Forskelle i brugen af en projektmappe i Excel og Excel Services

Forskelle i brugen af en projektmappe i Excel og Excel Services

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Excel Services primært er designet som en webbaseret, data-udforske og rapportering for Excel-projektmapper og understøtter et undersæt af funktioner i Microsoft Office Excel 2007. I følgende afsnit beskrives, hvilke Office Excel 2007-funktioner der understøttes og ikke understøttes i Excel Services.

Denne artikel indeholder

Understøttede og ikke-understøttede funktioner ved indlæsning af en projektmappe

Understøttede og ikke-understøttede regnearksfunktioner

Understøttede og ikke-understøttede funktioner, når du åbner en projektmappe

Understøttede og ikke-understøttede funktioner ved arbejde med en projektmappe

Understøttede og ikke-understøttede funktioner ved indlæsning af en projektmappe

Du kan indlæse en projektmappe i Excel Services, som findes i Office Excel 2007 projektmappe (.xlsx) eller binære projektmappe (.xlsb) filformat som en skrivebeskyttet projektmappe på tre måder:

 • Angive en URL-adresse eller UNC-sti i den egenskaben Excel Web Access-webdel projektmappe.

 • Forbinde en webdel i listevisning af et dokumentbibliotek til en Excel Web Access-webdel, og overfør derefter URL-adressen på den projektmappe, der er gemt i dokumentbiblioteket for at få den vist i Microsoft Office Excel Web Access.

 • Få vist en projektmappe, der er gemt i et dokumentbibliotek i browseren. (Peg på elementet, klik på pilen ud for den og derefter klikke på Vis i webbrowser.)

Alle andre Microsoft Office Excel-filformater, der ikke understøttes, herunder Office Excel 2007 makroaktiverede projektmappe (.xlsm) og Office Excel 2007 97-2003-projektmappe (.xls).

Bemærk!: Med den nødvendige tilladelse, kan du også åbne en projektmappe i Office Excel 2007 på klientcomputeren fra menuen Åbn på værktøjslinjen Webadgang fra Office Excel som en projektmappe eller som et øjebliksbillede. Du kan finde flere oplysninger, se åbne en projektmappe eller et snapshot fra Excel Services i Excel.

Understøttede funktioner

Følgende funktioner understøttes, når du indlæser en projektmappe:

Funktion

Bemærkninger

Funktioner   

Alle funktioner i Excel-regneark understøttes med nogle få undtagelser. Se følgende afsnit , der understøttes og ikke-understøttede regnearksfunktionerkan finde flere oplysninger.

Datoer   

Datosystemerne for Windows og Macintosh.

Excel-tabeller   

Excel-tabeldata, kolonneoverskrifter, beregnede kolonner, rækketotaler, strukturerede referencer og typografier.

Celler   

Celleværdier herunder flettede celler og celleindholdsoverløb.

Navne   

Definerede navne og navngivne områder.

Beregning   

Indstillinger for beregning og genberegning, herunder automatisk, automatisk undtagen tabeller, manuel og indstillinger for gentagen beregning for områder eller hele regneark. Du kan finde flere oplysninger, beregne og genberegne data i Excel Services.

Diagrammer   

Diagrammer, diagramområder og pivotdiagrammer. Yderligere oplysninger finder du se bruge diagrammer og pivotdiagrammer i en projektmappe i browseren.

Formatering   

Celle og celleformatering område, betinget formatering (undtagen ved hjælp af datalinjer og ikoner) i projektmapper og talformater.

Forbindelser   

Forbindelser til eksterne datakilder, herunder OLAP-pivottabeller.

What If-analyse   

Resultaterne af What if-analyseværktøjerne, herunder Målsøgning, datatabeller, scenarier, Problemløser og serie.

Konsolideringen   

Konsoliderede data fra områder.

Datakilder   

SQL Server, OLAP-udbydere, udbydere af OLEDB eller ODBC-drivere.

Ikke-understøttede funktioner

Projektmapper, der indeholder følgende ikke-understøttede funktioner kan ikke indlæses eller vises i Excel Services. De bedste resultater ved altid at gemme en projektmappe fra Office Excel 2007 ved hjælp af kommandoen Excel Services . (Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , klik på pilen ud for Udgiv, og klik Excel Services under fordel dokumentet til andre personer ). Du kan kontrollere, om en funktion understøttes ved at klikke på afkrydsningsfeltet Åbn denne projektmappe i browseren, når jeg gemmer i dialogboksen Gem i Excel Services til at forsøge at få den vist i browseren. Hvis en funktion ikke understøttes, viser Excel Services en besked.

