Funktionen KONFIDENSINTERVAL

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen KONFIDENSINTERVAL  i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer konfidensintervallet for middelværdien i en population ved hjælp af normalfordeling.

Konfidensintervallet er et interval af værdier. Din stikprøvemiddelværdi, x, er middelværdien af dette interval, og intervallet er x ± KONFIDENSINTERVAL. Hvis x f.eks. er middelværdien af leveringstiderne for produkter, der er bestilt pr. post, er x ± KONFIDENSINTERVAL et interval omkring middelværdierne for populationer. For enhver middelværdi for en population, μ0, i dette interval, er sandsynligheden for at få en stikprøvemiddelværdi, der ligger længere fra μ0 end x større end alpha. For enhver middelværdi for en population, μ0, som ikke ligger i dette interval, er sandsynligheden for at få en stikprøvemiddelværdi længere fra μ0 end x mindre end alpha. Lad os f.eks. antage, at vi bruger x, standard_dev og størrelsen til at konstruere en tosidet test ved signifikansniveauet alpha for den hypotese, at middelværdien for populationen er μ0. Vi vil ikke afvise denne hypotese, hvis μ0 ligger i konfidensintervallet og vil afvise hypotesen, hvis μ0 ikke ligger i konfidensintervallet. Konfidensintervallet tillader os ikke at slutte, at der er en sandsynlighed 1 - alpha for at vores næste pakke vil have en leveringstid, der ligger i konfidensintervallet.

Vigtigt!: Denne funktion er erstattet af en eller flere nye funktioner, som kan give større nøjagtighed, og hvis navne bedre afspejler brugen af dem. Selvom denne funktion stadig er tilgængelig af hensyn til bagudkompatibilitet, er det dog en god ide at overveje at bruge de nye funktioner fra nu af, da funktionen muligvis ikke vil være tilgængelige i fremtidige versioner af Excel.

Du kan læse mere om de nye funktioner i Funktionen KONFIDENSNORM og Funktionen KONFIDENST.

Syntaks

KONFIDENSINTERVAL(alpha;standardafv;størrelse)

Syntaksen for funktionen KONFIDENSINTERVAL har følgende argumenter:

 • Alpha     Påkrævet. Signifikansniveauet, der bruges til at beregne konfidensniveauet. Konfidensniveauet er lig med 100(1 - alpha) %, dvs. en alphaværdi på 0,05 angiver et konfidensniveau på 95 %.

 • Standardafv     Påkrævet. Populationens standardafvigelse for dataområdet og antages at være kendt.

 • Størrelse     Påkrævet. Stikprøvestørrelsen.

Bemærkninger

 • Hvis et argument er ikke-numerisk, returnerer KONFIDENSINTERVAL fejlværdien #VÆRDI!.

 • Hvis alpha = 0 eller alpha = 1, returnerer KONFIDENSINTERVAL fejlværdien #NUM!.

 • Hvis standardafv ≤ 0, returnerer KONFIDENSINTERVAL fejlværdien #NUM!.

 • Hvis størrelse ikke er et heltal, afkortes det.

 • Hvis størrelse < 1, returnerer KONFIDENSINTERVAL fejlværdien #NUM!.

 • Hvis det forudsættes, at alpha er lig med 0,05, skal det område under den normale standardkurve, der er lig med (1 - alpha) eller 95 %, beregnes. Denne værdi er ± 1,96. Konfidensniveauet er derfor:

  Ligning

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

0,05

Signifikansniveau

2,5

Standardafvigelsen for populationen

50

Stikprøvestørrelse

Formel

Beskrivelse

Resultat

=KONFIDENSINTERVAL(A2;A3;A4)

Konfidensinterval for en populations middelværdi betyder med andre ord, at konvergensintervallet for middelværdien for den underliggende population for transporttiden til arbejde er lig med 30 ± 0,692952 minutter eller 29,3 til 30,7 minutter.

0,692951912

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×