Formatere data ved hjælp af brugerdefineret formatering

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du har data i et felt vises i et bestemt format ved at anvende brugerdefinerede formater. Brugerdefineret formatering kun ændre, hvordan data vises og påvirker ikke, hvordan data, der er gemt i Microsoft Access-database, eller hvordan brugere kan indtaste eller redigere data.

Anvende et brugerdefineret format er en indstilling, når du arbejder med datatyper, som enten ikke har en foruddefineret få adgang til indstillinger for formatering, eller hvis et foruddefineret format ikke opfylder dine behov. Du kan anvende brugerdefinerede formater ved at angive sæt af ordret tegn og tegn som pladsholdere til et felt. Når du anvender et format til et tabelfelt, anvendes den samme format automatisk på et kontrolelement til formular eller rapport, du binde (link) til det pågældende felt i tabellen.

I denne artikel beskrives typerne konstanter og pladsholder tegn, du kan bruge med specifikke datatyper og viser, hvordan du kan anvende formateringen.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide om brugerdefinerede formater

Angive et format for datatyperne tal og valuta

Angive et format for datatyperne tekst og Notat

Angive et format for dato/klokkeslætsdata type

Få flere oplysninger om formateringsindstillinger

Få mere at vide om brugerdefinerede formater

Når du opretter et brugerdefineret format, kan du angive forskellige tegn i egenskaben Format for et tabelfelt. Tegnene består af pladsholdere (som 0 og #), separatorer (som perioder og kommaer), ordret tegn og farver.

Desuden kan du angive formater for fire typer numeriske værdier – positive, negative, nul (0) og tom (Udefineret). Hvis du vælger at oprette et format for hver type værdi, skal du først placere formatet for positive værdier, formatet for negative værdier, formatet for nulværdier tredje og formatet for null-værdier sidste. Du skal også adskille hvert format med et semikolon.

Eksempel på brugerdefinerede formater   

#, ###. ##;(#,###.##) [Rød]; 0,000.00; " Udefineret"

Denne streng har fire brugerdefinerede formater og viser følgende:

 • Positive værdier med to decimaler.

 • Negative værdier med to decimaler angivet i parenteser og med rød tekst.

 • Nulværdier som tallet 0 og altid med to decimaler.

 • Null-værdier som ordet "Udefineret".

Hver af de fire sektioner i strengen, der er adskilt med semikolon (;).

Den følgende beskrives hver sektion:

 • Nummertegn (#) er en pladsholder for cifre. Hvis formatet støder på nogen værdier, vises et tomt område. Hvis du vil have vist nuller i stedet for tomme mellemrum (for eksempel, at få vist 1234 som 1234.00), kan du bruge tallet 0 som pladsholder.

 • Som standard vises den første sektion positive værdier. Hvis du vil bruge et format med større værdier eller flere decimaler, kan du føje flere pladsholdere til Decimalværdien, såsom #, ###. ###. Som eksempel vises 1234.5678 som 1.234,568. Meddelelse om, at dette format bruger komma som tusindtalsseparator og komma som decimalseparatoren.

  Hvis decimal værdierne i posten, er større end antallet af tegn som pladsholdere i det brugerdefinerede format, Access afrunder værdierne og viser kun antallet af værdier, der er angivet i formatet. Hvis din indeholder 3,456.789, men dens format angiver to decimaler, runder Access eksempelvis Decimalværdien til.79.

 • Som standard vises den anden sektion kun negative værdier. Hvis dine data ikke indeholder negative værdier, er feltet tomt. Det foregående eksempel format omgives negative værdier med ordret tegn – åbning og afsluttende parenteser. Det bruges også angivelsen [rød] farve til at vise negative værdier med rød skrift.

 • Den tredje sektion definerer som standard formatet for alle nulværdier (0). Når feltet indeholder en værdi på nul, vises i dette tilfælde 0,000.00. Hvis du vil have vist tekst i stedet for et tal, kan du bruge "Nul" (omgivet af dobbelte anførselstegn) i stedet.