Følgende funktioner understøttes ikke og forhindre indlæsning af en projektmappe:

Funktion

Bemærkninger

VBA   

Visual Basic for Applications (VBA) kode, makroer, tilføjelsesprogrammer og brugerdefinerede funktioner.

Bemærk!: En programmer kan tilpasse Excel Services på mange måder, herunder oprettelse af en brugerdefineret funktion (UDF). Yderligere oplysninger finder du se Microsoft Office SharePoint Server 2007 Software Development Kit (SDK).

Ældre makrosprog   

Microsoft Excel 4.0-makrofunktioner og Microsoft 5.0-dialogboksark.

Kontrolelementer   

Kontrolelementer på værktøjslinjen Formular og i værktøjskassen samt alle ActiveX-objekter.

XML   

XML-tilknytninger og integrerede i-mærker.

Sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger   

Projektmapper, regneark eller områder med beskyttelse samt projektmapper med IRM (Information Rights Management).

Bemærk!: Brug Microsoft Windows SharePoint Services rettigheder og tilladelser til at beskytte projektmapper i Excel Services.

Billeder og objekter   

Sammenkædet eller integreret objekter eller billeder, indsatte billeder, autofigurer, WordArt og diagrammer, som organisationsdiagrammer.

Håndskrift   

Alle håndskriftsfunktioner, herunder tegning, skrivning og anmærkninger.

OLE og DDE   

OLE-objekter (Object Linking and Embedding) og DDE-links (Dynamic Data Exchange).

Viste formler   

Projektmapper, der er gemt med de formler, som vises.

Datavalidering   

Forhindring af ugyldig dataindtastning og oprettelse af rullelister.

Datakilder   

Datahentningstjenester til Microsoft Business Solutions, Windows SharePoint Services-lister, Microsoft SQL Server, eksterne dataområder (også kaldet forespørgselstabeller) og tabeller, der er knyttet til Windows SharePoint Services-lister.

Forespørgsler   

Webforespørgsler og tekstforespørgsler.

Eksterne referencer til sammenkædede projektmapper   

Oprette eksterne referencer (også kaldet links) til et bestemt celleområde, til et defineret navn for det specifikke celleområde, eller som en del af en navn definition.

Kommentarer   

Visning og justering af kommentarer.

Konsolideringen   

Konsoliderede data fra pivottabeller.

Knappen del-projektmappe (fanen Gennemse)   

Deling af projektmapper og løse problemer med uoverensstemmende ændringer.

Digitale signaturer   

Synlige og usynlige signaturer i en projektmappe.

Vedhæftede værktøjslinjer   

Brugerdefinerede værktøjslinjer, der er vedhæftet projektmappen ved brug af Office Excel 2003, før projektmappen blev konverteret til Excel 2007.

Toppen af siden

Understøttede og ikke-understøttede regnearksfunktioner

Alle funktioner der understøttes fuldt ud, når du indlæser og genberegner en projektmappe med følgende undtagelser, HYPERLINK, RTD og SQL. Anmodningen, hver især har begrænset understøttelse.

Hvis funktionen er:

Derefter returnerer Excel:

Og Excel Services returnerer:

LINK   

Et aktivt link, du kan klikke på og følge.

Et af følgende:

 • Et aktivt link, du kan klikke på og følge, hvis egenskaberne Office Excel Web Access Al projektmappeinteraktivitet og Projektmappenavigation er angivet.

 • Et aktivt hyperlink til en anden webside eller et dokument, du kan klikke på og følge, men ikke på en placering i projektmappen, hvis egenskaben Office Excel Web Access Al projektmappeinteraktivitet er angivet og projektmappenavigation er ikke angivet.

 • En inaktiv link tekststreng, som du kan følge, hvis egenskaberne Office Excel Web Access Al projektmappeinteraktivitet og Projektmappenavigation ikke er angivet.

RTD   

Realtidsdata fra et program, der understøtter COM-automation.

Følgende:

 • Værdier, der returneres af funktionen RTD, der er i øjeblikket er gemt i projektmappen vises.

 • Hvis der ikke er nogen værdier, der returneres, returneres fejlen # i/t.

