Funktionen DMin og DMax

Du kan bruge funktionerne DMin og DMax til at bestemme de minimale og maksimale værdier i et bestemt sæt poster (en domæne). Brug funktionerne DMin og DMax i et VBA-modul (Visual Basic for Applications), en makro, et forespørgselsudtryk eller beregnet kontrolelement.

Du kan f.eks. bruge funktionerne DMin og DMax i beregnede kontrolelementer i en rapport for at få vist de mindste og største ordrebeløb for en bestemt kunde. Eller du kan bruge funktionen DMin i et forespørgselsudtryk for at få vist alle ordrer med en rabat, der er større end den mindste mulige rabat.

Syntaks

DMin ( udtryk , domæne [, kriterier] )

DMax ( udtryk , domæne [, kriterier] )

Funktionerne DMin og DMax har følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

udtryk

Påkrævet. Et udtryk, der identificerer det felt, som du vil finde minimum- eller maksimumværdien for. Det kan være et strengudtryk, der identificerer et felt i en tabel eller forespørgsel, eller det kan være et udtryk, der udfører en beregning af data i det pågældende felt. I udtryk kan du medtage navnet på et felt i en tabel, et kontrolelement i en formular, en konstant eller en funktion. Hvis udtryk indeholder en funktion, kan det enten være indbygget eller brugerdefineret, men det kan ikke være en anden domæneaggregeringsfunktion eller en SQL-aggregeringsfunktion.

domæne

Påkrævet. Et strengudtryk, der identificerer det sæt af poster, der udgør domænet. Det kan være et tabelnavn eller et forespørgselsnavn til en forespørgsel, der ikke kræver en parameter.

kriterier

Valgfrit. Et strengudtryk, der bruges til at begrænse det dataområde, hvor funktionen DMin eller DMax udføres. Eksempelvis svarer kriterier ofte til WHERE-delsætningen i et SQL-udtryk uden ordet WHERE. Hvis kriterier udelades, evaluerer funktionerne DMin og DMaxudtryk imod hele domænet. Alle felter, der er inkluderet i kriterier, skal også være felter i domæne. Ellers returnerer funktionerne DMin og DMax en Null-værdi.


Bemærkninger

Funktionerne DMin og DMax returnerer de mindste og største værdier, der opfylder kriterier. Hvis udtryk identificerer numeriske data, returnerer funktionen DMin og DMax numeriske værdier. Hvis udtryk identificerer strengdata, returnerer de den streng, der er den første eller sidste alfabetisk.

Funktionerne DMin og DMax ignorerer Null-værdierne i det felt, som refereres til af udtryk. Men hvis ingen poster opfylder kriterier, eller hvis domæne ikke indeholder nogen poster, returnerer funktionerne DMin og DMax en Null-værdi.

Uanset om du bruger funktionen DMin eller DMax i en makro, et modul, et forespørgselsudtryk eller et beregnet kontrolelement, skal du konstruere argumentet kriterier omhyggeligt for at sikre, at det evalueres korrekt.

Du kan bruge funktionerne DMin og DMax til at angive kriterier i rækken Kriterier i en forespørgsel, i et beregnet feltudtryk i en forespørgsel eller i rækken Opdater til i en opdater forespørgsel.

Bemærk!: Du kan bruge funktionerne DMin og DMax eller funktionerne Min og Max i et beregnet feltudtryk i en totalforespørgsel. Hvis du bruger funktionen DMin eller DMax, evalueres værdierne, før dataene grupperes. Hvis du bruger funktionen Min eller Max, grupperes dataene, før værdierne i feltudtrykket evalueres.

Brug funktionerne DMin og DMax i et beregnet kontrolelement, når du har brug at angive kriterier for at begrænse det dataområde, hvor funktionen udføres. Hvis du f.eks. vil have vist den maksimale fragt, der er blevet opkrævet for en ordre, der er blevet sendt til Californien, skal du angive egenskaben Kontrolelementkilde for et tekstfelt til følgende udtryk:

=DMax("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Hvis du blot vil finde minimum- eller maksimumværdien af alle poster i domæne, skal du bruge funktionen Min eller Max.

Du kan bruge funktionen DMin eller DMax i et modul eller en makro eller et beregnet kontrolelement i en formular, hvis det felt, du skal vise, ikke er i postkilden, som formularen er baseret på.

tip

Selvom du kan bruge funktionen DMin eller DMax til at finde en minimum- eller maksimumværdi fra et felt i en fremmed tabel, kan det være mere effektivt at oprette en forespørgsel, der indeholder de felter, du skal bruge, fra begge tabeller og så basere din formular eller rapport på den forespørgsel.

Bemærk!: Ikke-gemte ændringer i poster i domæne medtages ikke, når du bruger disse funktioner. Hvis du vil have, at funktionen DMin eller DMax skal være baseret på de ændrede værdier, skal du først gemme ændringerne ved at klikke på Gem post under Poster på fanen Data, flytte fokus til en anden post eller ved hjælp af metoden Opdater.

Eksempel

Bemærk!: Følgende eksempler demonstrerer brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil have mere at vide om at arbejde med VBA, skal du vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og skrive ét eller flere ord i søgefeltet.

I følgende eksempel returneres de laveste og de højeste værdier fra feltet Fragt for ordrer, der er sendt til Storbritannien. Domænet er en ordretabel. Argumentet kriterier begrænser resultatsættet af poster til dem, hvor ShipCountryRegion er lig med Storbritannien.

Dim curX As Currency
Dim curY As Currency
curX = DMin("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
curY = DMax("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

I det næste eksempel medtager argumentet kriterier den aktuelle værdi af et tekstfelt med navnet Ordredato. Tekstfeltet er bundet til feltet Ordredato i en ordretabel. Bemærk, at referencen til kontrolelementet ikke medtages i de dobbelte anførselstegn ("), der angiver strengene. Det sikrer, at hver gang funktionen DMax kaldes, henter Microsoft Office Access 2007 den aktuelle værdi fra kontrolelementet.

Dim curX As Currency
curX = DMax("[Freight]", "Orders", "[OrderDate] = #" _
& Forms!Orders!OrderDate & "#")

I det næste eksempel omfatter kriterieudtrykket en variabel, dteOrderDate. Bemærk, at nummertegn (#) medtages i strengudtrykket, så når strengene sammenkædes, vil de omslutte datoen.

Dim dteOrderDate As Date
Dim curX As Currency
dteOrderDate = #03/30/2000#
curX = DMin("[Freight]", "Orders", _
"[OrderDate] = #" & dteOrderDate & "#")
Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×