Formatere autofigur

I dialogboksen Formatér autofigur kan du ændre farve, mønster, kontur, størrelse og andre indstillinger.

Hvad vil du foretage dig?

Ændre figurens udfyldning og kontur (farver og streger)

Vælg en udfyldning

Ændre farve og typografi for konturen

Særlige indstillinger for pilfigurer

Ændre størrelsen

Ændre layoutet

Ændre billedindstillinger

Ændre indstillinger for tekstfelt

Tilføje alternativ tekst

Ændre figurens udfyldning og kontur (farver og streger)

Hvis du vil udfylde din figur med en dækkende farve, skal du klikke på den ønskede farve. Hvis du vil tilføje en flerfarvet baggrund, skal du klikke på Effekter.

Vælg en udfyldning

Farve    Klik på den ønskede farve, klik på Ingen udfyldning for at give figuren den samme farve som sidebaggrunden, eller klik på Flere farver for at oprette en brugerdefineret farve.

Effekter    Vælg mellem en graduering, der skifter fra én skyggefarve til en anden, en struktur, et mønster eller et billede.

 • Graduering Klik på fanen Graduering for at tilføje et kontinuum af skygger eller farver.

  • Klik på En farve, To farver eller Forudindstillet under Farver, og klik derefter på de ønskede farver eller forudindstillede farvekombinationer på den liste, der vises.

  • Flyt skyderne under Gennemsigtighed for at angive gennemsigtighedsniveauer for hver ende af gradueringen.

  • Klik på den retning, gradueringen skal gå i, under Skyggetyper.

  • Klik på den version af skyggetypen, du vil bruge, under Varianter. Du kan se, hvordan det ser ud, i feltet Eksempel

  • Markér afkrydsningsfeltet Roter med figur for at bevare retningen af gradueringen i forhold til figuren, hvis du roterer figuren.

 • Struktur    Klik på den ønskede struktur, eller klik på Anden struktur for at vælge et af dine egne billeder.

 • Mønster    Klik på det mønster, du vil bruge. Klik på den farve, du vil bruge til mønsteret, på listen Forgrund. Klik på den ønskede baggrund på listen Baggrund. Du kan se et eksempel på farverne i feltet Eksempel.

 • Billede    Klik på Vælg billede, find det billede, du vil bruge, og klik derefter på Indsæt.

 • Hvis du vil sikre dig, at billedet bevarer sine proportioner, når du ændrer størrelse på figuren, skal du markere afkrydsningsfeltet Lås billedets højde-bredde-forhold.

  • For at bevare retningen af billedet i forhold til figuren, hvis du roterer figuren, skal du markere afkrydsningsfeltet Roter med figur.

Gennemsigtighed    Hvis du vil kunne se gennem figuren, kan du bruge skyderen eller angive en procentdel for at indstille gennemsigtighedsniveauet.

Ændre farve og typografi for konturen

Stregfarve    Klik på listen Farve under Streg, og klik derefter på den ønskede farve.

Stiplede linjer    Hvis du vil bruge en stiplet linje til figurens kontur, skal du klikke på listen Stiplet og derefter klikke på den ønskede stregtype.

Stregtype    Klik på listen Typografi, og klik derefter på den ønskede stregtype og stregtykkelse.

Tykkelse    Hvis du vil ændre stregtykkelsen for den valgte typografi, skal du angive en ny værdi i feltet Tykkelse.

Særlige indstillinger for pilfigurer

Hvis din autofigur er en pil, kan du angive pilens starttypografi og sluttypografi. Afhængigt af de valgte typografier kan du også ændre størrelsen i begyndelsen og slutningen af pilen.

Toppen af siden

Ændre størrelsen

Klik på fanen Størrelse for at angive størrelsesindstillinger. Du kan konfigurere et bestemt (absolut) mål, eller du kan angive målet som en procentdel af dokumentsiden eller -margenen.

Under fanen Størrelse kan du også angive figurens rotation og skala.

Højde og Bredde    I områderne Højde og Bredde kan du gøre følgende:

 • Klik på Absolut, og angiv en størrelse.

 • Klik på Relativ, og angiv en procentdel. Klik derefter på Side på listen i forhold til, eller klik på den margen, som autofigurens størrelse er angivet i forhold til.

Roter    I feltet Rotation skal du angive det antal grader, autofiguren skal roteres i urets retning. Hvis du f.eks. angiver 90 grader, roteres figuren en fjerdedel af en omgang i urets retning.

Skalering    Skift højde eller bredde med en procentdel. Hvis du vil ændre begge dele på samme tid, skal du markere afkrydsningsfeltet Lås højde-bredde-forhold. Markér afkrydsningsfeltet I forhold til oprindelig billedstørrelse, hvis du vil foretage ændringer baseret på de oprindelige dimensioner. Hvis afkrydsningsfeltet I forhold til oprindelig billedstørrelse ikke er tilgængeligt, skal du klikke på Nulstil.

