Gør dine Excel-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine Excel-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Dette emne giver dig en trinvis vejledning i at gøre dine Excel -regneark tilgængelige for personer med handicap.

Excel-regneark, der indeholder en resultatopgørelse og liggende søjlediagram

Personer, der er blinde eller har nedsat syn, kan nemmere forstå dine data, hvis du opretter dine Excel projektmapper og diagrammer med hjælp til handicappede.

Windows: Bedste fremgangsmåder til at gøre Excel-regneark tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste fremgangsmåder til oprettelse af Excel regneark, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Sådan finder du det

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst i alle visuelle elementer.

Visuelt indhold omfatter billeder, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagrammer, integrerede objekter, håndskrift og videoer.

Brug Kontrol af hjælp til handicappede for at finde alle forekomster af manglende alternativ tekst i regnearket.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og andre visuelle elementer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde at formidle vigtige oplysninger. Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med tekst i det, skal du gentage denne tekst i dokumentet. I alternativ tekst skal du kort beskrive billedet og nævne eksistensen af teksten og dens formål.

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 365

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 2019

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 2016

Tilføj meningsfuld linktekst og skærmtip.

Hvis du vil fastlægge, om linktekst giver mening som enkeltstående oplysninger, og om den giver skærmlæsere nøjagtige oplysninger om destinationen, kan du scanne projektmappen visuelt.

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link til teksten Klik her kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Tip!: Du kan også tilføje skærmtip, der vises, når markøren holdes over en celle, der indeholder et link.

Tilføje linktekst og skærmtip

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Brug Tilgængelighedskontroltil at finde utilstrækkelig farvekontrast.

Du kan også se efter tekst i dit regneark, der er svært at læse eller skelne fra baggrunden.

Hvis dit regneark har stor kontrast mellem tekst og baggrund, kan flere personer se og bruge indholdet.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

Giv alle arkfaner entydige navne, og fjern tomme ark.

Du kan finde ud af, om alle ark med indhold i en projektmappe har beskrivende navne, og om der er nogen tomme ark, ved at bruge Kontrol af hjælp til handicappede.

Skærmlæsere læser arknavne, som giver oplysninger om, hvad der findes i regnearket, hvilket gør det nemmere at forstå indholdet i en projektmappe og navigere gennem den.

Omdøbe arkfaner

Slette arkfaner

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

Hvis du vil sikre, at tabeller ikke indeholder opdelte celler, flettede celler eller indlejrede tabeller, skal du bruge Tilgængelighedskontrol.

Du kan også scanne dine tabeller visuelt for at kontrollere, at der ikke er nogen helt tomme rækker eller kolonner.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Føje overskrifter til en ny tabel

Bruge overskrifter i en eksisterende tabel

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 365

I følgende procedurer beskrives, hvordan du føjer alternativ tekst til visuelle elementer i dine Excel regneark i Office 365:

Tip!: Hvis du vil skrive en god alternativ tekst, skal du sørge for at formidle indholdet og formålet med billedet på en præcis og utvetydig måde. Alternativ teksten må ikke være længere end en kort sætning eller to – i de fleste tilfælde vil det være, at nogle få markerede ord gør. Du må ikke gentage det omgivende tekstindhold som alternativ tekst eller bruge udtryk, der refererer til billeder, f. eks "et grafikelement af" eller "et billede af".

Føj alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til billeder, såsom billeder, skærmbilleder, ikoner, videoer og 3D-modeller, så skærmlæsere kan læse teksten for at beskrive billedet for brugere, der ikke kan se billedet.

 1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på et billede, og vælg Rediger alternativ tekst.

   Excel Win32 Edit alternativ tekst menu til billeder
  • Markér billedet. Vælg Formatér > Alternativ tekst.

   Knappen alternativ tekst på båndet i Excel til Windows

  Fanen Alternativ tekst åbnes i højre side af dokumentets brødtekst.

 2. Skriv en til to sætninger, der beskriver billedet og dets sammenhæng for en person, der ikke kan se det.

  Word Win32 alternativ tekstrude til billeder

  Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

Føj alternativ tekst til figurer eller SmartArt-grafik

 1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på en figur eller SmartArt-grafik, og vælg Rediger alternativ tekst.

   Menu til redigering af alternativ tekst til figurer i Excel Win32
  • Markér figuren eller SmartArt-grafikken. Vælg Formatér > Alternativ tekst.

   Knappen alternativ tekst på båndet i Excel til Windows

  Bemærk!: Hvis du vil føje alternativ tekst til hele figuren eller SmartArt-grafikken, skal du klikke på kanten af figuren eller SmartArt-grafikken og ikke på en enkelt figur eller del.

  Fanen Alternativ tekst åbnes i højre side af dokumentets brødtekst.

 2. Skriv en til to sætninger, der beskriver figuren eller SmartArt-grafikken og dens sammenhæng for en person, der ikke kan se den.

  Word Win32-alternativ tekstrude til figurer

  Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

Føje alternativ tekst til pivotdiagrammer

 1. Højreklik på et pivotdiagram.

 2. Vælg Rediger alternativ tekst.

  Excel Win32 Edit alternativ tekst menu til pivotdiagrammer

  Fanen Alternativ tekst åbnes i højre side af dokumentets brødtekst.

