Gør dine Excel-regneark tilgængelige

Gør dine Excel-regneark tilgængelige

Dette emne giver dig en trinvis vejledning i at gøre dine Excel-regneark tilgængelige for personer med handicap.

Excel-regneark, der indeholder en resultatopgørelse og liggende søjlediagram

Personer, der er blinde eller har nedsat syn, kan nemmere forstå dine data, hvis du opretter dine Excel-projektmapper og -diagrammer med tanke på hjælp til handicappede.

Windows: Bedste fremgangsmåder til at gøre Excel-regneark tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste fremgangsmåder til oprettelse af Excel-regneark, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Sådan finder du det

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst med alle visuelle elementer og tabeller.

Visuelt indhold omfatter billeder, clipart, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagrammer, integrerede objekter, håndskrift og videoer.

Brug Tilgængelighedskontrol til at finde alle forekomster af manglende alternativ tekst i regnearket.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og andre visuelle elementer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde at formidle vigtige oplysninger. Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med tekst i det, skal du gentage denne tekst i dokumentet. I alternativ tekst skal du kort beskrive billedet og nævne eksistensen af teksten og dens formål.

Føje alternativ tekst til billeder

Føje alternativ tekst til SmartArt-grafik

Føje alternativ tekst til figurer

Føje alternativ tekst til pivotdiagrammer

Føje alternativ tekst til tabeller

Tilføj meningsfuld linktekst og skærmtip.

Hvis du vil fastlægge, om linktekst giver mening som enkeltstående oplysninger, og om den giver skærmlæsere nøjagtige oplysninger om destinationen, kan du scanne projektmappen visuelt.

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link til teksten Klik her kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Tip!: Du kan også tilføje skærmtip, der vises, når markøren holdes over en celle, der indeholder et link.

Tilføje linktekst og skærmtip

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Brug Tilgængelighedskontrol til at finde utilstrækkelig farvekontrast.

Du kan også se efter tekst i regnearket, der kan være svær at læse eller skelne fra baggrunden.

Hvis dit regneark har stor kontrast mellem tekst og baggrund, kan flere personer se og bruge indholdet.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

Giv alle arkfaner entydige navne, og fjern tomme ark.

Du kan finde ud af, om alle ark med indhold i en projektmappe har beskrivende navne, og om der er nogen tomme ark, ved at bruge Tilgængelighedskontrol.

Skærmlæsere læser arknavne, som giver oplysninger om, hvad der findes i regnearket, hvilket gør det nemmere at forstå indholdet i en projektmappe og navigere gennem den.

Omdøbe arkfaner

Slette arkfaner

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

For at sikre, at tabeller ikke indeholder opdelte celler, flettede celler, indlejrede tabeller eller helt tomme rækker eller kolonner, skal du bruge Tilgængelighedskontrol.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Føje overskrifter til en ny tabel

Bruge overskrifter i en eksisterende tabel

Føje alternativ tekst til visuelle elementer og tabeller

I følgende procedurer beskrives, hvordan du føjer alternativ tekst til visuelle elementer og tabeller i dine Excel-regneark.

Bemærk!: Vi anbefaler, at der kun indsættes tekst i beskrivelsesfeltet, og at titlen forbliver tom. Det giver den bedste oplevelse med de fleste større skærmlæsere, herunder Oplæser. For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til f.eks. billeder, clipart og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse teksten op og beskrive billedet for brugere, der ikke kan se billedet.

 1. Højreklik på et billede.

 2. Vælg Formatér billede > Størrelse og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af området Alternativ tekst i ruden Formatér billede, der beskriver det valgte billede

Føje alternativ tekst til SmartArt-grafik

 1. Højreklik på SmartArt-grafik.

 2. Vælg Formatér figur > Figurindstillinger > Størrelse og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af området Alternativ tekst i ruden Formatér figur, der beskriver den valgte SmartArt-grafik

Føje alternativ tekst til figurer

Føj alternativ tekst til figurer, herunder figurer i SmartArt-grafik.

