Flytte, rotere eller gruppere et billede, en tekstboks eller et andet objekt i Office til Mac

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan flytte et tekstfelt, figur, WordArt eller billede ved at trække i Office til Mac, og du kan ændre placeringen af et objekt ved at rotere eller spejlvende den.

 1. Klik på det objekt, som du vil flytte.

 2. Træk objektet til den ønskede placering.

  • Hvis du vil flytte flere objekter, skal du holde Skift nede, mens du markerer objekterne.

  • Hvis du vil flytte et objekt op eller ned eller til siderne i små ryk, skal du klikke på objektet, holde kommando nede, og tryk derefter på en piletast. Bemærk, at i Word kan du kun bruge dette til at flytte op eller ned.

  • Hvis du vil begrænse et objekt, kun at kunne bevæge sig vandret eller lodret, skal du holde Skift nede, mens du trækker i objektet.

 1. Klik på det objekt, som du vil rotere.

 2. Klik på rotationshåndtaget øverst på objektet, og træk det i den ønskede retning.

  Figur med rotationshåndtag

  • Hvis du vil begrænse rotationen til en vinkel på 15 grader, skal du holde Skift nede, mens du trækker rotationshåndtaget.

  • Når du roterer flere figurer, roterer de ikke som en gruppe. Hver figur roterer omkring sit eget centrum.

  • Du kan også vælge objektet, holde Alt nede og trykke på venstre eller højre pil for at rotere.

 1. Klik på det objekt, som du vil rotere.

 2. Klik på Rotér på fanen Figurformat eller fanen Billedformat i gruppen Arranger.

  Knappen Roter på menuen Formatér

  • Hvis du ikke kan se fanerne Figurformat eller Billedformat, skal du kontrollere, at du har markeret et tekstfelt, en figur, et WordArt-element eller et billede.

  • Knappen Roter er muligvis skjult, hvis din skærmstørrelse er reduceret. Hvis du ikke kan se knappen Rotér, skal du klikke på Arranger for at få vist skjulte knapper i gruppen Arranger.

   Knappen Roter på menuen Arranger Knappen Roter på menuen Arranger

 3. Klik på Flere indstillinger for rotation.

  Menuen Roter figur i Office til Mac
 4. I den dialogboks eller rude, der åbnes, skal du angive, hvor meget du vil rotere objektet i feltet Rotation. Du kan også bruge pilene til at rotere objektet præcist, hvor du ønsker.

 1. Klik på det objekt, som du vil rotere.

 2. Klik på Rotér på fanen Figurformat eller fanen Billedformat i gruppen Arranger.

  Knappen Roter på menuen Formatér

  • Hvis du ikke kan se fanerne Figurformat eller Billedformat, skal du kontrollere, at du har markeret et tekstfelt, en figur, et WordArt-element eller et billede.

  • Knappen Roter er muligvis skjult, hvis din skærmstørrelse er reduceret. Hvis du ikke kan se knappen Rotér, skal du klikke på Arranger for at få vist skjulte knapper i gruppen Arranger.

   Knappen Roter på menuen Arranger Knappen Roter på menuen Arranger

 3. Du kan rotere objektet 90 grader til højre ved at klikke på Roter 90° til højre, eller du kan rotere objektet 90 grader til venstre ved at klikke på Roter 90° til venstre.

  Menuen Roter figur i Office til Mac

Du kan oprette effekten af et spejlbillede eller spejlvende et objekt på hovedet (invertere det) ved hjælp af værktøjerne Spejlvend.

 1. Klik på det objekt, som du vil rotere.

 2. Klik på Rotér på fanen Figurformat eller fanen Billedformat i gruppen Arranger.

  Knappen Roter på menuen Formatér

  • Hvis du ikke kan se fanerne Figurformat eller Billedformat, skal du kontrollere, at du har markeret et tekstfelt, en figur, et WordArt-element eller et billede.

  • Knappen Roter er muligvis skjult, hvis din skærmstørrelse er reduceret. Hvis du ikke kan se knappen Rotér, skal du klikke på Arranger for at få vist skjulte knapper i gruppen Arranger.

   Knappen Roter på menuen Arranger Knappen Roter på menuen Arranger

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Spejlvend lodret for at rotere et objekt med bunden øverst.