 • Som standard definerer den fjerde sektion hvad brugerne ser, når en post indeholder en null-værdi. I dette tilfælde ser brugere ordet "Udefineret". Du kan også bruge anden tekst, som "Null" eller "***". Husk på, at den omgivende tegn med dobbelte anførselstegn får formatet, der behandler disse tegn som konstanter og få vist dem nøjagtigt, som du har angivet dem.

Bemærk!: Husk, at du ikke behøver at bruge alle fire sektioner. Hvis din tabelfelt accepterer null-værdier, kan du udelade den fjerde sektion.

Toppen af siden

Angive et format for datatyperne tal og valuta

Hvis du ikke angiver et brugerdefineret format for numeriske og valuta værdier, viser Access tal i generelt talformat og valutaer i formatet valuta.

For at oprette et brugerdefineret format, skal du bruge de formateringstegn, der er vist i følgende tabel. Du kan også angive en farve, hvor du vil tal eller valuta.

Tegn

Beskrivelse

#

Bruges til at vise et ciffer. Hver forekomst af tegnet svarer til en plads til ét tal. Hvis der ikke er nogen værdi til en bestemt plads, vises et mellemrum. Kan også bruges som pladsholder.

Hvis du anvender den format ### og angive en værdi af 45 i feltet, vises eksempelvis 45. Hvis du angiver 12,145 i et felt, vises 12,145 – også selvom du har defineret kun én pladsholder til venstre for tusindtalsseparatoren separator.

0

Bruges til at vise et ciffer. Hver forekomst af tegnet svarer til en plads til ét tal. Hvis der ikke er nogen værdi til en bestemt plads, vises et nul (0).

Tusindtalsseparator og decimalseparator

Bruges til at angive, hvor Access skal placere tusindtalsseparatoren og decimalseparatoren. Access bruger de separator, der er defineret for internationale indstillinger i Windows. Finde oplysninger om disse indstillinger, ændre de internationale indstillinger i Windows for at ændre udseendet af nogle datatyper.

Mellemrumstegn, + - $ ()

Bruges til at indsætte mellemrumstegn, matematiske tegn (+ -) og finansielle symboler (¥ £ $) efter behov overalt i formatstrenge. Hvis du vil bruge andre almindelige matematiske symboler, f.eks. skråstreg (\ eller /) og stjerne (*), skal du omgive dem med dobbelte anførselstegn. Bemærk, at du kan placere dem hvor som helst.

\

Bruges til at tvinge Access til at vise det tegn, der følger umiddelbart efter. Det er det samme som at sætte det pågældende tegn i dobbelte anførselstegn.

!

Bruges til at gennemtvinge den venstre justering af alle værdier. Når du gennemtvinger venstre justering, du kan ikke bruge # og 0 pladsholdere for cifre, men du kan bruge pladsholdere til tekst. Få vist brugerdefinerede formater for tekst og Notat datatyperkan finde flere oplysninger om disse pladsholdere.

*

Bruges til at gennemtvinge, at det tegn, der følger umiddelbart efter stjernen, bliver til et fyldtegn – et tegn, der bruges til at udfylde tomme pladser. Access viser normalt numeriske data højrejusteret og udfylder eventuel plads til venstre for værdien med mellemrumstegn. Du kan tilføje fyldtegn overalt i en formatstreng, og når du gør det, udfylder Access eventuelle tomme pladser med det angivne tegn.

Formatet £##*~,00 viser f.eks. et valutabeløb som £45~~~~~,15. Det antal tilder (~), der vises i feltet, afhænger af antallet af mellemrumstegn i tabelfeltet.

%

Bruges som sidste tegn i en formatstreng. Ganger værdien med 100 og viser et procenttegn efter resultatet.

E+, E-

– eller –

e+, e-

Bruges til at vise værdier med videnskabelig (eksponentiel) notation.

Brug denne indstilling, hvis det foruddefinerede videnskabelige format ikke har tilstrækkelig plads til de aktuelle værdier. Brug E+ eller e+ til at få vist værdier som positive eksponenter og E- eller e- til at få vist værdier som negative eksponenter. Disse pladsholdere skal anvendes sammen med andre tegn.

