Funktionen PROGNOSE.CONFINT

Returnerer et tillidsinterval for prognoseværdien på den angivne måldato. Et tillidsinterval på 95 % betyder, at 95 % af fremtidige punkter forventes at ligge inden for denne radius fra det resultat, som PROGNOSE.ETS forudsagde (med normalfordeling). Brugen af et tillidsinterval kan hjælpe med at tydeliggøre nøjagtigheden af den forudsagte model. Et mindre interval indebærer mere tillid til prognosen for dette specifikke punkt.

Syntaks

PROGNOSE.ETS.CONFINT(target_date;værdier;tidslinje;[confidence_level];[sæsonudsving];[data_completion];[sammenlægning])

Funktionssyntaksen PROGNOSE.ETS.CONFINT har følgende argumenter:

  • Mål_dato    påkrævet. Det datapunkt, du vil forudsige en værdi for. Måldatoen kan være dato/klokkeslæt eller numerisk. Hvis måldatoen rent kronologisk ligger før slutningen af den historiske tidslinje, viser PROGNOSE.ETS.CONFINT fejlen #NUM!

  • Værdier    Påkrævet. Værdier er de historiske værdier, for hvilke du vil forudsige de næste punkter.

  • Tidslinje    Påkrævet. Den uafhængige matrix eller intervallet for numeriske data. Datoerne på tidslinjen skal have et jævnt trin mellem sig og kan ikke være lig nul. Tidslinjen behøver ikke være sorteret, for PROGNOSE.ETS.CONFINT sorterer det implicit til beregninger. Hvis der ikke kan identificeres jævne trin på den angivne tidslinje, viser PROGNOSE.ETS.CONFINT fejlen #NUM! Hvis tidslinjen indeholder dubletværdier, viser PROGNOSE.ETS.CONFINT fejlen #VALUE! Hvis intervallerne på tidslinjen og værdierne ikke er af samme størrelse, viser PROGNOSE.ETS.CONFINT fejlen # I/T.

  • Confidence_level    Valgfrit. En numerisk værdi mellem 0 og 1 (eksklusive), der angiver et signifikansniveau for det beregnede tillidsinterval. Eksempel: i et 90 % tillidsinterval udregnes et 90 % signifikansniveau (90% af fremtidige punkter falder inden for denne radius fra prognosen). Standardværdien er 95 %. For tal uden for området (0,1) returnerer PROGNOSE.ETS.CONFINT fejlværdien #NUM! .

  • Sæsonudsving     Valgfri. En numerisk værdi. Standardværdien 1 betyder, at Excel automatisk registrerer sæsonudsving for prognosen og bruger positive heltal i hele det sæsonbestemte mønster. 0 angiver ingen sæsonudsving, hvilket betyder, at prognosen bliver lineær. Positive heltal indikerer, at algoritmen skal bruge mønstre af denne længde som sæsonudsvingene. Ved alle andre værdier viser PROGNOSE.ETS.CONFINT fejlen #NUM!

    Det maksimale understøttede sæsonudsving er 8.760 (antal timer på et år). Eventuelle sæsonudsving over dette tal medfører fejlen #NUM! .

  • Datafuldførelse    Valgfrit. Selvom tidslinjen kræver jævne trin mellem datapunkterne, understøtter PROGNOSE.ETS.CONFINT op til 30 % manglende data og justerer automatisk efter det. 0 angiver, at algoritmen definerer manglende punkter som nuller. Standardværdien 1 behandler manglende punkter ved at gøre dem til gennemsnittet af de tilstødende punkter.

  • Akkumulering    Valgfrit. Selvom tidslinjen kræver et jævn trin mellem datapunkterne, akkumulerer PROGNOSE.ETS.CONFINT flere point, som har samme tidsstempel. Akkumulationsparametret er en numerisk værdi, der viser, hvilken metode der skal bruges til at akkumulere flere værdier med samme tidsstempel. Standardværdien 0 bruger GENNEMSNITLIG, mens andre indstillinger er SUM, TÆL, TÆLV, MIN, MAX, MEDIAN.

Se også

Prognosefunktioner (reference)

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×