Gør dine e-mails i Outlook tilgængeligt for personer med handicap

Gør dine e-mails i Outlook tilgængeligt for personer med handicap

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Dette emne giver dig en trinvis vejledning i at gøre dine mails tilgængelige for personer med handicap.

Billede af en mail om, at forskningsteamet befinder sig et andet sted d. 9. juni. Mailen omfatter løbesedlen, som viser et foto og mødestedets adresse.

Personer, der er blinde eller har nedsat syn, kan nemmere forstå dine mails, hvis du opretter dem med tanke på tilgængelighed.

Windows: Bedste fremgangsmåder for at gøre Outlook-mail tilgængelig

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste fremgangsmåder til oprettelse af Outlook-mail, der er tilgængelig for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst i alle visuelle elementer.

Visuelt indhold omfatter billeder, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagrammer, integrerede objekter, håndskrift og videoer.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og andre visuelle elementer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde at formidle vigtige oplysninger. Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med tekst i det, skal du gentage denne tekst i dokumentet. I alternativ tekst skal du kort beskrive billedet og nævne eksistensen af teksten og dens formål.

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 365

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 2016

Tilføj meningsfuld linktekst og skærmtip.

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link til teksten Klik her kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Tip!: Du kan også tilføje skærmtip, der vises, når markøren holdes over tekst eller billeder, der indeholder et link.

Tilføje linktekst og skærmtip

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller er farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen i bestemte farver.

Føj f.eks. en understregning til farvekodet linktekst, så farveblinde personer ved, at teksten er sammenkædet, selvom de ikke kan se farven. Til overskrifter bør du overveje at tilføje fed formatering eller bruge en større skrifttype.

Brug tilgængelige skrifttypeformat

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Teksten i dine mails skal kunne læses i tilstand med stor kontrast, så alle kan se den godt, også personer med visuelle handicap.

Brug for eksempel lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast i hver sin ende af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Bruge handicapvenlig skriftfarve

Brug en større skriftstørrelse (11 pkt. eller mere), Sans Serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Ordblinde fortæller ofte, at teksten "flyder sammen" på en side (hvor en linje med tekst flyder sammen med linjen nedenunder). De oplever ofte, at teksten flettes eller forvrænges.

Nedsæt læsemængden for ordblinde eller personer med nedsat syn. De kan f.eks. foretrække velkendte Sans Serif-skrifttyper som f.eks. Arial eller Calibri. Undgå at bruge kun store bogstaver og overdreven kursiv eller understreget tekst. Medtag rigeligt blanktegn mellem sætninger og afsnit.

Brug tilgængelige skrifttypeformat

Justere afstanden mellem sætninger og afsnit

Brug indbyggede overskrifter og typografier.

Du kan bevare tabulatorrækkefølgen og gøre det nemmere for skærmlæsere at læse din mail ved at bruge en logisk overskriftsrækkefølge og de indbyggede formateringsværktøjer i Outlook.

Organiser for eksempel overskrifterne i den angivne logiske rækkefølge. Brug f.eks. Overskrift 1, Overskrift 2 og derefter Overskrift 3 i stedet for Overskrift 3, Overskrift 1 og derefter Overskrift 2. Og organiser oplysningerne i din mail i små dele. Ideelt set bør hver overskrift kun indeholde et par afsnit.

Brug tilgængelige skrifttypeformat

Bruge punktopstillingstypografier

Bruge sorterede lister

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Bruge tabeloverskrifter

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 365

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du føjer alternativ tekst til visuelle elementer i din Outlook-mail i Office 365:

Bemærk!:  For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til billedelementer, som f.eks. billeder, skærmbilleder, ikoner, videoer og 3D-modeller, så skærmlæsere kan læse teksten op og beskrive billedet for brugere, der ikke kan se billedet.

 1. Højreklik på et billede.

 2. Vælg Rediger alternativ tekst. Fanen Alternativ tekst åbnes i højre side af dokumentets brødtekst.

  Genvejsmenuen på det valgte billede
 3. Skriv en til to sætninger, der beskriver billedet og dets sammenhæng for en person, der ikke kan se det.

  Ruden Alternativ tekst

Føj alternativ tekst til figurer eller SmartArt-grafik

 1. Højreklik på en figur eller SmartArt-grafik.

  Tip!: Du skal højreklikke et sted inde i rammen omkring hele figuren eller SmartArt-grafikken, ikke i en af dens dele.

 2. Vælg Rediger alternativ tekst. Fanen Alternativ tekst åbnes i højre side af dokumentets brødtekst.

  Genvejsmenuen til figurer
 3. Skriv en til to sætninger, der beskriver figuren eller SmartArt-grafikken og dens sammenhæng for en person, der ikke kan se den.

  Ruden Alternativ tekst til figurer

Føje alternativ tekst til diagrammer

 1. Højreklik på et diagram.

  Tip!: Du skal højreklikke et sted inde i rammen omkring hele diagrammet, ikke inde i en af dens dele.

