgte diagram

Føje alternativ tekst til tabeller

 1. Højreklik på en tabel.

 2. Vælg Formatér figur.

 3. Vælg Størrelse og egenskaber på fanen Figurindstillinger i ruden Formatér figur.

 4. Vælg Alternativ tekst, og skriv derefter en beskrivelse af tabellen.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af ruden Formatér figur med felterne til alternativ tekst, der beskriver den valgte tabel

Gøre hyperlinks, tekst og tabeller tilgængelige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør links, tekst og tabeller i dine PowerPoint-præsentationer handicapvenlige.

Tilføje linktekst og skærmtip

 1. Markér den tekst, som du vil føje linket til, og højreklik derefter.

 2. Vælg Link. Den markerede tekst vises i feltet Tekst, der skal vises. Dette er teksten i linket.

 3. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre teksten i linket.

 4. Skriv destinationsadressen for linket i feltet Adresse.

 5. Vælg knappen Skærmtip, og skriv et skærmtip i feltet Skærmtiptekst.

  Tip!: Hvis titlen på linkets destinationsside giver en nøjagtig oversigt over, hvad der er på siden, kan du bruge den til teksten i linket. Denne linktekst svarer f.eks. til titlen på destinationssiden: Skabeloner og temaer til Office Online.

 6. Vælg OK > OK for at gemme ændringerne.

Skærmbillede af dialogboksen Indsæt link

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Brug en af de medfølgende Office-temaer for at sikre, at dit slidedesign er handicapvenligt. Disse temaer er udviklet til handicapvenlige farver, kontraster og skrifttyper. De er også udviklet, så skærmlæsere nemmere kan læse slideindholdet.

 1. Klik på fanen Design, og udvid gruppen Temaer.

 2. I gruppen skal du vælge et slidedesign i galleriet Office.

Skærmbillede af Office-temaet under fanen Design

Bruge tabeloverskrifter

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift under fanen Tabeldesign.

 3. Skriv kolonneoverskrifter.

Skærmbillede af afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift under fanen Tabeldesign

Formatere tekst til tilgængelighed

 1. Markér teksten.

 2. Vælg fanen Hjem.

 3. Brug indstillinger for skrifttype, størrelse, typografi og farve til at formatere teksten.

Skærmbillede af gruppen Skrifttype under fanen Hjem

Oprette opstillinger med punkttegn

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i diasset.

 2. Vælg fanen Hjem.

 3. Vælg knappen Punkttegn.

 4. Skriv den ønskede tekst til hvert punkttegn på listen.

Skærmbillede af punkttegn, der er tilgængelige, når du vælger på pilen på knappen Punktopstilling

Oprette sorterede lister

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i diasset.

 2. Vælg fanen Hjem.

 3. Vælg knappen Opstilling med tal/bogstaver.

 4. Skriv den ønskede tekst til hvert nummererede element på listen.

Skærmbillede af nummereringstypografier, der er tilgængelige, når du vælger pilen på knappen Nummerering.

Gøre dias tilgængelige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør slidesene i dine PowerPoint-præsentationer handicapvenlige.

Brug entydige slidetitler

 1. Vælg Nulstil på fanen Hjem for at gendanne alle pladsholdere til den valgte slide.

 2. Skriv en entydigt og beskrivende titel på sliden.

Skærmbillede af kommandoen Nulstil i gruppen Dias under fanen Hjem

Skjule en diastitel

Gør en titel usynlig på diasset, men som skærmlæsere stadig læser op.

 1. Vælg Arranger på fanen Hjem.

 2. Vælg Valgrude i menuen Arranger.

 3. Find tekstfeltet Titel i ruden Markering, og klik på øjeikonet ud for tekstfeltet.

Skærmbillede af valgruden, der viser øjeikonet ud for titelpladsholderen

Angive læserækkefølgen for diasindhold

Brug Valgruden til at angive den rækkefølge, som skærmlæsere kan læse slideindholdet i. Valgruden viser objekterne på sliden i omvendt rækkefølge. Når skærmlæseren læser denne slide, læser den objekterne i den omvendte rækkefølge, som er angivet i Valgruden.

