Funktionen PPmt

Returnerer en dobbelt, der angiver hovedydelsen for en given periode af en annuitet baseret på periodiske, faste betalinger og en fast rentesats.

Syntaks

Ydelse ( rente; per; Nper , NV [, FV ] [, type ] )

Syntaksen for funktionen ydelse har disse argumenter:

Argument

Beskrivelse

sats

Påkrævet. Dobbelt angivelse af rente satsen i hver periode. Hvis du for eksempel får et lån på en bil til en årlig procentsats (APR) på 10 procent og betaler månedlige ydelser, er satsen for hver periode 0,1/12, eller 0,0083.

om

Påkrævet. Heltal, der angiver betalingsperioden i intervallet 1 til Nper.

nper

Påkrævet. Heltal , der angiver det samlede antal betalingsperioder i annuiteten. Hvis du for eksempel betaler månedlige ydelser på et år med fire år, har lånet i alt 4 * 12 (eller 48) betalingsperioder.

NV

Påkrævet. Dobbelt angivelse af nutidsværdi eller værdi i dag i en række fremtidige betalinger eller tilgange. Når du for eksempel låner penge for at købe en bil, er lånebeløbet den nugældende værdi til långiveren af de månedlige Car-betalinger, du vil foretage.

fv

Valgfrit. Variant, der angiver den fremtidige værdi eller balance, du ønsker, når du har foretaget den endelige betaling. For eksempel er den fremtidige værdi af et lån $0, fordi det er dets værdi efter den endelige betaling. Men hvis du vil spare $50.000 over 18 år for barnets uddannelse, er $50.000 den fremtidige værdi. Hvis det udelades, antages det, at værdien er 0.

type

Valgfrit. Variant angiver, hvornår ydelserne forfalder. Brug 0, hvis ydelserne forfalder i slutningen af betalingsperioden, eller brug 1, hvis ydelserne forfalder i begyndelsen af perioden. Hvis det udelades, antages det, at værdien er 0.

Bemærkninger

En annuitet er en række kontante betalinger, der foretages over en tidsperiode. En annuitet kan være et lån (f. eks et lån i hjemmet) eller en investering (f. eks en månedlig opsparingsplan).

Argumenterne sats og Nper skal beregnes ved hjælp af betalingsperioder udtrykt i de samme enheder. Hvis rente beregnes med måneder, skal Nper også beregnes ud fra måneder.

For alle argumenter gælder, at udbetalte beløb, f.eks. indskud på opsparinger, repræsenteres af negative tal, mens modtagne beløb, f.eks. udbytte, repræsenteres af positive tal.

Eksempel på forespørgsel

Udtryk

Resultat

Vælg FinancialSample. *, ydelse ([AnnualRate]/12, 10, [TermInYears] * 12,-[LoanAmount], 0, 0) som INTPaid fra FinancialSample;

Returnerer alle felterne fra tabellen "FinancialSample", beregner det vigtigste beløb, der er betalt i "pr." (10 i dette eksempel) for "LoanAmount", der er baseret på "AnnualRate" og "TermInYears", og viser resultaterne i kolonne INTPaid.

VBA-eksempel

Bemærk!: Følgende eksempler demonstrerer brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil have mere at vide om at arbejde med VBA, skal du vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og skrive ét eller flere ord i søgefeltet.

I dette eksempel bruges funktionen ydelse til at beregne, hvor meget af en betaling for en bestemt periode der er Principal, når alle betalinger er af samme værdi. Det er den procentsats, der er angivet som rente (APR / 12), den betalingsperiode, hvor den primære del ønskes (Period), det samlede antal indbetalinger (TotPmts), den nugældende værdi eller hovedstol for lånet (PVal), den fremtidige værdi af lånet (FVal) og et tal, der Angiver, om betalingen er forfalden i begyndelsen eller slutningen af betalingsperioden (PayType).

Dim NL, TB, Fmt, FVal, PVal, APR, TotPmts, PayType, Payment, Msg, MakeChart, Period, P, I
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1 ' When payments are made.
NL = Chr(13) & Chr(10) ' Define newline.
TB = Chr(9) ' Define tab.
Fmt = "###,###,##0.00" ' Define money format.
FVal = 0 ' Usually 0 for a loan.
PVal = InputBox("How much do you want to borrow?")
APR = InputBox("What is the annual percentage rate of your loan?")
If APR > 1 Then APR = APR / 100 ' Ensure proper form.
TotPmts = InputBox("How many monthly payments do you have to make?")
PayType = MsgBox("Do you make payments at the end of month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then PayType = BEGINPERIOD Else PayType = ENDPERIOD
Payment = Abs(-Pmt(APR / 12, TotPmts, PVal, FVal, PayType))
Msg = "Your monthly payment is " & Format(Payment, Fmt) & ". "
Msg = Msg & "Would you like a breakdown of your principal and "
Msg = Msg & "interest per period?"
MakeChart = MsgBox(Msg, vbYesNo) ' See if chart is desired.
If MakeChart <> vbNo Then
If TotPmts > 12 Then MsgBox "Only first year will be shown."
Msg = "Month Payment Principal Interest" & NL
For Period = 1 To TotPmts
If Period > 12 Then Exit For ' Show only first 12.
P = PPmt(APR / 12, Period, TotPmts, -PVal, FVal, PayType)
P = (Int((P + .005) * 100) / 100) ' Round principal.
I = Payment - P
I = (Int((I + .005) * 100) / 100) ' Round interest.
Msg = Msg & Period & TB & Format(Payment, Fmt)
Msg = Msg & TB & Format(P, Fmt) & TB & Format(I, Fmt) & NL
Next Period
MsgBox Msg ' Display amortization table.
End If

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×