Funktionen FormatNumber

Returnerer et udtryk, der er formateret som et tal.

Syntaks

FormatNumber ( Udtryk [, NumDigitsAfterDecimal ] [, IncludeLeadingDigit ] [, UseParensForNegativeNumbers ] [, GroupDigits ] )

Syntaksen for funktionen FormatNumber har disse argumenter:

Argument

Beskrivelse

Udtryk

Obligatorisk. Udtryk, der skal formateres.

NumDigitsAfterDecimal

Valgfrit. Numerisk værdi, der angiver, hvor mange pladser til højre for decimaltegnet, der vises. Standardværdien er -1, hvilket angiver, at computerens internationale indstillinger bruges.

IncludeLeadingDigit

Valgfrit. Tristate-konstant, der angiver, hvorvidt der skal vises et foranstillet nul for decimalværdier. Se sektionen Indstillinger for at finde værdier.

UseParensForNegativeNumbers

Valgfrit. Tristate-konstant, der angiver, hvorvidt der skal anbringe negative værdier i parenteser. Se sektionen Indstillinger for at finde værdier.

GroupDigits

Valgfrit. Tristate-konstant, der angiver, hvorvidt tal skal grupperes ved hjælp af den gruppeafgrænser, der er angivet i computerens internationale indstillinger. Se sektionen Indstillinger for at finde værdier.


Indstillinger

Argumenterne IncludeLeadingDigit, UseParensForNegativeNumbers og GroupDigits har følgende indstillinger:

Konstant

Værdi

Beskrivelse

vbTrue

–1

Sand

vbFalse

0

Falsk

vbUseDefault

–2

Brug indstillingen fra computerens internationale indstillinger.


Bemærkninger

Når en eller flere valgfrie argumenter er udeladt, leveres værdierne for udeladte argumenter af computerens internationale indstillinger.

Bemærk!:  Alle oplysninger om indstillinger kommer fra fanen Internationale indstillinger – Tal.

Eksempler

Udtryk

Resultat

Vælg FormatNumber ([SalePrice]) som Udtryk1 fra ProductSales;

Formaterer valuta værdierne i feltet "SalePrice" i formatet "tal" og returnerer kolonne Udtryk1.

Vælg FormatNumber ([rabat], 2,-1,-1,-1) som DiscountedPrice fra ProductSales;

Formaterer antallet af værdier i feltet "rabat" med 2 decimaler, og alle mindre end 1 værdier vil have "0" før decimalen, og negative værdier, der er omfattet af parenteser, bliver grupperet som standard afgrænser ("1000" vises som 1.000,00, "-1000" vises som (1.000,00), "0" vil blive vist som 0,00).

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×