  • Klik på Spejlvend vandret for at oprette et spejlbillede af objektet.

   Menuen Roter figur i Office til Mac

Når du grupperer objekter, kombinerer du objekterne, så du kan formatere, flytte eller kopiere dem som en gruppe.

 1. Holde Skift nede, klik på de objekter, du vil gruppere sammen, og klik derefter på fanen Figurformat eller under fanen Billedformat, afhængigt af typen objekt, du har klikket på.

 2. Hvis du bruger Word, skal du klikke på Arranger > gruppe > gruppe.

  Gruppere objekter

  Hvis du bruger PowerPoint eller Excel, klik på ikonet gruppe, og klik derefter på Gruppér.

  Gruppere objekter

Tip!: Hvis gruppen er nedtonet eller ikke tilgængelig, der normalt fordi du ikke allerede er valgt to eller flere objekter, der kan grupperes.

Se også

Indsæt billeder i Office til Mac

Beskær et billede i Office til Mac

Styre tekstombrydning omkring objekter i Word 2016 til Mac

Gruppere eller opdele figurer, billeder eller andre objekter i Word 2016 til Mac

Word

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på det objekt, som du vil flytte.

 3. Træk objektet til den ønskede placering.

  • Hvis du vil flytte flere objekter, skal du holde Skift nede, mens du markerer objekterne.

  • Hvis du vil flytte et objekt op, ned eller til siderne i små ryk, skal du klikke på objektet, holde Alt nede, og tryk derefter på en piletast.

  • Hvis du ikke kan flytte eller gruppere billeder, kan du ændre indstillingen for ombrydning af tekst til en hvilken som helst anden indstilling end På linje med tekst. Det gør du ved at klikke på fanen Formatér billede og derefter klikke på Ombryd tekst under Arranger og vælge den ønskede indstilling.

Bemærk!: Hvis du vil rotere tekst i Word til Mac, skal du først placere teksten i et tekstfelt og derefter rotere tekstfeltet.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på den objekt, du vil rotere eller spejlvende og derefter, afhængigt af den type objekt, du klikkede på, skal du klikke på fanen Formater eller fanen Formatér billede.

 3. Klik på Roter under Arranger.

  Gruppen Arranger i Word

  Hvis du vil rotere et objekt med en hvilken som helst antal grader, på objektet, du trække rotation håndtaget Rotationshåndtag .

 4. Gør et af følgende:

  Hvis du vil

  Skal du

  Rotere et objekt mod højre

  Klik på Roter 90 grader til højre

  Rotere et objekt mod venstre

  Klik på Roter 90 grader til venstre

  Spejlvende et objekt op eller ned

  Klik på Spejlvend lodret

  Spejlvende et objekt mod venstre eller højre

  Klik på Spejlvend vandret

Når du grupperer objekter, kombinerer du objekterne, så du kan formatere, flytte eller kopiere dem som en gruppe.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Holde Skift nede, klik på objekt, du vil gruppere sammen, og derefter, afhængigt af typen objekt, du har klikket på, skal du klikke på fanen Formater eller fanen Formatbillede.

 3. Under Arranger skal du klikke på Gruppér og derefter klikke på Gruppér.

  Gruppen Arranger i Word

  Bemærk!: Hvis du ikke kan flytte eller gruppere billeder, kan du ændre indstillingen for ombrydning af tekst til en hvilken som helst anden indstilling end På linje med tekst. Det gør du ved at klikke på fanen Formatér billede og derefter klikke på Ombryd tekst under Arranger og vælge den ønskede indstilling.

Tip!: Hvis gruppen er nedtonet eller ikke tilgængelig, der normalt fordi du ikke allerede er valgt to eller flere objekter, der kan grupperes.

PowerPoint

 1. Klik på det objekt, som du vil flytte.

  For at markere flere objekter, skal du holde Skift nede og derefter klikke på de objekter, du vil.

 2. Træk objektet til den ønskede placering.

  • Hvis du vil flytte flere objekter, skal du holde Skift nede, mens du markerer objekterne.

  • Hvis du vil flytte et objekt op, ned eller til siderne i små ryk, skal du klikke på objektet og trykke på en piletast.