 1. Højreklik på en figur.

 2. Vælg Formatér figur > Figurindstillinger > Størrelse og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af området Alternativ tekst i ruden Formatér figur, der beskriver den valgte figur

Føje alternativ tekst til pivotdiagrammer

 1. Højreklik på et pivotdiagram.

 2. Vælg Formatér diagramområde > Diagramindstillinger > Størrelse og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af området Alternativ tekst i ruden Formatér diagramområde, der beskriver det valgte pivotdiagram

Føje alternativ tekst til tabeller

 1. Højreklik på en tabel.

 2. Vælg Tabel > Alternativ tekst.

 3. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af dialogboksen Alternativ tekst

Gøre links, tabeller og arkfaner tilgængelige

I følgende procedurer beskrives, hvordan du gør links, tabeller og arkfaner i Excel-regneark tilgængelige.

Tilføje linktekst og skærmtip

Skærmtip er små vinduer med beskrivelser, der vises, når du peger med markøren på linket.

 1. Højreklik på en celle.

 2. Vælg Hyperlink.

 3. Skriv teksten til linket i feltet Tekst, der skal vises.

 4. Skriv destinationsadressen for linket i feltet Adresse.

 5. Vælg knappen Skærmtip, og skriv et skærmtip i feltet Skærmtiptekst.

Tip!: Hvis titlen på linkets destinationsside giver en nøjagtig oversigt over, hvad der er på siden, kan du bruge den til teksten i linket. Denne linktekst svarer f.eks. til titlen på destinationssiden: Skabeloner og temaer til Office Online.

Skærmbillede af dialogboksen Indsæt link

Brug en handicapvenlig tekstfarve

Her er nogle ting til overvejelse:

 • Sørg for, at teksten vises tydeligt ved at vælge indstillingen Automatisk for skriftfarver. Markér de celler, der indeholder tekst, og vælg derefter Hjem > Skriftfarve > Automatisk.

 • Brug Tilgængelighedskontrol til at analysere præsentationen og finde utilstrækkelig farvekontrast. Det kontrollerer teksten i dine slides mht. følgende elementer:

  • Sidefarve

  • Cellebaggrunde

  • Fremhævninger

  • Fyld til tekstboks

  • Skygge i afsnit

  • SmartArt-fyld

  • Sidehoveder, sidefødder og links

Bruge overskrifter i en eksisterende tabel

Angiv en kolonneoverskrift i en blok af celler markeret som en tabel.

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift i gruppen Indstillinger for tabeltypografi under fanen Tabelværktøjsdesign.

 3. Skriv kolonneoverskrifter.

Skærmbillede af gruppen Indstillinger for tabeltypografi, med markerede afkrydsningsfelter

Føje overskrifter til en ny tabel

Angiv en kolonneoverskrift i en ny blok af celler, du markerer som en tabel.

 1. Markér de celler, der skal medtages i tabellen.

 2. Vælg Tabel i gruppen Tabeller under fanen Indsæt.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Tabellen indeholder overskrifter.

 4. Vælg OK.

  Excel opretter en kolonneoverskrift med standardnavnene Kolonne1, Kolonne2 osv.

 5. Skriv nye, beskrivende navne til hver enkelt kolonne i tabellen.

Skærmbillede af dialogboksen Opret tabel, med afkrydsningsfeltet Tabellen indeholder overskrifter markeret”>>

Omdøbe arkfaner

 1. Højreklik på en arkfane, og vælg Omdøb.

 2. Skriv et kort, entydigt navn til arket.

Skærmbillede af menupunktet Omdøb

Slette arkfaner

 1. Højreklik på en arkfane.

 2. Vælg Slet.

Skærmbillede af menupunktet Slet

Se også

Mac: Bedste fremgangsmåder til at gøre Excel-regneark tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste fremgangsmåder til oprettelse af Excel-regneark, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Sådan finder du det

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst med alle visuelle elementer og tabeller.

Visuelt indhold omfatter billeder, clipart, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagrammer, integrerede objekter, håndskrift og videoer.

Brug Tilgængelighedskontrol for at finde alle forekomster af manglende alternativ tekst i regnearket.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og andre visuelle elementer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde at formidle vigtige oplysninger. Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med tekst i det, skal du gentage denne tekst i dokumentet. I alternativ tekst skal du kort beskrive billedet og nævne eksistensen af teksten og dens formål.