Antag f.eks., at du anvender formatet 0,000E+00 på et numerisk felt og derefter skriver 612345. Access viser 6,123E05. Access runder først antallet af decimaler ned til 3 (antallet af nuller til højre eller venstre for decimaltegnet). Derefter beregner Access eksponentværdien ud fra det antal cifre, der falder til højre (eller venstre, afhængigt af sprogindstillingerne) for decimalseparatoren i den oprindelige værdi. I dette tilfælde ville den oprindelige værdi have placeret "612345" (fem cifre) til højre for decimalseparatoren. Derfor viser Access resultatet som 6,123E+05, som er lig med 6,123 x 105.

"Ordret tekst"

Brug dobbelte anførselstegn til at omgive tekst, som brugerne skal se.

[farve]

Bruges til at anvende en farve på alle værdier i en sektion i formatet. Du skal sætte navnet på den ønskede farve i skarpe parenteser og benytte et af følgende navne: sort, blå, cyan, grøn, lyslilla, rød, gul eller hvid.

Hvis du vil anvende et brugerdefineret format for datatyperne tal eller valuta, skal du gøre følgende:

 1. Højreklik på den tabel, du vil ændre, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på det felt, du vil formatere, og klik derefter på cellen ud for feltet Format under fanen Standard.

 3. Angiv de bestemte tegn baseret på den ønskede formatering.

 4. Tryk på Ctrl+S for at gemme arbejdet.

Når du anvender et brugerdefineret format på et felt, kan du teste formatet ved at gøre et eller alle af følgende:

 • Angiv værdier uden tusindtalsseparator separatorer eller tusindtalsseparatorer, og se, hvordan formatet behandler dataene. Placerer formatet på separatorer de rigtige steder?

 • Angiv værdier, der er længere eller kortere, end du forventer at skulle (med og uden separatorer), og se, hvordan formatet fungerer. Indsætter formatet, enten uønskede tomme mellemrum eller foranstillede eller efterstillede nuller?

 • Angiv et nul eller en null-værdi i et format, der er beregnet til positive eller negative værdier, og se, om du er tilfreds med resultatet.

Toppen af siden

Angive et format for datatyperne tekst og Notat

Datatyperne tekst og Notat accepterer ikke foruddefinerede formater. Datatypen Tekst accepterer kun brugerdefinerede formater, datatypen Notat accepterer både brugerdefineret og RTF-formatering.

Typisk anvende du brugerdefinerede formater på datatyperne tekst og Notat at gøre det nemmere at læse tabeldataene. Hvis du bruger en webformular til at indsamle kreditkortnumre, og du gemmer disse tal uden mellemrum, kan du bruge et brugerdefineret format til at tilføje de relevante mellemrum for at gøre det nemmere at læse kreditkortnumre.

Brugerdefinerede formater for datatyperne tekst og Notat Tillad kun to formatafsnit i en streng. Den første sektion af en formatstreng, styrer visningen af tekst, og den anden sektion viser tomme værdier eller strenge af længden nul. Hvis du ikke angiver et format, justerer venstre Access al tekst i dataark.

I følgende tabel vises og beskrivelse af de brugerdefinerede formater, du kan anvende på felter, der indeholder tekst eller Notat-datatyperne.

Tegn

Beskrivelse

@

Bruges til at vise den tilgængelige plads til tegn i formatstrengen. Når Access har placeret alle tegn i de underliggende data, vises eventuelle ekstra pladsholdere som mellemrumstegn.

Hvis formatstrengen f.eks. er @@@@@, og den underliggende tekst er ABC, venstrejusteres teksten med to mellemrumstegn foran.

&

Bruges til at vise den tilgængelige plads til tegn i formatstrengen. Når Access har placeret alle tegn i de underliggende data, vises eventuelle ekstra pladsholdere ikke.

Hvis formatstrengen f.eks. er &&&&&, og teksten er ABC, vises kun den venstrejusterede tekst.

!

Bruges til at gennemtvinge, at pladsholdertegn udfyldes fra venstre til højre i stedet for fra højre til venstre. Du skal bruge dette tegn i starten af en formatstreng.

