Forbedre data med datagrafik

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan få vist oplysninger om de data, der er indeholdt i en figur ved hjælp af datagrafik. Du kan oprette din egen datagrafik, der omfatter tekst, datalinjer, ikoner eller entydige fyldfarver i Microsoft Visio 2010.

Bemærkninger!: 

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

I denne artikel

Hvad er en datagrafik?

Oprette en datagrafik

Anvende en eksisterende datagrafik til en figur

Redigere en eksisterende datagrafik

Fjerne en datagrafik fra en figur

Hvad er en datagrafik?

Datagrafik er en visuel forbedring, som du kan anvende på figurer for at vise data, figurerne indeholder. Datagrafik viser dataene som en kombination af tekstelementer og visuelle elementer, som tal, flag og statuslinjer.

Antag f.eks, at du har en figur, der repræsenterer en proces, der indeholder data om omkostninger, proces tal, ejer, funktionen, startdato, slutdato og status for processen:

En procesfigur uden datagrafik

1. en procesfigur uden en datagrafik

2 opgaveruden Figurdata viser dataene i figuren proces

Nu Forestil dig, at du vil express de data, der er indeholdt i figuren visuelt:

En procesfigur, hvor datagrafik er anvendt.

1. funktion af processen ("Test") vises som en entydig fyldfarve.

2. omkostninger for processen ("$50,000.00") vises som en datalinje.

3. status for processen ("ikke startet") er Vis som et spørgsmålstegn-ikon.

4. dato ("9-30-2009"), ejeren ("Phyllis Harris") og slutningen af processen vises som tekst billedforklaringer.

Ved at anvende datagrafik på figuren, kan du let vise dataene af figuren uden at markere figuren og få vist opgaveruden Figurdata. Desuden kan du hurtigt få vist bestemte data, der er indeholdt i flere figurer på én gang på grundlag figurernes datagrafik.

Når du opretter en datagrafik, kan du anvende den med andre figurer med de samme data. Som standard, når du ændrer datagrafikken, anvendes ændringen automatisk på alle de figurer, der anvendes en datagrafik.

Du kan oprette så mange datagrafik, som du vil have til dine figurer. For eksempel kan du oprette én for at vise processen data og anvende den på alle dine medarbejderfigurer. Du kan oprette en anden datagrafik for at vise data om udstyr og anvende den på alle dine medarbejderfigurer.

Hvor dataene kommer fra?     De data, kan du vise ved hjælp af datagrafik er angivet i hver figur Figurdata. Enten kan du skrive data i opgaveruden Figurdata for hver figur individuelt, eller du kan bruge i guiden Sammenkæd Data med figurer. Hvis du importerer dine data ved hjælp af guiden Sammenkæd Data med figurer, kan du vælge, hvordan du vil Visio til at vise dataene for dig. Du kan finde flere oplysninger om guiden, importere data fra Excel, SQL Server, SharePoint-websteder og andre eksterne kilder.

Bemærk!: Markér afkrydsningsfeltet Vinduet Figurdata for at få vist opgaveruden Figurdata i gruppen Vis/Skjul under fanen Data.

Toppen af siden

Oprette en datagrafik

Du kan tilføje fire typer elementer til en datagrafik: tekst, datalinjer, ikoner og farvekodning. I nedenstående afsnit beskrives, hvordan du tilføjer hver type element.

Bemærk!: Disse procedurer fungerer bedst, hvis figuren allerede indeholder data. Du kan finde flere oplysninger om at anvende data til figurer, importere data fra Excel, SQL Server, SharePoint-websteder og andre eksterne kilder.

Føje en tekst-grafik til en figur

Du kan vælge mellem tekst billedforklaringer eller tekst overskrifter. Tekst billedforklaringer indeholder både navnet på kolonnen og dens værdi. Overskrifter vises kun værdien for data.

 1. Markér den figur, du vil oprette en datagrafik for.

 2. Klik på Datagrafik i gruppen Visningsdata under fanen Data, og vælg derefter Opret ny datagrafik.

  Gruppen Vis data under fanen Data på båndet i Visio 2010.

 3. Klik på Nyt element i dialogboksen Ny datagrafik.

  Dialogboksen Ny datagrafik.

 4. Vælg det datafelt, der skal repræsenteres, på listen Datafelt under Vis i dialogboksen Nyt element.

  Dialogboksen Nyt element, hvor Tekst er markeret

 5. Vælg på listen vises somtekst.

 6. Vælg typografi tekst grafik, du vil bruge, på listen typografi.

 7. Vælg placeringen for tekst grafikken under Position i en af følgende måder:

  • Hvis du vil bruge på standardplaceringen, der er angivet, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug standardplaceringen.

