Formatere data ved hjælp af brugerdefineret formatering

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du har data i et felt vises i et bestemt format ved at anvende brugerdefinerede formater. Brugerdefineret formatering kun ændre, hvordan data vises og påvirker ikke, hvordan data, der er gemt i Microsoft Access-database, eller hvordan brugere kan indtaste eller redigere data.

Anvende et brugerdefineret format er en indstilling, når du arbejder med datatyper, som enten ikke har en foruddefineret få adgang til indstillinger for formatering, eller hvis et foruddefineret format ikke opfylder dine behov. Du kan anvende brugerdefinerede formater ved at angive sæt af ordret tegn og tegn som pladsholdere til et felt. Når du anvender et format til et tabelfelt, anvendes den samme format automatisk på et kontrolelement til formular eller rapport, du binde (link) til det pågældende felt i tabellen.

I denne artikel beskrives typerne konstanter og pladsholder tegn, du kan bruge med specifikke datatyper og viser, hvordan du kan anvende formateringen.

Hvad vil du foretage dig?

Få flere oplysninger om brugerdefinerede formater

Angive et format for datatyperne tal og valuta

Angive et format for datatyperne tekst og Notat

Angive et format for dato/klokkeslætsdata type

Få flere oplysninger om formateringsindstillinger

Få mere at vide om brugerdefinerede formater

Når du opretter et brugerdefineret format, kan du angive forskellige tegn i egenskaben Format for et tabelfelt. Tegnene består af pladsholdere (som 0 og #), separatorer (som perioder og kommaer), ordret tegn og farver.

Desuden kan du angive formater for fire typer numeriske værdier – positive, negative, nul (0) og tom (Udefineret). Hvis du vælger at oprette et format for hver type værdi, skal du først placere formatet for positive værdier, formatet for negative værdier, formatet for nulværdier tredje og formatet for null-værdier sidste. Du skal også adskille hvert format med et semikolon.

Eksempel på brugerdefinerede formater   

#.###,##;(#.###,##)[Rød];0.000,00;"Udefineret"

Denne streng har fire brugerdefinerede formater og viser følgende:

 • Positive værdier med to decimaler.

 • Negative værdier med to decimaler angivet i parenteser og med rød tekst.

 • Nulværdier som tallet 0 og altid med to decimaler.

 • Null-værdier som ordet "Udefineret".

Hver af de fire sektioner i strengen, der er adskilt med semikolon (;).

Den følgende beskrives hver sektion:

 • Nummertegnet (#) er en pladsholder for et ciffer. Hvis formatet ikke svarer til en værdi, viser Access et mellemrumstegn. Hvis du vil have vist 0 i stedet for et mellemrumstegn (f.eks. vise 1234 som 1234,00), skal du bruge tallet 0 som pladsholder.

 • Den første sektion viser som standard positive værdier. Hvis du vil bruge et format med større værdier eller flere decimaler, kan du tilføje flere pladsholdere for decimalværdien, f.eks. #.###,###. Eksempelvis vises 1234,5678 som 1.234,568. Bemærk, at dette format bruger punktum som tusindtalsseparator og komma som decimalseparator.

  Hvis antallet af decimaler i værdierne i posten overstiger antallet af pladsholdertegn i det brugerdefinerede format, afrundes værdierne, og kun det antal decimaler, der er angivet i formatet, vises. Hvis værdien i feltet f.eks. er 3.456,789, men formatet kun angiver to decimaler, afrundes decimalerne til ,79.

 • Den anden sektion viser som standard kun negative værdier. Hvis dataene ikke indeholder negative værdier, lader Access feltet være tomt. I det tidligere formateksempel omgives negative værdier med faste tegn – start- og slutparenteserne. Det bruger også farveangivelsen [Rød] til at vise negative værdier med rød skrift.

 • Den tredje sektion definerer som standard formatet for alle nulværdier (0). I dette tilfælde vises 0.000,00, når feltet indeholder en nulværdi. Hvis du vil vise tekst i stedet for et tal, kan du i stedet bruge ordet "Nul" (omgivet af dobbelte anførselstegn).