 1. Vælg Arranger på fanen Hjem.

 2. Vælg Valgrude i menuen Arranger.

 3. Lav om på læserækkefølgen i Valgruden ved at trække og slippe elementer til den nye placering.

Skærmbillede af valgruden, der viser alle objekter på diasset i omvendt rækkefølge

Brug indbyggede slidedesigns til inkluderende læserækkefølge

PowerPoint har indbyggede slidedesigns, der indeholder pladsholdere til tekst, videoer, billeder, clipart m.m. De indeholder også al formatering, f.eks. temafarver, skrifttyper og effekter. For at sikre, at dine slides er handicapvenlige, er de indbyggede designs udviklede, så læserækkefølgen er ens for personer, som kan se, og personer, der bruger teknologi som skærmlæsere.

 1. Klik på Normal på fanen Vis.

 2. Find det sted i miniatureruden, hvor du vil tilføje den nye slide, og højreklik.

 3. Vælg Ny slide, og vælg derefter den indsatte slide.

 4. På fanen Design skal du udvide galleriet temaer og vælge det slidelayout, du ønsker. PowerPoint anvender automatisk dette layout på den nye slide.

 5. Gå til den nye slide, og tilføj den titel og det indhold, du ønsker.

Brug beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor i videoer

PowerPoint 2016 understøtter afspilning af video med flere lydspor. Det understøtter også beskrivende undertekster og undertekster, som er integreret i videofiler. 

Beskrivende undertekster eller undertekster skal være indkodet i videoen, før den indsættes i PowerPoint. PowerPoint understøtter ikke beskrivende undertekster eller undertekster, som er gemt i en separat fil fra videofilen.

Understøttede videoformater for tekstning for hørehæmmede og undertekster varierer, afhængigt af det operativsystem, du bruger. Hvert operativsystem har indstillinger, du kan bruge til at justere, hvordan tekstning for hørehæmmede eller undertekster vises. 

Tekstning for hørehæmmede, undertekster og alternative lydspor bevares ikke, når du bruger funktionerne Komprimer medier eller Optimer mediekompatibilitet. Når du desuden gemmer din præsentation som en video, bliver tekstning for hørehæmmede, undertekster eller alternative lydspor i de integrerede videoer ikke integreret i den video, der gemmes.

Når du bruger kommandoen Gem medier som på en valgt video, bevares beskrivende undertekster, undertekster og flere lydspor, som er integreret i videoen, i den videofil, der gemmes. 

Du kan gøre dine PowerPoint-præsentationer handicapvenlige ved at sikre følgende:

 • Videoer inkluderer om nødvendigt et lydspor med videobeskrivelser for brugere, der er blinde eller synshæmmede.

 • Videoer, der omfatter dialog, inkluderer også beskrivende undertekster eller undertekster i et understøttet format til brugere, der er døve eller hørehæmmede.

Se også

Regler for brug af Tilgængelighedskontrol

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige

Gør dine Excel-regneark tilgængelige

Gør din Outlook-mail tilgængelig

iOS: Bedste fremgangsmåder til at gøre PowerPoint-præsentationer tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste praksisser til oprettelse af PowerPoint-præsentationer, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst med alle visuelle elementer og tabeller.

Visuelt indhold omfatter billeder, figurer, diagrammer, integrerede objekter, håndskrift og videoer.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og andre visuelle elementer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde til at formidle vigtige oplysninger. Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med tekst i det, skal du gentage denne tekst i dokumentet. I alternativ tekst skal du kort beskrive billedet og nævne eksistensen af teksten og dens formål.

Føj alternativ tekst til billeder, tabeller og figurer

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller er farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen i bestemte farver.

Føj f.eks. en understregning til farvekodet linktekst, så farveblinde personer ved, at teksten er sammenkædet, selvom de ikke kan se farven. Til overskrifter bør du overveje at tilføje fed formatering eller bruge en større skrifttype.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Teksten i dine præsentationer skal kunne læses i tilstand med stor kontrast, så alle kan se den godt, også personer med visuelle handicap.

Brug for eksempel lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast i hver sin ende af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Bruge tabeloverskrifter

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), Sans Serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Ordblinde fortæller ofte, at teksten "flyder sammen" på en side (hvor en linje med tekst flyder sammen med linjen nedenunder). De oplever ofte, at teksten flettes eller forvrænges.

Nedsæt læsemængden for ordblinde eller personer med nedsat syn. De foretrækker muligvis velkendte Sans Serif-skrifttyper som f.eks. Arial eller Calibri. Undgå at bruge kun store bogstaver og overdreven kursiv eller understreget tekst. Medtag rigeligt blanktegn mellem sætninger og afsnit.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Formatere tekst til tilgængelighed

Gør videoer tilgængelige for syns- og hørehæmmede brugere

Undertekster indeholder typisk en transskribering (eller oversættelse) af dialogen.