Bemærk!:  Når du klikker på Nulstil, antager figuren sin oprindelige størrelse, hvilket muligvis ikke er den samme størrelse, som figuren havde, da du indsatte den i dokumentet.

Toppen af siden

Ændre layoutet

Ombrydning    Klik på en indstilling for at angive, hvordan tekst ombrydes om autofiguren.

 • På linje med tekst    Valgmuligheden På linje med tekst anbringer autofiguren på det sted, hvor du klikker i dokumentet, som om figuren er en del af teksten. Linjehøjden justeres for at gøre plads til figuren. Autofiguren bevarer sin position i forhold til den omkringstående tekst.

 • Firkantet    Valgmuligheden Firkantet opretter en rektangulær figur, som teksten ombrydes omkring.

 • Tæt    Valgmuligheden Tæt ombryder teksten tæt på kanterne af autofiguren.

  Bemærk!:  Hvis din autofigur er et kvadrat eller et rektangel, ser dette ud som valgmuligheden Firkantet.

 • Bag tekst    Valgmuligheden Bag tekst får teksten til at løbe hen over autofiguren.

 • Foran tekst    Valgmuligheden Foran tekst får autofiguren til at flyde oven på teksten.

Vandret justering    Klik på en valgmulighed for at placere autofiguren på siden. Autofiguren bevarer denne placering relativt i forhold til siden, også selvom du tilføjer mere tekst omkring den.

Avanceret    Klik på Avanceret for at få adgang til mere nøjagtige muligheder for placering af figuren samt tekstombrydning. Du kan f.eks. markere afkrydsningsfeltet Flyt objekt med tekst, hvis billedet skal holdes sammen med den tekst, det er forankret til, også selvom du tilføjer mere tekst over det.

Toppen af siden

Ændre billedindstillingerne

Hvis du udfylder en autofigur med et billede, kan du justere billedet ved at foretage ændringer under fanen Billede i dialogboksen Formatér autofigur.

Billedkontrolelement    Klik på Automatisk, Gråskala (gradueringer mellem sort og hvid) Sort-hvid (ingen graduering) eller Nedtonet på listen Farve. Du kan bruge skyderne til at tilpasse billedets lysstyrke og kontrast.

Komprimer    Klik på Komprimer for at ændre billedets opløsning til Udskriv eller Web/skærm. Du kan også markere Slet fraskårede dele af billeder for yderligere at reducere den størrelse, billedet forøger filen med.

Nulstil    Klik på Nulstil for at gendanne billedet til de oprindelige farver.

Toppen af siden

Ændre indstillinger for tekstfelt

Hvis du vil føje tekst til figuren, skal du højreklikke på figuren og derefter klikke på Tilføj tekst. Når du har tilføjet tekst, kan du ændre den måde, teksten vises på i figuren, ved hjælp af indstillingerne under fanen Tekstfelt i dialogboksen Formatér autofigur.

Indermargen    Indstil afstanden mellem teksten og tekstboksens venstre, højre, øverste og nederste kanter.

Bemærk!:  Afhængigt af autofiguren svarer tekstboksens kanter muligvis ikke til kanten af autofiguren.

Lodret justering    Klik på en valgmulighed for at angive tekstposition til øverst, centreret eller nederst i tekstfeltet.

Tekstombrydning i autofigur    Markér afkrydsningsfeltet Tekstombrydning i autofigur for at bevare størrelsen af autofiguren. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, udvides tekstfeltet, og autofiguren udvides for at tilpasse den til det bredere tekstfelt.

Tilpas autofigur til teksten    Markér afkrydsningsfeltet Tilpas autofigur til teksten for at ændre højden af autofiguren. Autofiguren bliver højere eller kortere afhængigt af mængden af tekst i tekstfeltet.

Formatér billedforklaring    Hvis autofiguren er en stregbilledforklaring, kan du klikke på Formatér billedforklaring for at ændre længden af stregen og andre indstillinger.

Konverter til ramme    Hvis du har brug for at medtage kommentarer, fodnoter eller slutnoter eller visse felter, kan du konvertere autofiguren til en ramme. Figuren ændres muligvis til et rektangel når du konverterer den.

Toppen af siden

Tilføje alternativ tekst

Hvis din figur indeholder tekst, placerer Word automatisk teksten i feltet Alternativ tekst. Hvis figuren ikke indeholder tekst, eller hvis du vil ændre den alternative tekst, skal du klikke på fanen Alternativ tekst.

Skriv den tekst i feltet Alternativ tekst, der skal være tilgængelige for skærmlæsere, eller når visning af billeder er slået fra.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×