Funktionen DateAdd

Returnerer en variant (dato), der indeholder en dato, som et angivet tidsinterval er føjet til.

Syntaks

DateAdd ( interval; tal; dato )

Syntaksen for funktionen DateAdd har disse argumenter:

Argument

Beskrivelse

interval

Påkrævet. Strengudtryk, der er det tidsinterval, du vil tilføje.

number

Påkrævet. Numerisk udtryk, der er det antal intervaller, du vil tilføje. Det kan være positivt (for at få datoer i fremtiden) eller negative (for at få datoer i fortiden).

date

Påkrævet. Variant (Dato) eller konstant, der repræsenterer den dato, hvor intervallet er tilføjet.

Tip!:  I Access 2010 indeholder Udtryksgeneratoren IntelliSense, så du kan se, hvilke argumenter dit udtryk kræver. 

Indstillinger

Der er følgende indstillinger for intervalargument:

Indstilling

Beskrivelse

åååå

År

k

Kvartal

m

Måned

y

Dag i året

d

Dag

w

Ugedag

ww

Uge

h

Time

n

Minut

s

Sekund

Bemærkninger

Du kan bruge funktionen DateAdd til at addere eller subtrahere et bestemt tidsinterval fra en dato. Du kan for eksempel bruge DateAdd til at beregne en dato 30 dage fra i dag eller et tidspunkt 45 minutter fra nu.

Hvis du vil tilføje dage til dato, kan du bruge dagen i året ("y"), dag ("d") eller ugedag ("w").

Funktionen DateAdd returnerer ikke en ugyldig dato. I følgende eksempel føjes én måned til januar 31:

DateAdd("m", 1, "31-Jan-95")

I dette tilfælde returnerer DateAdd 28-Feb-95, ikke 31-Feb-95. Hvis dato er 31-Jan-96, returnerer den 29-Feb-96, fordi 1996 er et skudår.

Hvis den beregnede dato kommer før året 100 (dvs. Subtraher flere år, end der er i dato), opstår der en fejl.

Hvis tal ikke er en Long-værdi, afrundes det til det nærmeste hele tal, før det evalueres.

Bemærk!:  Formatet for returværdien for DateAdd bestemmes af indstillinger i kontrolpanelet , ikke af det format, der er angivet i dato argumentet.

Bemærk!:  Hvis indstillingen for kalender egenskaben er gregoriansk for dato, skal den angivne dato være gregoriansk. Hvis kalenderen er hijri, skal den angivne dato være hijri. Hvis månedsværdier er navne, skal navnet være i overensstemmelse med indstillingen af egenskaben aktuel kalender . Hvis du vil minimere muligheden for månedsnavne, der er i konflikt med indstillingen for den aktuelle kalender , skal du angive numeriske månedsværdier (kort datoformat).

Forespørgsels eksempler

Udtryk

Resultat

Vælg DateAdd ("åååå"; 1; [DateofSale]) som Udtryk1 fra ProductSales;

Returnerer resultaterne ved at lægge 1 år til datoværdierne i feltet "DateofSale".

Vælg DateAdd ("åååå",-1, [DateofSale]) som Udtryk1 fra ProductSales;

Returnerer resultaterne ved at subtrahere 1 år til datoværdierne i feltet "DateofSale".

Vælg DateAdd ("d", 10, [DateofSale]) som NewDate fra ProductSales;

Returnerer resultaterne i kolonnen "NewDate" ved at føje 10 dage til datoværdierne i feltet "DateofSale".

Vælg DateAdd ("WW",-1, [DateofSale]) som NewDate fra ProductSales;

Returnerer resultaterne i kolonnen "NewDate" ved at subtrahere 1 uge (7 dage) fra datoværdierne i feltet "DateofSale".

VBA-eksempel

Bemærk!: Følgende eksempler demonstrerer brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil have mere at vide om at arbejde med VBA, skal du vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og skrive ét eller flere ord i søgefeltet.

I dette eksempel tages en dato som input, og funktionen DateAdd bruges til at vise en tilsvarende dato et angivet antal måneder i fremtiden.

Dim FirstDate As Date    ' Declare variables.
Dim IntervalType As String
Dim Number As Integer
Dim Msg
IntervalType = "m" ' "m" specifies months as interval.
FirstDate = InputBox("Enter a date")
Number = InputBox("Enter number of months to add")
Msg = "New date: " & _
DateAdd(IntervalType, Number, FirstDate)
MsgBox Msg

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Se også

Vælge funktionen til højre dato

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×