Beskrivende undertekster beskriver typisk også lyde, f.eks. musik eller lydeffekter, som forekommer uden for skærmbilledet.

Videobeskrivelse betyder lydkommenterede beskrivelser af en videos primære visuelle elementer. Disse beskrivelser er indsat i naturlige pauser i programmets dialog. Videobeskrivelse gør video lettere tilgængelige for personer, der er blinde eller synshæmmede.

Brug beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor i videoer

Føj alternativ tekst til billeder, tabeller og figurer

Føj alternativ tekst til billeder, tabeller, figurer og andre visuelle elementer, så skærmlæsere kan læse teksten og beskrive elementet for brugere, der ikke kan se det.

 1. Markér elementet, f.eks. et billede.

 2. Åbn den relaterede fane, f.eks. fanen Billede, ved at trykke på knappen Vis båndet Ikonet Rediger .

 3. Tryk på Alternativ tekst, og skriv en beskrivelse af elementet. Beskriv eksempelvis indholdet af billedet.

Brug et handicapvenligt slidedesign

Brug en af de medfølgende Slidetemaer for at sikre, at dit slidedesign er handicapvenligt. Disse temaer er udviklet til handicapvenlige farver, kontraster og skrifttyper. De er også udviklet, så skærmlæsere nemmere kan læse slideindholdet.

 1. Markér en slide.

 2. Tryk på knappen Vis båndet Ikonet Rediger for at åbne fanen Hjem.

 3. Tryk på Hjem > Design.

 4. Tryk på Temaer, og vælg derefter det ønskede tema.

Kommandoen Temaer, med Ion markeret

Bruge tabeloverskrifter

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Tryk på knappen Vis båndet Ikonet Rediger for at åbne fanen Tabel.

 3. Tryk på Typografiindstillinger, og vælg derefter Kolonneoverskrift.

 4. Skriv kolonneoverskrifter i din tabel.

Kommandoen Indstillinger for typografi, med kolonneoverskrift markeret

Formatere tekst til tilgængelighed

 1. Markér teksten.

 2. Tryk på knappen Vis båndet Ikonet Rediger for at åbne fanen Hjem.

 3. På fanen Hjem skal du vælge indstillinger for tekstformatering.

Fanen Hjem, med typografiindstillinger for skrifttype

Brug beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor i videoer

PowerPoint 2016 understøtter afspilning af video med flere lydspor. Det understøtter også beskrivende undertekster og undertekster, som er integreret i videofiler. 

Beskrivende undertekster eller undertekster skal være indkodet i videoen, før den indsættes i PowerPoint. PowerPoint understøtter ikke beskrivende undertekster eller undertekster, som er gemt i en separat fil fra videofilen.

Understøttede videoformater til tekstning for hørehæmmede og undertekster varierer alt efter det operativsystem, du bruger. Hvert operativsystem har indstillinger, du kan bruge til at justere, hvordan tekstning for hørehæmmede eller undertekster vises.

Tekstning for hørehæmmede, undertekster og alternative lydspor bevares ikke, når du bruger funktionerne Komprimer medier eller Optimer mediekompatibilitet. Når du desuden gemmer din præsentation som en video, bliver tekstning for hørehæmmede, undertekster eller alternative lydspor i de integrerede videoer ikke integreret i den video, der gemmes.

Når du bruger kommandoen Gem medier som på en valgt video, bevares beskrivende undertekster, undertekster og flere lydspor, som er integreret i videoen, i den videofil, der gemmes. 

Du kan gøre dine PowerPoint-præsentationer handicapvenlige ved at sikre følgende:

 • Videoer inkluderer om nødvendigt et lydspor med videobeskrivelser for brugere, der er blinde eller synshæmmede.

 • Videoer, der omfatter dialog, inkluderer også beskrivende undertekster eller undertekster i et understøttet format til brugere, der er døve eller hørehæmmede.

Se også

Regler for brug af Tilgængelighedskontrol

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige

Gør dine Excel-regneark tilgængelige

Gør din Outlook-mail tilgængelig

Android: Bedste fremgangsmåder til at gøre PowerPoint-præsentationer tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste praksisser til oprettelse af PowerPoint-præsentationer, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Indsæt alternativ tekst sammen med alle billeder, figurer og tabeller.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og figurer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde at formidle vigtige oplysninger. Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med tekst i det, skal du gentage denne tekst i dokumentet. I alternativ tekst skal du kort beskrive billedet og nævne eksistensen af teksten og dens formål.