 • Den fjerde sektion definerer som standard, hvad brugerne får vist, når en post indeholder en Null-værdi – i dette tilfælde ordet "Udefineret". Du kan også bruge anden tekst, f.eks. "Null" eller "****". Husk, at de omgivende dobbelte anførselstegn får formatet til at behandle tegnene inden for anførselstegnene som faste tegn og vise dem, nøjagtig som du har skrevet.

Bemærk!: Husk, at du ikke behøver at bruge alle fire sektioner. Hvis din tabelfelt accepterer null-værdier, kan du udelade den fjerde sektion.

Toppen af siden

Angive et format for datatyperne tal og valuta

Hvis du ikke angiver et brugerdefineret format for numeriske og valuta værdier, viser Access tal i generelt talformat og valutaer i formatet valuta.

For at oprette et brugerdefineret format, skal du bruge de formateringstegn, der er vist i følgende tabel. Du kan også angive en farve, hvor du vil tal eller valuta.

Tegn

Beskrivelse

#

Bruges til at vise et ciffer. Hver forekomst af tegnet svarer til en plads til ét tal. Hvis der ikke er nogen værdi til en bestemt plads, vises et mellemrum. Kan også bruges som pladsholder.

Hvis du anvender den format ### og angive en værdi af 45 i feltet, vises eksempelvis 45. Hvis du angiver 12,145 i et felt, vises 12,145 – også selvom du har defineret kun én pladsholder til venstre for tusindtalsseparatoren separator.

0

Bruges til at vise et ciffer. Hver forekomst af tegnet svarer til en plads til ét tal. Hvis der ikke er nogen værdi til en bestemt plads, vises et nul (0).

Tusindtalsseparator og decimalseparator

Bruges til at angive, hvor Access skal placere tusindtalsseparatoren og decimalseparatoren. Access bruger de separator, der er defineret for internationale indstillinger i Windows. Finde oplysninger om disse indstillinger, ændre de internationale indstillinger i Windows for at ændre udseendet af nogle datatyper.

Mellemrumstegn, + - $ ()

Bruges til at indsætte mellemrumstegn, matematiske tegn (+ -) og finansielle symboler (¥ £ $) efter behov overalt i formatstrenge. Hvis du vil bruge andre almindelige matematiske symboler, f.eks. skråstreg (\ eller /) og stjerne (*), skal du omgive dem med dobbelte anførselstegn. Bemærk, at du kan placere dem hvor som helst.

\

Bruges til at tvinge Access til at vise det tegn, der følger umiddelbart efter. Det er det samme som at sætte det pågældende tegn i dobbelte anførselstegn.

!

Bruges til at gennemtvinge den venstre justering af alle værdier. Når du gennemtvinger venstre justering, du kan ikke bruge # og 0 pladsholdere for cifre, men du kan bruge pladsholdere til tekst. Få vist brugerdefinerede formater for tekst og Notat datatyperkan finde flere oplysninger om disse pladsholdere.

*

Bruges til at gennemtvinge, at det tegn, der følger umiddelbart efter stjernen, bliver til et fyldtegn – et tegn, der bruges til at udfylde tomme pladser. Access viser normalt numeriske data højrejusteret og udfylder eventuel plads til venstre for værdien med mellemrumstegn. Du kan tilføje fyldtegn overalt i en formatstreng, og når du gør det, udfylder Access eventuelle tomme pladser med det angivne tegn.

Formatet £##*~,00 viser f.eks. et valutabeløb som £45~~~~~,15. Det antal tilder (~), der vises i feltet, afhænger af antallet af mellemrumstegn i tabelfeltet.

%

Bruges som sidste tegn i en formatstreng. Ganger værdien med 100 og viser et procenttegn efter resultatet.

E+, E-

Eller

e+, e-

Bruges til at vise værdier med videnskabelig (eksponentiel) notation.

Brug denne indstilling, hvis det foruddefinerede videnskabelige format ikke har tilstrækkelig plads til de aktuelle værdier. Brug E+ eller e+ til at få vist værdier som positive eksponenter og E- eller e- til at få vist værdier som negative eksponenter. Disse pladsholdere skal anvendes sammen med andre tegn.

