Funktionen Len

Returnerer et langt heltal, der indeholder antallet af tegn i en streng eller det antal byte, der kræves for at gemme en variabel.

Syntaks

Længde ( streng | varname)

Syntaksen for funktionen længde har følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

streng

Alle gyldige strengudtryk. Hvis streng indeholder null, returneres null.

variabelnavn

Et gyldigt variabel navn. Hvis varname indeholder null, returneres Null. Hvis varname er en variant, behandler len det samme som en streng og returnerer altid det antal tegn, den indeholder.

Bemærkninger

Der skal angives et (og kun ét) af de to mulige argumenter. Med brugerdefinerede typer returnerer længde størrelsen, som den bliver skrevet til filen.

Bemærk!:  Brug funktionen LÆNGDEB med byte data, der er indeholdt i en streng, som angivet på sprog med dobbeltbytetegnsæt (DBCS). I stedet for at returnere antallet af tegn i en streng returnerer LÆNGDEB det antal byte, der bruges til at repræsentere strengen. Med brugerdefinerede typer returnerer LÆNGDEB størrelsen i hukommelsen, herunder eventuel udfyldning mellem elementer. For eksempelkode, der bruger LÆNGDEB, skal du se det andet eksempel i eksempel emnet.

Bemærk!: Len kan muligvis ikke bestemme det faktiske antal lager byte, der kræves, når det bruges sammen med strenge med variabel længde i brugerdefinerede datatyper.

Eksempel på forespørgsel

Udtryk

Resultat

Vælg ProductID, len (ProductID) som ProductLen fra ProductSales;

Returnerer værdierne fra feltet "ProductID" og længden af disse værdier i kolonnerne ProductLen.

VBA-eksempler

Bemærk!: Følgende eksempler demonstrerer brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil have mere at vide om at arbejde med VBA, skal du vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og skrive ét eller flere ord i søgefeltet.

I det første eksempel bruges len til at returnere antallet af tegn i en streng eller det antal byte, der kræves for at gemme en variabel. Typen... Slut type blok, der definerer CustomerRecord skal have et foranstillet nøgleord, der er privat , hvis det vises i et klassemodul. I et standardmodul kan en type sætning være offentlig.

Type CustomerRecord    ' Define user-defined type.
ID As Integer ' Place this definition in a
Name As String * 10 ' standard module.
Address As String * 30
End Type
Dim Customer As CustomerRecord ' Declare variables.
Dim MyInt As Integer, MyCur As Currency
Dim MyString, MyLen
MyString = "Hello World" ' Initialize variable.
MyLen = Len(MyInt) ' Returns 2.
MyLen = Len(Customer) ' Returns 42.
MyLen = Len(MyString) ' Returns 11.
MyLen = Len(MyCur) ' Returns 8.

Det andet eksempel bruger LÆNGDEB og en brugerdefineret funktion (LenMbcs) til at returnere antallet af byte tegn i en streng, hvis ANSI bruges til at repræsentere strengen.

Function LenMbcs (ByVal str as String)
LenMbcs = LenB(StrConv(str, vbFromUnicode))
End Function
Dim MyString, MyLen
MyString = "ABc"
' Where "A" and "B" are DBCS and "c" is SBCS.
MyLen = Len(MyString)
' Returns 3 - 3 characters in the string.
MyLen = LenB(MyString)
' Returns 6 - 6 bytes used for Unicode.
MyLen = LenMbcs(MyString)
' Returns 5 - 5 bytes used for ANSI.

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Se også

Strengfunktioner, og hvordan de skal bruges

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×