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til figurer

Føje alternativ tekst til tabeller

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller er farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen i bestemte farver.

Føj f.eks. en understregning til farvekodet linktekst, så farveblinde personer ved, at teksten er sammenkædet, selvom de ikke kan se farven. Til overskrifter bør du overveje at tilføje fed formatering eller bruge en større skrifttype.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Teksten i dine præsentationer skal kunne læses i tilstand med stor kontrast, så alle kan se den godt, også personer med visuelle handicap.

Brug for eksempel lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast i hver sin ende af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Bruge tabeloverskrifter

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), Sans Serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Ordblinde fortæller ofte, at teksten "flyder sammen" på en side (hvor en linje med tekst flyder sammen med linjen nedenunder). De oplever ofte, at teksten flettes eller forvrænges.

Nedsæt læsemængden for ordblinde eller personer med nedsat syn. De foretrækker muligvis velkendte Sans Serif-skrifttyper som f.eks. Arial eller Calibri. Undgå at bruge kun store bogstaver og overdreven kursiv eller understreget tekst. Medtag rigeligt blanktegn mellem sætninger og afsnit.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Formatere tekst til tilgængelighed

Gør videoer tilgængelige for syns- og hørehæmmede brugere

Undertekster indeholder typisk en transskribering (eller oversættelse) af dialogen.

Beskrivende undertekster beskriver typisk også lyde, f.eks. musik eller lydeffekter, som forekommer uden for skærmbilledet.

Videobeskrivelse betyder lydkommenterede beskrivelser af en videos primære visuelle elementer. Disse beskrivelser er indsat i naturlige pauser i programmets dialog. Videobeskrivelse gør video lettere tilgængelige for personer, der er blinde eller synshæmmede.

Brug beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor i videoer

Føje alternativ tekst til visuelle elementer og tabeller

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du føjer alternativ tekst til visuelle elementer og tabeller i dine PowerPoint-præsentationer.

Bemærk!:  For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til f.eks. billeder, clipart og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse teksten op og beskrive billedet for brugere, der ikke kan se billedet.

 1. Markér et billede.

 2. Åbn fanen Billede ved at trykke på knappen Vis kommandoer Ikonet Rediger .

 3. Rul ned til Alternativ tekst, og tryk på den.

 4. Skriv en beskrivelse af dokumentet.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Kommandoen Alternativ tekst under fanen Billede

Føj alternativ tekst til figurer

 1. Markér en figur.

 2. Åbn fanen Figur ved at trykke på knappen Vis kommandoer Ikonet Rediger .

 3. Rul ned til Alternativ tekst, og tryk på den.

 4. Skriv en beskrivelse af figuren.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Kommandoen Alternativ tekst under fanen Figur

Føje alternativ tekst til tabeller

 1. Tryk på et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Åbn fanen Tabel ved at trykke på knappen Vis kommandoer Ikonet Rediger .

 3. Rul ned til Alternativ tekst, og tryk på den.

 4. Skriv en beskrivelse af tabellen.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Kommandoen Alternativ tekst under fanen Tabel

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Brug en af de medfølgende Slidetemaer for at sikre, at dit slidedesign er handicapvenligt. Disse temaer er udviklet til handicapvenlige farver, kontraster og skrifttyper. De er også udviklet, så skærmlæsere nemmere kan læse slideindholdet.

 1. Markér en slide.

 2. Åbn fanen Hjem ved at trykke på knappen Vis kommandoer Ikonet Rediger .

 3. Tryk på Hjem > Design.

 4. Tryk på Temaer, og vælg derefter det ønskede tema.

Bemærk!: Disse temaer er designet til tilgængelige farver, kontrast og skrifttyper. De er også udviklet, så skærmlæsere nemmere kan læse diasindhold.

Kommandoen Temaer, der viser temaindstillinger

Bruge tabeloverskrifter

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Åbn fanen Tabel ved at trykke på knappen Vis kommandoer Ikonet Rediger .

 3. Tryk på Typografiindstillinger, og vælg derefter Kolonneoverskrift.

  Tip!: Når indstillingen er valgt, er den nedtonet.

