Forskelle mellem at bruge en projektmappe i Excel og Excel Services

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Bemærk!: Denne artikel er tjent sit formål, og fjernes snart. For at forhindre meddelelser om "Siden blev ikke fundet", fjerner vi de links, som vi kender til. Hvis du har oprettet links til denne side, skal du fjerne dem og sammen vi internettet tilsluttet.

Excel Services primært er designet som en webbaseret, data-udforske og rapportering for Excel-projektmapper og understøtter et undersæt af funktioner i Microsoft Office Excel 2007. I følgende afsnit beskrives, hvilke Office Excel 2007-funktioner der understøttes og ikke understøttes i Excel Services.

Vigtigt!: Muligheden for at udgive et Excel-projekt til Excel Services er kun tilgængelig i Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 og Microsoft Office Excel 2007.

Denne artikel indeholder

Understøttede og ikke-understøttede funktioner ved indlæsning af en projektmappe

Understøttede og ikke-understøttede regnearksfunktioner

Funktioner, der understøttes og ikke understøttes ved visning af en projektmappe

Understøttede og ikke-understøttede funktioner ved interaktion med en projektmappe

Understøttede og ikke-understøttede funktioner ved indlæsning af en projektmappe

Du kan indlæse en projektmappe i Excel Services, som findes i Office Excel 2007 projektmappe (.xlsx) eller binære projektmappe (.xlsb) filformat som en skrivebeskyttet projektmappe på tre måder:

 • Angiv en URL-adresse eller UNC-sti i egenskaben Projektmappe i webdelen Webadgang fra Excel.

 • Forbind en Listevisning-webdel i et dokumentbibliotek til en Webadgang fra Excel-webdel, og send derefter URL-adressen for projektmappen, der er gemt i dokumentbiblioteket, til visning i Microsoft Office Excel Web Access.

 • Vis en projektmappe, der er gemt i et dokumentbibliotek, i browseren. (Peg på elementet, klik på pilen ved siden af det, og klik derefter på Vis i webbrowser).

Alle andre Microsoft Office Excel-filformater understøttes ikke, herunder Office Excel 2007-projektmappeformatet med aktiverede makroer (.xlsm) og Office Excel 2007 97-2003-projektmappeformatet (.xls).

Bemærk!: Med relevante tilladelse, kan du også åbne en projektmappe i Office Excel 2007 på klientcomputeren fra menuen Åbn på værktøjslinjen Office Excel Web Access, enten som en fuld projektmappe (læse-og skriveadgang) eller som en skrivebeskyttet snapshot. Du kan finde flere oplysninger, se åbne en projektmappe eller et snapshot fra Excel Services i Excel i Excel Web Access Hjælp.

Understøttede funktioner

Følgende funktioner understøttes, når du indlæser en projektmappe:

Funktion

Kommentarer

Funktioner   

Alle funktioner i Excel-regneark understøttes, med nogle få undtagelser. Du kan finde flere oplysninger under Regnearksfunktioner, der understøttes og ikke understøttes.

Datoer   

Datosystemer i Windows og Macintosh.

Excel-tabeller   

Tabeldata, kolonneoverskrifter, beregnede kolonner, totalrækker, strukturerede referencer og typografier i Excel.

Celler   

Celleværdier, inklusive flettede celler og overløb af celleindhold.

Navne   

Definerede navne og navngivne områder.

Beregning   

Indstillinger for beregning og genberegning, herunder automatisk, automatisk undtagen tabeller, manuel og indstillinger for gentagen beregning for områder eller hele regneark. Yderligere oplysninger finder du i Beregne og genberegne data i Excel Services i Webadgang fra Excel Hjælp.

Diagrammer   

Diagrammer, diagramområder og pivotdiagrammer. Yderligere oplysninger finder du i Bruge diagrammer og pivotdiagramrapporter i Excel Services i Webadgang fra Excel Hjælp.

Formatering   

Formatering af celler og celleområder, betinget formatering (undtagen ved hjælp af datalinjer og ikoner) og talformater.

Forbindelser   

Forbindelser til eksterne datakilder, herunder OLAP-pivottabeller.

Hvad hvis-analyse   

Resultaterne af hvad hvis-analyseværktøjerne, herunder Målsøgning, Datatabeller, Scenarier, Problemløser og Serie.

Konsolidering   

Konsoliderede data i områder.

Datakilder   

SQL Server 2000, Microsoft SQL Server 2005, OLEDB-providere og ODBC-drivere.

