Filtrere ved hjælp af avancerede kriterier

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hvis du vil filtrere dataene kræver komplekse kriterier (som Type = "Landbrugsprodukter" eller sælger = "Davolio"), kan du bruge dialogboksen Avanceret Filter.

Klik på Data > Avanceret for at åbne dialogboksen Avanceret Filter.

Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

Avanceret filter

Eksempel

Oversigt

Flere kriterier, én kolonne, et hvilket som helst kriterium er sandt

Sælger = "Gotfred" ELLER Sælger = "Hamborg"

Flere kriterier, flere kolonner, alle kriterier er sande

Type = "Landbrugsprodukter" OG Salg > 1000

Flere kriterier, flere kolonner, et hvilket som helst kriterium er sandt

Type = "Landbrugsprodukter" ELLER Sælger = "Hamborg"

Flere sæt kriterier, én kolonne i alle sæt

(Salg > 6.000 OG Salg < 6.500 ) ELLER (Salg < 500) )

Flere sæt kriterier, flere kolonner i alle sæt

(Sælger = "Davolio" og salg >3000) ELLER
(Sælger = "Buchanan" og salg > 1500)

Kriterier med jokertegn

Sælger = et navn med "u" som det andet bogstav

Oversigt

Kommandoen Avanceret fungerer anderledes end kommandoen Filtrer på mange væsentlige måder.

 • Det viser dialogboksen Avanceret filter i stedet for menuen Autofilter.

 • Du skriver de avancerede kriterier i et separat kriterieområde i regnearket og over det celleområde eller den tabel, du vil filtrere. I Microsoft Office Excel bruges det separate kriterieområde i dialogboksen Avanceret filter som kilde for de avancerede kriterier.

Eksempeldata

Følgende eksempeldata bruges til alle fremgangsmåderne i denne artikel.

Data, der indeholder fire tomme rækker oven over listeområdet, der skal bruges som en kriterieområdet (a1: C4) og en listeområdet (a6: C10). Kriterieområdet har kolonneoverskrifter og indeholder mindst én tom række mellem kriterieværdien og listeområdet.

Hvis du vil arbejde med disse data, markere det i den følgende tabel, kopiere det og derefter indsætter det i celle A1 i et nyt Excel-regneark.

Type

Sælger

Salg

Type

Sælger

Salg

Drikkevarer

Suyama

DKK 51220

Kød

Davolio

kr 450

landbrugsprodukter

Buchanan

DKK 63280

Landbrugsprodukter

Davolio

DKK 65440

Sammenligningsoperatorer

Du kan sammenligne to værdier ved at bruge følgende operatorer. Når du sammenligner to værdier ved hjælp af disse sammenligningsoperatorer, vil resultatet være en logisk værdi – TRUE eller FALSE.

sammenligningsoperator

Betydning

Eksempel

= (lighedstegn)

Lig med

A1=B1

> (større end)

Større end

A1>B1

< (mindre end)

Mindre end

A1<B1

>= (større end eller lig med)

Større end eller lig med

A1>B1

<= (mindre end eller lig med)

Mindre end eller lig med

A1<B1

<> (forskellig fra)

Forskellig fra

A1<>B1

Bruge lighedstegnet til at skrive tekst eller en værdi

Eftersom lighedstegnet (=) bruges til at angive en formel, når du skriver tekst eller en værdi i en celle, evalueres det, du skriver. Dette kan dog give uventede resultater. Hvis du vil angive en lighedssammenligningsoperator for enten tekst eller en værdi, skal du skrive kriteriet som et strengudtryk i den relevante celle i kriterieområdet:

=''= indtastning ''

Hvor indtastning er den tekst eller værdi, du vil finde. Eksempel:

Hvad du skriver i cellen

Hvad Excel evaluerer og viser

="=Davolio"

=Davolio

="=3000"

=3000

Overveje forskel mellem store og små bogstaver

Når du filtrerer tekstdata, skelnes der i Excel ikke mellem store og små bogstaver, men du kan bruge en formel til at udføre en søgning, hvor der skelnes mellem små og store bogstaver. Du finder et eksempel i afsnittet Kriterier med jokertegn.

