Flytte eller rulle gennem et regneark

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan rulle gennem et regneark på forskellige måder. Du kan bruge piletasterne, rullepanelerne eller musen til at bevæge dig mellem celler og til at flytte hurtigt til forskellige områder i regnearket.

I Excel, kan du drage fordel af øget Rul hastigheder nemt rulle til slutningen af områder og skærmtip, der fortæller dig, hvor du befinder dig i regnearket. Du kan også bruge musen til at rulle i dialogbokse, der har rullelister med rullepaneler.

Bruge piletasterne til at rulle gennem et regneark

Hvis du vil bevæge dig mellem cellerne i et regneark, skal du klikke på en vilkårlig celle eller bruge piletasterne. Når du flytter til en celle, bliver den til den aktiv celle.

Hvis du vil rulle

Skal du benytte følgende fremgangsmåde

Til start og slutning på områder

Tryk på CTRL+piletast for at rulle til begyndelsen eller slutningen af hvert område i en kolonne eller række, før du stopper ved slutningen af regnearket.

Tryk på CTRL+SKIFT+piletast, hvis du - før du stopper ved slutningen af regnearket - vil rulle til begyndelsen og slutningen af hvert enkelt område, mens du markerer områderne.

En række op eller ned

Tryk på SCROLL LOCK, og brug derefter PIL OP eller PIL ned til at rulle en række op eller ned.

En kolonne til venstre eller højre

Tryk på SCROLL LOCK, og brug derefter VENSTRE PIL eller HØJRE PIL til at rulle en kolonne til venstre eller højre.

Et vindue op eller ned

Tryk på PAGE UP eller PAGE DOWN.

Et vindue til venstre eller højre

Tryk på SCROLL LOCK, og hold derefter CTRL nede, mens du trykker på VENSTRE PIL eller HØJRE PIL.

Et langt stykke

Tryk på SCROLL LOCK, og hold samtidig CTRL og en piletast nede for hurtigt at rulle gennem store områder af regnearket.

Bemærk!: Når SCROLL LOCK er aktiveret, vises Scroll Lock på statuslinjen i Excel. At trykke på en piletast, mens SCROLL LOCK er aktiveret rulles én række op eller ned eller en kolonne til venstre eller højre. Hvis du vil bruge piletasterne til at flytte mellem celler, skal du slå SCROLL LOCK fra. For at gøre det, skal du trykke på tasten Scroll Lock (den scrlk) på tastaturet. Hvis dit tastatur ikke omfatter denne tast, kan du slå SCROLL LOCK fra ved hjælp af skærmtastaturet. Klik på knappen Start på skrivebordet i Windows for at åbne skærmtastaturet, og skriv Skærmtastatur. Hvis du vil deaktivere SCROLL LOCK, skal du klikke på tasten ScrLk, og luk derefter skærmtastaturet.

Bruge rullepanelerne til at rulle gennem et regneark

Hvis du ikke kan se rullepanelerne, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at få vist dem:

  1. Klik på Filer > Indstillinger.

    I Excel 2007 skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade og derefter klikke på Excel-indstillinger.

  2. Klik på Avanceret, og sørg derefter for, at afkrydsningsfelterne Vis vandret rullepanel og Vis lodret rullepanel er markeret under Visningsindstillinger for denne projektmappe, og klik derefter på OK.

I følgende tabel beskrives forskellige måder at bruge rullepanelerne på til at flytte gennem et regneark.

Hvis du vil rulle

Skal du benytte følgende fremgangsmåde

En række op eller ned

Klik på Rul pile knapflade eller knapflade på det lodrette rullepanel til at flytte arket en række op eller ned.

En kolonne til venstre eller højre

Klik på Rul pile knapflade eller knapflade på det vandrette rullepanel til at flytte arket en kolonne til venstre eller højre.

Rulle gennem et regneark med øget rullehastighed

Hold museknappen nede - mens du ruller - i den nederste del af skærmen i mere end 10 sekunder for at øge rullehastigheden.

Hvis du flytter musen i den modsatte retning, mindsker det rullehastigheden.

Et vindue op eller ned

Klik på over eller under Rul feltet knapflade på det lodrette rullepanel.

Et vindue til venstre eller højre

Klik på til venstre eller højre for rullepanel feltet knapflade på det vandrette rullepanel.

Et langt stykke

Hold Skift nede, mens du trækker rullepaneler feltet knapflade .

Bemærkninger!: 

  • Når du bruger rulleboksene til at bevæge dig gennem et regneark, viser Excel et skærmtip for at angive rækkenumre eller kolonnebogstaver (eller numre, hvis referencetypen R1C1 er angivet for projektmappen), så du er klar over, hvor du befinder dig i regnearket.

  • Størrelsen af rulleboksen angiver den forholdsmæssige del af det anvendte område i arket, som er synligt i vinduet. Placeringen af en rulleboks angiver den relative placering af det synlige område i regnearket.

  • Du kan hurtigt opdele vinduet, så du kan rulle i to eller flere ruder samtidigt. Peg på den opdelte feltet TBD på lodret eller det vandrette rullepanel. Når markøren bliver til en dobbeltpil Vandret tohovedet pil , træk delelinjen til regnearket sted, hvor du vil opdele vinduet. Dobbeltklikke på delelinjen for at fjerne den.

Rulle og zoome ved hjælp af musen

Visse museenheder og andre pegeredskaber, f.eks. pegeredskabet Microsoft IntelliMouse, har indbyggede rulle- og zoomegenskaber, som du kan bruge til at flytte rundt og zoome ind og ud i regnearket eller diagramark. Du kan også bruge musen til at rulle i dialogbokse, hvor der er rullelister med rullepaneler. Yderligere oplysninger finder du i instruktionerne til pegeredskabet.

Hvis du vil

Skal du benytte følgende fremgangsmåde

Rulle op eller ned et par rækker ad gangen

Roter hjulet frem eller tilbage.

Rulle gennem et regneark med øget rullehastighed

Hold museknappen nede - mens du ruller - i den nederste del af skærmen i mere end 10 sekunder for at øge rullehastigheden.

Hvis du flytter musen i den modsatte retning, mindsker det rullehastigheden.

Panorere gennem et regneark

Hold hjulknappen nede, og træk markøren væk fra origin Markér Oprindelsesmærke i den retning, du vil rulle. Flytte markøren væk fra det oprindelige mærke for hurtigere at rulle. Flytte markøren hen til det oprindelige mærke for at sænke hastigheden rulle.

Panorere automatisk gennem et regneark

Klik på hjulknappen, og flyt derefter musen i den retning, du vil rulle i. Hvis du vil øge rullehastigheden, skal du flytte markøren væk fra det oprindelige mærke. Hvis du vil mindske rullehastigheden, skal du flytte markøren hen mod det oprindelige mærke. Klik på en af museknapperne for at stoppe automatisk rulning.

Zoome ind eller ud

Hold CTRL nede, mens du roterer hjulet på IntelliMouse frem eller tilbage. På statuslinjen vises, hvor mange procent af regnearket der zoomes.

Få vist detaljer i dispositioner

Peg på en celle, der opsummerer data i dispositionen, og hold derefter SKIFT nede, mens du roterer hjulet fremad.

Skjule en detalje i dispositioner

Peg på en vilkårlig celle, der indeholder detaljerede data, og hold derefter SKIFT nede, mens du roterer hjulet tilbage.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers community eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×