Celler

Flyt eller kopiér celler og celleindhold

Flyt eller kopiér celler og celleindhold

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan bruge kommandoerne Klip, Kopiér og Sæt ind i Microsoft Excel til at flytte eller kopiere celler eller indholdet af dem. Du kan også kopiere bestemt indhold eller bestemte attributter fra cellerne. Du kan f.eks. kopiere resultatværdien af en formel uden at kopiere selve formlen, eller du kan nøjes med at kopiere selve formlen.

Når du flytter eller kopierer en celle, flytter eller kopierer Excel cellen, inklusive formler og disses resulterende værdier, celleformater og kommentarer. Sådan gør du:

 1. Markér de celler, der skal flyttes eller kopieres.

  Sådan markeres celler eller områder

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem:

  billede af båndet i excel

  • Hvis du vil flytte celler, skal du klikke på Klip Knapflade .

   Genvejstaster    Du kan også trykke på Ctrl+X.

  • Hvis du vil kopiere celler, skal du klikke på Kopiér Knapflade .

   Genvejstast     Du kan også trykke på Ctrl+C.

 3. Markér cellen øverst til venstre i indsætningsområdet.

  Tip!: Hvis du vil flytte eller kopiere en markering til et andet regneark eller en anden projektmappe, skal du klikke på en anden fane i regnearket eller skifte til en anden projektmappe og derefter markere cellen øverst til venstre i indsætningsområdet.

 4. Klik på Sæt ind Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem.

  Tastaturgenvej     Du kan også trykke på Ctrl+V.

Bemærkninger!: 

 • Excel vises en animeret bevægelig kant omkring celler, der er klippet eller kopieret. Tryk på Esc, hvis du vil annullere en bevægelig kant.

 • Eksisterende data i indsætningsområdet erstattes, når du klipper celler og sætter dem ind for at flytte dem.

 • Hvis du vil vælge specifikke indstillinger, når du indsætter celler, kan du klikke på pilen under Sæt ind Knapflade og derefter klikke på den ønskede indstilling. Du kan f.eks. klikke på Indsæt speciel eller Billede.

 • I Excel vises knappen Indstillinger for Sæt ind som standard, så du kan vælge specielle indstillinger, når du sætter celler ind, f.eks. Bevar kildeformatering. Hvis du ikke vil have vist denne knap, hver gang du sætter celler ind, kan du slå indstillingen fra. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis knappen Indstillinger for Sæt ind, når indhold sættes ind i kategorien Avanceret under Klip, Kopiér og Sæt ind.

Flytte eller kopiere celler ved hjælp af musen

Redigering med træk og slip er som standard aktiveret, så du kan bruge musen til at flytte og kopiere celler.

 1. Markér de celler eller det celleområde, der skal flyttes eller kopieres.

  Sådan markeres celler eller områder

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil flytte en celle eller et celleområde, skal du pege på kanten omkring markeringen. Når markøren bliver til en flyttemarkør Excel-flyttemarkør , skal du trække cellen eller celleområdet til en anden placering.

  • Hvis du vil kopiere en celle eller et celleområde, skal du holde Ctrl nede, mens du peger på kanten af markeringen. Når markøren bliver en kopieringsmarkør Excel kopimarkør , skal du trække cellen eller celleområdet til en anden placering.

Bemærk!: Eksisterende data i indsætningsområderne erstattes, når du flytter celler.

Når du kopierer celler, justeres cellereferencer automatisk. Når du flytter celler, justeres cellereferencer imidlertid ikke, og indholdet af disse celler og af eventuelle celler, der peger hen mod dem, kan blive vist som referencefejl. I dette tilfælde skal du justere referencerne manuelt.

Hvis det markerede kopiområde indeholder skjulte celler, rækker eller kolonner, kopieres de også. Du skal muligvis midlertidigt vise de data, som du ikke vil medtage, når du kopierer oplysninger.

