Gør din SharePoint-blog tilgængelig for personer med handicap

Gør din SharePoint-blog tilgængelig for personer med handicap

Du kan gøre din blog i SharePoint Online tilgængelige for læsere med nedsat syn, mobilitet eller hørelse.

Du kan f.eks. bruge en skabelon, der indeholder skrifttyper og farver, der forbedrer læsbarheden. I dit individuelle blogindlæg og på andre sider kan du tilføje meningsfulde beskrivelser til dine blogelementer, fjerne tekstalternativer (også kendt som alternativ tekst) på billeder og andet multimediaindhold, afskrifter til lyd elementer og meget mere.

Bemærkninger!: 

I denne artikel

Sådan anvender brugere med handicap din blog

At forstå, hvordan læser med handicap bruger din blog, kan hjælpe dig med at gøre din blog mere handicapvenlig.

 • Brugerne anvender muligvis tastaturgenveje til at navigere gennem din blog. Det er vigtigt at bevare skærmelementerne på deres standardplacering, så standardrækkefølgen af standardfaner for navigation ved hjælp af tastaturet ikke ændres. Få mere at vide om Tastaturgenveje i SharePoint Online.

 • Brugerne anvender muligvis en skærmlæser til at få last indholdet i din blog højt. Hold dine skrifttyper, typografier og typografier for store bogstaver pæne og traditionelle, således at skærmlæserne fortolker dine sider korrekt og effektivt. Du kan få mere at vide i Brug en skærmlæser med en blog, der er oprettet i SharePoint Online .

Anvend en handicapvenlig blogskabelon

Gør dit blogwebsted mere handicapvenligt for alle brugere ved at vælge dit websteds visuelle tema omhyggeligt. Skabelonen "Office" er standardskabelonen for alle nye SharePoint Online-websteder, og dens tema er handicapvenligt.

Office-skabelonen optimerer farvebalance og kontrast mellem tekst og baggrund. Brugere med synshandicap, såsom nedsat syn eller farveblindhed, finder det nemmere at læse websteder, der bruger denne skabelon.

Du kan til enhver tid anvende Office-skabelonen på din blog. Du kan også ændre layoutet eller farverne til links, overskrifter og anden tekst.

 1. Log på dit SharePoint Online-websted, og gå til din blogside.

 2. For at åbne i galleriet med typografiskabeloner skal du gå til menuen Indstillinger (tandhjulsikonet i øverste, højre hjørne) og vælge kommandoen Rediger udseendet.

 3. Markér den skabelon, du vil bruge. "Office"-skabelonen er designet til at være maksimalt handicapvenlig.

 4. Gennemgå detaljerne for skabelonen på den næste side. Hvis du ønsker det, kan du ændre baggrundsbilledet, farveskema, webstedslayout (med eller uden en navigationslinje til venstre) og skrifttyper for overskrift og brødtekst. Disse ændringer påvirker din brug af skabelonen og anvendes på alle sider i hele din blog.

 5. Vælg linket Prøv det for at se et eksempel på skabelonen på dit blogwebsted.

 6. På siden Eksempelvisning for design kan du se, hvordan skabelonen fungerer med din blog.

 7. Vælg linket Ja, behold den for at anvende skabelonen. Hvis du vil foretage yderligere ændringer til den valgte skabelon, skal du vælge linket Prøv igen for at vende tilbage til den forrige side.

  Hvis du vil vende tilbage til skabelongalleriet og vælge en anden skabelon, skal du vælge linket Start forfra.

Tilpas logoet, og tilføj alternativ tekst

Alle nye SharePoint Online-websteder, herunder blogwebsteder, har et standard pladsholderlogo. Du kan når som helst udskifte dette logo og tilføje alternativ tekst til det.