 3. Skriv 1-2-sætninger for at beskrive pivotdiagrammet og dets kontekst til en person, der ikke kan se det.

  Word Win32-alternativ ruden alternativ tekst til diagrammer

  Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

Gør visuelle effekter dekorative

Hvis dine visuelle elementer kun er dekorative, f. eks stilistiske kanter, der tilføjer visuel interesse, men ikke er informativ, kan du markere dem uden at skulle skrive en alternativ tekst. Personer, der bruger skærmlæsere, kan høre, at disse er dekorative, så de ved, at de ikke mangler vigtige oplysninger. Når dokumentet eksporteres til en PDF-fil, bliver dekorative elementer markeret i PDF-filen med artefakt koder, der er blevet sprunget over af skærmlæsere.

 1. Højreklik på et visuelt element.

 2. Vælg Rediger alternativ tekst. Fanen Alternativ tekst åbnes i højre side af dokumentets brødtekst.

 3. Markere feltet Markér som dekorativt tekst. Tekstfeltet bliver nedtonet.

  Rude til alternativ tekst til dekorative elementer i Word Win32

Slå den automatiske alternativ tekst til og fra

Hvis du ikke vil føje automatisk oprettede alternativ tekst til indsatte billeder, kan du deaktivere indstillingen automatisk alternativ tekst. Hvis du senere skifter mening, kan nemt slå den til igen.

 1. Vælg Filer > Indstillinger > Øget tilgængelighed.

 2. I sektionen Automatisk alternativ tekst skal du markere eller fjerne markeringen af Generér automatisk alternativ tekst for mig og derefter vælge OK.

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 2019

I følgende procedurer beskrives, hvordan du føjer alternativ tekst til visuelle elementer i dine Excel regneark i Office 2019:

Tip!: Hvis du vil skrive en god alternativ tekst, skal du sørge for at formidle indholdet og formålet med billedet på en præcis og utvetydig måde. Alternativ teksten må ikke være længere end en kort sætning eller to – i de fleste tilfælde vil det være, at nogle få markerede ord gør. Du må ikke gentage det omgivende tekstindhold som alternativ tekst eller bruge udtryk, der refererer til billeder, f. eks "et grafikelement af" eller "et billede af".

Føj alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til billeder, såsom billeder, skærmbilleder, ikoner, videoer og 3D-modeller, så skærmlæsere kan læse teksten for at beskrive billedet for brugere, der ikke kan se billedet.

 1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på et billede, og vælg Rediger alternativ tekst.

   Excel Win32 Edit alternativ tekst menu til billeder
  • Markér billedet. Vælg Formatér > Alternativ tekst.

   Knappen alternativ tekst på båndet i Excel til Windows

  Fanen Alternativ tekst åbnes i højre side af dokumentets brødtekst.

 2. Skriv en til to sætninger, der beskriver billedet og dets sammenhæng for en person, der ikke kan se det.

  Word Win32 alternativ tekstrude til billeder

  Tip!: Spar tid, og Tilføj en alternativ tekst, der er oprettet af systemet, til billedet. I ruden Alternativ tekst skal du vælge Generér en beskrivelse for mig. Rediger derefter den automatiske alternative tekst, så den passer bedre til indholdet.

Føj alternativ tekst til figurer eller SmartArt-grafik

 1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på en figur eller SmartArt-grafik, og vælg Rediger alternativ tekst.

   Menu til redigering af alternativ tekst til figurer i Excel Win32
  • Markér figuren eller SmartArt-grafikken. Vælg Formatér > Alternativ tekst.

   Knappen alternativ tekst på båndet i Excel til Windows

  Bemærk!: Hvis du vil føje alternativ tekst til hele figuren eller SmartArt-grafikken, skal du klikke på kanten af figuren eller SmartArt-grafikken og ikke på en enkelt figur eller del.

  Fanen Alternativ tekst åbnes i højre side af dokumentets brødtekst.

 2. Skriv en til to sætninger, der beskriver figuren eller SmartArt-grafikken og dens sammenhæng for en person, der ikke kan se den.

  Word Win32-alternativ tekstrude til figurer

  Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

Føje alternativ tekst til pivotdiagrammer

 1. Højreklik på et pivotdiagram.

 2. Vælg Rediger alternativ tekst.

  Excel Win32 Edit alternativ tekst menu til pivotdiagrammer

  Fanen Alternativ tekst åbnes i højre side af dokumentets brødtekst.

 3. Skriv 1-2-sætninger for at beskrive pivotdiagrammet og dets kontekst til en person, der ikke kan se det.

  Word Win32-alternativ ruden alternativ tekst til diagrammer

  Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

Gør visuelle effekter dekorative

Hvis dine visuelle elementer kun er dekorative, f. eks stilistiske kanter, der tilføjer visuel interesse, men ikke er informativ, kan du markere dem uden at skulle skrive en alternativ tekst. Personer, der bruger skærmlæsere, kan høre, at disse er dekorative, så de ved, at de ikke mangler vigtige oplysninger. Når dokumentet eksporteres til en PDF-fil, er dekorative elementer markeret i PDF-filen med artefakt koder, der er blevet sprunget over af skærmlæsere.

 1. Højreklik på et visuelt element.

 2. Vælg Rediger alternativ tekst. Fanen Alternativ tekst åbnes i højre side af dokumentets brødtekst.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Markér som dekorativ . Tekstfeltet bliver nedtonet.

  Rude til alternativ tekst til dekorative elementer i Word Win32

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 2016

I følgende procedurer beskrives, hvordan du føjer alternativ tekst til visuelle elementer i dine Excel regneark i Office 2016:

Bemærk!: Vi anbefaler, at du kun indsætter tekst i beskrivelsesfeltet og efterlader titlen tom. Det giver den bedste oplevelse med de fleste større skærmlæsere, herunder Oplæser. For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til billeder, som f.eks. billeder og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse teksten op og beskrive billedet for brugere, der ikke kan se billedet.