Føje alternativ tekst til billeder

Føje alternativ tekst til SmartArt-grafik

Føje alternativ tekst til figurer

Føje alternativ tekst til pivotdiagrammer

Føje alternativ tekst til tabeller

Tilføj meningsfuld linktekst og skærmtip.

Hvis du vil fastlægge, om linktekst giver mening som enkeltstående oplysninger, og om den giver skærmlæsere nøjagtige oplysninger om destinationen, kan du scanne arkene i projektmappen visuelt.

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link til teksten Klik her kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Tip!: Du kan også tilføje skærmtip, der vises, når markøren holdes over en celle, der indeholder et link.

Tilføje linktekst og skærmtip

Giv alle arkfaner entydige navne, og fjern tomme ark.

Du kan finde ud af, om alle ark med indhold i en projektmappe har beskrivende navne, og om der er nogen tomme ark, ved at bruge Tilgængelighedskontrol.

Skærmlæsere læser arknavne, som giver oplysninger om, hvad der findes i regnearket, hvilket gør det nemmere at forstå indholdet i en projektmappe og navigere gennem den.

Omdøbe arkfaner

Slette en arkfane

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

For at sikre, at tabeller ikke indeholder opdelte celler, flettede celler, indlejrede tabeller eller helt tomme rækker eller kolonner, skal du bruge Tilgængelighedskontrol.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Føje overskrifter til en ny tabel

Bruge overskrifter i en eksisterende tabel

Føje alternativ tekst til visuelle elementer og tabeller

I følgende procedurer beskrives, hvordan du føjer alternativ tekst til visuelle elementer og tabeller i dine Excel-regneark.

Bemærk!:  For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til f.eks. billeder, clipart og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse teksten op og beskrive billedet for brugere, der ikke kan se billedet.

 1. Højreklik på et billede.

 2. Vælg Formatér billede > Størrelse og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af området Alternativ tekst i ruden Formatér billede, der beskriver det valgte pivotdiagram

Føje alternativ tekst til SmartArt-grafik

 1. Højreklik på SmartArt-grafik.

 2. Vælg Formatér figur > Figurindstillinger > Størrelse og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af området Alternativ tekst i ruden Formatér figur, der beskriver den valgte SmartArt-grafik

Føje alternativ tekst til figurer

Føj alternativ tekst til figurer, herunder figurer i SmartArt-grafik.

 1. Højreklik på en figur.

 2. Vælg Formatér figur > Figurindstillinger > Størrelse og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af området Alternativ tekst i ruden Formatér figur, der beskriver den valgte figur

Føje alternativ tekst til pivotdiagrammer

 1. Højreklik på et pivotdiagram.

 2. Vælg Formatér diagramområde > Diagramindstillinger > Størrelse og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af området Alternativ tekst i ruden Formatér diagramområde, der beskriver det valgte pivotdiagram

Føje alternativ tekst til tabeller

 1. Højreklik på en tabel.

 2. Vælg Tabel > Alternativ tekst.

 3. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af dialogboksen Alternativ tekst

Gøre links, tabeller og arkfaner tilgængelige

I følgende procedurer beskrives, hvordan du gør links, tabeller og arkfaner i Excel-regneark tilgængelige.

Tilføje linktekst og skærmtip

 1. Højreklik på en celle.

 2. Vælg Hyperlink.

 3. Skriv teksten til linket i feltet Tekst, der skal vises.

 4. I feltet Adresse skal du skrive URL-adressen til destinationen.

 5. Vælg knappen Skærmtip, og skriv et skærmtip i feltet Skærmtiptekst.

Tip!: Hvis titlen på linkets destinationsside giver en nøjagtig oversigt over, hvad der er på siden, kan du bruge den til teksten i linket. Denne linktekst svarer f.eks. til titlen på destinationssiden: Skabeloner og temaer til Office Online.

Skærmbillede af dialogboksen Indsæt link

Bruge overskrifter i en eksisterende tabel

Angiv en kolonneoverskrift i en blok af celler markeret som en tabel.

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift under fanen Tabel.

 3. Skriv kolonneoverskrifter.

Skærmbillede af indstillingerne for tabeltypografi under fanen Tabel, med markerede afkrydsningsfelter

Føje overskrifter til en ny tabel

Angiv en kolonneoverskrift i en ny blok af celler, du markerer som en tabel.