 1. Log på dit SharePoint Online-websted, og gå til din blogside.

 2. Gå til menuen indstillinger (tandhjulsikonet i øverste højre hjørne), og vælg kommandoen Indstillinger for websted.

 3. Under Udseende skal du vælge linket Titel, beskrivelse og logo.

 4. Under Indsæt logoet skal du vælge linket fra Computer.

 5. I dialogboksen Tilføj et dokument skal du vælge knappen Vælg fil.

 6. For at finde det billede, du vil bruge til din blog, skal du gennemse filerne på din computer, vælge et billede og derefter trykke på Enter.

 7. Tryk på Alt+O for at overføre det valgte billede.

 8. Gå til feltet Angiv en beskrivelse, og skriv alternativ tekst, der beskriver dit logobillede.

 9. Tryk på Alt+O for at gemme billedet og beskrivelsen med den alternative tekst.

  Bemærk!: Dit logo kædes automatisk sammen med dit SharePoint Online-blogwebsted. Du kan ikke ændre dette link.

Føj kategorier til dine blogelementer

Din SharePoint Online-blog er et websted, der indeholder lister og biblioteker, du kan kategorisere, som du ønsker. Kategorier hjælper med at organisere indlæg og andet indhold i lister og biblioteker på hele dit blogwebsted. Listen over blogindlæg er vigtig for din blog. Dit blogwebsted kan indeholde en række lister, f.eks. en liste over links til andre blogs. Din blog kan også indeholde et bibliotek til billeder eller referencedokumenter.

Kategorier er særligt nyttige, hvis du opretter et blogindlæg om forskellige emner eller til forskellige formål. Når indlæg er organiseret efter kategorier, er det nemmere for folk at finde de indlæg, der passer til deres interesser, ved at markere det relevante emne på listen over kategorier.

Tydelige beskrivelser af dine lister, biblioteker og kategorier hjælper læserne med at forstå deres formål. Det gør din blog mere tilgængelig.

 1. Log på dit SharePoint Online-websted, og gå til din blogside.

 2. Gå til menuen indstillinger (tandhjulsikonet i øverste højre hjørne), og vælg kommandoen Indstillinger for websted.

 3. . Under Webstedsadministration skal du vælge linket Webstedsbiblioteker og lister.

 4. På siden Webstedsbiblioteker og lister:

  • Vælg linket Tilpas "Indlæg" for at føje en beskrivelse til din liste over indlæg.

  • Vælg linket Tilpas "Billeder" for at føje en beskrivelse til en bibliotek af billeder.

  • Vælg linket Tilpas "Webstedsaktiv" for at føje en beskrivelse til et bibliotek af ændre aktiver.

  • Vælg linket Tilpas "Kategorier" for at føje en beskrivelse til dine kategorier.

 5. Under Generelle indstillinger skal du vælge linket Listenavn, beskrivelse og navigation.

 6. I tekstfeltet Beskrivelse skal du erstatte teksten i pladsholderen med indhold, der beskriver elementet bedst for læserne.

 7. Vælg knappen Gem, og tryk på Enter.

Tip til mere handicapvenligt indhold

Når du tilføjer tekst til din blog, skal du bruge skrifttyper, overskrifter og links til at gøre dit indhold mere tilgængeligt

Brug skrifttyper, der er lette at læse

Vær opmærksom på, hvordan du bruger skriftsnit, punktstørrelser, variationer og store/små bogstaver i din tekst. Tænk over læsevenligheden for brugere med nedsat syn og brugere, der bruger en skærmlæser.

 • Brug simple skrifttyper, og brug ikke mere end to eller tre skriftsnit gennem hele blogwebstedet.

 • Angiv ikke en fast skriftstørrelse, såsom 14 punkt. Brug i stedet typografier som Normal. En fast skriftstørrelse kan forstyrre andre elementer på skærmen, især hvis brugerne gør deres skærm større eller mindre. Faste skriftstørrelser kan f.eks. medføre, at tekstlinjer overlapper kolonner eller at tekst forsvinder.