 1. Højreklik på et billede.

 2. Vælg Størrelse og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af området Alternativ tekst i ruden Formatér billede, der beskriver det valgte billede

Føje alternativ tekst til SmartArt-grafik

 1. Højreklik på SmartArt-grafik.

 2. Vælg Størrelse og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst i fanen Figurindstillinger.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af området Alternativ tekst i ruden Formatér figur, der beskriver den valgte SmartArt-grafik

Føje alternativ tekst til figurer

Føj alternativ tekst til figurer, herunder figurer i SmartArt-grafik.

 1. Højreklik på en figur.

 2. Vælg Størrelse og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst i fanen Figurindstillinger.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af området Alternativ tekst i ruden Formatér figur, der beskriver den valgte figur

Føje alternativ tekst til pivotdiagrammer

 1. Højreklik på et pivotdiagram.

 2. Vælg Formatér diagramområde > Diagramindstillinger > Størrelse og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af området Alternativ tekst i ruden Formatér diagramområde, der beskriver det valgte pivotdiagram

Gøre links, tabeller og arkfaner tilgængelige

I følgende procedurer beskrives, hvordan du gør links, tabeller og arkfaner i Excel-regneark tilgængelige.

Tilføje linktekst og skærmtip

Skærmtip er små vinduer med beskrivelser, der vises, når du peger med markøren på linket.

 1. Markér den celle, hvor du vil tilføje et link.

 2. Vælg Link under fanen Indsæt.

 3. I feltet Tekst, der skal vises får du vist indholdet i den celle, som du markerede. Dette er teksten i linket. Skriv den nye tekst til linket for at ændre den.

 4. Tilføj linkets URL-adresse i feltet Adresse.

 5. Vælg knappen Skærmtip, og skriv et skærmtip i feltet Skærmtiptekst.

 6. Klik på OK > OK.

Tip!: Hvis titlen på hyperlinkets destinationsside giver en nøjagtig oversigt over, hvad der er på siden, kan du bruge det til linkteksten. Dette linktekst svarer til titlen på destinationssiden: skabeloner og temaer til Office Online.

Skærmbillede af dialogboksen Indsæt link

Brug en handicapvenlig tekstfarve

Her er nogle ting til overvejelse:

 • Sørg for, at teksten vises tydeligt ved at vælge indstillingen Automatisk for skriftfarver. Markér de celler, der indeholder tekst, og vælg derefter Hjem > Skriftfarve > Automatisk.

  Menuen skriftfarve i Excel til skrivebordsversionen af Windows.
 • Brug Tilgængelighedskontrol til at analysere regnearket og finde utilstrækkelig farvekontrast. Den kontrollerer teksten i regnearket ud fra følgende ting:

  • Sidefarve

  • Cellebaggrunde

  • Fremhævninger

  • Fyld til tekstboks

  • Skygge i afsnit

  • SmartArt-fyld

  • Sidehoveder, sidefødder og links

Bruge overskrifter i en eksisterende tabel

Angiv en kolonneoverskrift i en blok af celler markeret som en tabel.

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift i gruppen Indstillinger for tabeltypografi under fanen Tabelværktøjsdesign.

 3. Skriv kolonneoverskrifterne.

Skærmbillede af gruppen Indstillinger for tabeltypografi, med markerede afkrydsningsfelter

Føje overskrifter til en ny tabel

Angiv en kolonneoverskrift i en ny blok af celler, du markerer som en tabel.

 1. Markér de celler, der skal medtages i tabellen.

 2. Vælg Tabel under fanen Indsæt.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Tabellen indeholder overskrifter i dialogboksen Opret tabel.

 4. Vælg OK.

  Excel opretter en kolonneoverskrift med standardnavnene Kolonne1, Kolonne2 osv.

 5. Skriv nye, beskrivende navne til hver enkelt kolonne i tabellen.

Skærmbillede af dialogboksen Opret tabel, med afkrydsningsfeltet Tabellen indeholder overskrifter markeret”>>

Omdøbe arkfaner

 1. Højreklik på en arkfane, og vælg Omdøb.

 2. Skriv et kort, entydigt navn til arket, og tryk på Enter.

Skærmbillede af menupunktet Omdøb

Slette arkfaner

 1. Højreklik på en arkfane, og vælg Slet.

 2. Vælg Slet i bekræftelsesdialogboksen.

Skærmbillede af menupunktet Slet

Se også

Regler for brug af Tilgængelighedskontrol

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige for personer med handicap

Gør din Outlook-mail tilgængelig for personer med handicap

Gør dine OneNote-notesbøger tilgængelige for personer med handicap

Mac: Bedste fremgangsmåder til at gøre Excel-regneark tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste fremgangsmåder til oprettelse af Excel regneark, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Sådan finder du det

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst i alle visuelle elementer.

Visuelt indhold omfatter billeder, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagrammer, integrerede objekter, håndskrift og videoer.

Brug Kontrol af hjælp til handicappede for at finde alle forekomster af manglende alternativ tekst i regnearket.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og andre visuelle elementer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde at formidle vigtige oplysninger. Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med tekst i det, skal du gentage denne tekst i dokumentet. I alternativ tekst skal du kort beskrive billedet og nævne eksistensen af teksten og dens formål.

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 365

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 2019

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 2016

Tilføj meningsfuld linktekst og skærmtip.

Hvis du vil fastlægge, om linktekst giver mening som enkeltstående oplysninger, og om den giver skærmlæsere nøjagtige oplysninger om destinationen, kan du scanne arkene i projektmappen visuelt.

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link til teksten Klik her kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Tip!: Du kan også tilføje skærmtip, der vises, når markøren holdes over en celle, der indeholder et link.