 2. Vælg Rediger alternativ tekst. Fanen Alternativ tekst åbnes i højre side af dokumentets brødtekst.

  Genvejsmenuen til diagrammer
 3. Skriv en til to sætninger, der beskriver diagrammet og dets sammenhæng for en person, der ikke kan se det.

  Ruden Alternativ tekst til diagrammer

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 2016

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du føjer alternativ tekst til visuelle elementer i din Outlook-mail:

Bemærk!: Vi anbefaler, at der kun indsættes tekst i beskrivelsesfeltet, og at titlen forbliver tom. Det giver den bedste oplevelse med de fleste større skærmlæsere, herunder Oplæser. For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til billeder, som f.eks. fotos

og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse teksten op og dermed beskrive billedet for brugere, der ikke kan se det.

 1. Højreklik på et billede.

 2. Vælg Formatér billede > Layout og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af området Alternativ tekst i ruden Formater billede, der beskriver det valgte billede

Føje alternativ tekst til SmartArt-grafik

 1. Højreklik på SmartArt-grafik.

 2. Vælg Formatér objekt > Figurindstillinger > Layout og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af området Alternativ tekst i ruden Formater figur, der beskriver den valgte SmartArt-grafik

Føje alternativ tekst til figurer

Føj alternativ tekst til figurer, herunder figurer i SmartArt-grafik.

 1. Højreklik på en figur.

 2. Vælg Formatér figur > Layout og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af området Alternativ tekst i ruden Formater figur, der beskriver den valgte figur

Føje alternativ tekst til diagrammer

 1. Højreklik på et diagram.

 2. Vælg Formatér diagramområde > Diagramindstillinger > Layout og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af området Alternativ tekst i ruden Formater diagramområde, der beskriver det valgte diagram

Gøre hyperlinks, tekst og tabeller tilgængelige

I følgende procedurer beskrives, hvordan du gør links, tekst og tabeller i dine Outlook-mails tilgængelige.

Tilføje linktekst og skærmtip

 1. Markér den tekst, som du vil føje linket til, og højreklik derefter.

 2. Vælg Link. Den markerede tekst vises i feltet Tekst, der skal vises. Dette er teksten i linket.

 3. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre teksten i linket. I feltet Adresse skal du skrive URL-adressen til destinationen.

 4. Vælg knappen Skærmtip, og skriv et skærmtip i feltet Skærmtiptekst.

Tip!: Hvis titlen på linkets destinationsside giver en nøjagtig oversigt over, hvad der er på siden, kan du bruge den til teksten i linket. Denne linktekst svarer f.eks. til titlen på destinationssiden: Skabeloner og temaer til Office Online.

Skærmbillede af dialogboksen Indsæt link

Bruge handicapvenligt skrifttypeformat

 1. Markér teksten.

 2. Vælg fanen Formatér tekst.

 3. Vælg dine formateringsvalg i gruppen Skrifttype, som indeholder indstillinger for skrifttype, størrelse, typografi og farve.

Skærmbillede af den automatiske farveindstilling af skrifttyper

Bruge handicapvenlig skriftfarve

For at sikre, at teksten vises godt i tilstand med stor kontrast, kan du bruge den automatiske indstilling til skriftfarver.

 1. Markér teksten.

 2. Vælg Meddelelse > Skriftfarve.

 3. Vælg Automatisk.

Skærmbillede af den automatiske farveindstilling af skrifttyper

Bruge punktopstillingstypografier

Opret punktopstillinger ved hjælp af knappen Punkttegn.

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i mailen.

 2. Vælg fanen Formatér tekst.

 3. Vælg knappen Punkttegn i gruppen Afsnit .

 4. Skriv hvert punkt i punktopstillingen.

Skærmbillede af indstillingerne for punkttegnstype

Bruge sorterede lister

Opret sekventielle trin ved hjælp af knappen Nummerering.

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i mailen.

 2. Vælg fanen Formatér tekst.

 3. Vælg knappen Nummerering i gruppen Afsnit .

 4. Skriv de sekventielle trin.

Skærmbillede af indstillingerne for nummereringstypografi

Justere afstanden mellem sætninger og afsnit

Forøg eller formindsk blanktegn mellem sætninger og afsnit.

 1. Markér teksten.

 2. Vælg fanen Formatér tekst.

 3. Vælg Dialogboksstarter i nederste højre hjørne af gruppen Afsnit.
  Dialogboksen Afsnit åbnes og viser fanen Indrykning og afstand.

 4. Vælg de ønskede afstandsindstillinger under Afstand.

Skærmbillede af dialogboksen Afsnit

Bruge tabeloverskrifter

Angiv en kolonneoverskrift i en tabel.

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift i gruppen Indstillinger for tabeltypografi under fanen Tabelværktøjsdesign.

 3. Skriv kolonneoverskrifter.

Skærmbillede af afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift

Anmod om en handicapvenlig mail

Giv en afsender besked om, at du foretrækker at modtage handicapvenligt indhold.

 • Hvis du vil gå til din konto på nettet, skal du i Outlook vælge Filer > Info og derefter i Kontoindstillinger klikke på linket under Få adgang til kontoen på internettet.

