Funktionen DateSerial

Returnerer en variant (dato) for et angivet år, en angiven måned og en angiven dag.

Syntaks

DateSerial ( år, måned, dag )

Syntaksen for funktionen DateSerial har disse argumenter:

Argument

Beskrivelse

år

Påkrævet. Heltal. Tal mellem 100 og 9999, inklusive, eller et numerisk udtryk.

måned

Påkrævet. Heltal. Et numerisk udtryk.

dag

Påkrævet. Heltal. Et numerisk udtryk.

Bemærkninger

Hvis du vil angive en dato, f. eks 31 1991, skal du angive et antal tal for hver DateSerialargument i det accepterede område for enheden. det vil være 1 – 31 for dage og 1 – 12 for måneder. Du kan dog også angive relative datoer for hvert argument ved hjælp af et numerisk udtryk, der repræsenterer et antal dage, måneder eller år før eller efter en bestemt dato.

I følgende eksempel bruges numeriske udtryk i stedet for absolutte dato numre. Her returnerer funktionen DateSerial en dato, der er dagen før den første dag (1 - 1), to måneder før August (8 - 2), 10 år før 1990 (1990 - 10) med andre ord maj 31 1980.

DateSerial(1990 - 10, 8 - 2, 1 - 1)

Tocifrede år for argumentet år fortolkes ud fra brugerdefinerede computerindstillinger. Standardindstillingerne er, at værdier mellem 0 og 29, begge inklusive, fortolkes som årene 2000 – 2029. Standardværdierne mellem 30 og 99 fortolkes som årene 1930 – 1999. For alle andre år -argumenter skal du bruge et firecifret årstal (f. eks. 1800).

I tidligere Windows-versioner end Windows 2000 fortolkes tocifrede år på basis af de standardindstillinger, der er beskrevet ovenfor. Hvis du vil være sikker på, at funktionen returnerer den korrekte værdi, skal du bruge et firecifret år.

Hvis et argument overskrider det accepterede område for argumentet, øges det til den næste større enhed efter behov. Hvis du for eksempel angiver 35 dage, evalueres det som en måned og et antal dage, afhængigt af hvor i året det gælder. Hvis et enkelt argument er uden for området-32.768 til 32.767, opstår der en fejl. Hvis den dato, der er angivet af de tre argumenter, falder uden for det tilladte datoområde, opstår der en fejl.

Bemærk!: For argumenterne år, måned, og dag gælder det, at hvis egenskabsindstillingen Kalender er gregoriansk, så antages den angivne værdi at være gregoriansk. Hvis egenskabsindstillingen Kalender er Hijri, antages den angivne værdi at være Hijri.

Den returnerede dato del er i tidsenhederne i den aktuelle Visual Basic-kalender. Hvis den aktuelle kalender er Hijri, og den dato, der skal returneres, er årstallet, er værdien år et Hijri-år. For argument åretfortolkes værdier mellem 0 og 99 som årene 1400-1499. For alle andre år -værdier skal du bruge det fire cifrede år (f. eks. 1520).

Eksempel på forespørgsel

Udtryk

Resultat

Vælg DateSerial (2018, 12, 13) som NewDate fra ProductSales

Returnerer "dato" for det angivne år, måned og dag, der er angivet i argumenterne i funktionen og vises i kolonnen "NewDate". Resultat: "13/12/2018".

VBA-eksempel

Bemærk!: Følgende eksempler demonstrerer brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil have mere at vide om at arbejde med VBA, skal du vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og skrive ét eller flere ord i søgefeltet.

I dette eksempel bruges funktionen DateSerial til at returnere datoen for det angivne år, måned og dag.

Dim MyDate ' MyDate contains the date for February 12, 1969. MyDate = DateSerial(1969, 2, 12) ' Return a date.

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Se også

Vælge funktionen til højre dato

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×