 • I stedet for at anvende fed skrift (Ctrl+F) eller kursiv (Ctrl+K) skal du vælge typografiindstillingen Fremhævning eller Markering under fanen Formatér tekst på båndet i gruppen Typografier. Disse typografier indeholder oplysninger om, hvordan skrifttypen ser ud, og hvad det betyder. Typografien Fremhævning anvender f.eks. kursiv på markeret tekst, og skærmlæserens siger ordet "fremhævning."

 • Brug store bogstaver i begyndelsen af sætninger. Det kan være svært at læse lange strenge af store bogstaver. Desuden læser skærmlæseren ikke store bogstaver anderledes, så brugeren kan ikke skelne den forskel, du forsøger at vise.

Tilføje overskrifter for at gøre det nemt at skimme indhold

Mange brugere foretrækker at skimme webindhold og kun nærlæse det indhold, de finder særlig relevant. Skærmlæsere udtaler desuden overskrifter for at hjælpe brugeren med at skimme og hurtigt finde de nødvendige oplysninger.

 1. I tilstanden Rediger for dit blogindlæg eller din blogside skal du vælge den tekst, du vil bruge som overskrift, i feltet Brødtekst .

 2. På fanen Formatér tekst skal du vælge det overskriftsniveau, du ønsker i gruppen Typografier.

  Bemærk!: Overskrifter er hierarkiske. Typografien Overskrift 1 er generelt den øverste overskrift. Overskrift 2 er det sekundære niveau. Overskrift 3 kan bruges til underoverskrifter og kommer altid efter mindst én Overskrift 2 i dokumentet.

Opret meningsfyldte links

Skærmlæsere læser den viste tekst i et hyperlink højt. Det er vigtigt at gøre teksten meningsfyldt. Den viste tekst bør give lytteren gode oplysninger om destinationen for linket.

 1. I tilstanden Rediger for dit blogindlæg eller din side skal du i feltet Brødtekst markere, hvor du ønsker, linket skal vises.

 2. Åbn dialogboksen Indsæt link på fanen Indsæt, vælg Link, og vælg derefter Fra adresse.

 3. Skriv teksten til linket i feltet Tekst, der skal vises. Den mest nyttige og meningsfyldte visningstekst er ofte webstedets navn, sidetitel eller emne. Undgå, at teksten til linket indeholder lidt eller ingen informationer, f.eks. "Klik her."

 4. I feltet Linkadresse skal du skrive eller indsætte webadressen for destinationswebstedet

  Bemærk!: Vælg Test link for at sikre, at linket fungerer korrekt.

 5. Vælg OK, når du er færdig.

Føj alternativ tekst til billeder og medier

Når du føjer visuelle objekter, f.eks. billeder og andre billeder, til din blog, skal du bruge alternativ tekst, der forklarer billedet. Formatér tabeller, så de kan fortolkes korrekt af skærmlæsere. Føj undertekster for hørehæmmede til video og afskrifter af video- og lydobjekter. Se, hvordan du gør i Føj handicapvenlige billeder og medier til et websted

Gør det nemmere at navigere i tabeller

Hold tabeller simple for at gøre det nemmere at navigere i dem (ingen flettede eller opdelte celler). Derudover er det vigtigt at opsætte en overskriftsrække og tilføje kolonneoverskrifter.

 1. I tilstanden Rediger for dit blogindlæg eller din side skal du markere, hvor du ønsker at tilføje en tabel i feltet Brødtekst.

 2. På fanen Indsæt under gruppen Tabeller skal du vælge Tabel og derefter vælge Indsæt tabel.

 3. I dialogboksen Indsæt tabel skal du skrive antallet kolonner og antallet af rækker i de to tekstfelter. Brug tabulatortasten til at komme til knappen OK, og tryk på Enter. Tabellen vises i feltet Brødtekst.

 4. Formatér tabellen for at øge handicapvenligheden.

  • Angiv en kolonneoverskrift.

