Forskelle mellem at bruge en projektmappe i browseren og i Excel

Forskelle mellem at bruge en projektmappe i browseren og i Excel

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Brug af Excel Online i en webbrowser i høj grad ligner den Excel-programmet. Der er dog nogle forskelle, du skal være opmærksom på. For eksempel ikke alle filformater understøttes, og nogle funktioner fungerer anderledes end den på computeren. Denne artikel beskrives forskellene.

Bemærk!: Hvis du bruger Excel Online eller Excel Services i SharePoint Server 2010 skal du se denne version af forskelle mellem at bruge en projektmappe i browseren og i Excel.

Filformater, der understøttes i Excel Online

 • Excel-projektmappe-filer (.xlsx)

 • Excel 97-2003-projektmappe-filer (.xls).
  Note: når du åbner i dette filformat, Excel Online konverterer den til en nyere .xlsx-fil. Du kan altid hente originalen ved at gå til filer > oplysninger > tidligere versioner.

 • Excel binær projektmappefil (.xlsb)

 • OpenDocument Spreadsheet-fil (.ods)

 • Excel-projektmappe med aktiverede makroer (.xlsm)
  En projektmappe i dette format kan åbnes, men makroerne kører ikke i et browservindue.

Projektmapper i andre formater som .csv-format, der normalt ikke understøttes i Excel Online.

Du kan finde flere oplysninger om Excel-filformater, kan du se gemme en projektmappe i et andet filformat.

Bemærk!: Er der grænser for størrelsen af filer, du kan se i SharePoint Online og Power BI-tjenesten. Læs mere om filstørrelsesgrænser for projektmapper i SharePoint Online.

Funktioner, der understøttes til visning i Excel Online

Når du får vist eller udskriver en projektmappe i et browservindue, fungerer visse funktioner muligvis anderledes, sådan som det er opsummeret i den følgende tabel.

Denne funktion

Fungerer på denne måde i et browservindue

Beregninger

Beregninger og indstillinger for beregning, herunder indstillinger for automatisk, manuel og gentagen beregning for områder eller hele regneark, fungerer på samme måde i et browservindue som i Excel.

Celler

Celler, herunder celleværdier, flettede celler og oversigt over celleindhold, vises på samme måde i et browservindue som i Excel.

Diagrammer og tabeller, herunder pivotdiagramrapporter og pivottabelrapporter

Generelt, vises diagrammer, tabeller, pivotdiagrammer og pivottabeller i et browservindue, der minder om, hvordan de vises i Excel. Medtage undtagelser

 • Diagrammer, som er en del af en gruppe af diagrammer

 • Diagrammer, som er afhængige af eksterne referencer

 • Diagrammer, som anvender visse datakildetyper, der ikke understøttes for projektmapper, der vises i et browservindue

Hvis du bruger Excel Services eller Excel Online lokalt (ikke i skyen), afhænger muligheden for at vise visse typer indhold i et browservindue om Excel Services eller Excel Online bruges til at få vist en projektmappe. Du kan finde yderligere oplysninger finder Sammenligning af Excel Services i SharePoint til Excel Web App.

Dataforbindelser

Afhængigt af hvordan dit miljø er konfigureret, understøttes visse typer af dataforbindelser for projektmapper, der vises i et browservindue, som gør det muligt at opdatere data. Du kan finde flere oplysninger, opdatering af data i en projektmappe i et browservindue.

Datoer

Datoer vises på samme måde i et browservindue, som de vises i Excel.

Eksterne referencer

Den sidste kendte værdi for en ekstern reference vises i et browservindue. Eksterne referencer skal opdateres via Excel.

Feltliste for en pivotdiagramrapport eller en pivottabelrapport

Generelt fungerer en feltliste for en pivotdiagramrapport eller en pivottabelrapport på samme måde i et browservindue som i Excel. Det betyder, at brugerne kan bruge feltlisten til at udforske oplysninger og ændre de data, der vises i en pivotdiagramrapport eller pivottabelrapport.

