Flyt, roter eller gruppér et billede, et tekstfelt eller et andet objekt i Office til Mac

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I Office til Mac kan du flytte et tekstfelt, en figur, et WordArt-element eller et billede ved at trække, og du kan ændre placeringen af et objekt ved at rotere eller spejlvende det.

 1. Klik på det objekt, som du vil flytte.

 2. Træk objektet til den ønskede placering.

  • Hvis du vil flytte flere objekter, skal du holde Shift nede, mens du markerer objekterne.

  • Hvis du vil flytte et objekt op eller ned eller liggende i små ryk, skal du klikke på objektet, holde kommandoen nede og derefter trykke på en piletast. Bemærk, at du kun kan bruge dette til at flytte op eller ned i Word.

  • Hvis du vil begrænse et objekt, så det kun flyttes vandret eller lodret, skal du holde Shift nede, mens du trækker i objektet.

 1. Klik på det objekt, som du vil rotere.

 2. Klik på rotationshåndtaget øverst på objektet, og træk det i den ønskede retning.

  Figur med rotationshåndtag

  • Hvis du vil begrænse rotationen til en vinkel på 15 grader, skal du holde Skift nede, mens du trækker i rotationshåndtaget.

  • Når du roterer flere figurer, roterer de ikke som en gruppe, men i stedet roterer hver figur omkring sit eget centrum.

  • Du kan også markere objektet, holde CTRL nede og trykke på venstre eller højre piletast for at rotere.

 1. Klik på det objekt, som du vil rotere.

 2. Klik på Roteri gruppen Arranger under fanen figur format eller fanen billedformat .

  Knappen Roter under fanen Formatér

  • Hvis du ikke kan se fanerne figur format eller billedformat , skal du sørge for, at du har markeret et tekstfelt, en figur, et WordArt-element eller et billede.

  • Knappen Roter kan være skjult, hvis din skærmstørrelse er reduceret. Hvis du ikke kan se knappen Roter , skal du klikke på Arranger for at få vist skjulte knapper i gruppen Arranger .

   Knappen Roter i menuen Arranger Knappen Roter i menuen Arranger

 3. Klik på flere indstillinger for rotation.

  Menuen Roter figur i Office til Mac
 4. I dialogboksen eller ruden, der åbnes, skal du angive det beløb, du vil rotere objektet i feltet rotation . Du kan også bruge pilene til at rotere objektet præcist, til hvor du ønsker det.

 1. Klik på det objekt, som du vil rotere.

 2. Klik på Roteri gruppen Arranger under fanen figur format eller fanen billedformat .

  Knappen Roter under fanen Formatér

  • Hvis du ikke kan se fanerne figur format eller billedformat , skal du sørge for, at du har markeret et tekstfelt, en figur, et WordArt-element eller et billede.

  • Knappen Roter kan være skjult, hvis din skærmstørrelse er reduceret. Hvis du ikke kan se knappen Roter , skal du klikke på Arranger for at få vist skjulte knapper i gruppen Arranger .

   Knappen Roter i menuen Arranger Knappen Roter i menuen Arranger

 3. Du kan rotere objektet 90 grader til højre ved at klikke på Roter 90° til højre, eller du kan rotere objektet 90 grader til venstre ved at klikke på Roter 90° til venstre.

  Menuen Roter figur i Office til Mac

Du kan oprette effekten af et spejlbillede eller spejlvende et objekt på hovedet (invertere det) ved hjælp af værktøjerne Spejlvend.

 1. Klik på det objekt, som du vil rotere.

 2. Klik på Roteri gruppen Arranger under fanen figur format eller fanen billedformat .

  Knappen Roter under fanen Formatér

  • Hvis du ikke kan se fanerne figur format eller billedformat , skal du sørge for, at du har markeret et tekstfelt, en figur, et WordArt-element eller et billede.

  • Knappen Roter kan være skjult, hvis din skærmstørrelse er reduceret. Hvis du ikke kan se knappen Roter , skal du klikke på Arranger for at få vist skjulte knapper i gruppen Arranger .

   Knappen Roter i menuen Arranger Knappen Roter i menuen Arranger

 3. Gør et af følgende:

  • Klik på Spejlvend lodret for at rotere et objekt med bunden øverst.