Bruge foruddefinerede navne

Du kan give et område navnet Kriterium, og referencen til det pågældende område vises derefter automatisk i feltet Kriterieområde. Du kan også definere navnet Database for det listeområde, der skal filtreres, og definere navnet Uddrag for det område, hvor rækkerne skal sættes ind. Disse områder vises derefter automatisk i felterne Listeområde og Kopiér til.

Oprette kriterier ved hjælp af en formel

Du kan bruge en beregnet værdi, der er resultatet af en formel som et kriterium. Husk følgende vigtige punkter:

 • Formlen skal evalueres som SAND eller FALSK.

 • Eftersom du bruger en formel, skal du skrive formlen på normal vis. Du skal ikke skrive udtrykket på følgende måde:

  =''= indtastning ''

 • Du skal ikke bruge et kolonnenavn til kriterieetiketter, men enten undlade at skrive noget eller bruge en etiket, som ikke er et kolonnenavn i kriterieområdet. I følgende eksempler er det Beregnet gennemsnit og Nøjagtigt match.

  Hvis du bruger et kolonnenavn i formlen i stedet for en relativ cellereference eller et områdenavn, vises en fejlværdi som #NAVN? eller #VÆRDI! i den celle, der indeholder kriteriet. Du kan ignorere denne fejl, fordi den ikke påvirker den måde, listeområdet filtreres på.

 • Den formel, du bruger til kriterier skal bruge en relativ reference til at referere til den tilsvarende celle i den første række af data.

 • Alle andre referencer i formlen skal være absolutte referencer.

Flere kriterier, én kolonne, et hvilket som helst kriterium er sandt

Boolesk logik:    Sælger = Gotfred" ELLER Sælger = "Hamborg"

 1. Indsæt mindst tre tomme rækker oven over det listeområde, der kan anvendes som kriterieområde. Kriterieområdet skal indeholde kolonnenavne. Sørg for, at der er mindst én tom række mellem kriterieværdien og listeområdet.

 2. Du kan søge efter rækker, som opfylder flere kriterier for én kolonne, ved at skrive kriterierne direkte under hinanden i separate rækker i kriterieområdet. I eksemplet kan du angive:

  Type

  Sælger

  Salg

  ="=Davolio"

  ="=Hamborg"

 3. Klik på en celle i listeområdet. I eksemplet skal du klikke på en vilkårlig celle i området A6:C10.

 4. Klik på Avanceret i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved at skjule rækker, der ikke opfylder kriterierne, skal du klikke på Filtrer listen lokalt.

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved at kopiere rækker, som opfylder kriterierne, til et andet område i regnearket, skal du klikke på Kopiér til et andet sted, klikke i feltet Kopiér til og derefter klikke i øverste venstre hjørne af det område, hvor rækkerne skal indsættes.

   Tip!    Når du kopierer filtrerede rækker til en anden placering, kan du angive, hvilke kolonner der skal kopieres. Før du anvender et filter, skal du kopiere kolonnenavnene på de ønskede kolonner til den første række i det område, hvor de filtrerede rækker skal indsættes. Når du filtrerer, skal du skrive en reference til de kopierede kolonnenavne i feltet Kopiér til. I de kopierede rækker medtages derefter kun de kolonner, hvis navne du har kopieret.

 6. Skriv referencen til kriterieområdet, herunder kriterieetiketter, i feltet Kriterieområde. I eksemplet skal du skrive $A$1:$C$3.

  Hvis du vil fjerne dialogboksen Avanceret filter, mens du vælger kriterieområde, skal du klikke på Skjul dialogboks Knapflade .

 7. I eksemplet er det filtrerede resultat for listeområdet følgende:

  Type

  Sælger

  Salg

  Kød

  Davolio

  kr 450

  landbrugsprodukter

  Henriksen

  $ 6328

  Landbrugsprodukter

  Ibsen

  DKK 65440

Flere kriterier, flere kolonner, alle kriterier er sande

Boolesk logik:    (Type = "Landbrugsprodukter" OG Salg > 1000)

 1. Indsæt mindst tre tomme rækker oven over det listeområde, der kan anvendes som kriterieområde. Kriterieområdet skal indeholde kolonnenavne. Sørg for, at der er mindst én tom række mellem kriterieværdien og listeområdet.