 • I Outlook på internettet skal du gå til Indstillinger for Hjælp til handicappede og vælge Ikonet Indstillinger > Mail > Generelt > Indstillinger for Hjælp til handicappede.

 • Hvis du vil anmode om handicapvenligt indhold, skal du markere afkrydsningsfeltet Bed afsendere om at sende indhold, der er handicapvenligt.

Se også

Regler for brug af Tilgængelighedskontrol

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige

Gøre dine Excel-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængeligt for personer med handicap

Mac: Bedste fremgangsmåder for at gøre Outlook-mail tilgængelig

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste fremgangsmåder til oprettelse af Outlook-mail, der er tilgængelig for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst i alle visuelle elementer.

Visuelt indhold omfatter billeder, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagrammer, integrerede objekter, håndskrift og videoer.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og andre visuelle elementer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde til at formidle vigtige oplysninger. Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med tekst i det, skal du gentage denne tekst i dokumentet. I alternativ tekst skal du kort beskrive billedet og nævne eksistensen af teksten og dens formål.

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 365 til Mac

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 2016 til Mac

Tilføj meningsfuld linktekst og skærmtip.

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link til teksten Klik her kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Tip!: Du kan også tilføje skærmtip, der vises, når markøren holdes over tekst eller billeder, der indeholder et link.

Tilføje linktekst og skærmtip

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller er farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen i bestemte farver.

Føj f.eks. en understregning til farvekodet linktekst, så farveblinde personer ved, at teksten er sammenkædet, selvom de ikke kan se farven. Til overskrifter bør du overveje at tilføje fed formatering eller bruge en større skrifttype.

Bruge handicapvenlig skriftfarve

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Teksten i dine mails skal kunne læses i tilstand med stor kontrast, så alle kan se den godt, også personer med visuelle handicap.

Brug for eksempel lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast i hver sin ende af farvespektret. Sorte og hvide farveskemaer kan hjælpe farveblinde personer med at skelne farver fra hinanden.

Bruge handicapvenligt skrifttypeformat

Brug en større skriftstørrelse (11 pkt. eller mere), Sans Serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Ordblinde fortæller ofte, at teksten "flyder sammen" på en side (hvor en linje med tekst flyder sammen med linjen nedenunder). De oplever ofte, at teksten flettes eller forvrænges.

Nedsæt læsemængden for ordblinde eller personer med nedsat syn. De foretrækker muligvis velkendte Sans Serif-skrifttyper som f.eks. Arial eller Calibri. Undgå at bruge kun store bogstaver og overdreven kursiv eller understreget tekst. Medtag rigeligt blanktegn mellem sætninger og afsnit.

Bruge handicapvenligt skrifttypeformat

Justere afstanden mellem sætninger og afsnit

Brug overskrifter og indbyggede typografier.

Du kan bevare tabulatorrækkefølgen og gøre det nemmere for skærmlæsere at læse din mail ved at bruge en logisk overskriftsrækkefølge og de indbyggede formateringsværktøjer i Outlook.

Organiser for eksempel oplysningerne i din mail i små dele, og tilføj overskrifter over dem. Ideelt set bør hver sektion kun indeholde et par afsnit.

Bruge handicapvenligt skrifttypeformat

Bruge punktopstillingstypografier

Bruge sorterede lister

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Bruge tabeloverskrifter

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 365 til Mac

I følgende procedure beskrives det, hvordan du føjer alternativ tekst til visuelle elementer i din Outlook-mail i Office 365 til Mac.

Bemærkninger!: 

 • For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

 • Hvis du vil aktivere højreklik på din Mac, skal du sørge for, at indstillingen Sekundært klik er valgt i Systemindstillinger.

Tip!: For at skrive en god alternativ tekst skal du sørge for at formidle indholdet og formålet med billedet på en præcis og entydig måde. Den alternative tekst bør ikke være længere end en kort sætning eller to – lidt omhyggeligt udvalgte ord kan tit gøre det. Gentag ikke det omgivende tekstindhold som alternativ tekst, og brug ikke udtryk, der refererer til billeder, som f.eks. "en grafik af" eller "et billede af".

Føj alternativ tekst til billeder

 1. Højreklik på billedet i mailen.

 2. Klik på Rediger … alternativ tekst.

  Outlook til Mac redigere alternativ tekst genvejsmenu

  Ruden Alternativ tekst åbnes i højre side.

 3. Skriv en til to sætninger, der beskriver billedet og dets sammenhæng.

  Ruden Alternativ tekst lader dig føje alternativ tekst til et billede i Outlook

Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 2016 til Mac

Føj alternativ tekst til billeder, som f.eks. fotos og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse teksten op og beskrive billedet for brugere, der ikke kan se det.

Tip!: For at skrive en god alternativ tekst skal du sørge for at formidle indholdet og formålet med billedet på en præcis og entydig måde. Den alternative tekst bør ikke være længere end en kort sætning eller to – lidt omhyggeligt udvalgte ord kan tit gøre det. Gentag ikke det omgivende tekstindhold som alternativ tekst, og brug ikke udtryk, der refererer til billeder, som f.eks. "en grafik af" eller "et billede af".