  • Klik på Spejlvend vandret for at oprette et spejlbillede af objektet.

   Menuen Roter figur i Office til Mac

Når du grupperer objekter, kombinerer du objekterne, så du kan formatere, flytte eller kopiere dem som en gruppe.

 1. Hold Shift nede, klik på de objekter, du vil gruppere sammen, og afhængigt af den type objekt, du har klikket på, skal du klikke på fanen figur format eller fanen billedformat .

 2. Hvis du bruger Word, skal du klikke på Arranger > gruppe > gruppe.

  Gruppér objekter

  Hvis du bruger PowerPoint eller Excel, skal du klikke på gruppe ikonet og derefter klikke på Gruppér.

  Gruppér objekter

Tip!: Hvis gruppe er nedtonet eller utilgængelig, der normalt er nedtonet, fordi du ikke allerede har valgt to eller flere objekter, der kan grupperes sammen.

Se også

Indsæt billeder i Office til Mac

Beskære et billede

Styre tekstombrydning omkring objekter i Word 2016 til Mac

Gruppere eller opdele figurer, billeder eller andre objekter i Word 2016 til Mac

Word

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på det objekt, som du vil flytte.

 3. Træk objektet til den ønskede placering.

  • Hvis du vil flytte flere objekter, skal du holde Shift nede, mens du markerer objekterne.

  • Hvis du vil flytte et objekt op, ned eller til siden i små ryk, skal du klikke på objektet, holde knappen nede og derefter trykke på en piletast.

  • Hvis du ikke kan flytte eller gruppere billeder, kan du ændre indstillingen for ombrydning af tekst til en hvilken som helst anden indstilling end På linje med tekst. Det gør du ved at klikke på fanen Formatér billede og derefter klikke på Ombryd tekst under Arranger og vælge den ønskede indstilling.

Bemærk!: Hvis du vil rotere tekst i Word til Mac, skal du først placere teksten i et tekstfelt og derefter rotere tekstfeltet.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på den objekt, du vil rotere eller spejlvende og derefter, afhængigt af den type objekt, du klikkede på, skal du klikke på fanen Formater eller fanen Formatér billede.

 3. Klik på Roter under Arranger.

  Gruppen Arranger i Word

  Hvis du vil rotere et objekt med et hvilket som helst antal grader, skal du trække i rotationshåndtaget på objektet Rotationshåndtag .

 4. Gør et af følgende:

  Hvis du vil

  Skal du

  Rotere et objekt mod højre

  Klik på Roter 90 grader til højre

  Rotere et objekt mod venstre

  Klik på Roter 90 grader til venstre

  Spejlvende et objekt op eller ned

  Klik på Spejlvend lodret

  Spejlvende et objekt mod venstre eller højre

  Klik på Spejlvend vandret

Når du grupperer objekter, kombinerer du objekterne, så du kan formatere, flytte eller kopiere dem som en gruppe.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Hold Shift nede, klik på den objekt , du vil gruppere sammen, og afhængigt af den type objekt, du har klikket på, skal du klikke på fanen Formater eller fanen formatér billede .

 3. Under Arranger skal du klikke på Gruppér og derefter klikke på Gruppér.

  Gruppen Arranger i Word

  Bemærk!: Hvis du ikke kan flytte eller gruppere billeder, kan du ændre indstillingen for ombrydning af tekst til en hvilken som helst anden indstilling end På linje med tekst. Det gør du ved at klikke på fanen Formatér billede og derefter klikke på Ombryd tekst under Arranger og vælge den ønskede indstilling.

Tip!: Hvis gruppe er nedtonet eller utilgængelig, der normalt er nedtonet, fordi du ikke allerede har valgt to eller flere objekter, der kan grupperes sammen.

PowerPoint

 1. Klik på det objekt, som du vil flytte.

  Hvis du vil markere flere objekter, skal du holde Skift nede og derefter klikke på de ønskede objekter.

 2. Træk objektet til den ønskede placering.

  • Hvis du vil flytte flere objekter, skal du holde Shift nede, mens du markerer objekterne.

  • Hvis du vil flytte et objekt op, ned eller til siderne i små ryk, skal du klikke på objektet og trykke på en piletast.