Antag f.eks., at du anvender formatet 0,000E+00 på et numerisk felt og derefter skriver 612345. Access viser 6,123E05. Access runder først antallet af decimaler ned til 3 (antallet af nuller til højre eller venstre for decimaltegnet). Derefter beregner Access eksponentværdien ud fra det antal cifre, der falder til højre (eller venstre, afhængigt af sprogindstillingerne) for decimalseparatoren i den oprindelige værdi. I dette tilfælde ville den oprindelige værdi have placeret "612345" (fem cifre) til højre for decimalseparatoren. Derfor viser Access resultatet som 6,123E+05, som er lig med 6,123 x 105.

"Fast tekst"

Brug dobbelte anførselstegn til at omgive tekst, som brugerne skal se.

[farve]

Bruges til at anvende en farve på alle værdier i en sektion i formatet. Du skal sætte navnet på den ønskede farve i skarpe parenteser og benytte et af følgende navne: sort, blå, cyan, grøn, lyslilla, rød, gul eller hvid.

Hvis du vil anvende et brugerdefineret format for datatyperne tal eller valuta, skal du gøre følgende:

 1. Højreklik på den tabel, du vil ændre, i navigationsruden, og klik på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på det felt, du vil formatere, og klik derefter på cellen ud for boksen Format på fanen Standard.

 3. Angiv de bestemte tegn baseret på den ønskede formatering.

 4. Tryk på CTRL+S for at gemme arbejdet.

Når du anvender et brugerdefineret format på et felt, kan du teste formatet ved at gøre et eller alle af følgende:

 • Indtast værdier uden tusindtalsseparator eller decimalseparator, og se, hvordan formatet behandler dataene. Indsætter formatet separatorerne de rigtige steder?

 • Indtast værdier, der er længere eller kortere, end du forventer (med og uden separatorer), og se, hvordan formatet fungerer. Indsætter formatet uønskede mellemrumstegn eller foranstillede eller efterstillede nuller?

 • Indtast en nulværdi eller en Null-værdi i et format, der er beregnet til positive eller negative værdier, og se, om du er tilfreds med resultatet.

Toppen af siden

Angive et format for datatyperne tekst og Notat

Datatyperne tekst og Notat accepterer ikke foruddefinerede formater. Datatypen Tekst accepterer kun brugerdefinerede formater, datatypen Notat accepterer både brugerdefineret og RTF-formatering.

Typisk anvende du brugerdefinerede formater på datatyperne tekst og Notat at gøre det nemmere at læse tabeldataene. Hvis du bruger en webformular til at indsamle kreditkortnumre, og du gemmer disse tal uden mellemrum, kan du bruge et brugerdefineret format til at tilføje de relevante mellemrum for at gøre det nemmere at læse kreditkortnumre.

Brugerdefinerede formater for datatyperne tekst og Notat Tillad kun to formatafsnit i en streng. Den første sektion af en formatstreng, styrer visningen af tekst, og den anden sektion viser tomme værdier eller strenge af længden nul. Hvis du ikke angiver et format, justerer venstre Access al tekst i dataark.

I følgende tabel vises og beskrivelse af de brugerdefinerede formater, du kan anvende på felter, der indeholder tekst eller Notat-datatyperne.

Tegn

Beskrivelse

@

Bruges til at vise den tilgængelige plads til tegn i formatstrengen. Når Access har placeret alle tegn i de underliggende data, vises eventuelle ekstra pladsholdere som mellemrumstegn.

Hvis formatstrengen f.eks. er @@@@@, og den underliggende tekst er ABC, venstrejusteres teksten med to mellemrumstegn foran.

&

Bruges til at vise den tilgængelige plads til tegn i formatstrengen. Når Access har placeret alle tegn i de underliggende data, vises eventuelle ekstra pladsholdere ikke.

Hvis formatstrengen f.eks. er &&&&&, og teksten er ABC, vises kun den venstrejusterede tekst.

!

Bruges til at gennemtvinge, at pladsholdertegn udfyldes fra venstre til højre i stedet for fra højre til venstre. Du skal bruge dette tegn i starten af en formatstreng.

