Formatere data i tabeller

Microsoft Office Access 2007 indeholder mange forskellige foruddefinerede formateringsindstillinger, som du kan bruge til at forbedre den måde, som dataene vises på i en tabel eller en formular. I denne artikel beskrives de tilgængelige foruddefinerede formater, du kan vælge mellem, og det forklares, hvordan du anvender formaterne.

De foruddefinerede formater, du kan vælge mellem, afhænger af den datatype, du har valgt for et felt. Husk, at den formategenskab, du anvender, kun vil påvirke, hvordan dataene vises, og ikke, hvordan Access gemmer de underliggende data i tabellerne. Hvis du f.eks. vælger et format, der kun viser to decimaler i en Valuta-datatype, og datakilden indeholder fire decimaler, vises der en afrundet værdi, mens de faktiske værdier i tabellen ville være anderledes.

Da Access har et standardformat for hver datatype, skal du kun ændre formateringen, hvis du vil ændre standardvisningen. Anvendelse af et bestemt format kan være praktisk, hvis du nogle gange vil have data vist sammen med nogle flere detaljer. Hvis du f.eks. i en tabel over indkøbsordrer vil angive, at mængden af et produkt kun er tilgængelig i kasser, kan du anvende et brugerdefineret format, således at ordet & kasse(r) vises, når der udfyldes et antal i det pågældende felt. Visning af en mængdetype, f.eks. kasse(r), kan hjælpe med at undgå forvirring om den bestilte mængde.

Tilføjelse af en tekststreng som visningsformat for et felt

Bemærk!: Internationale indstillinger i Microsoft Windows påvirker også, hvordan datatyper som Dato/klokkeslæt, Tal og Valuta vises, når brugere anvender formateringsindstillinger. Windows understøtter en række sprog samt valuta- og dato- og klokkeslætsformater for de lande/områder, der bruger disse sprog. Du kan finde flere oplysninger om de internationale indstillinger i Windows i Ændre internationale indstillinger i Windows for at ændre udseendet af nogle datatyper.

Mange datatyper har foruddefinerede Access-formateringsindstillinger. For datatyper, hvor foruddefineret formatering ikke er tilgængelig, kan du angive et brugerdefineret format ved at angive sæt med konstant- og pladsholdertegn i et felt.

Lad os nu se nærmere på de tilgængelige foruddefinerede formater, og hvordan du anvender dem.

Vælge et foruddefineret format

Vælge et format for datatyperne Tal og Valuta

Hvis du ikke vælger en bestemt formategenskabsindstilling for et felt eller kontrolelement, der viser et tal eller en valutaværdi, viser Access talværdierne i standardformatet for tal og valutaværdier i formatet Valuta.

I følgende tabel vises og forklares de foruddefinerede formater, der er tilgængelige for datatyperne Tal og Valuta.

Format

B eskrivelse

Eksempel

Tal

(Standard) viser tallet, som det indtastes. Du kan få vist op til 11 cifre til højre eller venstre for decimaltegnet. Hvis et tal indeholder flere end 11 cifre, eller hvis kontrolelementet ikke er bredt nok til, at alle cifrene kan vises, afrundes tallet. Hvis der er tale om meget store eller meget små tal (flere end 10 cifre foran decimaltegnet eller flere end ti decimaler efter det), benyttes videnskabelig notation.

123,456

Valuta

Viser det valutasymbol og -format, der er angivet i de internationale indstillinger i Windows.

kr. 123.456

Euro

Anvender eurosymbolet () på numeriske data, men benytter ellers det valutaformat, der er angivet i de internationale indstillinger i Windows.

€123.456,78

Fast

Viser tal uden tusindtalsseparatorer med to decimaler. Hvis værdien i feltet indeholder flere end to decimaler, rundes tallet ned.

1234,56

Standard

Viser tal med tusindtalsseparatorer og med to decimaler. Hvis værdien i feltet indeholder flere end to decimaler, rundes tallet ned til to decimaler.

1.234,56

Procent

Viser tal som en procentdel med to decimaler og et efterstillet procenttegn. Hvis den underliggende værdi indeholder flere end fire decimaler, rundes tallet ned.

123,50 %

Videnskabelig

Viser tal med videnskabelig (eksponentiel) notation.