 4. Skriv kolonneoverskrifter i din tabel.

Kommandoen Indstillinger for typografi, med kolonneoverskrift markeret

Formatere tekst til tilgængelighed

 1. Markér teksten.

 2. Åbn fanen Hjem ved at trykke på knappen Vis kommandoer Ikonet Rediger .

 3. På fanen Hjem skal du vælge indstillinger for tekstformatering.

Fanen Hjem, med typografiindstillinger for skrifttype

Brug beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor i videoer

PowerPoint 2016 understøtter afspilning af video med flere lydspor. Det understøtter også beskrivende undertekster og undertekster, som er integreret i videofiler. 

Beskrivende undertekster eller undertekster skal være indkodet i videoen, før den indsættes i PowerPoint. PowerPoint understøtter ikke beskrivende undertekster eller undertekster, som er gemt i en separat fil fra videofilen.

Understøttede videoformater for beskrivende undertekster og undertekster varierer efter det operativsystem, du bruger. Hvert operativsystem har indstillinger, du kan bruge til at justere, hvordan de beskrivende undertekster eller undertekster vises. 

Tekstning for hørehæmmede, undertekster og alternative lydspor bevares ikke, når du bruger funktionerne Komprimer medier eller Optimer mediekompatibilitet. Når du desuden gemmer din præsentation som en video, bliver tekstning for hørehæmmede, undertekster eller alternative lydspor i de integrerede videoer ikke integreret i den video, der gemmes.

Når du bruger kommandoen Gem medier som på en valgt video, bevares beskrivende undertekster, undertekster og flere lydspor, som er integreret i videoen, i den videofil, der gemmes. 

Du gør dine PowerPoint-præsentationer handicapvenlige ved at sikre følgende:

 • Videoer inkluderer om nødvendigt et lydspor med videobeskrivelser for brugere, der er blinde eller synshæmmede.

 • Videoer, der omfatter dialog, inkluderer også beskrivende undertekster eller undertekster i et understøttet format til brugere, der er døve eller hørehæmmede.

Se også

Regler for brug af Tilgængelighedskontrol

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige

Gør dine Excel-regneark tilgængelige

Gør din Outlook-mail handicapvenlig

Office Online: Bedste fremgangsmåder til at gøre PowerPoint Online-præsentationer tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste praksisser til oprettelse af PowerPoint Online-præsentationer, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Sådan finder du det

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst med alle visuelle elementer og tabeller.

Visuelt indhold omfatter billeder, multimedieklip, SmartArt-grafik, figurer, grupper, integrerede objekter og videoer.

Find manglende alternativ tekst ved at bruge Brug Tilgængelighedskontrol i PowerPoint Online.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og andre visuelle elementer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde til at formidle vigtige oplysninger. Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med tekst i det, skal du gentage denne tekst i dokumentet. I alternativ tekst skal du kort beskrive billedet og nævne eksistensen af teksten og dens formål.

Føje alternativ tekst til billeder

Føje alternativ tekst til SmartArt-grafik

Føje alternativ tekst til figurer eller integrerede videoer

Føje alternativ tekst til tabeller

Tilføj beskrivende tekst til links

Hvis du vil fastlægge, om linktekst giver mening som enkeltstående oplysninger, og om den giver skærmlæsere nøjagtige oplysninger om destinationen, kan du scanne diassene i din præsentation visuelt.

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link til teksten Klik her kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Tilføje linktekst

Redigere teksten i et link

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Scan visuelt diassene i præsentationen, hvis du vil finde forekomster af farvekodning.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller er farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen i bestemte farver.

Føj f.eks. en understregning til farvekodet linktekst, så farveblinde personer ved, at teksten er sammenkædet, selvom de ikke kan se farven. Til overskrifter bør du overveje at tilføje fed formatering eller bruge en større skrifttype.

Brug cirkler eller animation til at fremhæve oplysninger i stedet for at pege med en laserpegepind eller bruge farve.

Tilføj figurer, hvis der bruges farve til at angive status. Tilføj f.eks. et flueben, hvis grøn bruges til at angive "bestået", og et stort kryds, hvis rød betyder "ikke bestået".

Formatere tekst til tilgængelighed

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Se efter diastekst, der kan være svær at læse eller skelne fra baggrunden, for at finde utilstrækkelig farvekontrast.

Teksten i dine præsentationer skal kunne læses, så alle kan se den godt, også personer med visuelle handicap.