Ikke-understøttede funktioner

Projektmapper, der indeholder følgende ikke-understøttede funktioner kan ikke indlæses eller vises i Excel Services. De bedste resultater ved altid at gemme en projektmappe fra Office Excel 2007 ved hjælp af kommandoen Excel Services . (Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , klik på pilen ud for Udgiv, og klik Excel Services under fordel dokumentet til andre personer ). Du kan kontrollere, om en funktion understøttes ved at klikke på afkrydsningsfeltet Åbn denne projektmappe i browseren, når jeg gemmer i dialogboksen Gem i Excel Services til at forsøge at få den vist i browseren. Hvis en funktion ikke understøttes, viser Excel Services en besked.

Følgende funktioner understøttes ikke og forhindrer dig i at indlæse en projektmappe:

Funktion

Kommentarer

VBA   

VBA-kode (Visual Basic for Applications), makroer, tilføjelsesprogrammer og brugerdefinerede funktioner (UDF'er).

Bemærk!: En programmer kan tilpasse Excel Services på mange måder, herunder oprettelse af en brugerdefineret funktion (UDF). Yderligere oplysninger finder du se Microsoft Office SharePoint Server 2007 Software Development Kit (SDK).

Ældre makrosprog   

Microsoft Excel 4.0-makrofunktioner og Microsoft 5.0-dialogboksark.

Kontrolelementer   

Kontrolelementer på værktøjslinjen Formular og i værktøjskassen samt alle ActiveX-objekter.

XML   

XML-tilknytninger og integrerede i-mærker.

Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger   

Projektmapper, regneark eller områder med beskyttelse samt projektmapper med IRM (Information Rights Management).

Bemærk!: Brug Microsoft Windows SharePoint Services rettigheder og tilladelser til at beskytte projektmapper i Excel Services.

Billeder og objekter   

Sammenkædede eller integrerede objekter eller billeder, indsatte billeder, autofigurer, WordArt og diagrammer som f.eks. organisationsdiagrammer.

Håndskrift   

Alle håndskriftsfunktioner, herunder tegning, skrivning og anmærkninger.

OLE og DDE   

OLE-objekter (Object Linking and Embedding) og DDE-links (Dynamic Data Exchange).

Viste formularer   

Projektmapper gemt med formler, der vises.

Datavalidering   

Forhindring af ugyldig dataindtastning og oprettelse af rullelister.

Datakilder   

Datahentningstjenester til Microsoft Business Solutions, Windows SharePoint Services-lister, Microsoft SQL Server, eksterne dataområder (også kaldet forespørgselstabeller) og tabeller, der er knyttet til Windows SharePoint Services-lister.

Forespørgsler   

Webforespørgsler og tekstforespørgsler.

Eksterne referencer til sammenkædede projektmapper   

Oprettelse af eksterne referencer (også kaldet kæder) til et bestemt celleområde, til et defineret navn til specifikke celleområde eller som en del af en navnedefinition.

Kommentarer   

Visning og justering af kommentarer.

Konsolidering   

Konsoliderede data i pivottabelrapporter.

Delte projektmapper   

Deling af projektmapper og løsning af modstridende ændringer.

Digitale signaturer   

Synlige og usynlige signaturer i en projektmappe.

Vedhæftede værktøjslinjer   

Brugerdefinerede værktøjslinjer, der er vedhæftet projektmappen ved brug af Office Excel 2003, før projektmappen blev konverteres til Excel 2007.

Toppen af siden

Understøttede og ikke-understøttede regnearksfunktioner

Alle funktioner understøttes fuldstændigt, når du indlæser og genberegner en projektmappe med følgende undtagelser: HYPERLINK, RTD og SQL.Request, som alle har begrænset understøttelse.

Hvis funktionen er:

Returnerer Excel:

Og Excel Services returnerer:

HYPERLINK   

Et aktivt hyperlink, du kan klikke på og følge.

En af følgende:

 • Et aktivt link, du kan klikke på og følge, hvis egenskaberne Office Excel Web Access Al projektmappeinteraktivitet og Projektmappenavigation er angivet.

 • Et aktivt hyperlink til en anden webside eller et dokument, du kan klikke på og følge, men ikke på en placering i projektmappen, hvis egenskaben Office Excel Web Access Al projektmappeinteraktivitet er angivet og projektmappenavigation er ikke angivet.

 • En inaktiv link tekststreng, som du kan følge, hvis egenskaberne Office Excel Web Access Al projektmappeinteraktivitet og Projektmappenavigation ikke er angivet.

