Formatere en tabel

Når du har oprettet en tabel, giver Microsoft Office Word 2007 dig mange måder at formatere den pågældende tabel på. Hvis du beslutter dig for at bruge Tabeltypografier, kan du formatere hele tabellen på én gang, og du kan endda få vist et eksempel på, hvordan tabellen vil se ud, når den er formateret med en bestemt typografi, før du rent faktisk anvender typografien.

Du kan oprette et brugerdefineret udseende til tabeller ved at opdele eller flette celler, tilføje eller slette kolonner eller rækker eller tilføje kanter. Hvis du arbejder med en lang tabel, kan du gentage tabeloverskrifterne på hver eneste side, hvor tabellen vises. For at forhindre akavede sideskift, som ødelægger tabellens sammenhæng, kan du også angive, hvordan og hvor tabellen skal opdeles mellem sider.

Hvad vil du foretage dig?

Brug tabeltypografier til at formatere en hel tabel

Tilføj eller fjern kanter

Få vist eller skjul gitterlinjer

Tilføj en celle, række eller kolonne

Slet en celle, række eller kolonne

Flet eller opdel celler

Gentag en tabeloverskrift på efterfølgende sider

Bestem, hvor en tabel skal opdeles

Brug Tabeltypografier til at formatere en hel tabel

Når du har oprettet en tabel, kan du formatere hele tabellen ved hjælp af Tabeltypografier. Hvis du placerer markøren over hver af de forudformaterede tabeltypografier, kan du se, hvordan tabellen vil komme til at se ud.

 1. Klik i den tabel, du vil formatere.

 2. Klik på fanen Design under Tabelværktøjer.

 3. I gruppen Tabeltypografier skal du placere markøren over hver enkelt tabeltypografi, indtil du finder en typografi, du vil bruge.

  Bemærk!: Hvis du vil se flere typografier, skal du klikke på pilen Flere Knapflade .

 4. Klik på typografien for at anvende den på tabellen.

 5. I gruppen Indstillinger for tabeltypografi skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ud for hvert tabelelementet for at anvende eller fjerne den valgte typografi.

Toppen af siden

Tilføj eller fjern kanter

Du kan tilføje eller fjerne kanter for at formatere en tabel, sådan som du ønsker.

Tilføj tabelkanter

 1. Under Tabelværktøjer skal du klikke på fanen Layout.

 2. I gruppen Tabel skal du klikke på Vælg, og derefter skal du klikke på Vælg tabel.

 3. Klik på fanen Design under Tabelværktøjer.

 4. I gruppen Tabeltypografier skal du klikke på Kanter, og derefter skal du gøre et af følgende:

  • Klik på et af de foruddefinerede kantsæt.

  • Klik på Kanter og skygge, klik på fanen Kanter, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

Fjern tabellens kanter fra hele tabellen

 1. Under Tabelværktøjer skal du klikke på fanen Layout.

 2. I gruppen Tabel skal du klikke på Vælg, og derefter skal du klikke på Vælg tabel.

 3. Klik på fanen Design under Tabelværktøjer.

 4. I gruppen Tabeltypografier skal du klikke på Kanter, og derefter skal du klikke på Ingen kant.

Tilføj kun tabelkanter på bestemte celler

 1. Klik på Vis/skjul under fanen Hjem i gruppen Afsnit.

  Word-bånd

 2. Markér de ønskede celler, herunder deres mærker for cellens afslutning.

  Markere en celle

 3. Klik på fanen Design under Tabelværktøjer.

 4. I gruppen Tabeltypografier skal du klikke på Kanter, og derefter skal du klikke på den ønskede kant.

Fjern kun tabelkanter fra bestemte celler

 1. Klik på Vis/skjul under fanen Hjem i gruppen Afsnit.

  Word-bånd

 2. Markér de ønskede celler, herunder deres mærker for cellens afslutning.

  Markere en celle

 3. Klik på fanen Design under Tabelværktøjer.

 4. I gruppen Tabeltypografier skal du klikke på Kanter, og derefter skal du klikke på Ingen kant.

Toppen af siden

Få vist eller skjule gitterlinjer

Gitterlinjer viser cellegrænserne i en tabel på skærmen på de steder, hvor tabellen ikke har anvendt kanter. Hvis du skjuler gitterlinjerne i en tabel, der har kanter, kan du ikke se ændringen, fordi gitterlinjerne ligger bag kanterne. Hvis du vil have vist gitterlinjerne, skal du fjerne kanterne.

I modsætning til kanter vises gitterlinjer kun på skærmen. De udskrives aldrig. Hvis du deaktiverer gitterlinjer, vises tabellen, sådan som den udskrives.

Bemærk!: Gitterlinjer er ikke synlige, når du får vist et dokument i et Webbrowser eller i Vis udskrift.

Vis eller skjul gitterlinjer i en tabel i et dokument

 • Under Tabelværktøjer på fanen Layout og i gruppen Tabel skal du klikke på Vis gitterlinjer.

