Office
Log på

Formateringselementer i et diagram

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan ændre formatet for individuelle diagramelementer, som område for grafik, afbildningsområde, dataserie, akser, titler, dataetiketter eller signaturforklaring.

To sæt af funktioner er tilgængelige til formatering af diagramelementer: opgaveruden Formatér og Diagram værktøjer båndet. Brug indstillingerne for de fleste kontrolelementet, i opgaveruden Formatér.

Formatere dit diagram ved hjælp af opgaveruden Formatér

Vælge diagramelement (for eksempel dataserier, akser eller titler), skal du højreklikke på den, og klik på Formatér < diagramelement >. Ruden Formatér vises med indstillinger, der er skræddersyet til det valgte diagramelement.

Opgaveruden Formatér akse

Hvis du klikker på de små ikoner øverst i ruden tager dig til andre dele af ruden med flere indstillinger. Hvis du klikker på et andet diagramelement, får du vist, opdaterer opgaveruden automatisk til det nye diagramelement.

For eksempel til en akse-format:

 1. Højreklik på diagramaksen, og klik på Formatér akse.

  Højrekliksmenuen Formater akse

 2. Foretag de ønskede ændringer i opgaveruden Formatér akse.

  Du kan flytte eller tilpasse størrelsen på opgaveruden, så den bliver nemmere at arbejde med. Klik på «-tegnet øverst til højre.

  Øverste del af ruden Formater akse med vinklen fremhævet

  • Vælg Flyt, og træk derefter ruden til et nyt sted.

  • Vælg Størrelse, og træk i kanten af ruden for tilpasse dens størrelse.

Formatere dit diagram ved hjælp af båndet

 1. Klik på det diagramelement, du vil formatere i dit diagram.

 2. Benyt en af følgende under fanen Formater under Diagramværktøjer:

  • Klik på Figurfyld for at anvende en anden fyldfarve eller en graduering, billede eller struktur til diagramelement.

   Knappen Fyldfarve til figur

  • Klik på Kontur til figur for at ændre farve, tykkelse eller typografi for diagramelement.

   Knappen kontur til figur

  • Klik på Figureffekter for at anvende specielle visuelle effekter på diagramelement, som skygger, facetter eller 3D-rotation.

   Knappen Figureffekter

  • Klik på den ønskede typografi for at anvende en foruddefineret figurtypografi i gruppen Figurtypografier under fanen Format. For at se alle tilgængelige Figurtypografier skal du klikke på den flere knappen Knapflade .

   Gruppen Figurtypografier

  • Markér teksten, hvis du vil ændre formatet af tekst i diagrammet, og vælg derefter en indstilling på miniværktøjslinjen, der vises. Eller du kan vælge den formatering, du vil bruge i gruppen skrifttype under fanen Startside.

  • Markér teksten, hvis du vil bruge WordArt-typografier til at formatere tekst, og vælg derefter en WordArt-typografi til at anvende under fanen Formatér i gruppen WordArt-typografier. For at se alle tilgængelige typografier skal du klikke på den flere knappen Knapflade .

   Gruppen WordArt-typografier

Du kan bruge dialogboksen Formater < diagramelement > til at foretage ændringer i formateringen, eller du kan anvende foruddefineret eller brugerdefineret Figurtypografier. Du kan også formatere teksten i et diagramelement.

Hvad vil du foretage dig?

Ændre formatet for et markeret diagramelement

Ændre figurtypografien for et markeret diagramelement

Ændre formatet af tekst i et markeret diagramelement

Bruge tekstformatering på formatere tekst i diagramelementer

Anvende WordArt-typografier til at formatere tekst i diagramelementer

Ændre formatet af det markerede diagramelement

 1. Klik på det diagramelement, der skal ændres, eller benyt følgende fremgangsmåde til at vælge diagramelementet på en liste over diagramelementer:

  1. Klik et vilkårligt sted i diagrammet.
   Dette viser Diagramværktøjer med fanerne Design, Layout og Formater.

  2. Klik på pilen ved siden af boksen Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Format, og marker derefter det diagramelement, du vil formatere.