RTD   

Realtidsdata fra et program, som understøtter COM-automation.

Følgende:

 • Værdier, der returneres af RTD-funktionen, og som i øjeblikket er gemt i projektmappen, vises.

 • Hvis der ikke returneres nogen værdier, returneres fejlen #I/T.

 • Hvis Excel Services genberegner projektmappen og forsøger at køre funktionen RTD eller SQL. Anmode om funktionen, returneres fejlen # i/t.

Hvis du vil, kan du bruge funktionerne ER.FEJL eller HVIS.FEJL til at teste for returværdien.

SQL.Request   

Resultaterne af en forespørgsel, der er tilsluttet en ekstern datakilde.

Følgende:

 • Værdier, der returneres af funktionen SQL.Request, og som i øjeblikket er gemt i projektmappen, vises.

 • Hvis der ikke returneres nogen værdier, returneres fejlen #I/T.

 • Hvis Excel Services genberegner projektmappen og forsøger at køre funktionen RTD eller SQL. Anmode om funktionen, returneres fejlen # i/t.

Hvis du vil, kan du bruge funktionerne ER.FEJL eller HVIS.FEJL til at teste for returværdien.

TEGN   

Et tegn, der er angivet af et tal, og et bloktegn for et tegn, som ikke udskrives.

Et tegn, der er angivet af et tal, og en tom værdi for et tegn, som ikke udskrives.

CELLE   

Oplysninger om formatering, placering eller indhold af den øverste venstre celle i en reference.

Fejlværdien #VÆRDI!.

INFO   

Stien til den aktuelle mappe på klientcomputeren.

Fejlværdien #VÆRDI!.

Følgende funktioner genberegnes kan returnere forskellige værdier, når de beregnes i Excel Services på en server end når de beregnes i Excel på en klientcomputer.

Hvis funktionen er:

Returnerer Excel:

Og Excel Services returnerer:

NU   

Datoen og klokkeslættet på klientcomputeren.

Datoen og klokkeslættet på servercomputeren.

IDAG   

Datoen på klientcomputeren.

Datoen på servercomputeren.

SLUMPMELLEM   

Et tilfældigt og derfor forskelligt tal, hver gang den køres.

Et tilfældigt og derfor forskelligt tal, hver gang den køres.

Toppen af siden

Funktioner, der understøttes og ikke understøttes ved visning af en projektmappe

Åbner en projektmappe i Excel Services på en server minder meget om at få vist en projektmappe i Excel på en klientcomputer, men der er forskelle. Bemærk, at om disse funktioner ikke er understøttet eller ikke understøttes, forhindrer de ikke projektmappen i at blive indlæst, og disse funktioner bevares i projektmappen, så de fortsat fungerer som forventet i Excel.

Understøttede funktioner

Følgende funktioner understøttes, men kan blive vist anderledes på en server:

Funktion

Kommentarer

Links    

Understøttes, men styres ved Office Excel Web Access-egenskaber på følgende måde:

 • Et aktivt link, du kan klikke på og følge, hvis egenskaberne Office Excel Web Access Al projektmappeinteraktivitet og Projektmappenavigation er angivet.

 • Et aktivt hyperlink til en anden webside eller et dokument, du kan klikke på og følge, men ikke en placering i projektmappen, hvis egenskaben Office Excel Web Access Al projektmappeinteraktivitet er angivet og projektmappenavigation er ikke angivet.

 • En inaktiv link tekststreng, som du kan følge, hvis egenskaberne Office Excel Web Access Al projektmappeinteraktivitet og Projektmappenavigation ikke er angivet.

Skrifttyper   

Skrifttyper har normalt samme typografi og størrelse på serveren som på klienten, men hvis en bestemt skrifttype ikke er tilgængelig på serveren, kan der bruges en erstatningsskrifttype. En bruger kan ligeledes ignorere typografier og størrelser i en browser, f.eks. Internet Explorer.

Diagrammer og pivotdiagrammer   

Diagrammer og pivotdiagrammer er statiske billeder og opdateres og vises igen, hvis du arbejder eller interagerer (filtrering, sortering osv.) med de data, som diagrammet er baseret på, eller med dataene i den tilknyttede pivottabelrapport. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du se Bruge diagrammer og pivotdiagramrapporter i Excel Services i Webadgang fra Excel Hjælp.

Stregrammer   

Følgende rammer understøttes fuldstændigt: alle stregfarver, ubrudte og dobbelte stregtyper, udfyldte, rombeformede og stiplede streger samt tynde, mellem og tykke streger.