Tilføje linktekst og skærmtip

Giv alle arkfaner entydige navne, og fjern tomme ark.

Du kan finde ud af, om alle ark med indhold i en projektmappe har beskrivende navne, og om der er nogen tomme ark, ved at bruge Kontrol af hjælp til handicappede.

Skærmlæsere læser arknavne, som giver oplysninger om, hvad der findes i regnearket, hvilket gør det nemmere at forstå indholdet i en projektmappe og navigere gennem den.

Omdøbe arkfaner

Slette en arkfane

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

Hvis du vil sikre, at tabeller ikke indeholder opdelte celler, flettede celler eller indlejrede tabeller, skal du bruge Tilgængelighedskontrol.

Du kan også scanne dine tabeller visuelt for at kontrollere, at der ikke er nogen helt tomme rækker eller kolonner.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Føje overskrifter til en ny tabel

Bruge overskrifter i en eksisterende tabel

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 365

I følgende procedurer beskrives, hvordan du føjer alternativ tekst til visuelle elementer i dine Excel regneark i Office 365:

Bemærk!: For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Tip!: Hvis du vil skrive en god alternativ tekst, skal du sørge for at formidle indholdet og formålet med billedet på en præcis og utvetydig måde. Alternativ teksten må ikke være længere end en kort sætning eller to – i de fleste tilfælde vil det være, at nogle få markerede ord gør. Du må ikke gentage det omgivende tekstindhold som alternativ tekst eller bruge udtryk, der refererer til billeder, f. eks "et grafikelement af" eller "et billede af".

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til billeder, som f.eks. billeder og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse teksten op og beskrive billedet for brugere, der ikke kan se billedet.

 1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på et billede. Vælg Rediger alternativ tekst....

   Excel 365 Rediger alternativ tekst menu til billeder
  • Vælg et billede. Vælg billed Format > alternativ tekst.

   Knappen alternativ tekst til billeder på båndet i Excel til Mac

  Ruden Alternativ tekst åbnes.

 2. Skriv en til to sætninger, der beskriver billedet og dets sammenhæng for en person, der ikke kan se det.

  Ruden alternativ tekst i Excel til Mac

  Tip!: Hvis du vil stavekontrollere det ord, du lige har skrevet, skal du højreklikke på ordet og vælge en indstilling på listen.

Føje alternativ tekst til figurer

 1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på en figur. Vælg Rediger alternativ tekst....

   Excel 365 Rediger alternativ tekst-menu for figurer

   Tip!: Du skal højreklikke et sted inde i rammen omkring hele figuren, ikke i en af dens dele

  • Markér en figur. Vælg figur Format > alternativ tekst.

  Ruden Alternativ tekst åbnes.

  Knappen alternativ tekst til figurer på båndet i Excel til Mac
 2. Skriv 1-2-sætninger for at beskrive figuren og dens kontekst til en person, der ikke kan se den.

  Excel 365 Skriv dialogboksen alternativ tekst til figurer

  Tip!: Hvis du vil stavekontrollere det ord, du lige har skrevet, skal du højreklikke på ordet og vælge en indstilling på listen.

Føje alternativ tekst til SmartArt-grafik

 1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på SmartArt-grafik. Vælg Rediger alternativ tekst....

   Excel 365 Rediger alternativ tekst-menu for figurer

   Tip!: Du skal højreklikke et sted i rammen, der omgiver hele SmartArt-grafikken, ikke i en af dens dele

  • Vælg SmartArt-grafik. Vælg Formatér > Alternativ tekst.

   Knappen alternativ tekst til SmartArt-grafik i Excel til Mac

  Ruden Alternativ tekst åbnes.

 2. Skriv 1-2-sætninger for at beskrive SmartArt-grafikken og dens kontekst til en person, der ikke kan se den.

  Excel 365 Skriv dialogboksen alternativ tekst til figurer

  Tip!: Hvis du vil stavekontrollere det ord, du lige har skrevet, skal du højreklikke på ordet og vælge en indstilling på listen.

Føj alternativ tekst til pivottabel

 1. Højreklik på en pivottabel, og vælg Indstillinger for pivottabel....

  Indstillinger for pivottabel i genvejsmenuen i Excel til Mac.

  Tip!: Du skal højreklikke et sted inde i rammen, der omgiver hele diagrammet, ikke i en af dens dele

 2. I dialogboksen Indstillinger for pivottabel... skal du vælge Alternativ tekst.

 3. På fanen Alternativ tekst skal du skrive en titel på pivottabellen i tekstfeltet Titel.

 4. I tekstboksen Beskrivelse skal du skrive en til to sætninger, der beskriver tabellen og dens sammenhæng til en person, der ikke kan se den. Når du er færdig, skal du vælge OK.

  Dialogboks til alternativ tekst til en pivottabel i Excel.

Tip!: Hvis du vil stavekontrollere det ord, du lige har skrevet, skal du højreklikke på ordet og vælge en indstilling på listen.

Markér visuelle elementer som dekorative

Hvis dine visuelle elementer kun er dekorative og tilføjer visuel interessante, men ikke er informative, kan du markere dem som dekorative uden at skrive alternativ tekst. Eksempler på objekter, der bør markeres som dekorative, er stilistiske kanter. Personer, der bruger skærmlæsere, vil høre, at disse objekter er dekorative, så de ved, at de ikke gå glip af vigtige oplysninger.

 1. Gør et af følgende for at åbne ruden Alternativ tekst:

  • Højreklik på et visuelt element. Vælg Rediger alternativ tekst....

  • Vælg et visuelt element. Vælg fanen Formatér for det visuelle > alternativ tekst.

