Funktionen Shell

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Bemærk!: Funktionen, metoden, objektet eller egenskaben, der er beskrevet i dette emne, deaktiveres, hvis Microsoft Jet Expression Service kører i sandkassetilstand, hvilket forhindrer evalueringen af potentielt usikre udtryk. Søg efter "sandkassetilstand" i Hjælp, hvis du vil have mere at vide om sandkassetilstand.

Kører et eksekverbart program og returnerer en Variant (Dobbelt), der repræsenterer programmets opgave-id, hvis det lykkes, og ellers returneres nul.

Syntaks

Shell( stinavn [, vinduestypografi ] )

Syntaksen for funktionen Shell har disse argumenter:

Argument

Beskrivelse

stinavn

Obligatorisk. Variant (Streng). Navnet på programmet til udførsel samt alle påkrævede argumenter eller kommandolinje-kontakter kan omfatte bibliotek eller mappe samt drev. På en Macintosh kan du bruge funktionen MacID til at angive et programs signatur i stedet for dets navn. I følgende eksempel anvendes signaturen for Microsoft Word:Shell MacID("MSWD")

vinduestypografi

Valgfrit. Variant (Heltal), der svarer til typografien i det vindue, hvor programmet skal køres. Hvis vinduestype udelades, startes programmet minimeret med fokus. På Macintosh (system 7.0 eller nyere) afgør argumentet vinduestypografi kun, hvorvidt programmet får fokus, når det køres.


Det navngivne argument vinduestypografi har disse værdier:

Konstant

Værdi

Beskrivelse

vbHide

0

Vinduet skjules, og fokus flyttes til det skjulte vindue. Konstanten vbHide er ikke tilgængelig på Macintosh-platforme.

vbNormalFocus

1

Vinduet har fokus og gendannes til dets oprindelige størrelse og placering.

vbMinimizedFocus

2

Vindue vises som et ikon med fokus.

vbMaximizedFocus

3

Vinduet er maksimeret med fokus.

vbNormalNoFocus

4

Vinduet gendannes til dets seneste størrelse og placering. Det aktive vindue forbliver aktivt.

vbMinimizedNoFocus

6

Vindue vises som et ikon. Det aktive vindue forbliver aktivt.


Bemærkninger

Hvis funktionen Shell kører den navngivne fil, returneres opgave-id'et for det startede program. Opgave-id'et er et entydigt tal, der identificerer det program, der kører. Hvis funktionen Shell ikke kan starte det navngivne program, opstår der en fejl.

På Macintosh placerer vbNormalFocus, vbMinimizedFocus og vbMaximizedFocus alle programmet i forgrunden. vbHide, vbNoFocus, vbMinimizeFocus placerer alle programmet i baggrunden.

Bemærk!:  Som standard kører funktionen Shell andre programmer asynkront. Det betyder, at et program, der er startet med Shell, muligvis ikke afslutter udførelsen, før sætningerne, der følger efter funktionen Shell, er udført.

Eksempel

Bemærk!: Følgende eksempler demonstrerer brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil have mere at vide om at arbejde med VBA, skal du vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og skrive ét eller flere ord i søgefeltet.

I dette eksempel bruges funktionen Shell til at køre et program, der er angivet af brugeren. På Macintosh er navnet på standarddrevet "HD:", og dele af stinavnet er adskilt af kolon i stedet for omvendte skråstreger. På samme måde skal du angive Macintosh-mapper i stedet for \Windows.

' Specifying 1 as the second argument 
' opens the application in normal size and
' gives it the focus.
Dim RetVal
' Run Calculator.
RetVal = Shell("C:\WINDOWS\CALC.EXE", 1)
Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×