Bemærk!: For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

 1. Højreklik på et billede.

 2. Vælg Formatér billede > Layout og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af området Alternativ tekst i ruden Formater billede, der beskriver det valgte billede

Gøre hyperlinks, tekst og tabeller tilgængelige

I følgende procedurer beskrives, hvordan du gør links, tekst og tabeller i dine Outlook-mails tilgængelige.

Tilføje linktekst og skærmtip

 1. Markér den tekst, som du vil føje linket til, og vælg derefter Tilføj et link.
  Den markerede tekst vises i feltet Tekst, der skal vises. Dette er teksten i linket.

 2. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre teksten i linket.

 3. I feltet Adresse skal du skrive URL-adressen til destinationen.

 4. Vælg knappen Skærmtip, og skriv et skærmtip i feltet Skærmtiptekst.

Tip!: Hvis titlen på linkets destinationsside giver en nøjagtig oversigt over, hvad der er på siden, kan du bruge den til teksten i linket. Denne linktekst svarer f.eks. til titlen på destinationssiden: Skabeloner og temaer til Office Online.

Skærmbillede af dialogboksen Indsæt link

Bruge handicapvenligt skrifttypeformat

 1. Markér teksten.

 2. Vælg fanen Meddelelse.

 3. Vælg dine formateringsvalg i gruppen Skrifttype, som indeholder indstillinger for skrifttype, størrelse, typografi og farve.

Skærmbillede af fanen Formater tekst

Bruge handicapvenlig skriftfarve

For at sikre, at teksten vises godt i tilstand med stor kontrast, kan du bruge den automatiske indstilling til skriftfarver.

 1. Markér teksten.

 2. Vælg Meddelelse > Skriftfarve.

 3. Vælg Automatisk.

Skærmbillede af den automatiske farveindstilling af skrifttyper

Bruge punktopstillingstypografier

Opret punktopstillinger ved hjælp af knappen Punkttegn.

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i mailen.

 2. Vælg fanen Meddelelse.

 3. Vælg knappen Punkttegn i gruppen Afsnit .

 4. Skriv hvert punkt i punktopstillingen.

Skærmbillede af tilgængelige indstillinger for punkttegnstype

Bruge sorterede lister

Opret sekventielle trin ved hjælp af knappen Nummerering.

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i mailen.

 2. Vælg fanen Meddelelse.

 3. Vælg knappen Nummerering i gruppen Afsnit .

 4. Skriv de sekventielle trin.

Skærmbillede af tilgængelige indstillinger for nummereringstypografi

Justere afstanden mellem sætninger og afsnit

Forøg eller formindsk blanktegn mellem sætninger og afsnit.

 1. Markér teksten, højreklik på den, og vælg derefter Afsnit.

  Dialogboksen Afsnit åbnes og viser fanen Indrykning og afstand.

 2. Vælg de ønskede afstandsindstillinger under Afstand.

Skærmbillede af dialogboksen Afsnit

Bruge tabeloverskrifter

Angiv en kolonneoverskrift i en tabel.

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift under fanen Tabeldesign.

 3. Skriv kolonneoverskrifter.

Skærmbillede af afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift

Se også

Regler for brug af Tilgængelighedskontrol

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige

Gøre dine Excel-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængeligt for personer med handicap

iOS-app: Bedste fremgangsmåder til at gøre Outlook-mail tilgængelig

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste fremgangsmåder til oprettelse af Outlook til iOS-mail, der er tilgængelig for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst med billeder.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og andre visuelle elementer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde at formidle vigtige oplysninger. Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med tekst i det, skal du gentage denne tekst i dokumentet. I alternativ tekst skal du kort beskrive billedet og nævne eksistensen af teksten og dens formål.

Føj alternativ tekst til billeder

Tilføj beskrivende tekst til links

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link til teksten Klik her kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Tilføj linktekst

Føj alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til billeder, som f.eks. billeder og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse teksten op og beskrive billedet for brugere, der ikke kan se billedet.

 1. Dobbeltklik på et billede for at åbne genvejsmenuen i den mail, du skriver.

 2. I genvejsmenuen skal du trykke på Alternativ tekst.

 3. Skriv en beskrivelse.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

 4. Tryk på OK for at tilføje tekst og lukke dialogboksen.

Alternativ tekst til menubillede i Outlook til iOS

Tilføje linktekst

Tilføj en beskrivende linktekst for at hjælpe brugere af skærmlæsere med nemt at scanne din mail for links.

 1. Markér den tekst, du vil føje linket til, i den mail, du skriver.

 2. Tryk på den valgte tekst for at åbne genvejsmenuen.

 3. Hvis det er nødvendigt, skal du i slutningen af menuen trykke på Knappen Mere , indtil knappen Tilføj link vises. Tryk på knappen Tilføj link.

 4. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre linkteksten i feltet Tekst.