  Ruden Alternativ tekst åbnes.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Markér som dekorativ . Tekstfeltet bliver nedtonet.

  Afkrydsningsfeltet Markér som dekorativ markeret i ruden alternativ tekst i Excel til Mac

Tip!: Hvis du har flere dekorative elementer, kan du redigere dem i en batch. Markér dem alle, Åbn ruden alternativ tekst , og klik på dekorativ.

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 2019

I følgende procedurer beskrives, hvordan du føjer alternativ tekst til visuelle elementer i dine Excel regneark i Office 2019:

Bemærk!: For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Tip!: Hvis du vil skrive en god alternativ tekst, skal du sørge for at formidle indholdet og formålet med billedet på en præcis og utvetydig måde. Alternativ teksten må ikke være længere end en kort sætning eller to – i de fleste tilfælde vil det være, at nogle få markerede ord gør. Du må ikke gentage det omgivende tekstindhold som alternativ tekst eller bruge udtryk, der refererer til billeder, f. eks "et grafikelement af" eller "et billede af".

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til billeder, som f.eks. billeder og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse teksten op og beskrive billedet for brugere, der ikke kan se billedet.

 1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på et billede. Vælg Rediger alternativ tekst....

   Excel 365 Rediger alternativ tekst menu til billeder
  • Vælg et billede. Vælg billed Format > alternativ tekst.

   Knappen alternativ tekst til billeder på båndet i Excel til Mac

  Ruden Alternativ tekst åbnes.

 2. Skriv en til to sætninger, der beskriver billedet og dets sammenhæng for en person, der ikke kan se det.

  Ruden alternativ tekst i Excel til Mac

  Tip!: Hvis du vil stavekontrollere det ord, du lige har skrevet, skal du højreklikke på ordet og vælge en indstilling på listen.

Føje alternativ tekst til figurer

 1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på en figur. Vælg Rediger alternativ tekst....

   Excel 365 Rediger alternativ tekst-menu for figurer

   Tip!: Du skal højreklikke et sted inde i rammen omkring hele figuren, ikke i en af dens dele

  • Markér en figur. Vælg figur Format > alternativ tekst.

  Ruden Alternativ tekst åbnes.

  Knappen alternativ tekst til figurer på båndet i Excel til Mac
 2. Skriv 1-2-sætninger for at beskrive figuren og dens kontekst til en person, der ikke kan se den.

  Excel 365 Skriv dialogboksen alternativ tekst til figurer

  Tip!: Hvis du vil stavekontrollere det ord, du lige har skrevet, skal du højreklikke på ordet og vælge en indstilling på listen.

Føje alternativ tekst til SmartArt-grafik

 1. Gør et af følgende:

  • Højreklik på SmartArt-grafik. Vælg Rediger alternativ tekst....

   Excel 365 Rediger alternativ tekst-menu for figurer

   Tip!: Du skal højreklikke et sted i rammen, der omgiver hele SmartArt-grafikken, ikke i en af dens dele

  • Vælg SmartArt-grafik. Vælg Formatér > Alternativ tekst.

   Knappen alternativ tekst til SmartArt-grafik i Excel til Mac

  Ruden Alternativ tekst åbnes.

 2. Skriv 1-2-sætninger for at beskrive SmartArt-grafikken og dens kontekst til en person, der ikke kan se den.

  Excel 365 Skriv dialogboksen alternativ tekst til figurer

  Tip!: Hvis du vil stavekontrollere det ord, du lige har skrevet, skal du højreklikke på ordet og vælge en indstilling på listen.

Føj alternativ tekst til pivottabel

 1. Højreklik på en pivottabel, og vælg Indstillinger for pivottabel....

  Indstillinger for pivottabel i genvejsmenuen i Excel til Mac.

  Tip!: Du skal højreklikke et sted inde i rammen omkring hele diagrammet, ikke inde i en af dens dele.

 2. I dialogboksen Indstillinger for pivottabel... skal du vælge Alternativ tekst.

 3. På fanen Alternativ tekst skal du skrive en titel på pivottabellen i tekstfeltet Titel.

 4. I tekstboksen Beskrivelse skal du skrive en til to sætninger, der beskriver tabellen og dens sammenhæng til en person, der ikke kan se den. Når du er færdig, skal du vælge OK.

  Dialogboks til alternativ tekst til en pivottabel i Excel.

Tip!: Hvis du vil stavekontrollere det ord, du lige har skrevet, skal du højreklikke på ordet og vælge en indstilling på listen.

Markér visuelle elementer som dekorative

Hvis dine visuelle elementer kun er dekorative og tilføjer visuel interessante, men ikke er informative, kan du markere dem som dekorative uden at skrive alternativ tekst. Eksempler på objekter, der bør markeres som dekorative, er stilistiske kanter. Personer, der bruger skærmlæsere, vil høre, at disse objekter er dekorative, så de ved, at de ikke gå glip af vigtige oplysninger.

 1. Gør et af følgende for at åbne ruden Alternativ tekst:

  • Højreklik på et visuelt element. Vælg Rediger alternativ tekst....

  • Vælg et visuelt element. Vælg fanen Formatér for det visuelle > alternativ tekst.

  Ruden Alternativ tekst åbnes.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Markér som dekorativ . Tekstfeltet bliver nedtonet.

  Afkrydsningsfeltet Markér som dekorativ markeret i ruden alternativ tekst i Excel til Mac

Tip!: Hvis du har flere dekorative elementer, kan du redigere dem i en batch. Markér dem alle, Åbn ruden alternativ tekst , og klik på Markér som dekorativ.