Toppen af siden

Tilføj en celle, række eller kolonne

Tilføj en celle

 1. Klik i en celle, der findes lige til højre for eller over det sted, hvor du vil indsætte en celle.

 2. Under Tabelværktøjer på fanen Layout skal du klikke på dialogboksstarteren Rækker og kolonner.

 3. Klik på en af følgende muligheder:

Klik på denne

Hvis du vil gøre dette

Ryk celler til højre

Indsæt en celle, og flyt alle andre celler i den pågældende række til højre.

Bemærk!: Denne indstilling kan resultere i en række, der indeholder flere celler end de øvrige rækker.

Ryk celler ned

Indsæt en celle, og flyt resterende eksisterende celler i den pågældende kolonne nedad med én række. Der tilføjes en ny række nederst i tabellen, der skal indeholde den sidste eksisterende celle.

Indsæt række

Indsæt en række lige over den celle, du har klikket i.

Indsæt kolonne

Indsæt en kolonne lige til højre for den celle, du har klikket i.

Tilføj en række

 1. Klik i en celle, der findes lige under eller over det sted, hvor du vil indsætte en række.

 2. Under Tabelværktøjer skal du klikke på fanen Layout.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje en række lige over den celle, du har klikket i, skal du klikke på Indsæt ovenfor i gruppen Rækker og kolonner.

  • Hvis du vil tilføje en række lige under den celle, du har klikket i, skal du klikke på Indsæt nedenfor i gruppen Rækker og kolonner.

Tilføj en kolonne

 1. Klik i en celle, der findes lige til højre eller venstre for det sted, hvor du vil tilføje en kolonne.

 2. Under Tabelværktøjer skal du klikke på fanen Layout.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil tilføje en kolonne lige til venstre for den celle, du har klikket i, skal du klikke på Indsæt til venstre i gruppen Rækker og kolonner.

  • Hvis du vil tilføje en kolonne lige til højre for den celle, du har klikket i, skal du klikke på Indsæt til højre i gruppen Rækker og kolonner.

Toppen af siden

Slet en celle, række eller kolonne

 1. Gør et af følgende:

  Hvis du vil markere

  Skal du

  En celle

  Klik på cellens venstre kant. Markere en celle

  En række

  Klik til venstre for rækken. Marker en række

  En kolonne

  Klik på kolonnens øverste gitterlinje eller øverste kant. Markere en kolonne

 2. Under Tabelværktøjer skal du klikke på fanen Layout.

 3. I gruppen Rækker og kolonner skal du klikke på Slet, og derefter skal du klikke på Slet celler, Slet rækker eller Slet kolonner alt efter, hvad der er relevant.

Toppen af siden

Flet eller opdel celler

Flette celler

Du kan kombinere to eller flere celler i samme række eller kolonne til en enkelt celle. Du kan f.eks. flette flere celler vandret for at oprette en tabeloverskrift, der fylder flere kolonner.

 1. Markér de celler, du vil flette, ved at klikke på en celles venstre kant og derefter trække tværs over de andre celler, du vil markere.

 2. Under Tabelværktøjer, under fanen Layout i gruppen Flet, klik på Flet celler.

Opdele celler

 1. Klik i en celle, eller marker flere celler, du vil opdele.

 2. Under Tabelværktøjer, under fanen Layout i gruppen Flet, klik på Opdel celler.

 3. Angiv det antal kolonner eller rækker, du vil opdele de markerede celler i.

Toppen af siden

Gentag en tabeloverskrift på efterfølgende sider

Når du arbejder med en meget lang tabel, vil den blive delt der, hvor der er et sideskift. Du kan foretage justeringer i tabellen, så tabeloverskrifterne gentages på hver enkelt side.

Gentagne tabeloverskrifter vises kun i Udskriftslayout, og når du udskriver dokumentet.

 1. Markér overskriftsrækken eller -rækkerne. Markeringen skal omfatte den første række i tabellen.

 2. Klik på Gentag kolonneoverskrifter under gruppen Data på fanen Layout under Tabelværktøjer.

Bemærk!:  Word gentager automatisk tabeloverskrifterne på hver ny side, der skyldes et automatisk sideskift. Word gentager ikke en overskrift, hvis du indsætter et manuelt sideskift i en tabel.

Toppen af siden

Bestem, hvor en tabel skal opdeles

Når du arbejder med en meget lang tabel, skal den deles der, hvor der er et sideskift. Hvis der opstår et sideskift i en lang række, vil Microsoft Word som standard tillade et sideskift at dele rækken mellem de to sider.

Du kan foretage justeringer i tabellen for at sikre, at oplysningerne vises, sådan som du ønsker, når tabellen strækker sig over flere sider.

Undgå, at en tabelrække bliver brudt over flere sider

 1. Klik i tabellen.

 2. Under Tabelværktøjer skal du klikke på fanen Layout.

 3. Klik på Egenskaber i gruppen Tabel, og klik derefter på fanen Række.

 4. Fjern markeringen i Tillad opdeling af række.

Tving en tabel til opdeling på to sider ved en bestemt række

 1. Klik i den række, som skal vises på den næste side.

 2. Tryk på Ctrl+Enter.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×