  • For at angive en anden placering, fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Brug standardplaceringen, skal du klikke på vandret eller lodret og derefter vælge de placeringer, du ønsker.

 8. Vælg indstillinger for at vælge, hvordan du vil billedforklaringen eller overskriften til at slå under Detaljer.

 9. Klik på OK, når du er færdig med at oprette din nyt datagrafikelement.

 10. Hvis du vil tilføje flere elementer til en datagrafik, skal du gentage trin 3 til 9.

 11. Når du er færdig med at føje elementer til en datagrafik, i dialogboksen Ny datagrafik Klik på Anvend, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Føje en datalinje til en figur

Datalinjer, der viser data dynamisk i miniaturediagrammer og grafer, som statuslinjer, stjerneklassifikationer, termometre og speedometre.

 1. Markér den figur, du vil oprette en datagrafik for.

 2. Klik på Datagrafik i gruppen Visningsdata under fanen Data, og vælg derefter Opret ny datagrafik.

  Gruppen Vis data under fanen Data på båndet i Visio 2010.

 3. Klik på Nyt element i dialogboksen Ny datagrafik.

  Dialogboksen Ny datagrafik.

 4. Vælg det datafelt, der skal repræsenteres, på listen Datafelt under Vis i dialogboksen Nyt element.

  Dialogboksen Nyt element, hvor Datalinje er markeret

 5. Markér Datalinje, på listen vises som.

 6. Vælg typografien for datalinje, du vil på listen typografi.

 7. Vælg placeringen for datalinjen under Position i en af følgende måder:

  • Hvis du vil bruge på standardplaceringen, der er angivet, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug standardplaceringen.

  • For at angive en anden placering, fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Brug standardplaceringen, skal du klikke på vandret eller lodret og derefter vælge de placeringer, du ønsker.

 8. Vælg indstillinger for at vælge, hvordan du vil datalinje til at slå under Detaljer.

 9. Klik på OK, når du er færdig med at oprette din nyt datagrafikelement.

 10. Hvis du vil tilføje flere elementer til en datagrafik, skal du gentage trin 3 til 9.

 11. Når du er færdig med at føje elementer til en datagrafik, i dialogboksen Ny datagrafik Klik på Anvend, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Tilføje et ikon, der er angivet til en figur

Du kan vise dine data ved hjælp af ikonsæt som flag, trafik signaler og tendens pile. Du kan angive ikonerne, der skal vises baseret på bestemte værdier, datoer, udtryk eller endda andre datafelter i den samme figur.

Du kan for eksempel bruge flag til at angive, hvordan aktuelle salg i sammenligning med dem i det forrige år. Som vist i følgende eksempel, kan du angive flagværdierne, så et blåt flag viser salg var op betydeligt, et gult flag betyder, at salget var op moderat, og et rødt flag betyder, at salget var ned for året.

 1. Markér den figur, du vil oprette en datagrafik for.

 2. Klik på Datagrafik i gruppen Visningsdata under fanen Data, og vælg derefter Opret ny datagrafik.

  Gruppen Vis data under fanen Data på båndet i Visio 2010.

 3. Klik på Nyt element i dialogboksen Ny datagrafik.

  Dialogboksen Ny datagrafik.

 4. Vælg det datafelt, der skal repræsenteres, på listen Datafelt under Vis i dialogboksen Nyt element.

  Dialogboksen Nyt element, hvor Datalinje er markeret

 5. Vælg på listen vises somIkonsæt.

 6. Vælg den ikonsæt, du vil på listen typografi.

 7. Vælg ikonet position i en af følgende fremgangsmåder under placering:

  • Markér afkrydsningsfeltet Brug standardplaceringen, hvis du vil bruge på standardplaceringen, der er angivet under Position.

  • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Brug standardplaceringen for at angive en anden placering, skal på vandret eller lodret, og derefter vælge de placeringer, du ønsker.

 8. Vælg de værdier, som hvert ikon til at repræsentere under regler for visning af hvert ikon.

 9. Klik på OK, når du er færdig med at oprette din nyt datagrafikelement.

 10. Hvis du vil tilføje flere elementer til en datagrafik, skal du gentage trin 3 til 9.

 11. Når du er færdig med at føje elementer til en datagrafik, i dialogboksen Ny datagrafik Klik på Anvend, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Anvende en fyldfarve efter dataværdi

Ved hjælp af farven efter værdi indstilling, kan du anvende fyldfarve for at angive entydige værdier eller områder af værdier.