Bemærk!: Følgende rammer understøttes delvis: tredobbelte og dobbelte stregtyper og stregtyperne udfyldt, rombeformet, firkantstiplet, streg-kort-streg, lang-kort-streg og streg-kort-streg-kort.

Farvegradueringsretninger   

Vandrette eller lodrette farvegradueringsretninger.

Cellefyldfarve   

Alle fyldfarver.

Cellejustering   

Alle cellejusteringer understøttes med følgende undtagelser: lodret justering og lodret fordeling, som begge erstattes med lodret centrering.

Tekstrotation   

Tekstrotation understøttes sammen med indholdsoverløb af celle- og kolonneoverskrifter, vandret eller lodret justering af positiv rotation (+) og vandret eller lodret justering af negativ rotation (-).

Torettet tekst   

Understøttes fuldt, når der vises et tegnsæt fra ét sprog.

SOM betinget formatering   

Betinget Microsoft SQL Server Analysis Services (AS)-formatering er begrænset til følgende: skriftfarve, fyldfarve, skrifttypeflag, f.eks. fed, kursiv, understregning og gennemstregning og formatstrenge som f.eks. talformater.

Rulning i regneark   

Det antal rækker og kolonner, du kan rulle gennem i et regneark, er begrænset til en maksimal størrelse på 500. Du bruger navigationsknapperne til at få vist det næste sæt rækker og kolonner ud over den aktuelle grænse. Yderligere oplysninger finder du under Navigere i en projektmappe i Excel Services i Webadgang fra Excel Hjælp.

Ikke-understøttede funktioner

Følgende funktioner understøttes ikke:

Funktion

Kommentarer

Hyperlinks i diagrammer   

At klikke og følge hyperlinks i diagrammer.

Tabeller   

Erstatning af kolonneoverskrifter i regneark med Excel-tabeloverskrifter, når overskrifterne rulles ud af visningen i et rulleområde.

Cellerfyldmønstre   

Alle fyldmønstre.

Farvegradueringsretninger   

Farvegradueringsretningerne diagonalt opad, diagonalt nedad og hjørne til centrum.

Tekstrotation   

Cellefyldet eller -mønsteret roteres ikke med tekst, diagonale kanter vises, som om teksten ikke var roteret, og vandret og lodret justering er begrænset til venstrejustering for positiv rotation (+) og højrejustering for negativ rotation (-).

Torettet tekst   

Sammenblanding af højre-mod-venstre- og venstre-mod-højre-teksttegn med en anden specialtegnretning (eller tegnform), f.eks. ( (venstre parentes) og ) (højre parentes), understøttes ikke i lodret tekst.

Stregrammer   

Følgende rammer understøttes delvis: tredobbelte og dobbelte stregtyper og stregtyperne udfyldt, rombeformet, firkantstiplet, streg-kort-streg, lang-kort-streg og streg-kort-streg-kort.

Diagrammer   

3D-grafikeffekter i 2007 Office-udgivelse, f.eks. skygge, glød, fordrejning, facet, bløde kanter, omfarvning og refleksion. Disse effekter fjernes eller konverteres til en anden effekt.

Følgende 3D-diagrammer understøttes ikke:

 • 3D-grundflade

 • 3D-grundflade (trådnet)

 • Grundflade (kontur)

 • Grundflade (trådnet, kontur)

RTF-format i et objekt som f.eks. punkttegn og forskellige skrifttyper og skriftstørrelser, som er konverteret til almindelig tekst.

Lodret tekstjustering.

Bemærk!: Selvom integrerede diagrammer i regneark og oprindelige diagrammer på diagramark understøttes til visning i Excel Services, understøttes ikke et integreret diagram, en projektmappeforfatter har kopieret eller flyttet fra et regneark i et diagramark til visning.

Række- og kolonneoverskrifter   

Følgende formatering i række- og kolonneoverskrifter: dobbelt bogholderi, dobbelt understregning, hævet skrift og sænket skrift.

Tegn, som ikke udskrives   

Tekst med en 7-bit ASCII-værdi (et undersæt af ANSI-tegnsættet) på 0 til 32 og alle tegn, der ikke understøttes af XML version 1.0.

Udskriv   

Sidelayout og sidehoveder og -fødder.

Værktøjstip   

Værktøjstip til medlemsegenskaber for Microsoft SQL Server Analysis Services.

XML   

XML-udvidelsespakker.