  • Hvis du vil begrænse et objekt, så det kun flyttes vandret eller lodret, skal du holde Shift nede, mens du trækker i objektet.

Bemærk!: Hvis du vil rotere tekst i PowerPoint til Mac, skal du først placere teksten i et tekstfelt og derefter rotere tekstfeltet.

 1. Klik på den objekt, du vil rotere eller spejlvende og derefter, afhængigt af den type objekt, du klikkede på, skal du klikke på fanen Formater eller fanen Formatér billede.

  Hvis du vil markere flere objekter, skal du holde Skift nede og derefter klikke på de ønskede objekter.

 2. Klik på Roter under Arranger.

  Arranger gruppe

  Hvis du vil rotere et objekt med et hvilket som helst antal grader, skal du trække i rotationshåndtaget på objektet Rotationshåndtag .

 3. Gør et af følgende:

  Hvis du vil

  Skal du

  Rotere et objekt mod højre

  Klik på Roter 90 grader til højre

  Rotere et objekt mod venstre

  Klik på Roter 90 grader til venstre

  Spejlvende et objekt op eller ned

  Klik på Spejlvend lodret

  Spejlvende et objekt mod venstre eller højre

  Klik på Spejlvend vandret

Når du grupperer objekter, kombinerer du objekterne, så du kan formatere, flytte eller kopiere dem som en gruppe.

 1. Hold Shift nede, klik på den objekt , du vil gruppere sammen, og afhængigt af den type objekt, du har klikket på, skal du klikke på fanen Formater eller fanen formatér billede .

 2. Under Arranger skal du klikke på Gruppér og derefter klikke på Gruppér.

  Arranger gruppe

Tip!: Hvis gruppe er nedtonet eller utilgængelig, der normalt er nedtonet, fordi du ikke allerede har valgt to eller flere objekter, der kan grupperes sammen.

Excel

 1. Klik på det objekt, som du vil flytte.

  Hvis du vil markere flere objekter, skal du holde Skift nede og derefter klikke på de ønskede objekter.

 2. Træk objektet til den ønskede placering.

  • Hvis du vil flytte flere objekter, skal du holde Shift nede, mens du markerer objekterne.

  • Hvis du vil flytte et objekt op, ned eller til siderne i små ryk, skal du klikke på objektet og trykke på en piletast.

  • Hvis du vil begrænse et objekt, så det kun flyttes vandret eller lodret, skal du holde Shift nede, mens du trækker i objektet.

Bemærk!: Hvis du vil rotere tekst i Excel til Mac, skal du først placere teksten i et tekstfelt og derefter rotere tekstfeltet.

 1. Klik på den objekt, du vil rotere eller spejlvende og derefter, afhængigt af den type objekt, du klikkede på, skal du klikke på fanen Formater eller fanen Formatér billede.

  Hvis du vil markere flere objekter, skal du holde Skift nede og derefter klikke på de ønskede objekter.

 2. Klik på Roter under Arranger.

  Arranger gruppe

  Hvis du vil rotere et objekt med et hvilket som helst antal grader, skal du trække i rotationshåndtaget på objektet Rotationshåndtag .

 3. Gør et af følgende:

  Hvis du vil

  Skal du

  Rotere et objekt mod højre

  Klik på Roter 90 grader til højre

  Rotere et objekt mod venstre

  Klik på Roter 90 grader til venstre

  Spejlvende et objekt op eller ned

  Klik på Spejlvend lodret

  Spejlvende et objekt mod venstre eller højre

  Klik på Spejlvend vandret

Når du grupperer objekter, kombinerer du objekterne, så du kan formatere, flytte eller kopiere dem som en gruppe.

 1. Hold Shift nede, klik på den objekt , du vil gruppere sammen, og afhængigt af den type objekt, du har klikket på, skal du klikke på fanen Formater eller fanen formatér billede .

 2. Under Arranger skal du klikke på Gruppér og derefter klikke på Gruppér.

  Arranger gruppe

Tip!: Hvis gruppe er nedtonet eller utilgængelig, der normalt er nedtonet, fordi du ikke allerede har valgt to eller flere objekter, der kan grupperes sammen.

Se også

Justere objekter

Tilpasse et objekt

Indsætte et tekstfelt

Manipulere objekter i lag

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×