Filtre, udsnitsværktøjer og tidslinjekontrolelementer

Filtre og udsnitsværktøjer normalt arbejde i et browservindue, der ligner hvordan de fungerer i Excel. Generelt arbejde kontrolelementer med tidslinjer i et browservindue, der ligner hvordan de fungerer i Excel.

Hvis du bruger Excel Services eller Excel Online lokalt (ikke i skyen), afhænger muligheden for at vise visse typer indhold i et browservindue om Excel Services eller Excel Online bruges til at få vist en projektmappe. Du kan finde yderligere oplysninger finder Sammenligning af Excel Services i SharePoint tilExcel Web App.

Formatering

Formatering i celler og celleområder samt talformater vises på samme måde i et browservindue, som de vises i Excel.

Funktioner

De fleste Excel-funktioner fungerer i et browservindue som i Excel. Undtagelser findes i afsnittet projektmappefunktioner i denne artikel.

Stregrammer

De fleste, men ikke alle, stregrammer vises på samme måde i et browservindue som i Excel. Stregfarver, ubrudte og dobbelte stregtyper, udfyldte og stiplede linjer samt tynde, mellem og tykke streger understøttes.

Navngivne elementer

Navngivne elementer som områder, vises tabeller, diagrammer, pivotdiagrammer rapporter, pivottabel-rapporter, udsnit og kontrolelementer med tidslinjer Generelt i et browservindue, der minder om, hvordan de vises i Excel.

Hvis du bruger Excel Services eller Excel Online lokalt (ikke i skyen), afhænger muligheden for at vise visse typer indhold i et browservindue om Excel Services eller Excel Online bruges til at få vist en projektmappe. Du kan finde yderligere oplysninger finder Sammenligning af Excel Services i SharePoint tilExcel Web App.

Minidiagrammer

Minidiagrammer vises på samme måde i en browser som i Excel.

Tabeller

Excel-tabeller, herunder data, kolonneoverskrifter og samlet antal rækker vises på samme måde i et browservindue, som de vises i Excel.

Funktioner, der er forskellige i browseren og på computeren

Visse funktioner fungerer anderledes i et browservindue i forhold til i Excel. Desuden kan visse projektmappefunktioner forhindre, at en projektmappe kan vises i et browservindue.

Tip!: Hvis du ikke får vist en projektmappe i et browservindue, fordi den indeholder ikke-understøttede funktioner, kan du prøve at åbne projektmappen i Excel på computeren.

Denne funktion

Fungerer på denne måde i et browservindue

Kontrolelementer

Kontrolelementer som f.eks. ActiveX-kontrolelementer og kontrolelementer på formularværktøjslinjen forhindrer at en projektmappe kan vises i et browservindue.

Dataforbindelser

Afhængigt af hvordan dit miljø er konfigureret, kan nogle typer af dataforbindelser forhindre en projektmappe i at blive vist i et browservindue. Du kan finde flere oplysninger, opdatering af data i en projektmappe i et browservindue.

Datavalidering

Projektmapper, som anvender datavalidering, kan redigeres i et browservindue, men datavalidering kan ikke konfigureres i browseren.

Digitale signaturer

Projektmapper, som anvender synlige eller skjulte digitale signaturer, kan ikke vises i et browservindue.

Skrifttyper

Skrifttyper har normalt samme typografi og størrelse i en browser som i Excel. Hvis en projektmappe anvender en bestemt skrifttype, som ikke er tilgængelig på din enhed, kan der muligvis anvendes en erstatningsskrifttype, når projektmappen vises i et browservindue.

Funktioner

Visse typer funktioner kan fungere anderledes i et browservindue end i Excel. Hvis du vil have mere at vide, skal du se afsnittet Funktioner senere i denne artikel.

Ældre makrosprog

Projektmapper, som indeholder ældre makrofunktioner, f.eks. Microsoft Excel 4.0-makrofunktioner og Microsoft 5.0-dialogboksark kan ikke vises i et browservindue.

Gem

Når du eller andre personer redigerer en projektmappe i et browservindue, gemmes ændringerne automatisk.

Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger

Projektmapper med IRM-indstillinger (Information Rights Management), der anvendes på projektmappeniveau, kan ikke vises i et browservindue.

Hvis din organisation bruger Excel Online (lokalt) eller Excel Online (i skyen) til visning af projektmapper, så vil projektmapper, der gemmes i IRM-beskyttede dokumentbiblioteker, været understøttet og kan vises i et browservindue.

Projektmapper, der er sendt som IRM-beskyttede vedhæftede filer i Outlook Online, er også understøttet og kan vises i et browservindue.

Men hvis din organisation bruger Excel Services i SharePoint Server (lokalt) til at vise projektmapper, projektmapper i IRM-beskyttede biblioteker understøttes ikke og skal åbnes i Excel.

IRM kan ikke anvendes i browseren.

Fortryd og Annuller Fortryd

Når en projektmappe redigeres af flere personer samtidig, er funktionerne Fortryd og Annuller Fortryd ikke tilgængelige i et browservindue, så snart en anden bruger foretager en ændring.

Beskyttelse af regneark eller projektmappe

Projektmapper, som er beskyttet (krypteret med adgangskodebeskyttelse), kan ikke vises i et browservindue.

Beskyttede regneark (ikke hele projektmapper) kan ses i et browservindue i Excel Online.

I et lokalt miljø, hvor du bruger Excel Services eller Excel Web App, kan ikke vises beskyttede regneark i et browservindue.

For at fjerne beskyttelsen, skal du åbne projektmappen i Excel på computeren.

XML

XML-tilknytninger, XML-integrerede i-mærker samt XML-udvidelsespakker forhindrer en projektmappe i at blive vist i et browservindue.

Funktioner i Excel og i Excel Online

Visse projektmappefunktioner fungerer anderledes i et browservindue, end de gør i Excel. I den følgende tabel opsummeres det, hvordan visse funktioner fungerer i Excel og i en projektmappe, der vises i et browservindue.

Denne funktion

Fungerer på denne måde i Excel

Fungerer på denne måde i Excel Online

TEGN

Returnerer et tegn, der er angivet med et tal. For tegn, der ikke kan udskrives, returneres et bloktegn.

Returnerer et tegn, der er angivet med et tal. For tegn, der ikke kan udskrives, returneres en tom værdi.

LINK

Returnerer et aktivt link, du kan klikke på og følge

Afhængigt af hvilke indstillinger for projektmappeinteraktivitet og projektmappenavigation, der er angivet for en projektmappe, kan funktionen LINK returnere en tekststreng med et aktivt link eller et inaktivt link.

INFO

Returnerer stien til den aktuelle mappe på computeren.

Returnerer fejlen #VÆRDI!.

NU

Returnerer datoen og klokkeslættet på computeren

Returnerer datoen og klokkeslættet på serveren

SLUMP, SLUMPMELLEM

Returnerer et tilfældigt tal, hver gang funktionen bruges

Returnerer et tilfældigt tal, hver gang funktionen bruges

RTD (realtidsdata)

Returnerer realtidsdata fra et program, som understøtter COM-automation.

Hvis værdier, som er blevet returneret af en RTD-funktion, gemmes i en projektmappe, vises disse værdier. Hvis der ikke er gemt nogen værdier i projektmappen, returneres fejlen #I/T.

IDAG

Returnerer datoen på computeren

Returnerer datoen på serveren

Om Excel Online, Excel Online (lokal installation) og Excel Services (lokal installation)

Forskellige programmer kan bruges til at få vist en projektmappe i et browservindue. Alt efter hvordan dit miljø er konfigureret, kan du bruge Excel Online (en del af Office Online), Excel Online (en del af Office Online lokalt) eller Excel Services i SharePoint Server (lokalt) til at se en projektmappe i et browservindue.

En it-administrator tager denne beslutning, og det kan have betydning for, hvilke egenskaber der understøttes, når du får vist en projektmappe i et browservindue. Du kan finde flere oplysninger i følgende ressourcer:

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×