 5. Skriv webadressen til destinationen i feltet Link.

 6. Tryk på Knappen Udført for at indsætte linket.

Tip!: Hvis titlen på linkets destinationsside giver en nøjagtig oversigt over, hvad der er på siden, kan du bruge den til teksten i linket. Denne linktekst svarer f.eks. til titlen på destinationssiden: Skabeloner og temaer til Office Online.

Tilføj linkmenubillede

Se også

Regler for brug af Tilgængelighedskontrol

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige

Gøre dine Excel-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængeligt for personer med handicap

Android-app: Bedste fremgangsmåder til at gøre Outlook-mail tilgængelig

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste fremgangsmåder til oprettelse af en Outlook til Android-mail, der er tilgængelig for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Tilføj beskrivende tekst til links

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link til teksten Klik her kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Tilføj linktekst

Tilføje linktekst

Tilføj en beskrivende linktekst for at hjælpe brugere af skærmlæsere med nemt at scanne din mail for links.

 1. Markér den tekst, du vil føje linket til, i den mail, du skriver. Genvejsmenuen åbnes.

 2. Tryk på knappen TILFØJ LINK.

 3. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre linkteksten i feltet Tekst, der skal vises.

 4. Skriv webadressen til destinationen i feltet Link.

 5. Tryk på knappen GEM for at indsætte linket.

Tip!: Hvis titlen på linkets destinationsside giver en nøjagtig oversigt over, hvad der er på siden, kan du bruge den til teksten i linket. Denne linktekst svarer f.eks. til titlen på destinationssiden: Skabeloner og temaer til Office Online.

Tilføj linkmenubillede.

Se også

Regler for brug af Tilgængelighedskontrol

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige

Gøre dine Excel-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængeligt for personer med handicap

Windows 10-app: Bedste fremgangsmåder til at gøre Outlook-mail tilgængelig

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste fremgangsmåder til oprettelse af Outlook-mail, der er tilgængelig for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst med billeder og tabeller.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og andre visuelle elementer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde at formidle vigtige oplysninger. Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med tekst i det, skal du gentage denne tekst i dokumentet. I alternativ tekst skal du kort beskrive billedet og nævne eksistensen af teksten og dens formål.

Føj alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til tabeller

Tilføj beskrivende tekst til links

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link til teksten Klik her kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Tilføj linktekst

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller er farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen i bestemte farver.

Føj f.eks. en understregning til farvekodet linktekst, så farveblinde personer ved, at teksten er sammenkædet, selvom de ikke kan se farven. Til overskrifter bør du overveje at tilføje fed formatering eller bruge en større skrifttype.

Brug tilgængelige skrifttypeformater

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Teksten i dine mails skal kunne læses i tilstanden Stor kontrast, så alle kan se den tydeligt, også personer med synshandicap.

Brug for eksempel lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast i hver sin ende af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Brug handicapvenlig skriftfarve

Brug en større skriftstørrelse (11 pkt. eller mere), Sans Serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Ordblinde fortæller ofte, at teksten "flyder sammen" på en side (hvor en linje med tekst flyder sammen med linjen nedenunder). De oplever ofte, at teksten flettes eller forvrænges.

Nedsæt læsemængden for ordblinde eller personer med nedsat syn. De foretrækker muligvis velkendte Sans Serif-skrifttyper som f.eks. Arial eller Calibri. Undgå at bruge kun store bogstaver og overdreven kursiv eller understreget tekst. Medtag rigeligt blanktegn mellem sætninger og afsnit.

Brug tilgængelige skrifttypeformater

Juster afstanden mellem sætninger og afsnit

Brug indbyggede overskrifter og typografier.

Du kan bevare tabulatorrækkefølgen og gøre det nemmere for skærmlæsere at læse din mail ved at bruge en logisk overskriftsrækkefølge og de indbyggede formateringsværktøjer i Outlook.

Organiser for eksempel overskrifterne i den angivne logiske rækkefølge. Brug f.eks. Overskrift 1, Overskrift 2 og derefter Overskrift 3 i stedet for Overskrift 3, Overskrift 1 og derefter Overskrift 2. Og organiser oplysningerne i din mail i små dele. Ideelt set bør hver overskrift kun indeholde et par afsnit.

Brug indbyggede overskrifter og typografier

Brug tilgængelige skrifttypeformater

Brug opstillinger med punkttegn

Brug sorterede lister

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Brug tabeloverskrifter

Føj alternativ tekst til visuelle elementer og tabeller

I følgende procedurer beskrives, hvordan du føjer alternativ tekst til visuelle elementer og tabeller i dine Outlook-mails.

Bemærk!: Vi anbefaler, at der kun indsættes tekst i beskrivelsesfeltet, og at titlen forbliver tom. Det giver den bedste oplevelse med de fleste skærmlæsere, herunder Oplæser. Hvad angår lyd- og videoindhold, bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Føj alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til billeder, som f.eks. billeder og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse teksten op og beskrive billedet for brugere, der ikke kan se billedet.