<

Bruges til at gennemtvinge, at al tekst bliver til små bogstaver. Du skal bruge dette tegn i starten af en formatstreng, men der kan eventuelt komme et udråbstegn (!) foran.

>

Bruges til at gennemtvinge, at al tekst bliver til store bogstaver. Du skal bruge dette tegn i starten af en formatstreng, men der kan eventuelt komme et udråbstegn (!) foran.

*

Det tegn, der følger umiddelbart efter stjernen, bliver til et fyldtegn – et tegn, der bruges til at udfylde tomme pladser. Access viser normalt tekst som venstrejusteret og udfylder eventuel plads til højre for værdien med mellemrumstegn. Du kan tilføje fyldtegn overalt i en formatstreng. Når du gør det, udfylder Access eventuelle tomme pladser med det angivne tegn.

Mellemrumstegn, + - $ ()

Bruges til at indsætte mellemrumstegn, matematiske tegn (+ -), finansielle symboler (¥ £ $) og parenteser efter behov overalt i formatstrenge. Hvis du vil bruge andre almindelige matematiske symboler, f.eks. skråstreg (\ eller /) og stjerne (*), skal du omgive dem med dobbelte anførselstegn. Bemærk, at du kan placere disse tegn hvor som helst i formatstrengen.

"Ordret tekst"

Brug dobbelte anførselstegn til at omgive tekst, som skal vises for brugerne.

\

Bruges til at tvinge Access til at vise det tegn, der følger umiddelbart efter. Det er det samme som at sætte det pågældende tegn i dobbelte anførselstegn.

[farve]

Bruges til at anvende en farve på alle værdier i en sektion i formatet. Du skal sætte navnet på den ønskede farve i skarpe parenteser og benytte et af følgende navne: sort, blå, cyan, grøn, lyslilla, rød, gul eller hvid.

Bemærk!: Når du angiver et format, udfylder Access pladsholdertegnene med data fra det underliggende felt.

Hvis du vil anvende et brugerdefineret format, skal du gøre følgende:

 1. Højreklik på den tabel, du vil ændre, i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på det felt, du vil formatere, og klik derefter på cellen ud for feltet Format under fanen Standard.

 3. Angive et format.

  Type af brugerdefineret format, som du kan angive, afhænger af den datatype, du vælger for feltet.

 4. Tryk på Ctrl+S for at gemme arbejdet.

Du kan teste din brugerdefineret formatering i en af følgende måder:

 • Angiv store eller små værdier, og se, hvordan formatet behandler dataene. Resultaterne mening?

 • Angiv værdier, der er længere eller kortere, end du forventer at skulle (med og uden separatorer), og se, hvordan formatet fungerer. Indsætter formatet, enten uønskede tomme mellemrum eller foranstillede eller efterstillede mellemrum eller uventede tegn?

 • Angiv en streng af længden nul eller en null-værdi, og se, om du er tilfreds med resultatet.

Toppen af siden

Angive et format for dato/klokkeslætsdata type

Hvis du ikke angiver et foruddefineret eller brugerdefineret format, anvender Access standarddatoformatet – m-dd-åååå h:nn: TT.mm.ss AM/PM.

Brugerdefinerede formater for dato/klokkeslæt-felter kan indeholde to sektioner – et til datoen og en anden gang – og du skal adskille afsnittene med et semikolon. For eksempel kan du genskabe standarddatoformatet på følgende måde: m-dd-åååå; h:nn:ss.

Tegn

Beskrivelse

Datoseparator

Bruges til at styre, hvor Access skal placere separatoren for dage, måneder og år. Access bruger den separator, der er defineret i internationale indstillinger i Windows. Finde oplysninger om disse indstillinger, ændre de internationale indstillinger i Windows for at ændre udseendet af nogle datatyper.

c

Bruges til at vise standarddatoformatet.

d eller dd

Bruges til at vise dagen i måneden med ét eller to cifre. Brug en enkelt pladsholder for at benytte ét ciffer og to pladsholdere til to cifre.

ddd

Bruges til at forkorte ugedagens navn til tre bogstaver.