 2. Hvis du vil finde rækker, der opfylder flere kriterier i flere kolonner, skal du skrive alle kriterierne i samme række i kriterieområdet. I eksemplet skal du angive:

  Type

  Sælger

  Salg

  ="=Landbrugsprodukter"

  >1000

 3. Klik på en celle i listeområdet. I eksemplet skal du klikke på en vilkårlig celle i området A6:C10.

 4. Klik på Avanceret i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved at skjule rækker, der ikke opfylder kriterierne, skal du klikke på Filtrer listen lokalt.

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved at kopiere rækker, som opfylder kriterierne, til et andet område i regnearket, skal du klikke på Kopiér til et andet sted, klikke i feltet Kopiér til og derefter klikke i øverste venstre hjørne af det område, hvor rækkerne skal indsættes.

   Tip!    Når du kopierer filtrerede rækker til en anden placering, kan du angive, hvilke kolonner der skal kopieres. Før du anvender et filter, skal du kopiere kolonnenavnene på de ønskede kolonner til den første række i det område, hvor de filtrerede rækker skal indsættes. Når du filtrerer, skal du skrive en reference til de kopierede kolonnenavne i feltet Kopiér til. I de kopierede rækker medtages derefter kun de kolonner, hvis navne du har kopieret.

 6. Skriv referencen til kriterieområdet, herunder kriterieetiketter, i feltet Kriterieområde. I eksemplet skal du skrive $A$1:$C$2.

  Hvis du vil fjerne dialogboksen Avanceret filter, mens du vælger kriterieområde, skal du klikke på Skjul dialogboks Knapflade .

 7. I eksemplet er det filtrerede resultat for listeområdet følgende:

  Type

  Sælger

  Salg

  Landbrugsprodukter

  Henriksen

  $ 6328

  Landbrugsprodukter

  Ibsen

  DKK 65440

Flere kriterier, flere kolonner, et hvilket som helst kriterium er sandt

Boolesk logik:    (Type = "Landbrugsprodukter" ELLER Sælger = "Hamborg")

 1. Indsæt mindst tre tomme rækker oven over det listeområde, der kan anvendes som kriterieområde. Kriterieområdet skal indeholde kolonnenavne. Sørg for, at der er mindst én tom række mellem kriterieværdien og listeområdet.

 2. Hvis du vil søge efter rækker, der opfylder flere kriterier i flere kolonner, hvor alle kriterier kan være sande, skal du skrive kriterierne i de forskellige kolonner og rækker i kriterieområdet. I eksemplet skal du skrive:

  Type

  Sælger

  Salg

  ="=Landbrugsprodukter"

  ="=Hamborg"

 3. Klik på en celle i listeområdet. I eksemplet skal du klikke på en vilkårlig celle i listeområdet A6:C10.

 4. Klik på Avanceret i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved at skjule rækker, der ikke opfylder kriterierne, skal du klikke på Filtrer listen lokalt.

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved at kopiere rækker, som opfylder kriterierne, til et andet område i regnearket, skal du klikke på Kopiér til et andet sted, klikke i feltet Kopiér til og derefter klikke i øverste venstre hjørne af det område, hvor rækkerne skal indsættes.

  Tip!: Når du kopierer filtrerede rækker til en anden placering, kan du angive hvilke kolonner, der skal kopieres. Før du anvender filter, skal du kopiere kolonneetiketterne på de ønskede kolonner til den første række af det område, hvor de filtrerede rækker skal indsættes. Når du filtrerer, skal du indtaste en reference til de kopierede kolonneetiketter i boksen Kopier til. De kopierede rækker vil så kun medtage de kolonner, hvis etiketter du har kopieret.

 6. Skriv referencen til kriterieområdet, herunder kriterieetiketter, i feltet Kriterieområde. I eksemplet skal du skrive $A$1:$B$3.

  Hvis du vil fjerne dialogboksen Avanceret filter, mens du vælger kriterieområde, skal du klikke på Skjul dialogboks Knapflade .

