Fremskrive værdier i en serie

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Uanset om du skal lave udgiftsprognoser for det næste år eller fremskrive de forventede resultater i et videnskabeligt forsøg, kan du bruge Microsoft Office Excel til automatisk at generere fremtidige værdier, der bygger på eksisterende data, eller automatisk generere ekstrapolerede værdier, der bygger på beregninger af lineær tendens eller væksttendens.

Du kan udfylde en serie af værdier, der passer til en simpel lineær tendens eller en eksponentiel væksttendens ved hjælp af fyldhåndtag eller kommandoen serie. For at udvide komplekse og ikke-lineære data, kan du bruge regnearksfunktionerne eller værktøjet regressionsanalyse i Analysis ToolPak Add-in-programmet.

I en lineær serie føjes trinværdien, eller forskellen mellem den første og den næste værdi i serien, til startværdien og derefter til hver efterfølgende værdi.

Markeret startværdi

Udvidet lineær serie

1, 2

3, 4, 5

1, 3

5, 7, 9

100, 95

90, 85

Benyt følgende fremgangsmåde for at udfylde en serie for en lineær tilpasset tendens:

 1. Markér mindst to celler, som indeholder startværdierne for tendensen.

  Hvis du vil øge tendensseriens nøjagtighed, skal du vælge yderligere startværdier.

 2. Træk fyldhåndtaget i den retning, du vil udfylde med stigende eller faldende værdier.

  Hvis de markerede startværdier i cellerne C1:E1 f.eks. er 3, 5 og 8, skal du trække fyldhåndtaget til højre for at udfylde med stigende tendensværdier eller til venstre for at udfylde med faldende værdier.

Tip!: Hvis du vil oprette serier manuelt eller udfylde en serie ved hjælp af tastaturet, skal du klikke på kommandoen Serie (fanen Startside, gruppen Redigering, knappen Fyld).

I en vækstserie ganges startværdien med trinværdien, hvilket giver den næste værdi i serien. Det deraf følgende produkt og alle efterfølgende produkter ganges derefter med trinværdien.

Markeret startværdi

Udvidet vækstserie

1, 2

4, 8, 16

1, 3

9, 27, 81

2, 3

4,5; 6,75; 10,125

Benyt følgende fremgangsmåde for at udfylde en serie for en væksttendens:

 1. Markér mindst to celler, som indeholder startværdierne for tendensen.

  Hvis du vil øge tendensseriens nøjagtighed, skal du vælge yderligere startværdier.

 2. Hold højre musetast nede, træk fyldhåndtaget i den retning, du vil fylde med stigende eller faldende værdier, slip musetasten, og klik derefter på Væksttendens i genvejsmenu.

Hvis de markerede startværdier i cellerne C1:E1 f.eks. er 3, 5 og 8, skal du trække fyldhåndtaget til højre for at udfylde med stigende tendensværdier eller til venstre for at udfylde med faldende værdier.

Tip!: Hvis du vil oprette serier manuelt eller udfylde en serie ved hjælp af tastaturet, skal du klikke på kommandoen Serie (fanen Startside, gruppen Redigering, knappen Fyld).

Når du klikker på kommandoen Serie, kan du manuelt styre, hvordan en lineær tendens eller væksttendens oprettes, og derefter bruge tastaturet til at udfylde værdierne.

 • I en lineær serie anvendes startværdierne på algoritmen med de mindste kvadrater (y=mx+b) for at danne serien.

 • I en vækstserie anvendes startværdierne på eksponentialkurvealgoritmen (y=b*m^x) for at danne serien.

I begge tilfælde ignoreres trinværdien. Den oprettede serie svarer til de værdier, som returneres af funktionen TENDENS eller funktionen FORØGELSE.

Benyt følgende fremgangsmåde for at udfylde værdierne manuelt:

 1. Markér den celle, hvor serien skal starte. Cellen skal indeholde den første værdi i serien.

  Når du klikker på kommandoen Serie, erstatter resultatserien de oprindelige markerede værdier. Hvis du vil gemme de oprindelige værdier, skal du kopiere dem til en anden række eller kolonne og derefter oprette serien ved at markere de kopierede værdier.

 2. Klik på Udfyldi gruppen Redigeringunder fanen Startside, og klik derefter på Serie.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Kolonnerfor at udfylde serien ned ad regnearket.

  • Klik på Rækkerfor at udfylde serien på tværs af regnearket.

 4. Skriv den værdi, serien skal forøges med, i feltet Trinværdi.

Serietype

Resultat af trinværdi

Lineær

Trinværdien lægges til den første startværdi og lægges derefter til hver efterfølgende værdi.

