Forbinde data i webdele

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan bruge de menuer og knapper i en SharePoint-webdel til at oprette dataforbindelser uden at skrive brugerdefineret kode. Ved at forbinde webdele, kan du præsentere alternative visninger af data fra to webdele. Desuden kan du udføre relaterede beregninger mellem to webdele, eller du kan filtrere en webdel ved hjælp af værdier fra en anden webdel. Du kan bruge alle disse forbindelser på én side. Du kan også oprette forbindelser mellem webdele på forskellige sider i den samme websted på øverste niveau ved hjælp af et webprogram design, der er kompatibelt med dit websted, som SharePoint Designer.

I denne artikel

Oversigt over forbindelser mellem webdele

Oprette forbindelser mellem webdele

Oprette eller ændre en forbindelse mellem to webdele

Fuldføre din webdelsforbindelse

Fjerne en forbindelse mellem to webdele

Almindelige typer af forbindelser mellem webdele

Master og detaljer

Oversigt og detaljer

Overordnede og underordnede

Søgning og filtrering

Beregninger

Alternativ datavisninger

Udvidede data

Oversigt over forbindelser mellem webdele

Ved hjælp af forbindelser mellem webdele, kan du oprette eller forbedre din webstedssider. Du kan forbinde webdele, så når du udfører en handling i en webdel, skifter det indholdet af en anden webdel.

For eksempel du kan oprette forbindelse en medarbejdere webdel i listevisning til webdelen Billede ved at overføre data mellem de to webdele. Hver gang du vælger en række i den medarbejdere webdel i listevisning, der indeholder en kolonne med et billede af den pågældende medarbejder, kan du se billedet vises i webdelen billede.

Grundlæggende webdelsforbindelse

En webdelsforbindelse er en måde at overføre data fra en webdel til en anden webdel og synkronisere deres funktionsmåde.

Én webdel indeholder dataene.

Data kan være lister, rækker, celler eller parameterværdier.

Den anden webdel modtager dataene.

Du kan oprette en webdelsforbindelse fra enten webdel ved hjælp af menuen forbindelse type fra kommandoen forbindelser på menuen webdel.

Bemærk!: Du kan oprette forbindelser mellem webdele, der er på samme side kun. For at forbinde en webdel til data fra et andet websted eller datakilde, kan du tilføje en datavisning ved hjælp af et webprogram design som SharePoint Designer.

For eksempel en menukommando fra én webdel forbindelsestype viser muligvis Lever række til, og menukommandoen fra destinationen webdelen forbindelsestype viser muligvis Hent række fra. I følgende tabel beskrives almindelige kommandoer, som du kan se en forbindelser i menuen.

Kommando i menuen forbindelser

Beskrivelse

Sende række med Data til

Du kan forbinde webdelen Listevisning med en anden webdel ved at overføre en markeret række af data til den anden webdel.

I standardvisningen, en Vælg element kolonnen føjes automatisk, når du forbinder webdelen Listevisning. Den indeholder indstillinger, der gør det muligt at angive den række, der skal overføres til den anden webdel. Du kan vælge kun én række ad gangen i standardvisning. Nogle kolonner, som den redigere kolonne, er ikke tilgængelig til brug i en webdelsforbindelse.

Du kan markere flere rækker i dataarkvisning, men kun én række overføres til den anden webdel. Hvis flere rækker er markeret, og den række, der indeholder den aktive celle, der overføres til den anden webdel, og alle andre rækker ignoreres. Du kan ikke indeholde data i den totalrække eller ny række til den anden webdel.

Med denne type forbindelse har du mere end én webdel, der er forbundet med webdelen Listevisning.

Få parameterværdier fra

Denne indstilling gælder parametrene fra én kolonne i provideren webdel til en kolonne i consumer webdel.

Få filterværdier fra

I standard- og dataarkvisning kan du forbinde webdelen Listevisning med en anden webdel, der kan overføre følgende oplysninger til den:

 • En eller flere kolonne og værdipar med data, som filtrerer data i webdelen Listevisning

 • En kolonne med data til at sortere data i enten stigende eller faldende rækkefølge i webdelen Listevisning

Med denne type forbindelse, kan kun én anden webdel forbindes til webdelen Listevisning.

