Funktionen PROGNOSE.ETS

Beregner eller forudsiger en fremtidig værdi baseret på eksisterende (historiske) værdier ved hjælp af AAA-versionen af algoritmen ETS (eksponentiel udglatning). Den forudsagte værdi er en fortsættelse af de historiske værdier for den angivne måldato, hvilket skulle være en fortsættelse af tidslinjen. Du kan benytte denne funktion til at forudberegne fremtidigt salg, krav til varelager eller forbrugertendenser.

Denne funktion kræver, at tidslinjen organiseres med konstante trin mellem de forskellige punkter. Det kunne f.eks. være en månedlig tidslinje med værdier på den 1. i hver måned, et årlig tidslinje eller en tidslinje med numerisk indeks. For denne type af tidslinje er det meget nyttigt at samle rå detaljerede data, før du anvender prognosen, hvilket også giver mere nøjagtige prognoseresultater.

Syntaks

PROGNOSE.ETS(target_date;værdier;tidslinje;[sæsonudsving];[data_completion];[sammenlægning])

Syntaksen for funktionen PROGNOSE.ETS har følgende argumenter:

  • Target_date    Påkrævet. Det datapunkt, du vil forudsige en værdi for. Måldatoen kan være dato/klokkeslæt eller numerisk. Hvis måldatoen ligger før slutningen af den historiske tidslinje, returnerer PROGNOSE.ETS fejlen #NUM! .

  • Værdier    Påkrævet. Værdier er de historiske værdier, for hvilke du vil forudsige de næste punkter.

  • Tidslinje    Påkrævet. Den uafhængige matrix eller det uafhængige numeriske dataområde. Datoerne på tidslinjen skal have ensartede trin mellem dem og kan ikke være lig med nul. Det er ikke påkrævet at sortere tidslinjen, da PROGNOSE.ETS indirekte sorterer den ved beregninger. Hvis der ikke kan identificeres konstante trin på den angivne tidslinje, returnerer Prognose.ETS fejlen #NUM! . Hvis tidslinjen indeholder ens værdier, returnerer PROGNOSE.ETS fejlen #VÆRDI! . Hvis tidslinjens områder og værdier ikke er af samme størrelse, returnerer PROGNOSE.ETS fejlen #I/T.

  • Sæsonudsving    Valgfrit. En numerisk værdi. Standardværdien 1 betyder, at Excel automatisk registrerer sæsonudsving i prognosen og bruger positive heltal for længden af det sæsonbetingede mønster. 0 angiver ingen sæsonudsving, hvilket medfører, at prognosen bliver lineær. Positive heltal indikerer, at algoritmen skal bruge mønstre af denne længde som sæsonudsving. For andre værdier returnerer PROGNOSE.ETS fejlen #NUM! .

    Det maksimale understøttede sæsonudsving er 8.760 (antal timer på et år). Eventuelle sæsonudsving over dette tal medfører fejlen #NUM! .

  • Data_completion    Valgfrit. Selvom tidslinjen kræver konstante trin mellem datapunkterne, understøtter PROGNOSE.ETS op til 30 % manglende data og justerer automatisk for disse. 0 angiver, at algoritmen skal medtage manglende punkter som nuller. Standardværdien 1 vil tage højde for manglende punkter ved at færdiggøre dem som gennemsnittet af de tilstødende punkter.

  • Sammenlægning    Valgfrit. Selvom tidslinjen kræver konstante trin mellem datapunkterne, sammenlægger PROGNOSE.ETS flere punkter, som har samme tidsstempel. Sammenlægningsparameteret er en numerisk værdi, der angiver, hvilken metode der skal bruges til at sammenlægge flere værdier med samme tidsstempel. Standardværdien 0 vil bruge MIDDEL, mens andre indstillinger er SUM, TÆL, TÆLV, MIN, MAKS, MEDIAN.

Se også

Prognosefunktioner (reference)

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×