Vækst

Den første startværdi multipliceres med trinværdien. Det resulterende produkt og hvert efterfølgende produkt multipliceres derefter med trinværdien.

 1. Klik på Lineær eller Vækst under Type.

 2. Indtast den værdi, serien skal stoppe ved, i boksen Stopværdi.

Bemærk!: Hvis der er mere end én startværdi i serien, og du vil have Excel til at generere tendensen, skal du markere afkrydsningsfeltet Tendens.

Hvis du vil bruge eksisterende data til at lave en prognose over en tendens, kan du oprette en tendenslinje i et diagram. Hvis du f.eks. har et diagram i Excel, der viser salgsdata for årets første måneder, kan du føje en tendenslinje til diagrammet, der viser den generelle salgstendens (stigende, faldende eller uændret), eller som viser den fremskrevne tendens for de kommende måneder.

Denne procedure antages det, at du allerede har oprettet et diagram, der er baseret på eksisterende data. Hvis du ikke har gjort det, skal du se emnet oprette et diagram.

 1. Klik på diagrammet.

 2. Klik på den dataserie, hvortil du vil føje en tendenslinje eller et bevægeligt gennemsnit.

 3. Klik på Tendenslinjei gruppen Analyseunder fanen Layout, og klik derefter på den ønskede type regressionstendenslinje eller det glidende gennemsnit.

 4. Hvis du vil angive indstillinger og formatere regressionstendenslinjen eller det bevægelige gennemsnit, skal du højreklikke på tendenslinjen og derefter klikke på Formater tendenslinje i genvejsmenuen.

 5. Marker de ønskede tendenslinjeindstillinger, linjer og effekter.

  • Hvis du markerer Polynomisk, skal du angive den højeste potens for den uafhængige variabel i feltet Rækkefølge.

  • Hvis du markerer Bevægeligt gennemsnit, skal du angive det antal perioder, der skal benyttes ved beregningen af det bevægelige gennemsnit, i boksen Periode.

Bemærkninger!: 

 • Boksen Baseret på serie indeholder en liste over alle dataserier i diagrammet, som understøtter tendenslinjer. Hvis du vil føje en tendenslinje til en anden serie, skal du klikke på navnet i boksen og derefter vælge de ønskede indstillinger.

 • Hvis du tilføjer et bevægeligt gennemsnit i et XY-punktdiagram, er gennemsnittet baseret på den rækkefølge, hvormed X-værdierne er afbildet i diagrammet. Det kan være nødvendigt at sortere X-værdierne, før du tilføjer et bevægeligt gennemsnit, for at opnå det bedste resultat.

Bruge funktionen PROGNOSE    Funktionen PROGNOSE beregner en prognoseværdi ud fra eksisterende værdier. Den forudberegnede værdi er en y-værdi for en givet x-værdi. De kendte værdier er eksisterende x- og y-værdier, og den nye værdi beregnes ved hjælp af lineær regression. Du kan benytte denne funktion til at forudberegne fremtidigt salg, krav til varelager eller forbrugertendenser.

Bruge funktionen PROGNOSE eller funktionen FORØGELSE    Funktionen TENDENS og funktionen FORØGELSE kan ekstrapolere fremtidigey-værdier, som udvider en lige linje eller eksponentialkurve, der bedst beskriver de eksisterende data. De kan også returnere de y-værdier, der er baseret på kendte xværdier for den linje eller kurve, der passer bedst. Hvis du vil afbilde en linje eller kurve, som beskriver eksisterende data, skal du bruge de eksisterende x-værdier og y-værdier, der returneres af funktionen TENDENS eller FORØGELSE.

Bruge funktionen LINEST eller funktionen LOGEST    Du kan bruge funktionen LINEST eller funktionen LOGEST til at beregne en lige linje eller eksponentiel kurve ud fra eksisterende data. Funktionen LINREGR og funktionen LOGREGR returnerer forskellige regressionsspecifikke stikprøvefunktioner, herunder hældning og skæring for den linje, der passer bedst.

Nedenstående tabel indeholder hyperlinks til flere oplysninger om disse regnearksfunktioner.

Funktion

Beskrivelse

FORECAST

Projektværdier

TENDENS

Projektværdier, der passer til en lige tendenslinje

FORØGELSE

Projektværdier, der passer til en eksponentiel kurve

LINREGR

Beregne en lige linje ud fra eksisterende data

LOGREGR

Beregne en eksponentiel kurve ud fra eksisterende data

Når du har brug at foretage mere komplicerede regressionsanalyser – herunder beregning og afbildning af residualer – du kan bruge værktøjet til regressionsanalyse i Analysis ToolPak Add-in-programmet. Se indlæse Analysis ToolPakkan finde flere oplysninger.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers community eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×