<

Bruges til at gennemtvinge, at al tekst bliver til små bogstaver. Du skal bruge dette tegn i starten af en formatstreng, men der kan eventuelt komme et udråbstegn (!) foran.

>

Bruges til at gennemtvinge, at al tekst bliver til store bogstaver. Du skal bruge dette tegn i starten af en formatstreng, men der kan eventuelt komme et udråbstegn (!) foran.

*

Det tegn, der følger umiddelbart efter stjernen, bliver til et fyldtegn – et tegn, der bruges til at udfylde tomme pladser. Access viser normalt tekst som venstrejusteret og udfylder eventuel plads til højre for værdien med mellemrumstegn. Du kan tilføje fyldtegn overalt i en formatstreng. Når du gør det, udfylder Access eventuelle tomme pladser med det angivne tegn.

Mellemrumstegn, + - $ ()

Bruges til at indsætte mellemrumstegn, matematiske tegn (+ -), finansielle symboler (¥ £ $) og parenteser efter behov overalt i formatstrenge. Hvis du vil bruge andre almindelige matematiske symboler, f.eks. skråstreg (\ eller /) og stjerne (*), skal du omgive dem med dobbelte anførselstegn. Bemærk, at du kan placere disse tegn hvor som helst i formatstrengen.

"Fast tekst"

Brug dobbelte anførselstegn til at omgive tekst, som skal vises for brugerne.

\

Bruges til at tvinge Access til at vise det tegn, der følger umiddelbart efter. Det er det samme som at sætte det pågældende tegn i dobbelte anførselstegn.

[farve]

Bruges til at anvende en farve på alle værdier i en sektion i formatet. Du skal sætte navnet på den ønskede farve i skarpe parenteser og benytte et af følgende navne: sort, blå, cyan, grøn, lyslilla, rød, gul eller hvid.

Bemærk!: Når du angiver et format, udfylder Access pladsholdertegnene med data fra det underliggende felt.

Benyt følgende fremgangsmåde for at anvende et brugerdefineret format:

 1. Højreklik på den tabel, du vil ændre, i navigationsruden, og klik på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på det felt, du vil formatere, og klik derefter på cellen ud for boksen Format på fanen Standard.

 3. Indtast det ønskede format.

  Type af brugerdefineret format, som du kan angive, afhænger af den datatype, du vælger for feltet.

 4. Tryk på CTRL+S for at gemme arbejdet.

Du kan teste din brugerdefineret formatering i en af følgende måder:

 • Indtast store bogstaver og små bogstaver, og se, hvordan formatet behandler dataene. Ser det rigtigt ud?

 • Angiv værdier, der er længere eller kortere, end du forventer (med og uden separatorer), og se, hvordan formatet fungerer. Indsætter formatet uønskede mellemrumstegn eller foranstillede eller efterstillede mellemrumstegn eller uønskede tegn?

 • Indtast en streng med længden nul eller en Null-værdi, og se, om du er tilfreds med resultatet.

Toppen af siden

Angive et format for dato/klokkeslætsdata type

Hvis du ikke angiver et foruddefineret eller brugerdefineret format, anvender Access standarddatoformatet – dd-mm-åååå t:nn:ss.

Brugerdefinerede formater for dato/klokkeslæt-felter kan indeholde to sektioner – et til datoen og en anden gang – og du skal adskille afsnittene med et semikolon. For eksempel kan du genskabe standarddatoformatet på følgende måde: m-dd-åååå; h:nn:ss.

Tegn

Beskrivelse

Datoseparator

Bruges til at styre, hvor Access skal placere separatoren for dage, måneder og år. Access bruger den separator, der er defineret i internationale indstillinger i Windows. Finde oplysninger om disse indstillinger, ændre de internationale indstillinger i Windows for at ændre udseendet af nogle datatyper.

c

Bruges til at vise standarddatoformatet.

d eller dd

Bruges til at vise dagen i måneden med ét eller to cifre. Brug en enkelt pladsholder for at benytte ét ciffer og to pladsholdere til to cifre.

ddd

Bruges til at forkorte ugedagens navn til tre bogstaver.