 1. Vælg et billede, i den mail du skriver.

 2. Tryk på knappen ... (Flere indstillinger) for at åbne båndet med redigeringsindstillinger i bunden af skærmen.

 3. Rul ned til knappen Billede, og tryk derefter på den.

 4. Rul ned til knappen Alternativ tekst, og tryk derefter på den.

 5. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

 6. Tryk på Udført for at tilføje tekst og lukke dialogboksen.

Føj alternativ tekst til et billede.

Føj alternativ tekst til tabeller

Tilføjelse af alternativ tekst til tabeller hjælper læsere, der ikke kan se, til at forstå, hvad tabellen handler om.

 1. Vælg en tabel i den mail, du skriver.

 2. Tryk på knappen ... (Flere indstillinger) for at åbne båndet med redigeringsindstillinger i bunden af skærmen.

 3. Rul ned til knappen Tabel, og tryk derefter på den.

 4. Rul ned til knappen Alternativ tekst, og tryk derefter på den.

 5. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

 6. Tryk på Udført for at tilføje tekst og lukke dialogboksen.

Føj alternativ tekst til en tabel.

Gøre hyperlinks, tekst og tabeller tilgængelige

I følgende procedurer beskrives, hvordan du gør links, tekst og tabeller i dine Outlook-mails tilgængelige.

Tilføje linktekst

Tilføj en beskrivende linktekst for at hjælpe brugere af skærmlæsere med nemt at scanne din mail for links.

 1. Markér den tekst, du vil føje linket til, i den mail, du skriver.

 2. Tryk på knappen ... (Flere indstillinger) for at åbne båndet med redigeringsindstillinger i bunden af skærmen.

 3. Rul ned til knappen Indsæt, og tryk derefter på den.

 4. Rul ned til knappen Link, og tryk derefter på den.

 5. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre linkteksten i feltet Tekst, der skal vises.

 6. Skriv webadressen til destinationen i tekstfeltet Adresse.

 7. Tryk på Indsæt for at indsætte linket.

Tip!: Hvis titlen på linkets destinationsside giver en nøjagtig oversigt over, hvad der er på siden, kan du bruge den til teksten i linket. Denne linktekst svarer f.eks. til titlen på destinationssiden: Skabeloner og temaer til Office Online.

Tilføj linktekst.

Bruge handicapvenligt skrifttypeformat

Brug en velkendt skrifttype og en velkendt skriftstørrelse, der er stor nok, for hjælpe personer, der er ordblinde eller har nedsat syn, med nemmere at læse din mail.

 1. Markér teksten i den mail, du skriver.

 2. Tryk på knappen ... (Flere indstillinger) for at åbne båndet med redigeringsindstillinger i bunden af skærmen.

 3. Rul ned til knappen Formatér, og tryk derefter på den.

 4. Vælg den ønskede skrifttype, størrelse og formatering i menuen Formatér.

Rediger indstillinger for skrifttype.

Bruge handicapvenlig skriftfarve

For at sikre, at teksten vises tydeligt i tilstanden Stor kontrast, kan du bruge den automatiske indstilling til skriftfarver.

 1. Markér teksten i den mail, du skriver.

 2. Tryk på knappen ... (Flere indstillinger) for at åbne båndet med redigeringsindstillinger i bunden af skærmen.

 3. Rul ned til knappen Formatér, og tryk derefter på den.

 4. Rul ned til knappen Skriftfarve i menuen Formatér, og tryk derefter på knappen > for at åbne undermenuen.

 5. Rul ned til Automatisk i menuen Skriftfarve, og tryk derefter på den.

Rediger farveindstillinger for skrifttype til automatisk.

Brug indbyggede overskrifter og typografier

Foruddesignede overskrifter og typografier gør det nemmere for skærmlæsere at læse din mail.

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i den mail, du skriver.

 2. Tryk på knappen ... (Flere indstillinger) for at åbne båndet med redigeringsindstillinger i bunden af skærmen.

 3. Rul ned til knappen Formatér, og tryk derefter på den.

 4. Rul ned til knappen Typografier i menuen Formatér, og tryk derefter på den.

 5. Rul ned til Overskrift 1 eller Overskrift 2 i menuen Typografier, og tryk på den.

Brug typografier og overskrifter.

Brug opstillinger med punkttegn

Opret opstillinger med punkttegn for at føje struktur til teksten.

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i den mail, du skriver.

 2. Tryk på knappen ... (Flere indstillinger) for at åbne båndet med redigeringsindstillinger i bunden af skærmen.

 3. Rul ned til knappen Formatér, og tryk derefter på den.

 4. Rul ned til knappen Opstilling med punkttegn i menuen Formatér, og tryk derefter på den.

 5. Vælg det ønskede punkttegn i menuen Opstilling med punkttegn.

 6. Skriv teksten til punktet i punktopstillingen. Tryk på Enter på tastaturet på skærmen for at tilføje et nyt link med punkttegn. Tryk to gange på Enter for at afslutte listen.

Tilføj en opstilling med punkttegn.