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 2016

I følgende procedurer beskrives, hvordan du føjer alternativ tekst til visuelle elementer i dine Excel regneark i Office 2016:

Bemærk!: For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til billeder, såsom billeder og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse teksten for at beskrive billedet for brugere, der ikke kan se billedet.

 1. Højreklik på et billede.

 2. Vælg Formatér billede > Størrelse og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af området Alternativ tekst i ruden Formatér billede, der beskriver det valgte pivotdiagram

Føje alternativ tekst til SmartArt-grafik

 1. Højreklik på SmartArt-grafik.

 2. Vælg Formatér figur > Figurindstillinger > Størrelse og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af området Alternativ tekst i ruden Formatér figur, der beskriver den valgte SmartArt-grafik

Føje alternativ tekst til figurer

Føj alternativ tekst til figurer, herunder figurer i SmartArt-grafik.

 1. Højreklik på en figur.

 2. Vælg Formatér figur > Figurindstillinger > Størrelse og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af området Alternativ tekst i ruden Formatér figur, der beskriver den valgte figur

Føje alternativ tekst til pivotdiagrammer

 1. Højreklik på et pivotdiagram.

 2. Vælg Formatér diagramområde > Diagramindstillinger > Størrelse og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af området Alternativ tekst i ruden Formatér diagramområde, der beskriver det valgte pivotdiagram

Gøre links, tabeller og arkfaner tilgængelige

I følgende procedurer beskrives, hvordan du gør links, tabeller og arkfaner i Excel-regneark tilgængelige.

Tilføje linktekst og skærmtip

 1. Højreklik på en celle.

 2. Vælg Hyperlink.

 3. Skriv teksten til linket i feltet Tekst, der skal vises.

 4. I feltet Adresse skal du skrive URL-adressen til destinationen.

 5. Vælg knappen Skærmtip, og skriv et skærmtip i feltet Skærmtiptekst.

Tip!: Hvis titlen på hyperlinkets destinationsside giver en nøjagtig oversigt over, hvad der er på siden, kan du bruge det til linkteksten. Dette linktekst svarer til titlen på destinationssiden: skabeloner og temaer til Office Online.

Skærmbillede af dialogboksen Indsæt link

Bruge overskrifter i en eksisterende tabel

Angiv en kolonneoverskrift i en blok af celler markeret som en tabel.

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift under fanen Tabel.

 3. Skriv kolonneoverskrifter.

Skærmbillede af indstillingerne for tabeltypografi under fanen Tabel, med markerede afkrydsningsfelter

Føje overskrifter til en ny tabel

Angiv en kolonneoverskrift i en ny blok af celler, du markerer som en tabel.

 1. Markér de celler, der skal medtages i tabellen.

 2. Vælg Tabel under fanen Indsæt.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Tabellen indeholder overskrifter.

 4. Vælg OK.
  Excel opretter en kolonneoverskrift med standardnavnene Kolonne1, Kolonne2osv.

 5. Skriv nye, beskrivende navne til hver enkelt kolonne i tabellen.

Skærmbillede af dialogboksen Opret tabel, med afkrydsningsfeltet Tabellen indeholder overskrifter markeret

Omdøbe arkfaner

 1. Højreklik på en arkfane, og vælg Omdøb.

 2. Skriv et kort, entydigt navn til arket.

Skærmbillede af menupunktet Omdøb

Slette en arkfane

 1. Højreklik på en arkfane.

 2. Vælg Slet.

Skærmbillede af menupunktet Slet

Se også

Regler for brug af Tilgængelighedskontrol

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige for personer med handicap

Gør din Outlook-mail tilgængelig for personer med handicap

Gør dine OneNote-notesbøger tilgængelige for personer med handicap

iOS: Bedste fremgangsmåder til at gøre Excel-regneark tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste fremgangsmåder til oprettelse af Excel-regneark, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Giv alle arkfaner entydige navne.

Skærmlæsere læser arknavne, som giver oplysninger om, hvad der findes i regnearket, hvilket gør det nemmere at forstå indholdet i en projektmappe og navigere gennem den.

Omdøb arkfaner

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Bruge overskrifter i eksisterende tabeller

Gøre tabeller og arkfaner tilgængelige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør tabeller og arkfaner i dine Excel regneark tilgængelige.

Bruge overskrifter i eksisterende tabeller

Angiv en kolonneoverskrift i en blok af celler markeret som en tabel.

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Tryk på ikonet Mere i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Tabel.

 3. Tryk på indstillingen Kolonneoverskrift for at vælge den.

 4. Skriv kolonneoverskrifter i din tabel.

Kommandoen Indstillinger for typografi, med kolonneoverskrift markeret

Omdøbe arkfaner

 1. Dobbeltklik på en arkfane.

 2. Skriv et kort, entydigt navn til arket for at erstatte det valgte arknavn.

Valgt arkfane, der viser indstillinger for omdøbning

Se også

Regler for brug af Tilgængelighedskontrol

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige for personer med handicap

Gør din Outlook-mail tilgængelig for personer med handicap

Gør dine OneNote-notesbøger tilgængelige for personer med handicap

Android: Bedste fremgangsmåder til at gøre Excel-regneark tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste fremgangsmåder til oprettelse af Excel regneark, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst med alle visuelle elementer og tabeller.

Visuelt indhold omfatter billeder, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagrammer, integrerede objekter, håndskrift og videoer.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og andre visuelle elementer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde at formidle vigtige oplysninger. Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med tekst i det, skal du gentage denne tekst i dokumentet. I alternativ tekst skal du kort beskrive billedet og nævne eksistensen af teksten og dens formål.