 1. Markér de celler, der skal medtages i tabellen.

 2. Vælg Tabel under fanen Indsæt.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Tabellen indeholder overskrifter.

 4. Vælg OK.
  Excel opretter en kolonneoverskrift med standardnavnene Kolonne1, Kolonne2 osv.

 5. Skriv nye, beskrivende navne til hver enkelt kolonne i tabellen.

Skærmbillede af dialogboksen Opret tabel, med afkrydsningsfeltet Tabellen indeholder overskrifter markeret

Omdøbe arkfaner

 1. Højreklik på en arkfane, og vælg Omdøb.

 2. Skriv et kort, entydigt navn til arket.

Skærmbillede af menupunktet Omdøb

Slette en arkfane

 1. Højreklik på en arkfane.

 2. Vælg Slet.

Skærmbillede af menupunktet Slet

Se også

iOS: Bedste fremgangsmåder til at gøre Excel-regneark tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste fremgangsmåder til oprettelse af Excel-regneark, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Giv alle arkfaner entydige navne.

Skærmlæsere læser arknavne, som giver oplysninger om, hvad der findes i regnearket, hvilket gør det nemmere at forstå indholdet i en projektmappe og navigere gennem den.

Omdøbe arkfaner

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Bruge overskrifter i eksisterende tabeller

Gøre tabeller og arkfaner tilgængelige

I følgende procedurer beskrives, hvordan du gør tabeller og arkfaner i dine Excel-regneark tilgængelige.

Bruge overskrifter i eksisterende tabeller

Angiv en kolonneoverskrift i en blok af celler markeret som en tabel.

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Tryk på ikonet Mere i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Tabel.

 3. Tryk på indstillingen Kolonneoverskrift for at vælge den.

 4. Skriv kolonneoverskrifter i din tabel.

Kommandoen Indstillinger for typografi, med kolonneoverskrift markeret

Omdøbe arkfaner

 1. Dobbeltklik på en arkfane.

 2. Skriv et kort, entydigt navn til arket for at erstatte det valgte arknavn.

Valgt arkfane, der viser indstillinger for omdøbning

Se også

Android: Bedste fremgangsmåder til at gøre Excel-regneark tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste fremgangsmåder til oprettelse af Excel-regneark, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst med alle visuelle elementer og tabeller.

Visuelt indhold omfatter billeder, clipart, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagrammer, integrerede objekter, håndskrift og videoer.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og andre visuelle elementer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde at formidle vigtige oplysninger. Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med tekst i det, skal du gentage denne tekst i dokumentet. I alternativ tekst skal du kort beskrive billedet og nævne eksistensen af teksten og dens formål.

Føje alternativ tekst til billeder

Føje alternativ tekst til figurer

Føje alternativ tekst til diagrammer

Giv alle arkfaner entydige navne.

Skærmlæsere læser arknavne, som giver oplysninger om, hvad der findes i regnearket, hvilket gør det nemmere at forstå indholdet i en projektmappe og navigere gennem den.

Omdøbe arkfaner

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Føje overskrifter til nye tabeller

Bruge overskrifter i eksisterende tabeller

Føje alternativ tekst til visuelle elementer

I følgende procedurer beskrives, hvordan du føjer alternativ tekst til visuelle elementer i dine Excel-regneark.

Bemærk!:  For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til f.eks. billeder, clipart og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse teksten op og beskrive billedet for brugere, der ikke kan se billedet.

 1. Markér et billede.

 2. Tryk på pil op i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Billede.

 3. Rul ned til kommandoen Alternativ tekst, og tryk derefter på den.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel. Dine ændringer gemmes automatisk.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Kommandoen Alternativ tekst under fanen Billede

Føje alternativ tekst til figurer

Føj alternativ tekst til figurer, herunder figurer i SmartArt-grafik.

 1. Markér en figur.

 2. Tryk på pil op i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Figur.

 3. Rul ned til kommandoen Alternativ tekst, og tryk derefter på den.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel. Dine ændringer gemmes automatisk.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Kommandoen Alternativ tekst under fanen Figur

Føje alternativ tekst til diagrammer

 1. Markér et diagram.

 2. Tryk på pil op i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Diagram.

 3. Rul ned til kommandoen Alternativ tekst, og tryk derefter på den.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel. Dine ændringer gemmes automatisk.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Kommandoen Alternativ tekst under fanen Diagram

Gøre tabeller og arkfaner tilgængelige

I følgende procedurer beskrives, hvordan du gør tabeller og arkfaner i dine Excel-regneark tilgængelige.