Indsætte flyttede eller kopierede celler mellem eksisterende celler

 1. Markér de celler eller det celleområde, som indeholder de data, der skal flyttes eller kopieres.

  Sådan markeres celler eller områder

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem:

  billede af båndet i excel

  • Hvis du vil flytte markeringen, skal du klikke på Klip Knapflade .

   Genvejstast     Du kan også trykke på Ctrl+X.

  • Du kan kopiere markeringen ved at klikke på Kopiér Knapflade .

   Genvejstast     Du kan også trykke på Ctrl+C.

 3. Højreklik på den øverste venstre celle i indsætningsområdet, og klik derefter på Indsæt udklippede celler eller Indsæt kopierede celler.

  Tip!    Hvis du vil flytte eller kopiere en markering til et andet regneark eller en anden projektmappe, skal du klikke på en anden fane i regnearket eller skifte til en anden projektmappe og derefter markere cellen øverst til venstre i indsætningsområdet.

 4. Klik på den retning, du vil flytte de omgivende celler i, i dialogboksen Indsæt udklip.

Noter    Hvis du indsætter hele rækker eller kolonner, flyttes de omgivende rækker og kolonner nedad og mod venstre.

Kopiér udelukkende synlige celler

Hvis nogle af cellerne, rækkerne eller kolonnerne på regnearket ikke vises, kan du kopiere alle cellerne eller udelukkende de synlige celler. Du kan f.eks. vælge udelukkende at kopiere de viste opsummerede data på et dispositionsregneark.

 1. Markér de celler, der skal kopieres.

  Sådan markeres celler eller områder

 2. Klik på Find og vælg i gruppen Redigering under fanen Hjem, og klik derefter på Gå til speciel.

  Billede af Excel-båndet

 3. Klik på Kun synlige celler under Vælg, og klik derefter på OK.

 4. Klik på Kopiér Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem.

  billede af båndet i excel

  Genvejstast     Du kan også trykke på Ctrl+C.

 5. Markér cellen øverst til venstre i indsætningsområdet.

  Tip!: Hvis du vil flytte eller kopiere en markering til et andet regneark eller en anden projektmappe, skal du klikke på en anden fane i regnearket eller skifte til en anden projektmappe og derefter markere cellen øverst til venstre i indsætningsområdet.

 6. Klik på Sæt ind Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem.

  Tastaturgenvej     Du kan også trykke på Ctrl+V.

 • Hvis du klikker på pilen ud for Sæt ind Knapflade , kan du vælge mellem flere forskellige indsætningsindstillinger.

I Excel indsættes de kopierede data i fortløbende rækker eller kolonner. Hvis indsætningsområdet indeholder skjulte rækker eller kolonner, skal du muligvis vise det skjulte indsætningsområde for at se alle de kopierede celler.

Når du kopierer eller indsætter skjulte eller filtrerede data i et andet program eller en anden forekomst af Microsoft Excel, kopieres kun de synlige celler.

Forhindre, at kopierede tomme celler erstatter data

 1. Markér det celleområde, der indeholder tomme celler.

  Sådan markeres celler eller områder

 2. Klik på Kopiér Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem.

  billede af båndet i excel

  Genvejstast     Du kan også trykke på Ctrl+C.

 3. Markér cellen øverst til venstre i indsætningsområdet.

 4. Klik på pilen under Sæt ind Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem, og klik derefter på Indsæt speciel.

 5. Markér afkrydsningsfeltet Spring over tomme.

Flytte eller kopiere indholdet af en celle

 1. Dobbeltklik på den celle, som indeholder de data, der skal flyttes eller kopieres.

  Noter    Du kan som standard redigere og markere celledata direkte i cellen ved at dobbeltklikke på dem, men du kan også redigere og markere celledata på formellinje.

 2. Markér de tegn i cellen, der skal flyttes eller kopieres.

  Sådan markeres tegn i en celle

  Hvis du vil markere hele indholdet af en celle

  Skal du

  I cellen

  Dobbeltklikke på cellen og derefter trække på tværs af indholdet i den celle, du vil markere.

  På formellinjen

  Knapflade

  Klikke på cellen og derefter trække på tværs af indholdet i den celle, du vil markere på formellinjen.

