Funktionen DateSerial

Returnerer en variant (dato) for et angivet år, en angiven måned og en angiven dag.

Syntaks

DateSerial ( år, måned, dag )

Syntaksen for funktionen DateSerial har disse argumenter:

Argument

Beskrivelse

år

Påkrævet. Heltal. Tal mellem 100 og 9999, inklusive, eller et numerisk udtryk.

måned

Påkrævet Heltal. Et numerisk udtryk.

dag

Påkrævet Heltal. Et numerisk udtryk.


Bemærkninger

Hvis du vil angive en dato, f.eks 31. december 1991, skal talområdet for hver DateSerialargument være inden for det accepterede område for enheden, dvs. 1-31 for dage og 1-12 for måneder. Du kan dog også angive relative datoer for hvert argument ved at bruge et numerisk udtryk, der repræsenterer et antal dage, måneder eller år før eller efter en bestemt dato.

I følgende eksempel anvendes numeriske udtryk i stedet for absolutte datotal. Her returnerer funktionen DateSerial en dato, der er dagen før den første dag (1 - 1), to måneder før august (8 - 2), 10 år før 1990 (1990 - 10); med andre ord den 31. maj 1980.

DateSerial(1990 - 10, 8 - 2, 1 - 1)

Tocifrede år for argumentet år fortolkes baseret på de brugerdefinerede maskinindstillinger. Standardindstillingerne er, at værdier mellem 0 og 29, inklusive, fortolkes som årene 2000-2029. Standardværdierne mellem 30 og 99 fortolkes som årene 1930-1999. For alle andre argumenter for år skal du bruge et firecifret år (f.eks. 1800).

I tidligere Windows-versioner end Windows 2000 fortolkes tocifrede år på basis af de standardindstillinger, der er beskrevet ovenfor. Hvis du vil være sikker på, at funktionen returnerer den korrekte værdi, skal du bruge et firecifret år.

Når et argument overstiger det accepterede område for argumentet, springes der til den næste større enhed, alt efter hvad der er relevant. Angiver du f.eks. 35 dage, evalueres det som én måned og et antal dage, afhængigt af hvor i året det anvendes. Hvis et argument er uden for området -32.768 til 32.767, opstår der en fejl. Hvis den dato, der er angives med de tre argumenter, falder uden for det accepterede datoområde, opstår der en fejl.

Bemærk!: For argumenterne år, måned, og dag gælder det, at hvis egenskabsindstillingen Kalender er gregoriansk, så antages den angivne værdi at være gregoriansk. Hvis egenskabsindstillingen Kalender er Hijri, antages den angivne værdi at være Hijri.

Den returnerede datodel er i den aktuelle Visual Basic-kalenders tidsperiodeenheder. Hvis den aktuelle kalender f.eks. er Hijri, og den datodel, der skal returneres, vil årsværdien være et Hijri-år. For argumentet år fortolkes værdier mellem 0 og 99, begge inklusive, som årene 1400-1499. For alle andre værdier for år skal du bruge et komplet firecifret år (f.eks. 1520).

Eksempel

Bemærk!: Følgende eksempler demonstrerer brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil have mere at vide om at arbejde med VBA, skal du vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og skrive ét eller flere ord i søgefeltet.

I dette eksempel bruges funktionen DateSerial til at returnere datoen for det angivne år, måned og dag.

Dim MyDate ' MyDate contains the date for February 12, 1969. MyDate = DateSerial(1969, 2, 12) ' Return a date.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×