 • Hvis Excel Services genberegner projektmappen og forsøger at køre funktionen RTD eller SQL. Anmode om funktionen, returneres fejlen # i/t.

Hvis du vil, kan du bruge funktionerne funktionerne til at teste den returnerede værdi.

SQL. Anmode om   

Resultaterne af en forespørgsel, der er forbundet til en ekstern datakilde.

Følgende:

 • Værdier, der returneres af funktionen SQL. Request, der er i øjeblikket er gemt i projektmappen, vises.

 • Hvis der ikke er nogen værdier, der returneres, returneres fejlen # i/t.

 • Hvis Excel Services genberegner projektmappen og forsøger at køre funktionen RTD eller SQL. Anmode om funktionen, returneres fejlen # i/t.

Hvis du vil, kan du bruge funktionerne funktionerne til at teste den returnerede værdi.

TEGN   

Et tegn, der er angivet med et tal, og et bloktegn for et tegn, der ikke udskrives.

Et tegn, der angives af et tal, og en tom værdi for et tegn, der ikke udskrives.

CELLE   

Oplysninger om formatering, placering eller indhold af den øverste venstre celle i en reference.

Oplysninger om formatering, placering eller indhold af den øverste venstre celle i en reference.

Bemærk!: Følgende typer celleoplysninger understøttes ikke og returnere #VALUE! fejl: farve, filnavn, format, parentes præfiks, Beskyt, og bredde.

INFO   

Stien til den aktuelle mappe på klientcomputeren.

Fejlværdien #VÆRDI!.

Følgende funktioner genberegnes kan returnere forskellige værdier, når de beregnes i Excel Services på en server end når de beregnes i Excel på en klientcomputer.

Hvis funktionen er:

Derefter returnerer Excel:

Og Excel Services returnerer:

NU   

Datoen og klokkeslættet på klientcomputeren.

Datoen og klokkeslættet på servercomputeren.

I DAG   

Datoen på klientcomputeren.

Datoen på servercomputeren.

SLUMP, SLUMPMELLEM   

Et tilfældigt tal. Der returneres et nyt tal, hver gang funktionen bruges.

Et tilfældigt tal. Der returneres et nyt tal, hver gang funktionen bruges.

Toppen af siden

Understøttede og ikke-understøttede funktioner, når du åbner en projektmappe

Åbner en projektmappe i Excel Services på en server minder meget om at få vist en projektmappe i Excel på en klientcomputer, men der er forskelle. Bemærk, at om disse funktioner ikke er understøttet eller ikke understøttes, forhindrer de ikke projektmappen i at blive indlæst, og disse funktioner bevares i projektmappen, så de fortsat fungerer som forventet i Excel.

Understøttede funktioner

Følgende funktioner er understøttet, men muligvis vises forskelligt på en server:

Funktion

Bemærkninger

Links    

Understøttes, men styres ved Office Excel Web Access-egenskaber på følgende måde:

 • Et aktivt link, du kan klikke på og følge, hvis egenskaberne Office Excel Web Access Al projektmappeinteraktivitet og Projektmappenavigation er angivet.

 • Et aktivt hyperlink til en anden webside eller et dokument, du kan klikke på og følge, men ikke en placering i projektmappen, hvis egenskaben Office Excel Web Access Al projektmappeinteraktivitet er angivet og projektmappenavigation er ikke angivet.

 • En inaktiv link tekststreng, som du kan følge, hvis egenskaberne Office Excel Web Access Al projektmappeinteraktivitet og Projektmappenavigation ikke er angivet.

Skrifttyper   

Skrifttyper er som regel den samme typografi og størrelse på serveren som på klienten, men hvis en bestemt skrifttype er ikke tilgængelige på serveren, og derefter en erstatningsskrifttype kan bruges. En bruger kan også ignorere typografier og skriftstørrelser i en browser, som Internet Explorer.

Diagrammer og pivotdiagrammer   

Diagrammer og pivotdiagrammer er statiske billeder og opdatere og få vist Hvis du interagerer (filtrering, sortering og osv.), med de data, som diagrammet er baseret på eller med dataene i den tilknyttede pivottabelrapport. Yderligere oplysninger finder du se bruge diagrammer og pivotdiagrammer i en projektmappe i browseren.

Stregrammer   

Følgende rammer understøttes fuldt ud: alle linje farver. ubrudte og dobbelte stregtyper; massiv, romben og stiplede linjer og tynde, mellem og tyk stregtykkelser.