  Ved hjælp af tastaturet

  Tryk på F2 for at redigere cellen, brug piletasterne til at placere markøren, og tryk derefter på Skift+piletast for at markere indholdet.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem:

  billede af båndet i excel

  • Hvis du vil flytte markeringen, skal du klikke på Klip Knapflade .

   Genvejstast     Du kan også trykke på Ctrl+X.

  • Du kan kopiere markeringen ved at klikke på Kopiér Knapflade .

   Genvejstast     Du kan også trykke på Ctrl+C.

 4. Klik inde i cellen, der hvor du vil indsætte tegnene, eller dobbeltklik på en anden celle for at flytte eller kopiere dataene.

 5. Klik på Sæt ind Knapflade i gruppen Udklipsholder på fanen Hjem.

  Genvejstast     Du kan også trykke på Ctrl+V.

 6. Tryk på Enter.

  Bemærk!: Når du dobbeltklikker på en celle eller trykker på F2 for at redigere den aktive celle, fungerer piletasterne kun inde i den pågældende celle. Hvis du vil bruge piletasterne til at flytte til en anden celle, skal du først trykke på Enter for at fuldføre redigeringsændringerne i den aktive celle.

Kun kopiere celleværdier, celleformater eller formler

Når du indsætter kopierede data, kan du benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Indsæt kun celleformateringen, f.eks. skrifttype eller fyldfarve (og ikke cellernes indhold).

 • Konverter eventuelle formler i cellen til de beregnede værdier uden at overskrive den eksisterende formatering.

 • Indsæt kun formularerne (og ikke de beregnede værdier).

 • Markér cellen eller celleområdet, der indeholder de værdier, celleformater eller formler, du vil kopiere.

  Sådan markeres celler eller områder

 • Klik på Kopiér Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem.

  billede af båndet i excel

  Genvejstast     Du kan også trykke på Ctrl+C.

 • Markér cellen øverst til venstre i indsætningsområdet eller cellen, hvor du vil indsætte værdien, celleformatet eller formlen.

 • Klik på pilen under Sæt ind Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Værdier, hvis du kun vil indsætte værdier.

  • Klik på Formatering for kun at indsætte celleformater.

  • Klik på Formler, hvis du kun vil indsætte formler.

   Bemærk!: Hvis de kopierede formler indeholder relative cellereferencer, justerer Excel referencerne (og de relative dele af blandede cellereferencer) i de duplikerede formler. Antag f.eks., at celle B8 indeholder formlen =SUM(B1:B7). Hvis du kopierer formlen til celle C8, henviser den duplikerede formel til de tilsvarende celler i den pågældende kolonne: =SUM(C1:C7). Hvis de kopierede formler indeholder absolutte cellereferencer, ændres referencerne i de duplikerede formler ikke. Hvis du ikke får de resultater, du ønsker, kan du også ændre referencerne i de oprindelige formler til enten relative eller absolutte cellereferencer og derefter kopiere cellerne igen.

Kopiere indstillinger for cellebredde

Når du indsætter kopierede data, anvendes indstillingerne for kolonnebredde fra målcellerne til de indsatte data. Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil ændre kolonnebredderne, så de passer til kildecellerne.

 1. Markér de celler, der skal flyttes eller kopieres.

  Sådan markeres celler eller områder

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem:

  billede af båndet i excel

  • Hvis du vil flytte celler, skal du klikke på Klip Knapflade .

   Genvejstast     Du kan også trykke på Ctrl+X.

  • Hvis du vil kopiere celler, skal du klikke på Kopiér Knapflade .

   Genvejstast     Du kan også trykke på Ctrl+C.

 3. Markér cellen øverst til venstre i indsætningsområdet.

  Tip!: Hvis du vil flytte eller kopiere en markering til et andet regneark eller en anden projektmappe, skal du klikke på en anden fane i regnearket eller skifte til en anden projektmappe og derefter markere cellen øverst til venstre i indsætningsområdet.