   På fanen Design skal du under gruppen Indstillinger for tabeltypografi markere afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift og, hvis det er relevant, afkrydsningsfeltet Første kolonne.

  • Føj etiketter til hver kolonneoverskrift

  • Tilføj en kort beskrivelse af tabellen som en billedtekst.

   På fanen Tabellayout i gruppen Egenskaber skal du skrive en beskrivelse i tekstfeltet Oversigt.

 5. Ved tilpasning af kolonnebredder og rækkehøjder skal du bruge proportional tilpasning med procentværdier frem for pixel eller pointværdier. Dette sikrer, at tabellen skaleres korrekt uanset brugerens enhed eller zoomniveau.

  • På fanen Tabellayout i gruppen Bredde og højde skal du skrive procentværdier i feltet Kolonnebredde og rækkehøjde . Skriv procenttegn (%) efter hver værdi.

  • Hvis du ønsker det, kan du også tilføje procentværdier i feltet Tabelbredde og tabelhøjde.

Føj billedtekster til lyd og video

Enhver video, du føjer til dit din blog, bør indeholde undertekster for hørehæmmede. Undertekster for hørehæmmede er afgørende for brugere med nedsat hørelse. Undertekster for hørehæmmede kan hjælpe fremmedsprogede samt brugere med forskellige høre- og synshandicap med at bearbejde mundtlige informationer. Lydklip, du tilføjer din blog, bør indeholde en afskrift til brugere med nedsat hørelse. Både video- og lydklip bør identificeres med alternativ tekst.

 • I tilstanden Rediger for dit blogindlæg eller din side skal du markere, hvor du ønsker at tilføje en video i feltet Brødtekst.

 • På fanen Indsæt i gruppen Medier skal du vælge Video og lyd og derefter vælge Fra Computer , Integrer, Fra SharePoint eller Fra adresse.

 • Følg instruktionerne for at finde, vælge og indsætte video eller lyd på din blog.

Du kan gøre din SharePoint-blog tilgængelig for læsere med nedsat syn, mobilitet eller hørelse.

Du kan f.eks. bruge en skabelon, der indeholder skrifttyper og farver, der forbedrer læsbarheden. I dit individuelle blogindlæg og på andre sider kan du føje meningsfulde beskrivelser til dine blogelementer, fjerne tekstalternativer (også kendt som alternativ tekst) på billeder og andet multimediaindhold, afskrifter til lyd elementer og meget mere.

Bemærkninger!: 

 • Din SharePoint-blog skal befinde sig på et SharePoint-websted. Få mere at vide under Gør dit SharePoint-websted tilgængeligt for personer med handicap.

 • Når du bruger SharePoint, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som din browser. Da SharePoint kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end dem i skrivebordsprogrammet. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl + O (Åbn) for browseren – ikke SharePoint.

I dette emne

Sådan kan brugere med handicap anvende din blog

Når du ved, hvordan brugere med handicap kan anvende din blog, kan det hjælpe dig med at gøre bloggen mere handicapvenlig.

 • Brugerne anvender muligvis tastaturgenveje til at navigere gennem din blog. Det er vigtigt at bevare skærmelementerne på deres standardplacering, så standardrækkefølgen af faner til navigation ved hjælp af tastaturet ikke ændres. Få mere at vide ved at gå til Tastaturgenveje i SharePoint.

 • Brugerne anvender muligvis en skærmlæser til at få læst indholdet i din blog højt. Hold dine skrifttyper, typografier og store bogstaver pæne og traditionelle for at sikre, at skærmlæserne fortolker dine sider korrekt og effektivt. Du kan få mere at vide ved at gå til Brug en skærmlæser med en blog, der er oprettet i SharePoint.