   Gruppen Aktuel markering under fanen Layout (diagramværktøjer)

   Tip!: I stedet for ved hjælp af kommandoerne på båndet, kan du også højreklikke på et diagramelement, klik på Formatér < diagramelement > i genvejsmenuen og derefter fortsætte med trin 3.

 2. Klik på Formatér markering i gruppen Aktuel markering under fanen Format.

 3. Klik på en kategori i dialogboksen Formatér <diagramelement>, og vælg derefter de formateringsindstillinger, du vil bruge.

  Vigtigt!: Afhængigt af det valgte diagramelement findes forskellige formateringsindstillinger i denne dialogboks.

 4. Når du vælger forskellige indstillinger i denne dialogboks, anvendes ændringerne med det samme på det valgte diagramelement, hvilket gør det nemt at se virkningerne af ændringerne i du diagram uden at lukke dialogboksen. Men fordi ændringerne anvendes med det samme, det er ikke muligt at klikke på Annuller i denne dialogboks. Hvis du vil fjerne ændringer, skal du klikke på Fortryd på værktøjslinjen Hurtig adgang.

 5. Du kan fortryde flere ændringer, du har foretaget i en funktion i en dialogboks, som du ikke har foretaget ændringer til en anden indstilling i dialogboksen i mellem.

 6. Du kan flytte dialogboksen, så du kan se både diagrammet og dialogboksen samtidig.

Toppen af siden

Ændre figurtypografien i for det markerede diagramelement

Klik på det diagramelement, der skal ændres, eller benyt følgende fremgangsmåde til at vælge diagramelementet på en liste over diagramelementer:

 1. Klik et vilkårligt sted i diagrammet.
  Dette viser Diagramværktøjer med fanerne Design, Layout og Formater.

 2. Klik på pilen ved siden af boksen Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Format, og marker derefter det diagramelement, du vil formatere.

  Gruppen Aktuel markering under fanen Layout (diagramværktøjer)

Hvis du vil anvende en foruddefineret figurtypografi, skal du klikke på den typografi, du vil bruge, i gruppen Figurtypografier under fanen Format

Billede af båndet i excel

Tip!: For at se alle tilgængelige Figurtypografier skal du klikke på den flere knappen knappen flere .

Hvis du vil anvende et andet figurfyld, skal du klikke på Fyldfarve til figur og derefter benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Hvis du vil bruge en anden fyldfarve, skal du klikke på den farve, du vil bruge, under Temafarver eller Standardfarver.

  Tip!: Inden du anvender en anden farve, kan du hurtigt få vist, hvordan farven vil se ud i diagrammet. Når du peger på en farve, du måske vil bruge, vises det valgte diagramelement med den farve, du peger på.

 • Du kan fjerne farven fra det valgte diagramelement ved at klikke på Intet fyld.

 • Hvis du vil bruge en fyldfarve, der ikke findes under Temafarver eller Standardfarver, skal du klikke på Flere fyldfarver. Angiv den farve i dialogboksen Farver, du vil bruge, under fanen Standard eller Brugerdefineret, og klik derefter på OK.
  De brugerdefinerede fyldfarver, du opretter, tilføjes under Seneste farver, så du kan bruge dem igen.

 • Hvis du vil udfylde figuren med et billede, skal du klikke på Billede. Klik på det billede, du vil bruge, i dialogboksen Indsæt billede, og klik derefter på Indsæt.

 • Hvis du vil bruge en gradueringseffekt for den valgte udfyldningsfarve, skal du klikke på Graduering og derefter klikke på den gradueringstype, du vil bruge, under Variationer.
  Du kan få vist flere gradueringstyper ved at klikke på Flere gradueringer og derefter klikke på de gradueringsindstillinger, du vil bruge, i kategorien Fyld.

 • Hvis du vil bruge et strukturfyld, skal du klikke på Struktur og derefter klikke på den struktur, du vil bruge.

