Funktionen InputBox

Viser en meddelelse i en dialogboks, venter på brugerens tekstinput eller klik på en knap og returnerer en streng, der indeholder oplysningerne i tekstfeltet.

Syntaks

InputBox ( prompt [, titel ] [, standard ] [, xpos ] [, ypos ] [, hjælpfil ] [, kontekst ] )

Syntaks for funktionen InputBox har disse argumenter:

Argument

Beskrivelse

prompt

Obligatorisk. Strengudtryk, der vises som meddelelsen i dialogboksen. Den maksimale længde på prompt er ca. 1.024 tegn afhængigt af bredden af de tegn, der bruges. Hvis prompt består af mere end én linje, kan du adskille linjerne ved hjælp af vognreturtegn (Chr(13)), et linjeskifttegn (Chr(10)) eller en kombination af vognretur- og linjeskifttegn (Chr(13) & Chr(10)) mellem hver linje.

titel

Valgfrit. Strengudtryk, der vises i dialogboksens titellinje. Hvis du udelader titel, indsættes programmets navn i titellinjen.

standard

Valgfrit. Strengudtryk, der vises i tekstfeltet som standardsvar, hvis der ikke angives andet. Hvis du udelader standard, vises tekstfeltet som tomt.

xpos

Valgfrit. Numerisk udtryk, der i twips angiver den vandrette afstand til den venstre kant af dialogboksen fra venstre kant af skærmen. Hvis xpos udelades, centreres dialogboksen vandret.

ypos

Valgfrit. Numerisk udtryk, der i twips angiver den lodrette afstand til den øvre kant af dialogboksen fra skærmens øverste kant. Hvis ypos udelades, placeres dialogboksen lodret ca. en tredjedel af vejen nede på skærmen.

hjælpfil

Valgfrit. Strengudtryk, der identificerer Hjælp-filen, der bruges til kontekstafhængig hjælp til dialogboksen. Hvis hjælpfil angives, skal kontekst også angives.

kontekst

Valgfrit. Numerisk udtryk, som er det Hjælp-kontekstnummer, der tildeles til det relevante emne i Hjælp af forfatteren til Hjælp. Hvis kontekst angives, skal hjælpfil også angives.


Bemærkninger

Når både hjælpfil og kontekst er angivet, kan brugeren trykke på F1 (Windows) eller Hjælp (Macintosh) for at få vist det Hjælp-emne, der svarer til den pågældende kontekst. Visse værtsprogram, f.eks. Microsoft Office Excel 2007, føjer også automatisk en Hjælp-knap til dialogboksen. Hvis brugeren klikker på OK eller trykker på Enter, returnerer funktionen InputBox det, der er i tekstfeltet. Hvis brugeren klikker på Annuller, returnerer funktionen en tom streng ("").

Bemærk!: Hvis du vil angive mere end det første navngivne argument, skal du bruge InputBox i en udtryk. Hvis du vil udelade nogle positionsargumenter, skal du medtage den tilsvarende kommaafgrænser.

Eksempel

Bemærk!: Følgende eksempler demonstrerer brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil have mere at vide om at arbejde med VBA, skal du vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og skrive ét eller flere ord i søgefeltet.

I dette eksempel vises der forskellige måder at bruge funktionen InputBox på til at bede brugeren om at angive en værdi. Hvis x- og y-positionerne udelades, centreres dialogboksen automatisk ud fra de respektive akser. Variablen MyValue indeholder den værdi, der er angivet af brugeren, hvis brugeren klikker på OK eller trykker på Enter. Hvis brugeren klikker på Annuller, returneres der en tom streng.

Dim Message, Title, Default, MyValue
Message = "Enter a value between 1 and 3" ' Set prompt.
Title = "InputBox Demo" ' Set title.
Default = "1" ' Set default.
' Display message, title, and default value.
MyValue = InputBox(Message, Title, Default)
' Use Helpfile and context.
' The Help button is added automatically.
MyValue = InputBox(Message, Title,,,,"DEMO.HLP", 10)
' Display dialog box at position 100, 100.
MyValue = InputBox(Message, Title, Default, 100, 100)
Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×