Du kan også oprette forbindelser mellem webdele på to forskellige webdelssider ved hjælp af et webprogram design som SharePoint Designer.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Øverst på siden</link>

Oprette forbindelser mellem webdele

Før du forsøger at oprette en forbindelse mellem webdele, skal du udføre følgende tre trin.

Trin 1: Bestemme, hvilke data, der skal findes på siden   
ofte, der er en eller flere lister på et websted, der indeholder de data, du vil. Lister præsentere dine data i et tabelformat. De gør det nemmere at redigere og opdatere data, ændre sorteringsrækkefølgen, filtrere fra listen og aggregere data. Du kan oprette en visning, der viser kun markere dataene i det ønskede format. Ved hjælp af visningsvælgeren i værktøjsruden, kan du ændre visningen af en webdel i listevisning, til at fungere sammen med de kolonner, du vil. For at oprette en visning, på listen, på båndet under Listeværktøjer, skal du klikke på listen, klik på Opret visning, vælg formatet visning, du vil og derefter vælge de data, du vil have vist.

Trin 2: Føje webdele i listevisning til siden   
du kan føje en liste til en side ved at tilføje den som en webdel til siden.

Trin 3: Forbind webdelene for at få de resultater, du vil   
kan du oprette forbindelser mellem webdele, der understøtter webdelsforbindelser kun. Webdele, der understøtter webdelsforbindelser omfatte webdel i listevisning, webdelen formular og webdelen billede.

Menuen forbindelser på menuen Webdel viser kun type forbindelse, du kan oprette, og menuen tilgængelige webdele viser kun kompatible webdele. Når du har fuldført trin 1 og 2, kan du foretage webdelsforbindelsen uden brug af script eller kode.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Øverst på siden</link>

Oprette eller ændre en forbindelse mellem to webdele

Ved hjælp af menuer og dialogbokse, kan du forbinde webdele, overføre data mellem dem og synkronisere deres funktionsmåde.

 1. Gå til den side, der indeholder de to webdele, du vil oprette forbindelse.

 2. Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger Knapflade .

 3. En af de webdele, klik på menuen webdel. Derefter, peg på forbindelser, og peg på type forbindelse, du vil oprette eller ændre, som Lever række til eller Hent sortering/Filter fra. Klik på navnet på den webdel, du vil oprette eller ændre en forbindelse.

  Bemærk!: Menuen Webdel muligvis ikke aktiveret eller synlig på din side af forskellige årsager. Disse årsager omfatter en webdel af typen eller en zone, der ikke understøtter forbindelser, en kompatibel browser eller forbindelser, der er deaktiveret på din

  websted. Undermenuen Forbindelsestype kan variere fra webdelsside til webdelsside og fra webdel til webdel. Dette kan ske på grund af forskellene mellem egenskabsindstillingerne for webdelsside, webdel eller webdelszone, kompatibiliteten af webdele på siden, eller om de ekstra webdele har kompatible forbindelsestype.

For nogle forbindelser mellem webdele, kan det være nødvendigt at vælge flere oplysninger i dialogboksen Konfigurer forbindelse. For eksempel være det nødvendigt at vælge den forbindelsestype, du vil bruge eller en kolonne, du vil filtrere. Afhængigt af hvordan ét eller begge af webdelene blev oprettet, kan du også se yderligere dialogbokse, der er entydige for webdelsforbindelsen.

Tip!: Tip du kan skjule en webdel. For eksempel du måske ønsker at bruge det til at overføre data til en anden webdel, men ønsker ikke at vise.

Bemærk!: Kun webdele, der kan forbindes vises i menuen tilgængelige webdele. Andre webdele på siden understøtter muligvis ikke forbindelser eller understøtter muligvis ikke forbindelse til den aktuelle webdel. Webstedet kan desuden har begrænsninger på visse forbindelse, der er overskredet.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Øverst på siden</link>

Fuldføre din webdelsforbindelse

Når du opretter forbindelse mellem webdele på en første gang, vises dialogboksen Konfigurer forbindelse. I denne dialogboks, kan du tilpasse kolonnerne mellem den webdel, der henter dataene og den webdel, der indeholder dataene.