Anvend en handicapvenlig blogskabelon

Gør dit blogwebsted mere handicapvenligt for alle brugere ved at vælge dit websteds visuelle tema med omhu. Skabelonen Office er standardskabelonen for alle nye SharePoint-websteder, og dens tema er handicapvenligt.

Skabelonen Office optimerer farvebalance og kontrast mellem tekst og baggrund. Brugere med synshandicap, såsom nedsat syn eller farveblindhed, har nemmere ved at læse websteder, der bruger denne skabelon.

Du kan til enhver tid anvende skabelonen Office på din blog. Du kan også ændre layoutet eller farverne til links, overskrifter og anden tekst.

 1. Log på dit SharePoint-websted, og gå til din blogside.

 2. For at åbne galleriet med typografiskabeloner skal du gå til menuen Indstillinger (tandhjulsikonet i øverste højre hjørne) og vælge Rediger udseendet.

 3. Vælg den skabelon, du vil bruge. Skabelonen Office er designet med maksimal handicapvenlighed for øje.

 4. Gennemgå skabelonens detaljer. Hvis du ønsker det, kan du ændre baggrundsbilledet, farveskemaet, webstedslayoutet og skrifttyper for overskrift og brødtekst. Disse ændringer påvirker din brug af skabelonen og anvendes på alle sider på hele bloggen.

 5. Vil du se et eksempel på skabelonen på dit blogwebsted, skal du vælge Prøv det.

 6. På siden Eksempelvisning for design kan du se, hvordan skabelonen fungerer med din blog.

 7. Vælg linket Ja, behold den for at anvende skabelonen. Hvis du vil foretage yderligere ændringer til den valgte skabelon, skal du vælge Prøv igen for at vende tilbage til den forrige side.

Hvis du vil vende tilbage til skabelongalleriet og vælge en anden skabelon, skal du vælge Start forfra.

Tilpas logoet, og tilføj alternativ tekst

Alle nye SharePoint-websteder, herunder blogs, har et standardpladsholderlogo. Du kan når som helst udskifte dette logo og føje alternativ tekst til det.

 1. Log på dit SharePoint-websted, og gå til din blogside.

 2. Gå til menuen Indstillinger (tandhjulsikonet i øverste højre hjørne), og vælg Indstillinger for websted.

 3. Under Udseende skal du vælge Titel, beskrivelse og logo.

 4. Under Indsæt logo skal du vælge Fra computer.

 5. I dialogboksen Tilføj et dokument skal du vælge Vælg fil.

 6. For at finde det logobillede, du vil bruge til din blog, skal du gennemse filerne på din computer, vælge et billede og derefter trykke på Enter.

 7. Tryk på Alt+O for at uploade det valgte billede og bruge det som bloggens logo.

 8. Gå til feltet Angiv en beskrivelse, og skriv den alternative tekst, der beskriver dit logobillede.

 9. Tryk på Alt+O for at gemme billedet og beskrivelsen med den alternative tekst.

Bemærk!: Dit logo sammenkædes automatisk med startsiden for din SharePoint-blog. Du kan ikke ændre dette link.

Føj kategorier til dine blogelementer

Din SharePoint-blog indeholder lister og biblioteker, du kan kategorisere, som du ønsker. Kategorier hjælper med at organisere indlæg og andet indhold i lister og biblioteker på hele din blog. Listen over blogindlæg er vigtig for din blog. Din blog kan indeholde en række lister, f.eks. en liste over links til andre blogs. Din blog kan også indeholde et bibliotek til billeder eller referencedokumenter.

Kategorier er særligt nyttige, hvis du opretter blogindlæg om forskellige emner eller til forskellige formål. Når indlæg er organiseret efter kategorier, er det nemmere for folk at finde de indlæg, der passer til deres interesser, ved at vælge det relevante element på listen over kategorier.

Tydelige beskrivelser af dine lister, biblioteker og kategorier hjælper læserne med at forstå deres formål. Det gør din blog mere tilgængelig.