 4. Klik på pilen under Sæt ind Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem, og klik derefter på Behold kolonnebredder fra kilden.

Sådan markeres celler eller områder

Hvis du vil markere

Skal du

En enkelt celle

Klikke på cellen eller trykke på piletasterne for at flytte til cellen.

Et område af celler

Klikke på den første celle i området og derefter trække til den sidste celle. Eller hold Skift nede, mens du trykker på piletasterne for at udvide markeringen.

Du kan også markere den første celle i området og derefter trykke på F8 for at udvide markeringen ved hjælp af piletasterne. Tryk på F8 igen for at stoppe udvidelsen af markeringen.

Et stort område af celler

Klikke på den første celle i området og holde Skift nede, mens du klikker på den sidste celle i området. Du kan rulle for at gøre den sidste celle synlig.

Alle celler i et regneark

Klikke på knappen Markér alt.

Knappen Markér alt

Du kan også trykke på Ctrl+A, hvis du vil markere hele regnearket.

Bemærk!: Hvis regnearket indeholder data, markerer Ctrl+A det aktuelle område. Hvis du trykker på Ctrl+A igen, markeres hele regnearket.

Ikke-sammenhængende celler eller celleområder

Markere den første celle eller det første celleområde og holde Ctrl nede, mens du markerer de andre celler eller celleområder.

Du kan også vælge at markere den første celle eller det første celleområde og derefter trykke på Skift+F8 for at føje en anden separat celle eller et andet separat celleområde til markeringen. Tryk på Skift+F8 igen for at stoppe med at føje celler eller områder til markeringen.

Bemærk!: Du kan ikke annullere markeringen af en celle eller et celleområde i en markering med ikke-sammenhængende elementer uden at annullere markeringen.

En hel række eller kolonne

Klikke på række‑ eller kolonneoverskriften.

regneark, der viser række- og kolonneoverskrift

1. Rækkeoverskrift

2. Kolonneoverskrift

Du kan også markere en række eller en kolonne ved at vælge den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+piletast (højre pil eller venstre pil for rækker, pil op eller pil ned for kolonner).

Bemærk!: Hvis rækken eller kolonnen indeholder data, markeres rækken eller kolonnen til og med den sidste celle med data, første gang du trykker på kombinationen Ctrl+Skift+piletast. Hvis du trykker Ctrl+Skift+piletast en gang til, markeres hele rækken eller kolonnen.

Sammenhængende rækker eller kolonner

Trække hen over række- eller kolonneoverskrifterne. Du kan også markere den første række eller kolonne, holde Skift nede og klikke på den sidste række eller kolonne.

Ikke-sammenhængende rækker eller kolonner

Klikke på kolonne- eller rækkeoverskriften i den første række eller kolonne i markeringen. Hold derefter Ctrl nede, mens du klikker på de øvrige kolonne- eller rækkeoverskrifter, der skal medtages i markeringen.

Første eller sidste celle i en række eller kolonne

Markere en celle i rækken eller kolonnen og derefter trykke på Ctrl+en piletast (pil højre eller venstre for rækker, pil op eller ned for kolonner).

Første eller sidste celle i et regneark eller i en Microsoft Office Excel-tabel

Tryk på Ctrl+Home for at markere den første celle i regnearket eller i en Excel-tabel.

Tryk på Ctrl+End for at markere den sidste celle i regnearket eller i en Excel-tabel, der indeholder data eller formatering.

Celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne)

Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+End for at udvide markeringen af celler til den sidste ubenyttede celle i regnearket (nederste højre hjørne).

Celler til starten af regnearket

Markere den første celle og derefter trykke på Ctrl+Skift+Home for at udvide markeringen af celler til starten af regnearket.

Flere eller færre celler end den aktive markering

Holde Skift nede, mens du klikker på den sidste celle, som skal medtages i den nye markering. Det rektangulære område mellem den aktiv celle og den celle, som du klikker på, bliver den nye markering.

Tip!: Hvis du vil annullere markeringen af nogle celler, skal du klikke på en af cellerne i regnearket.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×