Bemærk!: Du kan oprette en forbindelse, der er korrekt, men ikke giver mening. For eksempel den webdel, der indeholder dataene, der muligvis en produkt-ID-kolonne, og den webdel, der henter dataene kan have en medarbejder-ID-kolonne. Selvom du kan muligvis svarer til disse forskellige id'er, bliver resultaterne ikke giver mening.

Følgende liste indeholder nogle almindelige eksempler på webdelsforbindelser:

Matche en række med data i en webdel til en celle eller et felt med data i en anden webdel   
den webdel, du opretter forbindelse fra er en kontakter webdel i listevisning. En af kolonnerne i listevisningen er en kolonne, der indeholder et hyperlink, kaldet foto, som indeholder en URL-adresse til et billede på kontakten. Du opretter forbindelse til webdelen billede, hvor der kan vises kun en URL-adresse, der indeholder et billede. Du skal vælge kolonnen foto fra webdelen kontakter til at oprette en korrekt forbindelse til webdelen billede.

Matche en række med data i en webdel på en kolonne med data i en anden webdel, så du kan filtrere den   
den webdel, du opretter forbindelse fra er en webdel i listevisning, der indeholder ordredata. En af kolonnerne i listevisningen er en kolonne, der indeholder en post ordre-id. Du opretter forbindelse til en anden webdel i listevisning, der indeholder flere kolonner, der indeholder ordreoplysninger. En af følgende er en tilsvarende kolonne med navnet ordre-id. Du opretter forbindelse mellem de to webdele, så når du vælger rækkefølgen i en webdel, vises de enkelte linjeelementer for rækkefølgen i den anden webdel. Du skal svare til ordre-id-kolonner i hver webdel.

Bemærk!: Kolonnenavnene behøver ikke at være den samme. Dog skal de underliggende data matche eller har samme værdi.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Øverst på siden</link>

Fjerne en forbindelse mellem to webdele

 1. Åbn siden.

 2. Menuen Webstedshandlinger Knapflade , klik på Rediger side.

 3. Vælg en af de webdele, hvorfra du vil fjerne forbindelsen.

 4. Klik på menuen webdel, peg på forbindelser, og peg derefter på typen forbindelse, du vil fjerne, som Lever række til eller Hent sortering/Filter fra.

 5. Klik derefter på navnet på den webdel, hvorfra du vil fjerne en forbindelse.

  Bemærk!: Der vises en markering i undermenuen forbindelser for hver værdi, der har en forbindelse, der er aktiveret. Hvis du ikke kan se en markering, aktiveres ingen forbindelse.

 6. Klik på Fjern forbindelse i dialogboksen Konfigurer forbindelse.

 7. Klik på OK, når du bliver bedt om at bekræfte, at du vil fjerne forbindelsen mellem webdele.

Almindelige typer af forbindelser mellem webdele

Der findes mange måder til at kombinere og forbinde webdele på en side. Du kan oprette flere af disse forbindelser mellem webdele på siden. I følgende scenarier beskrives almindelige typer af dataforbindelser mellem webdele.

Master og detaljer

Du har en overordnet liste over data, og du have vist detaljerede oplysninger om denne overordnede liste.

Eksempel på master og detaljer

 1. En medarbejder grundlæggende webdel indeholder grundlæggende, hyppigt medarbejderdata, som-ID, navn og stilling.

 2. Hvis du vil slå op medarbejderoplysninger, skal vælge du en række.

 3. Rækken, der sendes til den anden webdel.

 4. Alle oplysninger om medarbejderen vises i webdelen medarbejder detaljer i en formular.

I en webdel i listevisning, kan du også sortere og filtrere en stor liste for at finde medarbejderen, før du markere rækken. Hvis de detaljerede data er omfattende, kan du også få vist webdelen medarbejder oplysninger på en anden side.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Øverst på siden</link>

Oversigt og detaljer

Du har en oversigt over data, og du have vist de detaljerede oplysninger, der giver opsummeringsdataene.