Toppen af siden

Understøttede og ikke-understøttede funktioner ved interaktion med en projektmappe

Når du indlæser en projektmappe i Excel Services, kan du arbejde med det i en række muligheder, men der er nogle interaktioner, der ikke understøttes.

Bemærk!: En anden måde at interagere, der er entydige for Excel Services er at oprette og ændre parameter, som midlertidigt ændrer celleværdier i projektmappen, enten ved hjælp af opgaveruden parametre i Excel Services eller ved at overføre data til Excel Web Access-webdel fra en forbundne webdel, som en-webdel. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Ændre projektmappeparametre i Excel Services i Excel Web Access Hjælp.

Understøttede funktioner

Følgende funktioner understøttes, men kan fungere anderledes.

Funktion

Kommentarer

Pivottabeller   

Rapportfiltrering, valg af medlemmer, udvide og skjule dataniveauer, sortering, filtrering og vise og skjule subtotaler.

Finde    Knapflade  

Søgning efter tekst, tal og datoer, hvor der skelnes mellem store og små bogstaver, og søgning efter en celles delvise indhold.

Simpel markering   

Markering af en enkelt celle, række eller kolonne.

Filtrering og sortering   

Brug af menuen Filter, filtrering efter tekst, tal, datoer og klokkeslæt, angivelse af flere kriterier og sortering. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du se Filtrere data i Excel Services og Sortere data i Excel Services i Webadgang fra Excel Hjælp.

Disposition   

Disposition, herunder at vise og skjule detaljer. Yderligere oplysninger finder du under Opstille data i Excel Services i Webadgang fra Excel Hjælp.

Scenarier   

Afvikling af et foruddefineret scenario.

Opdatering   

Opdatering af eksterne datakilder, herunder alle datakilder i den aktuelle projektmappe, en bestemt datakilde, periodisk opdatering, manuel opdatering og opdatering ved indlæsning af projektmappen. Yderligere oplysninger finder du under Opdatere eksterne data i Excel Services i Webadgang fra Excel Hjælp.

Beregning   

Automatisk og manuel beregning. Yderligere oplysninger finder du i Beregne og genberegne data i Excel Services i Webadgang fra Excel Hjælp.

Bemærk!: Selvom Excel Services understøtter indlæsning af en projektmappe, der indeholder cirkulære referencer, fungerer påvisning af cirkulære referencer, når den indlæser eller genberegner en projektmappe på en anden måde. Hvis Excel Services ikke kan løse en cirkulær reference, under visse omstændigheder vises en advarsel om, at der er en cirkulær reference. De værdier, der beregnes er den samme som de værdier, du ville få, hvis du annullerer handlingen på Excel-klienten. Excel Services annullerer i kraft automatisk den cirkulære reference for at forhindre beregningen i forringe serverens ydelse.

Ikke-understøttede funktioner

Følgende funktioner understøttes ikke.

Funktion

Kommentarer

Pivottabeller   

Indstillingerne Detaljegruppe og Vis detalje (også kaldet detaljeadgang) for OLAP-data, medlemssøgning, Microsoft SQL Server Analysis Services-handlinger eller brug af feltlisten til at tilføje, omarrangere eller fjerne felter.

Pivotdiagrammer.   

Direkte interaktion med et pivotdiagram (fordi det er et statisk billede).

Asynkron evaluering af kubefunktioner   

Asynkron hentning af data, når en kubefunktion evalueres, og visning af meddelelsen #HENTERDATA, før alle data er hentet. Alle data hentes synkront, inden visningen åbnes eller vises igen.

Finde    Knapflade  

Søgning via underliggende data (i modsætning til formaterede data) og med forskel på store og små bogstaver.

Erstat   

Erstatte tekst og værdier efter brug af finde Knapflade .

Tilpasning af rækker og kolonner   

Justeringer af rækkers og kolonners bredde og højde.

Avanceret markering   

Markering af et sammenhængende eller usammenhængende celleområde eller hele regnearket.

Beregning   

Ændring af beregningsindstillingen for projektmappen, når den er indlæst. Yderligere oplysninger finder du under Beregne og genberegne data i Excel Services i Webadgang fra Excel Hjælp.

Filtrering og sortering   

Sortering og filtrering efter farve og gemme et filter eller en sortering i projektmappen i Excel Services. Se filtrere data i Excel Services og sortere data i Excel Services i Excel Web Access Hjælp kan finde flere oplysninger.

Gå til   

Alle Gå til-handlinger.

Administration af ruder   

Opdel og frys ruder.

Zoom   

Justering af et regnearks visning med en procentdel af den faktiske størrelse.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×