Bemærk!: De følgende linje kanter er delvist understøttet: tredobbelte og dobbelte stregtyper; og dækkende, rombe, firkantet prikkede, streg-kort-streg, lang-kort-streg og streg-kort-streg-kort-streg linjer.

Farvegradueringsretninger   

Vandrette eller lodrette farvegradueringsretninger.

Cellefyldfarve   

Alle fyldfarver.

Cellejustering   

Alle cellejusteringer understøttes med følgende undtagelser: lodret justering og lodret fordeling, som begge erstattes af lodret center.

Tekstrotation   

Tekstrotation understøttes sammen med celle, og kolonnen indhold af sidehoved overløb, vandrette eller lodrette venstre justering for positiv rotation (+) og vandret eller lodret justering til højre for negativ rotation (-).

Tovejstekst   

Understøttes fuldt ud, når der vises et tegnsæt fra ét sprog.

SOM betinget formatering   

Betinget formatering i Microsoft SQL Server Analysis Services (AS) er begrænset til følgende: skriftfarve, fyldfarve, skrifttypeflag, f.eks. fed, kursiv, understregning og gennemstregning, og formatstrenge, f.eks. talformater.

Rulle i regneark   

Antallet af rækker og kolonner, du kan rulle i et regneark er begrænset til en maksimal størrelse på 500. Du kan bruge navigationsknapperne til at vise det næste sæt af rækker og kolonner ud over grænsen på aktuelle. Se navigere i en projektmappe i Excel Serviceskan finde flere oplysninger.

Ikke-understøttede funktioner

Følgende funktioner understøttes ikke:

Funktion

Bemærkninger

Links i diagrammer   

Klikke på og følge links i diagrammer.

Tabeller   

Erstatning af kolonneoverskrifter i regneark med Excel-tabeloverskrifter, når overskrifterne rulles ud af visningen i et rulleområde.

Cellefyldmønstre   

Alle fyldmønstre.

Farvegradueringsretninger   

Farvegradueringsretningerne diagonalt opad, diagonalt nedad og hjørne til centrum.

Tekstrotation   

Cellefyldet eller ‑mønsteret roteres ikke med tekst, diagonale kanter vises, som om teksten ikke var roteret, og vandret og lodret justering er begrænset til venstrejustering for positiv rotation (+) og højrejustering for negativ rotation (‑).

Tovejstekst   

Blanding højre mod venstre og venstre mod højre tovejs teksttegn, der har et andet specialtegn (eller tegnfigur) papirretning, såsom ((venstreparentes) og) (højre parentes), understøttes ikke i lodret tekst.

Stregrammer   

De følgende linje kanter er delvist ikke-understøttede: tredobbelte og dobbelte stregtyper; og dækkende, rombe, firkantet prikkede, streg-kort-streg, lang-kort-streg og streg-kort-streg-kort-streg linjer.

Diagrammer   

2007 Office-udgivelse 3D-grafikeffekter, som skygge, skær, Fordrej, facet, bløde kanter, Omfarv og refleksion. Disse effekter, fjernes, eller de konverteres til en anden effekt.

De følgende 3D-diagrammer understøttes ikke:

 • 3D-grundfladediagram

 • 3D-grundflade (trådnet)

 • Konturgrundflade

 • Konturdiagram uden grundflade (trådnet)

RTF-tekst i et objekt, som punkttegn og forskellige skrifttyper og skriftstørrelser, der er konverteret til almindelig tekst.

Lodret tekstjustering.

Bemærk!: Selvom integrerede diagrammer i regneark og oprindelige diagrammer på diagramark understøttes til visning i Excel Services, understøttes ikke et integreret diagram, en projektmappeforfatter har kopieret eller flyttet fra et regneark i et diagramark til visning.

Række- og kolonneoverskrifter   

Den følgende formatering i række- og kolonneoverskrifter: Dobbeltklik accounting, dobbelt understregning, hævet og sænket skrift.

Tegn   

Tekst med en 7-bit ASCII-værdi (et undersæt af ANSI-tegnsættet) på 0 til 32 og alle de tegn, der ikke understøttes af XML version 1.0.

Udskriv   

Siden sidelayout og sidehoveder og sidefødder.

Værktøjstip   

Værktøjstip til medlemsegenskaber for Microsoft SQL Server Analysis Services.

XML   

XML-udvidelsespakker.