Eksempel på oversigt og detaljer

 1. Webdelen år-til-dato løn følgebrev indeholder oplysninger om din løn.

 2. Du vælger oversigtsoplysninger om din akkumulerede ferie og sygefravær dage.

 3. Oversigtsoplysningerne der sendes til den anden webdel.

 4. Betale følgebrev detaljer webdelen, der viser ugentlige data, kontrollere du de data, du får vist registreret.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Øverst på siden</link>

Overordnede og underordnede

Du får vist en liste med data (overordnet), og for hver række er der en eller flere relaterede rækker (børn), du vil have vist i en anden liste.

Eksempel på overordnede og underordnede

 1. En webdel med ordrer indeholder en liste over de seneste kundeordrer.

 2. Du klikker på den række, der indeholder den rækkefølge, du vil undersøge.

 3. Rækken, der sendes til den anden webdel.

 4. Alle de pågældende ordres linjeelementer vises i webdelen rækkefølge detaljer.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Øverst på siden</link>

Søgning og filtrering

Du vil indtaste data, som søge eller filtrere kriterier i en webdel til at få vist resultaterne i en anden webdel.

Eksempel på søgning og filtrering

 1. I webdelen adressekartotek søgning kan du angive oplysningerne adressekartotek som titel, forfatter og emne, kan du prøve at finde den adressekartotek eller en gruppe af bøger.

 2. Du klikker på Send.

 3. Søgekriterierne sendes til den anden webdel.

 4. Webdelen adressekartotek viser en eller flere profiler, der opfylder dine søgekriterier.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Øverst på siden</link>

Beregninger

Selvom du kan ofte beregne data i en webdel, nogle gange kan du muligvis vil kombinere to webdele for at gøre beregningerne mere fleksible.

Eksempel på beregninger

 1. Du kan angive realkreditlån tal i webdelen realkreditlån tal.

 2. Du klikker på .

 3. Realkreditlån tallene sendes til den anden webdel.

 4. Webdelen realkreditlån Lommeregner beregner lånet og viser de månedlige afdrag.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Øverst på siden</link>

Alternativ datavisninger

Få vist dine data i flere forskellige måder kan hjælpe dig med at forstå konsekvenserne, tendenser og relationer. Du kan overføre lister, rækker og celler (eller felter og parametre) fra én webdel og vise data i en alternativ.

En alternativ visning af en liste

Du vil have vist alle virksomhedens medarbejdere i et organisationsdiagram.

Alternativ visning af listedata

 1. Webdelen medarbejdere viser medarbejder-ID, Medarbejdernavn, stilling og leder-ID for alle, der arbejder for din virksomhed.

 2. Da du bruge alle dataene, er en markering er påkrævet.

 3. Alle dataene, der sendes til en anden webdel.

 4. Webdelen organisation diagram viser arbejdsrelationerne mellem medarbejdere og kan vise alternative visninger af dette hierarki.

  En alternativ visning af en række

Du vil have vist en række med demografiske data i et diagram som et cirkeldiagram eller et søjlediagram.

Alternativ visning af rækkedata

 1. Webdelen populationen statistik viser demografiske data som alder, indtægter og arv.

 2. Du markerer en række med demografiske data.

 3. Du overfører data til en anden webdel.

 4. Webdelen diagrammer viser rækken af data i et cirkeldiagram og alternativt et søjlediagram.

  En alternativ visning af en celle

Du vil følge det overordnede forløb med en indsamling.

Alternativ visning af celledata

 1. Hvert medlem af en gruppe angiver hvor mange penge, han eller hun opløftet i en webdel.

 2. Den aktuelle total vises i et total felt.

 3. Feltet total sendes til den anden webdel.

 4. Kontrol af din gruppe overordnede statussen i webdelen velgørenhed mål.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Øverst på siden</link>

Udvidede data

Du vil udvide grundlæggende oplysninger om personer og steder for at gøre det mere interessant, flotte og nyttige.

Eksempel på udvidede data

 1. Webdelen kontakter viser oplysninger, du skal have til at holde styr på forretningsforbindelser, såsom navn, adresse og måske et billede.

 2. Du vælger en kontakt.

 3. En række med data, der sendes til den anden webdel.

 4. Du ser et foto af kontakten vises i webdelen Billede og derefter finde kontaktens adresse (arbejde) i webdelen kort.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×