  • Hvis du vil begrænse et objekt, kun at kunne bevæge sig vandret eller lodret, skal du holde Skift nede, mens du trækker i objektet.

Bemærk!: Hvis du vil rotere tekst i PowerPoint til Mac, skal du først placere teksten i et tekstfelt og derefter rotere tekstfeltet.

 1. Klik på den objekt, du vil rotere eller spejlvende og derefter, afhængigt af den type objekt, du klikkede på, skal du klikke på fanen Formater eller fanen Formatér billede.

  For at markere flere objekter, skal du holde Skift nede og derefter klikke på de objekter, du vil.

 2. Klik på Roter under Arranger.

  Arranger gruppe

  Hvis du vil rotere et objekt med en hvilken som helst antal grader, på objektet, du trække rotation håndtaget Rotationshåndtag .

 3. Gør et af følgende:

  Hvis du vil

  Skal du

  Rotere et objekt mod højre

  Klik på Roter 90 grader til højre

  Rotere et objekt mod venstre

  Klik på Roter 90 grader til venstre

  Spejlvende et objekt op eller ned

  Klik på Spejlvend lodret

  Spejlvende et objekt mod venstre eller højre

  Klik på Spejlvend vandret

Når du grupperer objekter, kombinerer du objekterne, så du kan formatere, flytte eller kopiere dem som en gruppe.

 1. Holde Skift nede, klik på objekt, du vil gruppere sammen, og derefter, afhængigt af typen objekt, du har klikket på, skal du klikke på fanen Formater eller fanen Formatbillede.

 2. Under Arranger skal du klikke på Gruppér og derefter klikke på Gruppér.

  Arranger gruppe

Tip!: Hvis gruppen er nedtonet eller ikke tilgængelig, der normalt fordi du ikke allerede er valgt to eller flere objekter, der kan grupperes.

Excel  

 1. Klik på det objekt, som du vil flytte.

  For at markere flere objekter, skal du holde Skift nede og derefter klikke på de objekter, du vil.

 2. Træk objektet til den ønskede placering.

  • Hvis du vil flytte flere objekter, skal du holde Skift nede, mens du markerer objekterne.

  • Hvis du vil flytte et objekt op, ned eller til siderne i små ryk, skal du klikke på objektet og trykke på en piletast.

  • Hvis du vil begrænse et objekt, kun at kunne bevæge sig vandret eller lodret, skal du holde Skift nede, mens du trækker i objektet.

Bemærk!: Hvis du vil rotere tekst i Excel til Mac, skal du først placere teksten i et tekstfelt og derefter rotere tekstfeltet.

 1. Klik på den objekt, du vil rotere eller spejlvende og derefter, afhængigt af den type objekt, du klikkede på, skal du klikke på fanen Formater eller fanen Formatér billede.

  For at markere flere objekter, skal du holde Skift nede og derefter klikke på de objekter, du vil.

 2. Klik på Roter under Arranger.

  Arranger gruppe

  Hvis du vil rotere et objekt med en hvilken som helst antal grader, på objektet, du trække rotation håndtaget Rotationshåndtag .

 3. Gør et af følgende:

  Hvis du vil

  Skal du

  Rotere et objekt mod højre

  Klik på Roter 90 grader til højre

  Rotere et objekt mod venstre

  Klik på Roter 90 grader til venstre

  Spejlvende et objekt op eller ned

  Klik på Spejlvend lodret

  Spejlvende et objekt mod venstre eller højre

  Klik på Spejlvend vandret

Når du grupperer objekter, kombinerer du objekterne, så du kan formatere, flytte eller kopiere dem som en gruppe.

 1. Holde Skift nede, klik på objekt, du vil gruppere sammen, og derefter, afhængigt af typen objekt, du har klikket på, skal du klikke på fanen Formater eller fanen Formatbillede.

 2. Under Arranger skal du klikke på Gruppér og derefter klikke på Gruppér.

  Arranger gruppe

Tip!: Hvis gruppen er nedtonet eller ikke tilgængelig, der normalt fordi du ikke allerede er valgt to eller flere objekter, der kan grupperes.

Se også

Justere objekter

Ændre størrelsen på et objekt

Indsætte et tekstfelt

Manipulere objekter i lag

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×