Bruge overskrifter i eksisterende tabeller

Angiv en kolonneoverskrift i en blok af celler markeret som en tabel.

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Tryk på pil ned i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Tabel.

 3. Tryk på indstillingen Kolonneoverskrift for at vælge den.

  Tip!: Når indstillingen er valgt, er den nedtonet.

 4. Skriv kolonneoverskrifter i din tabel.

Fanen Tabel, med kolonneoverskrift markeret

Føje overskrifter til nye tabeller

Angiv en kolonneoverskrift i en ny blok af celler, du markerer som en tabel.

 1. Fremhæv de celler, der skal medtages i tabellen.

 2. Tryk på pil op i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Hjem.

 3. Tryk på Hjem > Indsæt.

 4. Tryk på kommandoen Tabel.

 5. Markér afkrydsningsfeltet Tabellen indeholder overskrifter.

Tabel, med afkrydsningsfeltet Tabellen indeholder overskrifter markeret

Omdøbe arkfaner

 1. Tryk og hold på en arkfane, og vælg Omdøb.

 2. Skriv et kort, entydigt navn til arket.

Valgt arkfane, der viser kommandoen Omdøb

Se også

Office Online: Bedste fremgangsmåder til at gøre Excel Online-regneark tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste fremgangsmåder til oprettelse af Excel Online-regneark, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Sådan finder du det

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst med alle visuelle elementer og tabeller.

Brug Tilgængelighedskontrol i Excel Online for at finde forekomster af manglende alternativ tekst i regnearket.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i tabeller.

Undgå udelukkende at bruge tekst i tabeller til at formidle vigtige oplysninger. Beskriv kort indholdet af tabellen og dens formål i alternativ tekst.

Føj alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til diagrammer

Tilføj beskrivende tekst til links

Hvis du vil fastlægge, om linktekst giver mening som enkeltstående oplysninger, og om den giver skærmlæsere nøjagtige oplysninger om destinationen, kan du scanne projektmappen visuelt.

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link til teksten Klik her kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Tilføje linktekst

Giv alle arkfaner entydige navne, og fjern tomme ark.

Læs navnene på arkfanerne i projektmappen, og bekræft, at hvert ark har indhold.

Skærmlæsere læser arknavne, som giver oplysninger om, hvad der findes i regnearket, hvilket gør det nemmere at forstå indholdet i en projektmappe og navigere gennem den.

Give projektmappen et beskrivende navn

Omdøbe arkfaner

Slette arkfaner

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

Brug Tilgængelighedskontrol i Excel Online for at sikre, at tabeller ikke indeholder opdelte celler, flettede celler, indlejrede tabeller eller helt tomme rækker eller kolonner.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en tabel er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme rækker og kolonner i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Bruge overskrifter i en tabel

Føj alternativ tekst til billeder og diagrammer

I følgende procedurer beskrives, hvordan du tilføjer alternativ tekst til billeder og tabeller i dine Excel Online-regneark. Hvis du vil føje alternativ tekst til tabeller, skal du bruge en desktopversion af Excel.

Bemærk!: Vi anbefaler, at du kun indsætter tekst i beskrivelsesfeltet og efterlader titlen tom. Dette giver den bedste oplevelse med de fleste større skærmlæsere, herunder Oplæser.

Føje alternativ tekst til billeder

 1. Højreklik på billedet, og vælg derefter Alternativ tekst for at åbne dialogboksen Alternativ tekst.

 2. Redigere teksten i tekstfeltet Beskrivelse.

 3. Vælg OK.

Skærmbillede af dialogboksen Alternativ tekst med felterne Titel og Beskrivelse.

Føje alternativ tekst til diagrammer

 1. Højreklik på diagrammet, og vælg derefter Alternativ tekst for at åbne dialogboksen Alternativ tekst.

 2. Skriv tekst i tekstfeltet Beskrivelse.

 3. Vælg OK.

Gøre links, tabeller og arkfaner tilgængelige

I følgende procedurer beskrives, hvordan du gør links, tabeller og arkfaner i Excel Online-regneark tilgængelige.