Mandag vises f.eks. som Man.

dddd

Bruges til at skrive ugedagens navn helt ud.

ddddd

Bruges til at vise det korte datoformat.

dddddd

Bruges til at vise det lange datoformat.

w

Bruges til at vise nummeret på ugedagen.

Mandag vises f.eks. som 2.

m eller mm

Bruges til at vise måneden som et tal med ét eller to cifre.

mmm

Bruges til at forkorte månedens navn til tre bogstaver.

Oktober vises f.eks. som Okt.

mmmm

Bruges til at skrive månedens navn helt ud.

q

Bruges til at vise tallet for det aktuelle kvartal (1-4).

For en dato i maj viser Access f.eks. 2 som værdien for kvartalet.

y

Bruges til at vise dagens nummer i året, 1-366.

åå

Bruges til at viser de sidste to cifre i årstallet.

Bemærk!: Det anbefales at indtaste og vise alle fire cifre i årstallet.

yyyy

Bruges til at vise alle fire cifre i årstallet i intervallet 0100-9999.

Klokkeslætsseparator

Bruges til at styre, hvor Access skal placere separatoren for timer, minutter og sekunder. Access bruger den separator, der er defineret i internationale indstillinger i Windows. .

t eller tt

Bruges til at vise timen med ét eller to cifre.

n eller nn

Bruges til at vise minutterne med ét eller to cifre.

s eller ss

Bruges til at vise sekunderne med ét eller to cifre.

ttttt

Bruges til at vise det lange klokkeslætsformat.

AM/PM

Bruges til at vise 12-timers værdier med efterstillet AM eller PM. Access benytter systemuret på computeren til at angive værdien.

A/P eller a/p

Bruges til at vise 12-timers værdier med efterstillet A, P, a eller p. Access benytter systemuret på computeren til at angive værdien.

AMPM

Viser værdier for 12-timers klokkeslæt, men bruger de indikatorer for morgen og eftermiddag, der er angivet i Internationale indstillinger i Windows.

Mellemrumstegn, + - $ ()

Bruges til at indsætte mellemrumstegn, matematiske tegn (+ -), finansielle symboler (¥ £ $) og parenteser efter behov overalt i formatstrenge. Hvis du vil bruge andre almindelige matematiske symboler, f.eks. skråstreg (\ eller /) og stjerne (*), skal du omgive dem med dobbelte anførselstegn. Bemærk, at du kan placere dem hvor som helst.

\

Bruges til at tvinge Access til at vise det tegn, der følger umiddelbart efter. Det er det samme som at sætte det pågældende tegn i dobbelte anførselstegn.

*

Bruges til at gennemtvinge, at det tegn, der følger umiddelbart efter stjernen, bliver til et fyldtegn – et tegn, der bruges til at udfylde tomme pladser. Access viser normalt numeriske tekst venstrejusteret og udfylder eventuel plads til højre for værdien med mellemrumstegn. Du kan tilføje fyldtegn overalt i en formatstreng. Når du gør det, udfylder Access eventuelle tomme pladser med det angivne tegn.

"Fast tekst"

Brug dobbelte anførselstegn til at omgive tekst, som brugerne skal se.

[farve]

Bruges til at anvende en farve på alle værdier i en sektion i formatet. Du skal sætte navnet på den ønskede farve i skarpe parenteser og benytte et af følgende navne: sort, blå, cyan, grøn, lyslilla, rød, gul eller hvid.

Toppen af siden

Få flere oplysninger om formateringsindstillinger

Hvis du vil et felt i et dataark, formular eller rapport for at få vist en bestemt værdi, mens feltet gemmer en anden værdi, skal du oprette et opslagsfelt. Læs Tilpas, hvordan data vises ved at oprette et opslagsfelt, hvis du vil vide mere om opslagsfelter. For at styre det format, hvor data er angivet, skal du læse oprette en inputmaske for at angive felt eller styre værdier i et bestemt. Hvis du vil lære at tilføje RTF-formatering til et felt, skal du læse indsætte eller tilføje et RTF-felt.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×