Hvis du vil anvende en anden figurkontur, skal du klikke på Kontur til figur og derefter benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Hvis du vil bruge en anden konturfarve, skal du klikke på den farve, du vil bruge, under Temafarver eller Standardfarver.

 • Du kan fjerne konturfarven fra det valgte diagramelement ved at klikke på Ingen kontur.

  Bemærk!: Hvis det valgte element er en linje, vil linjen ikke længere være synlig i diagrammet.

 • Hvis du vil bruge en konturfarve, der ikke findes under Temafarver eller Standardfarver, skal du klikke på Flere konturfarver. Angiv den farve i dialogboksen Farver, du vil bruge, under fanen Standard eller Brugerdefineret, og klik derefter på OK.
  De brugerdefinerede konturfarver, du opretter, tilføjes under Seneste farver, så du kan bruge dem igen.

 • Hvis du vil ændre tykkelsen på en streg eller ramme, skal du klikke på Tykkelse og derefter klikke på den stregtykkelse, du vil bruge.
  Du kan finde flere indstillinger for stregtyper eller rammetyper ved at klikke på Flere streger og derefter klikke på de indstillinger for stregtypen eller rammetypen, du vil bruge.

 • Hvis du vil bruge en stiplet streg eller ramme, skal du klikke på Stiplet og derefter klikke på den stregtype, du vil bruge.
  Du kan finde flere indstillinger for stregtyper ved at klikke på Flere streger og derefter klikke på den stregtype, du vil bruge.

 • Du kan føje pile til streger ved at klikke på Pile og derefter klikke på den piltype, du vil bruge. Du kan ikke bruge piltyper til rammer.
  Du kan få vist flere indstillinger for piltyper eller rammetyper ved at klikke på Flere pile og derefter klikke på de indstillinger for pilen, du vil bruge.

Hvis du vil bruge en anden figureffekt, skal du klikke på Figureffekter, klikke på en tilgængelig effekt og derefter vælge den type effekt, du vil bruge.

Bemærk!: De tilgængelige effekter afhænger af det diagramelement, du har valgt. Forudindstillinger, refleksionseffekter og faceteffekter er ikke tilgængelige for alle typer diagramelementer.

Toppen af siden

Ændre formatet af tekst i det markerede diagramelement

Når du vil formatere tekst i diagramelementer, kan du bruge almindelige indstillinger til tekstformatering, eller du kan anvende et WordArt-format.

Brug af tekstformatering til at formatere tekst i diagramelementer

 1. Klik på det diagramelement, som indeholder den tekst, du vil formatere.

 2. Højreklik på teksten, eller vælg den tekst, du vil formatere, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på de formateringsindstillinger, du vil bruge, på Miniværktøjslinje.

   billede af båndet i excel

  • Klik på de formateringsknapper, du vil bruge, i gruppen Skrifttype under fanen Startside.

   Billede af Excel-båndet

Toppen af siden

Brug af WordArt-typografier til at formatere tekst i diagramelementer

 1. Klik på det diagramelement, som indeholder den tekst, der skal ændres, eller benyt følgende fremgangsmåde til at vælge diagramelementet på en liste over diagramelementer:

  1. Klik et vilkårligt sted i diagrammet.
   Dette viser Diagramværktøjer med fanerne Design, Layout og Formater.

  2. Klik på pilen ved siden af boksen Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Format, og marker derefter det diagramelement, du vil formatere.

   Gruppen Aktuel markering under fanen Layout (diagramværktøjer)

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen WordArt-typografier under fanen Formater:

  billede af båndet i excel

  • Klik på den foruddefinerede WordArt-typografi, du vil bruge.

   Tip!: Hvis du vil se alle tilgængelige WordArt-typografier, skal du klikke på den flere knappen knappen flere .

  • Hvis du vil anvende en brugerdefineret WordArt-typografi, skal du klikke på Tekstfyld, Tekstkontur eller Teksteffekter og derefter vælge de formateringsindstillinger, du vil bruge.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×