Brug for eksempel lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast i hver sin ende af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Undgå orange, rød og grøn i skabelonen og teksten.

Brug mønstre i grafer i stedet for farver for at fremhæve udvalgte steder.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Giv hvert dias en entydig titel.

Brug Tilgængelighedskontrol i PowerPoint Online til at finde dias uden titler.

Personer, der bruger skærmlæsere og andre teknologiske hjælpemidler, hører tekst, figurer og indhold på slides læst op i en bestemt rækkefølge. Der er grunden til, at det er en god ide at bruge slidelayoutene i PowerPoint Online, da det sikrer, at indholdet læses op af skærmlæsere i en logisk rækkefølge.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller et læsehandicap, er afhængig af diastitler for at navigere. Ved f.eks. at skimme eller bruge en skærmlæser kan de hurtigt gennemgå en liste med diastitler og gå direkte til det ønskede dias.

Sørge for en logisk læserækkefølge

Bruge entydige diastitler

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

Brug Tilgængelighedskontrol i PowerPoint Online for at sikre, at tabeller ikke indeholder opdelte celler, flettede celler, indlejrede tabeller eller helt tomme rækker eller kolonner.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en tabel er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme rækker og kolonner i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Bruge tabeloverskrifter

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), Sans Serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Gennemgå dine dias for områder, der ser overfyldte eller ulæselige ud, for at finde potentielle problemer, der er knyttet til skrifttyper eller blanktegn.

Ordblinde fortæller ofte, at teksten "flyder sammen" på en side (hvor en linje med tekst flyder sammen med linjen nedenunder). De oplever ofte, at teksten flettes eller forvrænges.

Nedsæt læsemængden for ordblinde eller personer med nedsat syn. De foretrækker muligvis velkendte Sans Serif-skrifttyper som f.eks. Arial eller Calibri. Undgå at bruge kun store bogstaver og overdreven kursiv eller understreget tekst. Medtag rigeligt blanktegn mellem sætninger og afsnit.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Formatere tekst til tilgængelighed

Føje alternativ tekst til billeder og tabeller

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du føjer alternativ tekst til billeder og tabeller i dine PowerPoint Online-præsentationer.

Bemærk!: Vi anbefaler, at der kun indsættes tekst i beskrivelsesfeltet, og at titlen forbliver tom. Det giver den bedste oplevelse med de fleste større skærmlæsere, herunder Oplæser. For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Føje alternativ tekst til billeder

 1. Vælg et billede.

 2. Vælg Formatér på fanen Billedværktøjer.

 3. Vælg Alternativ tekst, og skriv en beskrivelse af billedet.

Skærmbillede af dialogboksen Alternativ tekst med felterne Titel og Beskrivelse.

Føje alternativ tekst til SmartArt-grafik

 1. Vælg SmartArt-grafik.

 2. Vælg Design på fanen SmartArt-værktøjer.

 3. Vælg Alternativ tekst, og skriv en beskrivelse af SmartArt-grafikken.

Skærmbillede viser fanen Design i SmartArt-værktøjer med markøren pegende på indstillingen Alternativ tekst.

Føje alternativ tekst til figurer eller integrerede videoer

 1. Vælg en figur eller video.

 2. Vælg Formatér på fanen Tegnefunktioner.

 3. Vælg Alternativ tekst, og skriv en beskrivelse af figuren.

Skærmbillede viser fanen Format i Tegneværktøjer med markøren pegende på indstillingen Alternativ tekst.

Føje alternativ tekst til tabeller

 1. Placer markøren i en celle i tabellen.

 2. Vælg Layout på fanen Tabelværktøjer.

 3. Vælg Alternativ tekst, og skriv derefter en beskrivelse af tabellen.

Skærmbillede viser fanen Layout i Tabelværktøjer med markøren pegende på indstillingen Alternativ tekst.

Gøre links og tabeller tilgængelige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør links og tabeller i dine PowerPoint Online-præsentationer handicapvenlige.

Tilføje linktekst

 1. Markér den tekst, du vil føje linket til, højreklik, og vælg Link.

  Den markerede tekst vises i feltet Vis tekst. Dette er teksten i linket.

  Tip!: Hvis titlen på linkets destinationsside giver en nøjagtig oversigt over, hvad der er på siden, kan du bruge den til teksten i linket. Denne linktekst svarer f.eks. til titlen på destinationssiden: Skabeloner og temaer til Office Online.