Bruge sorterede lister

Opret sorterede lister for at organisere din tekst i sekventielle trin.

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i den mail, du skriver.

 2. Tryk på knappen ... (Flere indstillinger) for at åbne båndet med redigeringsindstillinger i bunden af skærmen.

 3. Rul ned til knappen Formatér, og tryk derefter på den.

 4. Rul ned til knappen Nummerering i menuen Formatér, og tryk derefter på den.

 5. Vælg den ønskede sorterede liste i menuen Nummerering.

 6. Skriv teksten til det nummererede punkt. Tryk på Enter på tastaturet på skærmen for at tilføje en ny nummereret linje. Tryk to gange på Enter for at afslutte listen.

Tilføj en opstilling med tal

Justere afstanden mellem sætninger og afsnit

Forøg eller formindsk blanktegn mellem sætninger og afsnit.

 1. Markér teksten i den mail, du skriver.

 2. Tryk på knappen ... (Flere indstillinger) for at åbne båndet med redigeringsindstillinger i bunden af skærmen.

 3. Rul ned til knappen Formatér, og tryk derefter på den.

 4. Rul ned til knappen Afstand mellem linjer og afsnit i menuen Formatér, og tryk derefter på den.

 5. Vælg de ønskede indstillinger for afstand mellem linjer og afsnit i menuen Afstand mellem linjer og afsnit.

Rediger afstandsindstillinger.

Bruge tabeloverskrifter

Angiv en kolonneoverskrift i en tabel.

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel i den mail, du skriver.

 2. Tryk på knappen ... (Flere indstillinger) for at åbne båndet med redigeringsindstillinger i bunden af skærmen.

 3. Rul ned til knappen Tabel, og tryk derefter på den.

 4. Rul ned til knappen Indstillinger for typografi i menuen Tabel, og tryk derefter på den.

 5. Vælg indstillingen Kolonneoverskrift i menuen Indstillinger for typografi.

 6. Skriv kolonneoverskrifter.

Tilføj en kolonneoverskrift i en tabel.

Se også

Regler for brug af Tilgængelighedskontrol

Gør dine Word-dokumenter handicapvenlige

Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængeligt for personer med handicap

Web: Bedste fremgangsmåder til at gøre Outlook-mail tilgængelig

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste fremgangsmåder til oprettelse af Outlook-mail, der er tilgængelig for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst i alle visuelle elementer.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og andre visuelle elementer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde at formidle vigtige oplysninger. Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med tekst i det, skal du gentage denne tekst i dokumentet. I alternativ tekst skal du kort beskrive billedet og nævne eksistensen af teksten og dens formål.

Føj alternativ tekst til billeder

Tilføj beskrivende tekst til links

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link til teksten Klik her kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Gør links og tabeller handicapvenlige

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller er farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen i bestemte farver.

Føj f.eks. en understregning til farvekodet linktekst, så farveblinde personer ved, at teksten er sammenkædet, selvom de ikke kan se farven. Til overskrifter bør du overveje at tilføje fed formatering eller bruge en større skrifttype.

Brug handicapvenligt skrifttypeformat

Brug handicapvenlig skriftfarve

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Teksten i dine mails skal kunne læses i tilstanden Stor kontrast, så alle kan se den tydeligt, også personer med synshandicap.

Brug for eksempel lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast i hver sin ende af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Brug handicapvenligt skrifttypeformat

Brug en større skriftstørrelse (11 pkt. eller mere), Sans Serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Ordblinde fortæller ofte, at teksten "flyder sammen" på en side (hvor en linje med tekst flyder sammen med linjen nedenunder). De oplever ofte, at teksten flettes eller forvrænges.

Nedsæt læsemængden for ordblinde eller personer med nedsat syn. De kan f.eks. foretrække velkendte Sans Serif-skrifttyper som f.eks. Arial eller Calibri. Undgå at bruge kun store bogstaver og overdreven kursiv eller understreget tekst. Medtag rigeligt blanktegn mellem sætninger og afsnit.

Brug handicapvenligt skrifttypeformat

Brug indbyggede overskrifter og typografier.

Du kan bevare tabulatorrækkefølgen og gøre det nemmere for skærmlæsere at læse din mail ved at bruge en logisk overskriftsrækkefølge og de indbyggede formateringsværktøjer i Outlook.

Organiser for eksempel overskrifterne i den angivne logiske rækkefølge. Brug f.eks. Overskrift 1, Overskrift 2 og derefter Overskrift 3 i stedet for Overskrift 3, Overskrift 1 og derefter Overskrift 2. Og organiser oplysningerne i din mail i små dele. Ideelt set bør hver overskrift kun indeholde et par afsnit.

Brug handicapvenligt skrifttypeformat

Brug opstillinger med punkttegn

Brug sorterede lister

Brug en simpel tabelstruktur.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Indsæt en simpel tabel

Kontrollér din mail for at se, om der er problemer mht. tilgængelighed.