 7. I eksemplet er det filtrerede resultat for listeområdet følgende:

  Type

  Sælger

  Salg

  Landbrugsprodukter

  Henriksen

  $ 6328

  Landbrugsprodukter

  Ibsen

  DKK 65440

Flere sæt kriterier, én kolonne i alle sæt

Boolesk logik:     ( (Salg > 6.000 OG Salg < 6.500 ) ELLER (Salg < 500) )

 1. Indsæt mindst tre tomme rækker oven over det listeområde, der kan anvendes som kriterieområde. Kriterieområdet skal indeholde kolonnenavne. Sørg for, at der er mindst én tom række mellem kriterieværdien og listeområdet.

 2. Du kan finde rækker, der opfylder flere sæt kriterier, hvor hvert sæt indeholder kriterier for én kolonne, ved at medtage flere kolonner med samme kolonneoverskrift. I eksemplet skal du skrive:

  Type

  Sælger

  Salg

  Salg

  >6.000

  <6.500

  <500

 3. Klik på en celle i listeområdet. I eksemplet skal du klikke på en vilkårlig celle i listeområdet A6:C10.

 4. Klik på Avanceret i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved at skjule rækker, der ikke opfylder kriterierne, skal du klikke på Filtrer listen lokalt.

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved at kopiere rækker, som opfylder kriterierne, til et andet område i regnearket, skal du klikke på Kopiér til et andet sted, klikke i feltet Kopiér til og derefter klikke i øverste venstre hjørne af det område, hvor rækkerne skal indsættes.

   Tip!: Når du kopierer filtrerede rækker til en anden placering, kan du angive hvilke kolonner, der skal kopieres. Før du anvender filter, skal du kopiere kolonneetiketterne på de ønskede kolonner til den første række af det område, hvor de filtrerede rækker skal indsættes. Når du filtrerer, skal du indtaste en reference til de kopierede kolonneetiketter i boksen Kopier til. De kopierede rækker vil så kun medtage de kolonner, hvis etiketter du har kopieret.

 6. Skriv referencen til kriterieområdet, herunder kriterieetiketter, i feltet Kriterieområde. I eksemplet skal du skrive $A$1:$D$3.

  Hvis du vil fjerne dialogboksen Avanceret filter, mens du vælger kriterieområde, skal du klikke på Skjul dialogboks Knapflade .

 7. I eksemplet er det filtrerede resultat for listeområdet følgende:

  Type

  Sælger

  Salg

  Kød

  Davolio

  kr 450

  landbrugsprodukter

  Henriksen

  DKK 63280

Flere flere sæt kriterier, flere kolonner i alle sæt

Boolesk logik:    (Sælger = Gotfred OG Salg >3.000) ELLER (Sælger = Hamborg OG Salg > 1.500)

 1. Indsæt mindst tre tomme rækker oven over det listeområde, der kan anvendes som kriterieområde. Kriterieområdet skal indeholde kolonnenavne. Sørg for, at der er mindst én tom række mellem kriterieværdien og listeområdet.

 2. Du kan søge efter rækker, som opfylder flere sæt kriterier, hvor hvert sæt omfatter kriterier for flere kolonner, ved at skrive hvert sæt kriterier i separate kolonner og rækker. I eksemplet skal du angive:

  Type

  Sælger

  Salg

  ="=Gotfred"

  >3000

  ="=Hamborg"

  >1500

 3. Klik på en celle i listeområdet. I eksemplet skal du klikke på en vilkårlig celle i listeområdet A6:C10.

 4. Klik på Avanceret i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved at skjule rækker, der ikke opfylder kriterierne, skal du klikke på Filtrer listen lokalt.

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved at kopiere rækker, som opfylder kriterierne, til et andet område i regnearket, skal du klikke på Kopiér til et andet sted, klikke i feltet Kopiér til og derefter klikke i øverste venstre hjørne af det område, hvor rækkerne skal indsættes.