Tilføje linktekst

 1. Højreklik på en celle.

 2. Vælg Hyperlink.

 3. I Vis tekst skal du skrive teksten, som brugere skal klikke på. Derefter skal du, afhængigt af hvilken type link, du vil bruge, gøre et af følgende:

  • Skriv eller indsæt adressen i URL-adresse.

  • Skriv placeringen af cellen, som du vil linke til, i Placer i dette dokument. For eksempel, A6.

  • I Mailadresse skal du skrive mail-adressen i formatet nogen@example.com.

 4. Klik på OK.

Tip!: Hvis titlen på linkets destinationsside giver en nøjagtig oversigt over, hvad der er på siden, kan du bruge den til teksten i linket. Denne linktekst svarer f.eks. til titlen på destinationssiden: Skabeloner og temaer til Office Online.

Skærmbilledet viser dialogboksen Indsæt link, hvor du kan angive oplysninger knyttet til visningstekst og en URL-adresse samt angive et sted i dokumentet eller en mailadresse.

Bruge overskrifter i en tabel

 1. Markér de celler, der skal medtages i tabellen.

 2. Vælg Tabel i gruppen Tabeller under fanen Indsæt.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Tabellen indeholder overskrifter.

 4. Vælg OK.
  Excel Online opretter en kolonneoverskrift med standardnavnene Kolonne1, Kolonne2 osv.

 5. Skriv nye, beskrivende navne til hver enkelt kolonne i tabellen.

Bemærk!: Brug samme fremgangsmåde til at tilføje en overskrift i celler i en eksisterende tabel.

Skærmbilledet viser dialogboksen Opret tabel med afkrydsningsfeltet "Min tabel indeholder overskrifter" markeret.

Give projektmappen et beskrivende navn

 1. Vælg Filer > Gem som.

 2. Vælg Gem som, og giv filen et navn. Find på et navn, der giver et tip om, hvilke slags data filen indeholder. Hvis det er muligt, skal datoen være en del af navnet.

 3. (Valgfrit) Vælg afkrydsningsfeltet Erstat eksisterende fil.

 4. Vælg OK.

Bemærk!: Hvis du vil omdøbe en fil, skal du markere Omdøb, skrive navnet på filen, og vælge OK.

Skærmbilledet viser dialogboksen Gem som, hvor du kan navngive filen og har mulighed for at erstatte den eksisterende fil.

Omdøbe arkfaner

 1. Højreklik på en arkfane, og vælg Omdøb.

 2. Skriv et kort, entydigt navn til den fane, der beskriver indholdet.

 3. Vælg OK.

På skærmbilledet ser du menuen, der vises, efter at man højreklikker på en arkfane med muligheder for at indsætte, slette, omdøbe, ændre rækkefølge, skjule eller vise arket.

Slette arkfaner

 1. Højreklik på en arkfane.

 2. Vælg Slet.

 3. Vælg OK.

Brug Tilgængelighedskontrol i Excel Online

 1. Vælg fanen Gennemse.

 2. Vælg Tilgængelighedskontrol.

 3. Gennemse resultaterne i Tilgængelighedskontrol. Resultaterne er kategoriseret efter det fundne problems alvorlighed, som følger:

  • Fejl. Omfatter indhold, der er meget svært eller umuligt for personer med handicap at forstå.

  • Advarsler. Indholdet er besværligt for personer med handicap at forstå.

  • Tip. Tip gør dig opmærksom på, at selvom personer med handicap kan forstå indholdet, så kan det være bedre organiseret eller præsenteret for at forbedre deres oplevelse.

 4. Sådan rettes problemerne.

Bemærk!: Tilgængelighedskontrol undersøger dokumentet for alle problemer, der kan løses i browseren. Du kan udføre en komplet kontrol ved at åbne dokumentet i skrivebords-appen og bruge skrivebordets tilgængelighedskontrol til Windows eller Mac.

Skærmbilledet viser fanen Gennemse med markøren pegende på indstillingen Tilgængelighedskontrol.

Se også

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×