Toppen af siden

Understøttede og ikke-understøttede funktioner ved arbejde med en projektmappe

Når du indlæser en projektmappe i Excel Services, kan du arbejde med det i en række muligheder, men der er nogle interaktioner, der ikke understøttes.

Bemærk!: En anden måde at interagere, der er entydige for Excel Services er at oprette og ændre parametre, som midlertidigt ændrer celleværdier i projektmappen, enten ved hjælp af en opgaverude med parametre eller ved at overføre data til Excel Web Access-webdel fra en forbundet webdel , som en-webdel. Du kan finde flere oplysninger Ændre projektmappeparametre i Excel Services.

Understøttede funktioner

Følgende funktioner er understøttet, men kan fungere anderledes.

Funktion

Bemærkninger

Pivottabeller   

Rapportere filtrering, Medlemsmarkering, udvide (detailudledning) og skjule (analysere op) niveauer af data, sortere, filtrere, og vise og skjule subtotaler.

Finde    Knapflade  

Søgning efter tekst, tal og datoer, hvor der skelnes mellem store og små bogstaver, og søgning efter en celles delvise indhold.

Enkel markering   

Valg af en enkelt celle, række eller kolonne.

Filtrering og sortering   

Ved hjælp af menuen til filtrering, filtrering efter tekst, tal, datoer og klokkeslæt, der angiver flere kriterier og sortering. Yderligere oplysninger finder du se filtrere data i Excel Services og sortere data i Excel Services.

Oprettelse af dispositioner   

Disposition, herunder at vise og skjule detaljer. Du kan finde yderligere oplysninger finder opstille data i Excel Services.

Scenarier   

Afholde et foruddefineret scenario.

Opdater   

Hvis du vil opdatere eksterne datakilder, herunder alle datakilder i den aktuelle projektmappe, en bestemt datakilde, periodisk opdatering, manuel opdatering og Opdater ved indlæsning af projektmappen. Du kan finde flere oplysninger, kan du se opdatere eksterne data i Excel Services.

Beregning   

Automatiske og manuelle beregning. Du kan finde flere oplysninger, beregne og genberegne data i Excel Services.

Bemærk!: Selvom Excel Services understøtter indlæsning af en projektmappe, der indeholder cirkulære referencer, fungerer påvisning af cirkulære referencer, når den indlæser eller genberegner en projektmappe på en anden måde. Hvis Excel Services ikke kan løse en cirkulær reference, under visse omstændigheder vises en advarsel om, at der er en cirkulær reference. De værdier, der beregnes er den samme som de værdier, du ville få, hvis du annullerer handlingen på Excel-klienten. Excel Services annullerer i kraft automatisk den cirkulære reference for at forhindre beregningen i forringe serverens ydelse.

Ikke-understøttede funktioner

Følgende funktioner understøttes ikke.

Funktion

Bemærkninger

Pivottabeller   

Indstillingerne Detaljegruppe og Vis detalje (også kaldet detaljeadgang) for OLAP-data, medlemssøgning, Microsoft SQL Server Analysis Services-handlinger eller brug af feltlisten til at tilføje, omarrangere eller fjerne felter.

Pivotdiagrammer.   

Direkte interaktion med et pivotdiagram (fordi det er et statisk billede).

Asynkron evaluering af kubefunktioner   

Asynkron hentning af data, når en kubefunktion evalueres, og visning af meddelelsen #HENTERDATA, før alle data er hentet. Alle data hentes synkront, inden visningen vises eller opdateres.

Finde    Knapflade  

Søgning via underliggende data (i modsætning til formaterede data) og med forskel på store og små bogstaver.

Erstat   

Erstatte tekst og værdier efter brug af finde Knapflade .

Række og kolonne ændring af størrelse   

Række og kolonne bredde og højde justeringer.

Avanceret markering   

Markering af et sammenhængende eller usammenhængende celleområde eller hele regnearket.

Beregning   

Ændring af beregningsindstillingen for projektmappen, når den er indlæst. Du kan finde flere oplysninger, beregne og genberegne data i Excel Services.

Filtrering og sortering   

Sortering og filtrering efter farve og gemme et filter eller en sortering i projektmappen i Excel Services. Yderligere oplysninger finder du se filtrere data i Excel Services og sortere data i Excel Services.

Gå til   

Alle Gå til-handlinger.

Administration af ruder   

Opdel og Frys ruder.

Zoom   

Justering af et regnearks visning med en procentdel af den faktiske størrelse.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×