   Tip!    Når du kopierer filtrerede rækker til en anden placering, kan du angive, hvilke kolonner der skal kopieres. Før du anvender et filter, skal du kopiere kolonnenavnene på de ønskede kolonner til den første række i det område, hvor de filtrerede rækker skal indsættes. Når du filtrerer, skal du skrive en reference til de kopierede kolonnenavne i feltet Kopiér til. I de kopierede rækker medtages derefter kun de kolonner, hvis navne du har kopieret.

 6. Skriv referencen til kriterieområdet, herunder kriterieetiketter, i feltet Kriterieområde. Brug eksemplet, og skriv $A$1:$C$3. Hvis du vil fjerne dialogboksen Avanceret filter midlertidigt, mens du markerer kriterieområdet, skal du klikke på Skjul dialogboks Knapflade .

 7. I eksemplet vil det filtrerede resultat for listeområdet være følgende:

  Type

  Sælger

  Salg

  Landbrugsprodukter

  Henriksen

  $ 6328

  Landbrugsprodukter

  Ibsen

  DKK 65440

Kriterier med jokertegn

Boolesk logik:    Sælger = et navn med 'a' som andet bogstav

 1. Du kan finde tekstværdier, der deler nogle tegn, men ikke andre, ved at udføre en eller flere af følgende handlinger:

  • Skriv et eller flere tegn uden et lighedstegn (=), hvis du vil søge efter rækker med en tekstværdi i en kolonne, som begynder med de pågældende tegn. Hvis du f.eks. skriver teksten Got som kriterium, bliver "Gotfred" og "Gotsch" fundet.

  • Brug et jokertegn.

   Brug

   Hvis du vil finde

   ? (spørgsmålstegn)

   Ethvert enkelttegn
   For eksempel finder sm?th "Smart" og "smurt"

   * (stjerne)

   En hvilken som helst antal tegn
   For eksempel * øst finder "Nordøst" og "Sydøst"

   ~ (tilde) efterfulgt af ?, * eller ~

   Et spørgsmålstegn, stjerne eller tilde
   F.eks. finder fy91 ~? finder "fy91?"

 2. Indsæt mindst tre tomme rækker oven over det listeområde, der kan anvendes som kriterieområde. Kriterieområdet skal indeholde kolonnenavne. Sørg for, at der er mindst én tom række mellem kriterieværdien og listeområdet.

 3. Skriv de kriterier, der skal opfyldes, i rækkerne under kolonnenavnene. I eksemplet skal du skrive:

  Type

  Sælger

  Salg

  ="=Me*"

  ="=?u*"

 4. Klik på en celle i listeområdet. I eksemplet skal du klikke på en vilkårlig celle i listeområdet A6:C10.

 5. Klik på Avanceret i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved at skjule rækker, der ikke opfylder kriterierne, skal du klikke på Filtrer listen lokalt.

  • Hvis du vil filtrere listeområdet ved at kopiere rækker, som opfylder kriterierne, til et andet område i regnearket, skal du klikke på Kopiér til et andet sted, klikke i feltet Kopiér til og derefter klikke i øverste venstre hjørne af det område, hvor rækkerne skal indsættes.

   Tip!: Når du kopierer filtrerede rækker til en anden placering, kan du angive hvilke kolonner, der skal kopieres. Før du anvender filter, skal du kopiere kolonneetiketterne på de ønskede kolonner til den første række af det område, hvor de filtrerede rækker skal indsættes. Når du filtrerer, skal du indtaste en reference til de kopierede kolonneetiketter i boksen Kopier til. De kopierede rækker vil så kun medtage de kolonner, hvis etiketter du har kopieret.

 7. Skriv referencen til kriterieområdet, herunder kriterieetiketter, i feltet Kriterieområde. I eksemplet skal du skrive $A$1:$B$3.

  Hvis du vil fjerne dialogboksen Avanceret filter, mens du vælger kriterieområde, skal du klikke på Skjul dialogboks Knapflade .

 8. I eksemplet er det filtrerede resultat for listeområdet følgende:

  Type

  Sælger

  Salg

  Drikkevarer

  Hansen

  $ 5122

  Kød

  Davolio

  kr 450

  landbrugsprodukter

  Henriksen

  $ 6328

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers community eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×