Føje alternativ tekst til billeder

Føje alternativ tekst til figurer

Føje alternativ tekst til diagrammer

Giv alle arkfaner entydige navne.

Skærmlæsere læser arknavne, som giver oplysninger om, hvad der findes i regnearket, hvilket gør det nemmere at forstå indholdet i en projektmappe og navigere gennem den.

Omdøb arkfaner

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Føje overskrifter til nye tabeller

Bruge overskrifter i eksisterende tabeller

Føje alternativ tekst til visuelle elementer

I følgende procedurer beskrives, hvordan du føjer alternativ tekst til visuelle elementer i dine Excel regneark.

Bemærk!: For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til billeder som billeder og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse teksten for at beskrive billedet for brugere, der ikke kan se billedet.

 1. Markér et billede.

 2. Tryk på pil op i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Billede.

 3. Rul ned til kommandoen Alternativ tekst, og tryk derefter på den.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel. Dine ændringer gemmes automatisk.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Kommandoen Alternativ tekst under fanen Billede

Føje alternativ tekst til figurer

Føj alternativ tekst til figurer, herunder figurer i SmartArt-grafik.

 1. Markér en figur.

 2. Tryk på pil op i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Figur.

 3. Rul ned til kommandoen Alternativ tekst, og tryk derefter på den.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel. Dine ændringer gemmes automatisk.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Kommandoen Alternativ tekst under fanen Figur

Føje alternativ tekst til diagrammer

 1. Markér et diagram.

 2. Tryk på pil op i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Diagram.

 3. Rul ned til kommandoen Alternativ tekst, og tryk derefter på den.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel. Dine ændringer gemmes automatisk.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Kommandoen Alternativ tekst under fanen Diagram

Gøre tabeller og arkfaner tilgængelige

I følgende procedurer beskrives, hvordan du gør tabeller og arkfaner i dine Excel-regneark tilgængelige.

Bruge overskrifter i eksisterende tabeller

Angiv en kolonneoverskrift i en blok af celler markeret som en tabel.

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Tryk på pil ned i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Tabel.

 3. Tryk på indstillingen Kolonneoverskrift for at vælge den.

  Tip!: Når indstillingen er valgt, er den nedtonet.

 4. Skriv kolonneoverskrifter i din tabel.

Fanen Tabel, med kolonneoverskrift markeret

Føje overskrifter til nye tabeller

Angiv en kolonneoverskrift i en ny blok af celler, du markerer som en tabel.

 1. Fremhæv de celler, der skal medtages i tabellen.

 2. Tryk på pil op i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Hjem.

 3. Tryk på Hjem > Indsæt.

 4. Tryk på kommandoen Tabel.

 5. Markér afkrydsningsfeltet Tabellen indeholder overskrifter.

Tabel, med afkrydsningsfeltet Tabellen indeholder overskrifter markeret

Omdøbe arkfaner

 1. Tryk og hold på en arkfane, og vælg Omdøb.

 2. Skriv et kort, entydigt navn til arket.

Valgt arkfane, der viser kommandoen Omdøb

Se også

Regler for brug af Tilgængelighedskontrol

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige for personer med handicap

Gør din Outlook-mail tilgængelig for personer med handicap

Gør dine OneNote-notesbøger tilgængelige for personer med handicap

Windows 10-app: Bedste fremgangsmåder til at gøre Excel-regneark handicapvenlige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste fremgangsmåder til oprettelse af Excel regneark, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Giv alle arkfaner entydige navne.

Skærmlæsere læser arknavne, som giver oplysninger om, hvad der findes i regnearket, hvilket gør det nemmere at forstå indholdet i en projektmappe og navigere gennem den.

Omdøb arkfaner

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Føje overskrifter til nye tabeller

Brug overskrifter i eksisterende tabeller

Gøre tabeller og arkfaner tilgængelige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør tabeller og arkfaner i dine Excel regneark tilgængelige.

Føje overskrifter til nye tabeller

Angiv en kolonneoverskrift i en ny blok af celler, du markerer som en tabel.

 1. Fremhæv de celler, der skal medtages i tabellen.

 2. Hvis du vil åbne fanen Indsæt , skal du trykke på ikonet flere indstillinger i nederste højre hjørne af skærmen og derefter trykke på Home > Indsæt.

 3. Tryk på indstillingen Tabel for at lave de markerede celler om til en tabel.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Tabellen indeholder overskrifter.

Bruge overskrifter i eksisterende tabeller

Angiv en kolonneoverskrift i en blok af celler markeret som en tabel.

 1. Placer fokus på en celle i tabellen.

 2. Du åbner fanen tabel ved at trykke på ikonet flere indstillinger i nederste højre hjørne af skærmen.

 3. Tryk på indstillingen Kolonneoverskrift for at vælge den.

  Tip!: Når indstillingen er valgt, er den nedtonet.

 4. Skriv kolonneoverskrifterne i tabellen.

Omdøb arkfaner

 1. Tryk og hold nede på en arkfane, og vælg derefter Omdøb.

 2. Du kan erstatte det markerede arknavn ved at skrive et kort, entydigt navn på arket.

Se også

Regler for brug af Tilgængelighedskontrol

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige for personer med handicap

Gør din Outlook-mail tilgængelig for personer med handicap

Gør dine OneNote-notesbøger tilgængelige for personer med handicap

Office Online: Bedste fremgangsmåder til at gøre Excel Online-regneark tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste fremgangsmåder til oprettelse af Excel til internettet regneark, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Sådan finder du det

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst med alle visuelle elementer og tabeller.

Brug Tilgængelighedskontrol til at finde forekomster af manglende alternativ tekst i regnearket.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i tabeller.

