Funktionen PV

Returnerer et dobbelt reelt tal, der angiver den aktuelle værdi af en annuitetsydelse baseret på periodiske, faste betalinger, som skal betales i fremtiden og med en fast rente.

Syntaks

PV( sats, antal perioder , betaling [, fremtidig værdi ] [, type ] )

Syntaksen til funktionen PV indeholder følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

sats

Påkrævet. Dobbelt angivelse af rente satsen i hver periode. Hvis du for eksempel får et lån på en bil til en årlig procentsats (APR) på 10 procent og betaler månedlige ydelser, er satsen for hver periode 0,1/12, eller 0,0083.

nper

Påkrævet. Heltal, der angiver det samlede antal betalingsperioder i annuiteten. Hvis du for eksempel betaler månedlige ydelser på et år med fire år, har lånet i alt 4 * 12 (eller 48) betalingsperioder.

pmt

Påkrævet. Dobbelt reelt tal angiver betalingen for hver periode. Ydelser indeholder som regel hovedstol og renter, der ikke ændres, så længe annuiteten løber.

fv

Valgfrit. Variant, der angiver den fremtidige værdi eller balance, du ønsker, når du har foretaget den endelige betaling. For eksempel er den fremtidige værdi af et lån $0, fordi det er dets værdi efter den endelige betaling. Men hvis du vil spare $50.000 over 18 år for barnets uddannelse, er $50.000 den fremtidige værdi. Hvis det udelades, antages det, at værdien er 0.

type

Valgfrit. Variant angiver, hvornår ydelserne forfalder. Brug 0, hvis ydelserne forfalder i slutningen af betalingsperioden, eller brug 1, hvis ydelserne forfalder i begyndelsen af perioden. Hvis det udelades, antages det, at værdien er 0.

Bemærkninger

En annuitet er en række kontante betalinger, der foretages over en tidsperiode. En annuitet kan være et lån (f. eks et lån i hjemmet) eller en investering (f. eks en månedlig opsparingsplan).

Argumenterne sats og Nper skal beregnes ved hjælp af betalingsperioder udtrykt i de samme enheder. Hvis rente beregnes med måneder, skal Nper også beregnes ud fra måneder.

For alle argumenter gælder, at udbetalte beløb, f.eks. indskud på opsparinger, repræsenteres af negative tal, mens modtagne beløb, f.eks. udbytte, repræsenteres af positive tal.

Eksempel på forespørgsel

Udtryk

Resultat

Vælg FinancialSample. *, NV ([AnnualRate]/12, [TermInYears] * 12,-[MonthlyRePayment], 0, 0) som PresentValue fra FinancialSample;

Returnerer alle felterne fra tabellen "FinancialSample", beregner den eksisterende værdi af en annuitet, der er baseret på "AnnualRate", "MonthlyRePayment" og "TermInYears", og viser resultaterne i kolonne PresentValue.

VBA-eksempel

Bemærk!: Følgende eksempler demonstrerer brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil have mere at vide om at arbejde med VBA, skal du vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og skrive ét eller flere ord i søgefeltet.

I dette eksempel returnerer funktionen PV den nuværende værdi af en annuitet på $ 1.000.000, der giver $ 50.000 om året i de næste 20 år. Følgende vises: den forventede årlige rente i procent (APR), det samlede antal ydelser (TotPmts), beløbet for hver ydelse (YrIncome), den samlede fremtidige værdi af investeringen (FVal) og et tal, som angiver, om hver ydelse betales i begyndelsen eller slutningen af ydelsesperioden (PayType). Bemærk, at YrIncome er et negativt tal, fordi det repræsenterer beløb, som betales fra annuiteten hvert år.

Dim Fmt, APR, TotPmts, YrIncome, FVal, PayType, PVal
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
APR = .0825 ' Annual percentage rate.
TotPmts = 20 ' Total number of payments.
YrIncome = 50000 ' Yearly income.
FVal = 1000000 ' Future value.
PayType = BEGINPERIOD ' Payment at beginning of month.
PVal = PV(APR, TotPmts, -YrIncome, FVal, PayType)
MsgBox "The present value is " & Format(PVal, Fmt) & "."

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×