FREKVENS, funktionen

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen FREKVENS i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Beregner, hvor ofte værdier optræder i et interval af værdier, og returnerer en søjlematrix. Du kan bruge FREKVENS til at tælle antallet af prøveresultater, som falder inden for intervaller af resultater. Da FREKVENS returnerer en matrix, skal funktionen angives som en matrixformel.

Syntaks

FREKVENS(datamatrix;intervalmatrix)

Syntaksen for funktionen FREKVENS har følgende argumenter:

  • Datamatrix    Påkrævet. En matrix eller en reference til et sæt data, som optællingen af frekvenser skal gennemføres efter. Hvis matrixen med data ikke indeholder nogen værdier, returnerer FREKVENS en matrix med nuller.

  • Intervalmatrix    Påkrævet. En matrix af intervaller eller en reference til et sæt intervaller, som værdierne skal grupperes efter i datamatrixen. Hvis intervalmatrix ikke indeholder nogen værdier, returnerer FREKVENS antallet af elementer i datamatrixen.

Bemærkninger

  • FREKVENS indtastes som en matrixformel, efter at du har markeret et område med sammenhængende celler, hvor du ønsker den returnerede fordeling vist.

  • Antallet af elementer i den returnerede matrix er 1 højere end antallet af elementer i intervalmatrixen. Det ekstra element i den returnerede matrix returnerer optællingen af alle værdier over det højeste interval. Når du f.eks. tæller tre værdiområder (intervaller), som er skrevet ind i tre celler, skal du skrive FREKVENS i fire celler for at få resultaterne. Den ekstra celle returnerer det antal værdier i datamatrixen, som er højere end den tredje intervalværdi.

  • FREKVENS ignorerer tomme celler og tekst.

  • Formler, der returnerer matrixer, skal indtastes som matrixformler.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Pointtal

Dataklasser

79

70

85

79

78

89

85

50

81

95

88

97

Formel

Beskrivelse

Resultat

=FREKVENS(A2:A10; B2:B4)

Antallet af pointtal, der er mindre end eller lig med 70

1

Antallet af pointtal i dataklassen 71-79

2

Antallet af pointtal i dataklassen 80-89

4

Antallet af pointtal, der er større end eller lig med 90.

2

Bemærk! Formlen i celle C12 er en matrixformel. Før denne formel kan returnere værdier i cellerne C12, C13, C14 og C15, skal du åbne denne projektmappe i Excel på din computer (ikke i webbrowseren). I Excel skal du markere C12, C13, C14 og C15, trykke på F2 og derefter trykke på Ctrl+Skift+Enter. Hvis du ikke gør det, returneres kun en værdi i celle C12.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×