Undgå udelukkende at bruge tekst i tabeller til at formidle vigtige oplysninger. I alternativ tekst kan du kort beskrive indholdet i tabellen og dens formål.

Føj alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til diagrammer

Tilføj beskrivende tekst til links

Hvis du vil fastlægge, om linktekst giver mening som enkeltstående oplysninger, og om den giver skærmlæsere nøjagtige oplysninger om destinationen, kan du scanne projektmappen visuelt.

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link til teksten Klik her kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Tilføje linktekst

Giv alle arkfaner entydige navne, og fjern tomme ark.

Læs navnene på arkfanerne i projektmappen, og bekræft, at hvert ark har indhold.

Skærmlæsere læser arknavne, som giver oplysninger om, hvad der findes i regnearket, hvilket gør det nemmere at forstå indholdet i en projektmappe og navigere gennem den.

Give projektmappen et beskrivende navn

Omdøbe arkfaner

Slette arkfaner

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

Brug Tilgængelighedskontrol til at sikre, at tabeller ikke indeholder opdelte celler, flettede celler, indlejrede tabeller eller helt tomme rækker eller kolonner.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en tabel er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme rækker og kolonner i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Bruge overskrifter i en tabel

Føj alternativ tekst til billeder og diagrammer

I følgende procedurer beskrives, hvordan du føjer alternativ tekst til billeder og diagrammer i dine Excel til internettet regneark. Hvis du vil føje alternativ tekst til tabeller, skal du bruge en desktopversion af Excel.

Bemærk!: Vi anbefaler, at du kun indsætter tekst i beskrivelsesfeltet og efterlader titlen tom. Dette giver den bedste oplevelse med de fleste større skærmlæsere, herunder Oplæser.

Føje alternativ tekst til billeder

 1. Højreklik på billedet, og vælg derefter Alternativ tekst for at åbne dialogboksen Alternativ tekst.

 2. Redigere teksten i tekstfeltet Beskrivelse.

 3. Vælg OK.

Skærmbillede af dialogboksen Alternativ tekst med felterne Titel og Beskrivelse.

Føje alternativ tekst til diagrammer

 1. Højreklik på diagrammet, og vælg derefter Alternativ tekst for at åbne dialogboksen Alternativ tekst.

 2. Skriv tekst i tekstfeltet Beskrivelse.

 3. Vælg OK.

Gøre links, tabeller og arkfaner tilgængelige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør fanerne links, tabeller og ark i Excel til internettet regneark tilgængelige.

Tilføje linktekst

 1. Højreklik på en celle.

 2. Vælg Hyperlink.

 3. I Vis tekstskal du skrive den tekst, som personer skal klikke på. Derefter skal du, afhængigt af hvilken type link, du vil bruge, gøre et af følgende:

  • Skriv eller indsæt adressen i URL-adresse.

  • Skriv placeringen af cellen, som du vil linke til, i Placer i dette dokument. For eksempel, A6.

  • I Mailadresse skal du skrive mail-adressen i formatet nogen@example.com.

 4. Klik på OK.

Tip!: Hvis titlen på hyperlinkets destinationsside giver en nøjagtig oversigt over, hvad der er på siden, kan du bruge det til linkteksten. Dette linktekst svarer til titlen på destinationssiden: skabeloner og temaer til Office Online.

Skærmbilledet viser dialogboksen Indsæt link, hvor du kan angive oplysninger knyttet til visningstekst og en URL-adresse samt angive et sted i dokumentet eller en mailadresse.

Bruge overskrifter i en tabel

 1. Markér de celler, der skal medtages i tabellen.

 2. Vælg Tabel i gruppen Tabeller under fanen Indsæt.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Tabellen indeholder overskrifter.

 4. Vælg OK. Excel til internettet opretter en kolonneoverskrift med standardnavnene Kolonne1, Kolonne2osv.

 5. Skriv nye, beskrivende navne til hver enkelt kolonne i tabellen.

Bemærk!: Brug samme fremgangsmåde til at tilføje en overskrift i celler i en eksisterende tabel.

Skærmbilledet viser dialogboksen Opret tabel med afkrydsningsfeltet "Min tabel indeholder overskrifter" markeret.

Give projektmappen et beskrivende navn

 1. Vælg Filer > Gem som.

 2. Vælg Gem som, og giv filen et navn. Find på et navn, der giver et tip om, hvilke slags data filen indeholder. Hvis det er muligt, skal datoen være en del af navnet.

 3. (Valgfrit) Vælg afkrydsningsfeltet Erstat eksisterende fil.

 4. Vælg OK.

Bemærk!: Hvis du vil omdøbe en fil, skal du markere Omdøb, skrive navnet på filen, og vælge OK.

Skærmbilledet viser dialogboksen Gem som, hvor du kan navngive filen og har mulighed for at erstatte den eksisterende fil.

Omdøbe arkfaner

 1. Højreklik på en arkfane, og vælg Omdøb.

 2. Skriv et kort, entydigt navn til den fane, der beskriver indholdet.

 3. Vælg OK.

På skærmbilledet ser du menuen, der vises, efter at man højreklikker på en arkfane med muligheder for at indsætte, slette, omdøbe, ændre rækkefølge, skjule eller vise arket.

Slette arkfaner

 1. Højreklik på en arkfane.

 2. Vælg Slet.

 3. Vælg OK.

Se også

Regler for brug af Tilgængelighedskontrol

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige for personer med handicap

Gør din Outlook-mail tilgængelig for personer med handicap

Gør dine OneNote-notesbøger tilgængelige for personer med handicap

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×