Bemærk!: Hvis du opretter mere end én farve efter værdi data grafisk elementer og begge er sande for en enkelt figur, gælder Visio data grafisk fyld til figuren, der vises først i dialogboksen Rediger datagrafik.

 1. Markér den figur, du vil oprette en datagrafik for.

 2. Klik på Datagrafik i gruppen Visningsdata under fanen Data, og vælg derefter Opret ny datagrafik.

  Gruppen Vis data under fanen Data på båndet i Visio 2010.

 3. Klik på Nyt element i dialogboksen Ny datagrafik.

  Dialogboksen Ny datagrafik.

 4. Vælg det datafelt, der skal repræsentere med datagrafik på Nyt element i dialogboksen under Vis på listen datafelt.

  Dialogboksen Nyt element, hvor Farve efter værdi er valgt.

 5. Vælg farve efter værdi på listen vises som.

 6. Vælg, hvordan Visio anvender et fyld til den figur, der er baseret på datafeltet, på listen farvelægning metode:

  • Hver farve repræsenterer en entydig værdi      Du kan anvende den samme farve på alle de figurer, der har samme værdi. For eksempel kan du farvelægge alle figurer for ansatte i gule salg afdeling og alle figurerne for medarbejdere i afdelingen accounting røde.

  • Hver farve repræsenterer et værdiinterval      Du kan bruge et område af farver, fra lys til lyden er slået fra, til at angive et område af værdier. Du kan for eksempel bruge et udvalg af farver, der blege fra rød til pink så det svarer til områder med høj, mellem og lav øges i salg.

 7. Skriv datafeltværdier for at anvende for hver af fyldfarver, og vælg den fyld og tekst til at anvende under Farvetildelinger.

 8. Hvis du har brug at oprette flere mulige fyldfarver, kan du klikke på Indsæt.

 9. Klik på OK, når du er færdig med at oprette din nyt datagrafikelement.

 10. Hvis du vil tilføje flere elementer til en datagrafik, skal du gentage trin 3 til 9.

 11. Når du er færdig med at føje elementer til en datagrafik, i dialogboksen Ny datagrafik Klik på Anvend, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Anvende en eksisterende datagrafik til en figur

Bemærk!: Den figur, du anvender den eksisterende datagrafik til skal indeholde de datafelter, som datagrafikken henviser til.

 1. Markér den figur, du vil anvende datagrafik til.

 2. Klik på Datagrafik i gruppen Visningsdata under fanen Data, og vælg derefter den datagrafik, du vil under Tilgængelig datagrafik.

  Vælg Ingen datagrafik for at fjerne datagrafik fra figuren.

Bemærk!: Du kan Hold markøren over en grafik for at se et eksempel på figuren med datagrafik, der er anvendt.

Toppen af siden

Redigere en eksisterende datagrafik

 1. Markér en figur, der indeholder den datagrafik, du vil redigere.

 2. Klik på Datagrafik i gruppen Visningsdata under fanen Data, og vælg Rediger datagrafik.

  Dialogboksen Rediger datagrafik.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Rediger datagrafik:

  1. Hvis du vil ændre det datafelt, som grafikken repræsenterer, skal du vælge et andet datafelt for det pågældende element i kolonnen Datafelt.

  2. Hvis du vil ændre den farve, de indstillinger, det format eller den grafiktype, der vises i kolonnen Vises som, skal du markere det element, du vil ændre, og klikke på Rediger element. Vælg den ønskede grafiktype på listen Vises som under Vis i dialogboksen Rediger element.

  3. Hvis du vil ændre placeringen af datagrafikelementet i forhold til figuren, skal du markere det element, du vil ændre, i kolonnen Vises som og klikke på Rediger element. Vælg den ønskede placering under Placering i dialogboksen Rediger element.

 4. Hvis du vil anvende ændringerne på alle de figurer, der har den samme datagrafik, skal du markere indstillingen Alle figurer med denne datagrafik under Anvend ændringer på.

 5. Hvis du kun vil anvende ændringerne på udvalgte figurer, skal du markere indstillingen Kun valgte figurer under Anvend ændringer på.

Toppen af siden

Fjerne en datagrafik fra en figur

 1. Markér den eller de figurer, du vil fjerne datagrafikken fra.

 2. Klik på Datagrafik i gruppen Visningsdata under fanen Data, og vælg derefter under Ingen datagrafikIngen datagrafik.

  Vælg Ingen datagrafik for at fjerne datagrafik fra figuren.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×