 1. Log på dit SharePoint-websted, og gå til din blogside.

 2. Gå til menuen Indstillinger (tandhjulsikonet i øverste højre hjørne), og vælg Indstillinger for websted.

 3. Under Webstedsadministration skal du vælge linket Webstedsbiblioteker og lister.

 4. På siden Webstedsbiblioteker og lister:

  • Vælg Tilpas "Indlæg" for at føje en beskrivelse til listen over indlæg.

  • Vælg Tilpas "Billeder" for at føje en beskrivelse til et bibliotek med billeder.

  • Vælg Tilpas "Webstedsaktiver" for at føje en beskrivelse til et bibliotek med andre aktiver.

  • Vælg Tilpas "Kategorier" for at føje en beskrivelse til dine kategorier.

 5. Under Generelle indstillinger skal du vælge Listenavn, beskrivelse og navigation.

 6. I tekstfeltet Beskrivelse skal du erstatte teksten i pladsholderen med indhold, der bedst beskriver elementet for læserne.

 7. Vælg Gem, og tryk på Enter.

Tip til mere handicapvenligt indhold

Når du føjer tekst til din blog, skal du bruge skrifttyper, overskrifter og links til at gøre dit indhold mere handicapvenligt

Brug skrifttyper, der er lette at læse

Vær opmærksom på, hvordan du bruger skriftsnit, punktstørrelser, variationer og store bogstaver i din tekst. Tænk over læsevenligheden for brugere med nedsat syn og brugere, der anvender en skærmlæser.

 • Brug simple skrifttyper, og brug ikke mere end to eller tre skriftsnit på hele bloggen.

 • Angiv ikke en fast skriftstørrelse, såsom 14 punkt. Brug i stedet typografier som Normal. En fast skriftstørrelse kan forstyrre andre elementer på skærmen, især hvis brugerne gør deres skærm større eller mindre. Faste skriftstørrelser kan f.eks. medføre, at tekstlinjer overlapper kolonner eller at tekst forsvinder.

 • I stedet for at anvende fed skrift (Ctrl+F) eller kursiv (Ctrl+K) skal du vælge typografiindstillingen Fremhævning eller Markering under fanen Formatér tekst på båndet i gruppen Typografier. Disse typografier indeholder oplysninger om typografiens betydning udover oplysninger om, hvordan skrifttypen ser ud. Typografien Fremhævning anvender f.eks. kursiv på markeret tekst, og skærmlæserens siger ordet "fremhævning."

 • Brug store bogstaver i begyndelsen af sætninger. Det kan være svært at læse lange strenge af store bogstaver. Desuden læser skærmlæseren ikke store bogstaver anderledes, så brugeren kan ikke skelne den forskel, du forsøger at vise.

Tilføj overskrifter for at gøre det nemt at skimme indhold

Mange brugere foretrækker at skimme webindhold og kun nærlæse det indhold, de finder særlig relevant. Skærmlæsere udtaler desuden overskrifter for at hjælpe brugeren med at skimme og hurtigt finde de nødvendige oplysninger.

 1. I tilstanden Rediger for blogindlægget eller -siden skal du i feltet Brødtekst vælge den tekst, du vil bruge som overskrift.

 2. På fanen Formatér tekst skal du vælge det overskriftsniveau, du ønsker, i gruppen Typografier.

Bemærk!: Overskrifter er hierarkiske. Typografien Overskrift 1 er generelt den øverste overskrift. Overskrift 2 er det sekundære niveau. Overskrift 3 kan bruges til underoverskrifter og skal altid komme efter mindst én Overskrift 2 i dokumentet.

Opret meningsfyldte links

Skærmlæsere læser den viste tekst i et hyperlink højt. Det er vigtigt at gøre teksten meningsfyldt. Den viste tekst bør give lytteren gode oplysninger om destinationen for linket.

 1. I tilstanden Rediger for dit blogindlæg eller din side skal du i feltet Brødtekst markere, hvor du ønsker, linket skal vises.