1,23E+04

Vælge et format for datatypen Dato/klokkeslæt

Det kan være en god ide at vælge et bestemt format til at styre, hvordan dato- og klokkeslætsværdier vises. Når et felt eller kontrolelement f.eks. er indstillet til datatypen Dato og klokkeslæt, og du vælger indstillingen for det korte datoformat, vises datoer muligvis som 24/8/2007. Hvis du vælger det lange datoformat, vises den samme dato muligvis som onsdag d. 24. august 2007.

Hvis du ikke angiver en formategenskabsindstilling for datatypen Dato/klokkeslæt, vises dato- og klokkeslætsværdierne i standarddatoformatet.

I følgende tabel vises og beskrives de seks foruddefinerede formater, som du kan vælge mellem for datatypen Dato/klokkeslæt.

Format

Beskrivelse

Eksempel

Standarddatoformat

(Standardværdi) Bruges til at vise datoer som tal og klokkeslæt som timer, minutter og sekunder. For begge typer værdier bruger Access de dato- og klokkeslætsseparatorer, der er angivet i de internationale indstillinger i Windows. Hvis værdien ikke har en klokkeslætskomponent, vises kun datoen. Hvis værdien ikke har en datokomponent, vises kun klokkeslættet.

29/08/2006 10:10:42

Lang dato

Bruges til kun at vise datoværdier som angivet under Langt datoformat i de internationale indstillinger i Windows.

Mandag d. 29. august 2006

Mellemlangt datoformat

Bruges til at vise datoen som dd/mmm/åååå, men bruge den datoseparator, der er angivet i de internationale indstillinger i Windows.

29/Aug/2006
29-Aug-2006

Kort datoformat

Bruges til at vise datoværdier som angivet under Kort datoformat i de internationale indstillinger i Windows.

29/8/2005
29-8-2006

Langt klokkeslæt

Bruges til at vise timer, minutter og sekunder. Access bruger den separator, der er angivet i de internationale indstillinger i Windows.

10:10:42

Mellemlangt klokkeslætsformat

Bruges til at vise timer og minutter i 12-timers format. Access bruger den separator, der er angivet i de internationale indstillinger i Windows.

10:10

Kort klokkeslætsformat

Bruges til kun at vise timer og minutter. Access bruger den separator, der er angivet i de internationale indstillinger i Windows.

10:10

Vælge et format til datatypen Ja/Nej

Du kan vælge et af de tre foruddefinerede formater til visning af værdierne for Ja/Nej-datatype. Det kan også være, at du vil overveje at bruge afkrydsningsfelter eller alternativknapper i stedet for et tekstfelt til at få vist værdierne Ja/Nej.

Format

Beskrivelse

Ja/Nej

(Standard). Viser værdien 0 som Nej og værdier forskellige fra nul som Ja.

Sand/Falsk

Viser værdien 0 som Falsk og værdier forskellige fra nul som Sand.

Til/Fra

Viser værdien 0 som Fra og værdier forskellige fra nul som Til.

Du kan også anvende brugerdefinerede formater, f.eks. bruge dine egne ord eller sætninger til værdier af typen Ja/Nej eller endda anvende forskellige farver for værdierne ved at angive en streng.

Anvende et foruddefineret format

Før du anvender et format på et felt eller kontrolelement, skal du huske, at formateringen kun påvirker det visuelle udseende af dataene og ikke, hvordan Access gemmer dataene, og internationale indstillinger i Windows kan styre en del af eller helt, hvordan værdierne vises.

Sådan anvender du et foruddefineret format:

  1. Højreklik på den tabel, du vil ændre, i navigationsruden, og klik på Designvisning i genvejsmenuen.

  2. Klik på det felt, du vil formatere, og klik derefter på cellen ud for boksen Format på fanen Standard.

  3. Klik på pilen, og vælg derefter et format på listen.

    I-mærket Indstillinger for egenskabsopdatering Knapflade vises.

    Bemærk!: Hvis formatlisten er tom, giver bestemte datatyper ikke nogen foruddefinerede formater, og Access anvender et standardformat for den pågældende datatype.

  4. Du kan klikke på i-mærket Indstillinger for egenskabsopdatering og vælge at opdatere formatet alle de steder, hvor feltet bruges i databasen (f.eks. et kontrolelement på en formular), eller du kan begrænse formatændringen til kun at gælde for tabellen.

  5. Gem ændringerne.

Anvende et foruddefineret format på et talfelt

Bemærk!: Når du anvender et format på et tabelfelt, bruger Access det pågældende format i alle formularer og rapportkontrolelementer, som du binder (sammenkæder med) til det pågældende felt.

Tilbage til toppen

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×