Mandag vises f.eks. som Man.

dddd

Bruges til at skrive ugedagens navn helt ud.

ddddd

Bruges til at vise det korte datoformat.

dddddd

Bruges til at vise det lange datoformat.

w

Bruges til at vise nummeret på ugedagen.

Mandag vises f.eks. som 2.

m eller mm

Bruges til at vise måneden som et tal med ét eller to cifre.

mmm

Bruges til at forkorte månedens navn til tre bogstaver.

Oktober vises f.eks. som Okt.

mmmm

Bruges til at skrive månedens navn helt ud.

q

Bruges til at vise tallet for det aktuelle kvartal (1-4).

For en dato i maj viser Access f.eks. 2 som værdien for kvartalet.

å

Bruges til at vise dagens nummer i året, 1-366.

åå

Bruges til at viser de sidste to cifre i årstallet.

Bemærk!: Det anbefales, at du angiver og viser alle fire cifre i årstallet.

åååå

Bruges til at vise alle fire cifre i årstallet i intervallet 0100-9999.

Klokkeslætsseparator

Bruges til at styre, hvor Access skal placere separatoren for timer, minutter og sekunder. Access bruger den separator, der er defineret i internationale indstillinger i Windows. .

t eller tt

Bruges til at vise timen med ét eller to cifre.

n eller nn

Bruges til at vise minutterne med ét eller to cifre.

s eller ss

Bruges til at vise sekunderne med ét eller to cifre.

ttttt

Bruges til at vise det lange klokkeslætsformat.

AM/PM

Bruges til at vise 12-timers værdier med efterstillet AM eller PM. Access benytter systemuret på computeren til at angive værdien.

A/P eller a/p

Bruges til at vise 12-timers værdier med efterstillet A, P, a eller p. Access benytter systemuret på computeren til at angive værdien.

AMPM

Viser værdier for 12-timers klokkeslæt, men bruger de indikatorer for morgen og eftermiddag, der er angivet i Internationale indstillinger i Windows.

Mellemrumstegn, + - $ ()

Bruges til at indsætte mellemrumstegn, matematiske tegn (+ -), finansielle symboler (¥ £ $) og parenteser efter behov overalt i formatstrenge. Hvis du vil bruge andre almindelige matematiske symboler, f.eks. skråstreg (\ eller /) og stjerne (*), skal du omgive dem med dobbelte anførselstegn. Bemærk, at du kan placere dem hvor som helst.

\

Bruges til at tvinge Access til at vise det tegn, der følger umiddelbart efter. Det er det samme som at sætte det pågældende tegn i dobbelte anførselstegn.

*

Bruges til at gennemtvinge, at det tegn, der følger umiddelbart efter stjernen, bliver til et fyldtegn – et tegn, der bruges til at udfylde tomme pladser. Access viser normalt numeriske tekst venstrejusteret og udfylder eventuel plads til højre for værdien med mellemrumstegn. Du kan tilføje fyldtegn overalt i en formatstreng. Når du gør det, udfylder Access eventuelle tomme pladser med det angivne tegn.

"Ordret tekst"

Brug dobbelte anførselstegn til at omgive tekst, som brugerne skal se.

[farve]

Bruges til at anvende en farve på alle værdier i en sektion i formatet. Du skal sætte navnet på den ønskede farve i skarpe parenteser og benytte et af følgende navne: sort, blå, cyan, grøn, lyslilla, rød, gul eller hvid.

Toppen af siden

Få flere oplysninger om formateringsindstillinger

Hvis du vil et felt i et dataark, formular eller rapport for at få vist en bestemt værdi, mens feltet gemmer en anden værdi, skal du oprette et opslagsfelt. Læs Tilpas, hvordan data vises ved at oprette et opslagsfelt, hvis du vil vide mere om opslagsfelter. For at styre det format, hvor data er angivet, skal du læse oprette en inputmaske for at angive felt eller styre værdier i et bestemt. Hvis du vil lære at tilføje RTF-formatering til et felt, skal du læse indsætte eller tilføje et RTF-felt.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×