Når du skriver en mail til en kontakt, der foretrækker handicapvenligt indhold, modtager du en påmindelse om dette og et link til Tilgængelighedskontrol. Du kan hurtigt tjekke, om der er mulige problemer mht. tilgængelighed i din mail, rette dem og sørge for, at din kontakt nemt kan læse din mail med en skærmlæser.

Kontrollér din mail for at se, om der er problemer mht. tilgængelighed

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til billeder, som f.eks. billeder og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse teksten op og beskrive billedet for brugere, der ikke kan se billedet.

Bemærk!: Vi anbefaler, at du kun indsætter tekst i beskrivelsesfeltet og efterlader titlen tom. Dette giver den bedste oplevelse med de fleste skærmlæsere, herunder Oplæser.

 1. Når du skriver en mail, skal du højreklikke på et billede. Der åbnes en genvejsmenu.

 2. Vælg Indsæt alternativtekst i menuen.

 3. Skriv en beskrivelse (og en titel).

Føj alternativ tekst til billeder i Outlook på internettet.

Gør links og tabeller handicapvenlige

I følgende procedurer beskrives, hvordan du gør links, tekst og tabeller i dine Outlook-mails tilgængelige.

Tilføj en beskrivende linktekst

Skriv en beskrivende linktekst i stedet for at vise webadressen som linktekst.

 1. Når du skriver en mail, skal du skrive linkteksten i brødteksten.

 2. Markér linkteksten, og tryk derefter på Ctrl+K. Dialogboksen Indsæt link vises.

 3. Skriv webadressen til destinationen i feltet Webadresse.

Bruge handicapvenligt skrifttypeformat

Brug en velkendt skrifttype og en velkendt skriftstørrelse, der er stor nok, for hjælpe personer, der er ordblinde eller har nedsat syn, med nemmere at læse din mail.

 1. Markér teksten.

 2. Tryk på Ctrl+Skift+F for at ændre skrifttypen.

 3. Vælg den ønskede skrifttype i menuen Skrifttype.

  Skift skrifttype i Outlook på internettet.

 4. Tryk på Ctrl+Skift+S for at ændre skriftstørrelsen.

 5. Vælg den ønskede størrelse i menuen Skriftstørrelse.

  Skift skriftstørrelsen i Outlook på internettet.

Bruge handicapvenlig skriftfarve

For at sikre, at teksten vises tydeligt i tilstanden Stor kontrast, skal du bruge sort som skriftfarve.

 1. Markér teksten.

 2. Tryk på Ctrl+Skift+C

 3. Vælg den ønskede farve i menuen Skriftfarve.

Juster skriftfarve i Outlook på internettet.

Brug opstillinger med punkttegn

Opret opstillinger med punkttegn for at føje struktur til teksten.

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i mailen.

 2. Klik på ikonet Punkttegn på værktøjslinjen.

  Tilføj punktliste i Outlook på internettet.

 3. Skriv hvert punkt i punktopstillingen.

Bruge sorterede lister

Opret sorterede lister for at organisere din tekst i sekventielle trin.

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i mailen.

 2. Klik på ikonet Nummerering på værktøjslinjen.

  Tilføj en nummereret liste i Outlook på internettet.

 3. Skriv hvert nummereret element på listen.

Indsæt en simpel tabel

Hvis du tilføjer tabeller i tabeller eller lader celler være tomme, kan det gøre din mail svær at læse med en skærmlæser. Overvej at bruge simple tabeller, som gør det nemmere for skærmlæsere at identificere tabellen, rækkerne og kolonnerne.

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i mailen.

 2. Klik på ikonet Indsæt tabel på værktøjslinjen.

 3. I gitteret Indsæt tabel skal du markere området med rækker og kolonner, der skal tilføjes, og derefter klikke på området for at markere og tilføje det.

Tilføj en simpel tabel i Outlook på internettet.

Kontrollér din mail for at se, om der er problemer mht. tilgængelighed

I Outlook Web App kan brugere anmode om handicapvenligt indhold. Når du tilføjer sådan en bruger som modtager af en mail, modtager du en besked om, at de foretrækker handicapvenligt indhold samt et link til Tilgængelighedskontrol. Hvis Tilgængelighedskontrol finder problemer mht. tilgængelighed i mailen, vises problemerne på en liste sammen med en vejledning til at løse dem.

 1. Vælg linket Kontrollér for problemer mht. tilgængelighed over meddelelsens brødtekst, når du har skrevet din mail.

  Du skal muligvis klikke på ikonet Flere handlinger, før du kan få adgang til linket Kontrollér for problemer mht. tilgængelighed.

 2. Tilgængelighedskontrol åbnes og viser problemer mht. tilgængelighed (hvis relevant).

 3. Gennemlæs listen, revider mailindholdet, og klik derefter på knappen Kontrollér igen i Tilgængelighedskontrol.

 4. Gentag trinnene, indtil der ikke findes flere problemer, og send derefter mailen.

Kontrollér en mail for problemer mht. tilgængelighed i Outlook på internettet.

Se også

Regler for brug af Kontrol af hjælp til handicappede

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige

Gøre dine Excel-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængeligt for personer med handicap

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×