 2. For at åbne dialogboksen Indsæt link skal du på fanen Indsæt vælge Link og derefter vælge Fra adresse.

 3. Skriv teksten til linket i feltet Tekst, der skal vises. Den mest nyttige og meningsfyldte visningstekst er ofte webstedets navn, sidetitel eller emne. Undgå, at teksten til linket indeholder lidt eller ingen informationer, f.eks. "Klik her."

 4. I feltet Linkadresse skal du skrive eller indsætte webadressen for destinationswebstedet.

  Bemærk!: Vælg Test link for at sikre, at linket fungerer korrekt.

 5. Vælg OK, når du er færdig.

Føj alternativ tekst til billeder og medier

Når du føjer visuelle objekter, f.eks. billeder, til din blog, skal du bruge alternativ tekst, der beskriver billedet. Formatér tabeller, så de kan fortolkes korrekt af skærmlæsere. Føj undertekster til video og afskrifter af video- og lydobjekter. Se, hvordan du gør i Føj tilgængelige billeder og medier til et SharePoint-websted.

Gør det nemmere at navigere i tabeller

Hold tabeller simple for at gøre det nemmere at navigere i dem (ingen flettede eller opdelte celler). Derudover er det vigtigt at bruge en typografi for overskriftsrækken og tilføje kolonneoverskrifter.

 1. I tilstanden Rediger for dit blogindlæg eller din side skal du markere, hvor du ønsker at tilføje en tabel i feltet Brødtekst.

 2. På fanen Indsæt i gruppen Tabeller skal du vælge Tabel og derefter vælge Indsæt tabel.

 3. I dialogboksen Indsæt tabel skal du skrive antallet kolonner og antallet af rækker i de to tekstfelter. Brug Tab til at komme til knappen OK, og tryk på Enter. Tabellen vises i feltet Brødtekst.

 4. På fanen Design skal du i gruppen Indstillinger for tabeltypografi vælge afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift og, hvis det er relevant, afkrydsningsfeltet Første kolonne for at angive en kolonneoverskrift.

 5. Føj navne til hver kolonneoverskrift

 6. Tilføj en kort beskrivelse af tabellen som en billedtekst på fanen Tabellayout i gruppen Egenskaber, og skriv en beskrivelse i tekstfeltet Oversigt.

 7. På fanen Tabellayout i gruppen Bredde og højde skal du skrive procentværdier i felterne Kolonnebredde og Rækkehøjde. Skriv procenttegn (%) efter hver værdi.

  Bemærk!: Ved tilpasning af kolonnebredder og rækkehøjder skal du bruge proportionel tilpasning med procentværdier fremfor pixel- eller pointværdier. Dette sikrer, at tabellen skaleres korrekt uanset brugerens enhed eller zoomniveau.

 8. Du kan også tilføje procentværdier i felterne Tabelbredde og Tabelhøjde.

Føj billedtekster til lyd og video

Enhver video, du føjer til dit din blog, bør indeholde undertekster for hørehæmmede. Undertekster for hørehæmmede er afgørende for brugere med nedsat hørelse. Undertekster for hørehæmmede kan hjælpe fremmedsprogede samt brugere med forskellige høre- og synshandicap med at bearbejde mundtlige informationer. Lydklip, du tilføjer din blog, bør indeholde en afskrift til brugere med nedsat hørelse. Både video- og lydklip bør identificeres med alternativ tekst.

 1. I tilstanden Rediger for blogindlægget eller -siden skal du i feltet Brødtekst placere fokus, hvor du vil tilføje en video.

 2. På fanen Indsæt i gruppen Medier skal du vælge Video og lyd og derefter vælge Fra computer, Integrer, Fra SharePoint eller Fra adresse.

 3. Følg instruktionerne for at finde, vælge og indsætte video eller lyd på din blog.

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×