 2. I feltet Adresse skal du skriv eller indsætte URL-adressen for destinationen.

 3. Vælg Indsæt.

Skærmbillede viser dialogboksen Link, hvor du kan angive oplysninger om vist tekst og adresse for links.

Rediger teksten i et link

 1. Markér teksten i linket, højreklik, og vælg Rediger link.

 2. I feltet Vis tekst skal du redigere den tekst, der skal vises for linket.

 3. Vælg OK.

Bruge tabeloverskrifter

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Vælg Design på fanen Tabelværktøjer.

 3. Vælg Kolonneoverskrift, og skriv kolonneoverskrifterne i tabellen.

Skærmbillede af gruppen Indstillinger for tabeltypografi på fanen Design i Tabelværktøjer, hvor indstillingen Kolonneoverskrift er valgt.

Gøre dias tilgængelige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør slidesene i dine PowerPoint Online-præsentationer handicapvenlige.

Brug et handicapvenligt slidedesign

Disse temaer er udviklet for handicapvenlige farver, kontraster og skrifttyper. De er også udviklet, så skærmlæsere nemmere kan læse slideindholdet.

 1. På en slide skal du vælge Design, udvide gruppen Temaer og derefter vælge det ønskede Office-tema.

Skærmbillede af Office-temaet under fanen Design

Brug en logisk læserækkefølge

Hvis dine slides indeholder objekter, der ikke er en del af en slideskabelon, skal du arrangere dem i en logisk rækkefølge. Objekter læses op i den rækkefølge, du har oprettet dem, hvilket muligvis ikke giver mening, når du bruger en skærmlæser.

Det er nemmere at teste læserækkefølgen i PowerPoint-skrivebordsversionen, fordi du kan ændre objekters rækkefølge i ruden Markering. I PowerPoint Online kan du kopiere og indsætte objekter og dermed ændre deres rækkefølge på en slide.

Markér objektet for at afprøve rækkefølgen af objekter på en slide, og tryk derefter på Tab-tasten for at skifte fokus fra objekt til objekt.

Formatere tekst til tilgængelighed

 1. Markér teksten.

 2. Vælg fanen Hjem.

 3. I gruppen Skrifttype skal du vælge indstillingerne for formatering.

Gruppen skrifttype i PowerPoint Online

Bruge entydige titler til dias

 1. Vælg et dias uden en titel.

 2. Vælg Layout på fanen Hjem.

 3. I dialogboksen Slidelayout skal du vælge et slidelayout, der indeholder titelpladsholdere, og derefter vælge Skift layout. Det nye layout anvendes på slidene.

 4. Skriv et entydigt navn i titelpladsholderen.

Bemærk!: En titel behøver ikke nødvendigvis at være synlig for at være handicapvenlig. Personer, der bruger skærmlæsere, kan f.eks. høre titlen på en slide, selvom den ikke er synlig. I PowerPoint 2016-versionen kan du bruge ruden Markering til at slå synlighed til eller fra for titler og andre objekter på en slide.

Skærmbillede viser fanen Start med markøren pegende på indstillingen Layout i gruppen Slides.

Bruge Tilgængelighedskontrol i PowerPoint Online

 1. Vælg fanen Gennemse.

 2. Vælg Kontrollér tilgængelighed.

  Skærmbillede viser fanen Gennemse med markøren pegende på indstillingen Kontrollér hjælp til handicappede.

 3. Gennemse resultaterne i ruden Tilgængelighedskontrol. Resultaterne kategoriseres efter det fundne problems alvorlighed som følger:

  • Fejl. Omfatter indhold, der er meget svært eller umuligt for personer med handicap at forstå.

  • Advarsler. Indholdet er udfordrende for personer med handicap at forstå.

  • Tip. Tip gør dig opmærksom på, at selvom personer med handicap kan forstå indholdet, så kan det være bedre organiseret eller præsenteret for at forbedre deres oplevelse.

 4. Ret problemerne.

Bemærk!: Tilgængelighedskontrol undersøger dokumentet for alle problemer, der kan løses i browseren. Du kan udføre en komplet kontrol ved at åbne dokumentet i skrivebordsappen og bruge skrivebordsversionen af Tilgængelighedskontrol til Windows eller Mac.

Se også

Regler for brug af Tilgængelighedskontrol

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige

Gør dine Excel-regneark tilgængelige

Gør dine Outlook-mails handicapvenlige

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×