Filtrere unikke værdier eller fjerne dublerede værdier

Filtrere unikke værdier eller fjerne dublerede værdier

I Excel kan du bruge forskellige metoder til at filtrere efter unikke værdier eller fjerne dubletter:

 • Hvis du vil filtrere unikke værdier, skal du bruge kommandoen Avanceret i gruppen Sorter og filtrer under fanen Data.

 • For at fjerne dubletter skal bruge kommandoen Fjern dubletter i gruppen Dataværktøjer under fanen Data.

 • Hvis du vil fremhæve unikke eller dublerede værdier, skal du bruge kommandoen Betinget formatering i gruppen Type under fanen Startside.

Hvad vil du gøre?

Få oplysninger om filtrering efter unikke værdier eller fjernelse af dublerede værdier

Filtrere unikke værdier

Fjerne dublerede værdier

Benytte betinget formatering på unikke eller dublerede værdier

Få oplysninger om filtrering efter unikke værdier eller fjernelse af dublerede værdier

At filtrere unikke værdier og at fjerne dublerede værdier er to tæt relaterede opgaver, da de viste resultater er de samme - en liste med unikke værdier. Men forskellen er vigtig. Når du filtrerer unikke værdier, skjuler du dublerede værdier midlertidigt, men når du fjerne dublerede værdier, fjerner du dem permanent.

En dubleret værdi er en værdi, hvor alle værdier i rækken svarer nøjagtig til alle værdierne i en anden række. Dublerede værdier bestemmes ud fra den værdi, der vises i cellen, og ikke nødvendigvis værdien, der er gemt i cellen. Hvis du f.eks. har den samme datoværdi i to forskellige celler, og den ene er formateret som "8-3-2006" og den anden som "8. marts 2006", er værdierne unikke.

Det er en god ide at filtrere for eller anvende betinget formatering på unikke værdier for at bekræfte, at resultaterne er de ønskede, inden du fjerner dublerede værdier.

Toppen af siden

Filtrere unikke værdier

 1. Marker et celleområde, eller sørg for, at den aktive celle er i en tabel.

 2. Klik på Avanceret i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Avanceret filter:

  1. Hvis du vil filtrere celleområdet eller tabellen lokalt, skal du klikke på Filtrer listen lokalt.

  2. Hvis du vil kopiere resultatet af filtreringen til en anden placering, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Klik på Kopier til et andet sted.

   2. Indtast en cellereference i feltet Kopier til.

    Du kan alternativt klikke på Skjul dialogboks Knapflade for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere en celle i regnearket og derefter klikke på Vis dialogboks Knapflade .

 4. Marker afkrydsningsfeltet Kun unikke poster, og klik på OK.

  De unikke værdier fra det markerede område kopieres til den nye placering.

Toppen af siden

Fjerne dublerede værdier

Når du fjerner dublerede værdier, er det kun værdierne i celleområdet eller tabellen, der påvirkes. Andre værdier uden for celleområdet eller tabellen ændres eller flyttes ikke.

Da du sletter data permanent, er det en god ide at kopiere det oprindelige celleområde eller den oprindelige tabel til et andet regneark eller en anden projektmappe, inden du fjerner dublerede værdier.

 1. Marker et celleområde, eller sørg for, at den aktive celle er i en tabel.

 2. Klik på Fjern dubletter i gruppen Dataværktøjer under fanen Data.

  billede af båndet i excel

 3. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Under Kolonner skal du markere en eller flere kolonner.

  • Du kan hurtigt markere alle kolonne ved at klikke på Marker alt.

  • Du kan hurtigt rydde alle kolonne ved at klikke på Fjern markeringen af alt.

   Hvis celleområdet eller tabellen indeholder mange kolonner, og du kun vil markere nogle få, kan det være, det er lettere at klikke på Fjern markeringen af alt og derefter markere kolonnerne under Kolonner.

 4. Klik på OK.

  Der vises en meddelelse med angivelse af, hvor mange dublerede værdier der blev fjernet, og hvor mange unikke værdier der er tilbage, hvis der ikke blev fjernet dublerede værdier.

 5. Klik på OK.

Problem: Der opstod problemer med at fjerne dublerede værdier fra data, som er opstillet i en disposition, eller som har subtotaler.

Du kan ikke fjerne dublerede værdier fra de data, der er opstillet i en disposition, eller som har subtotaler. Hvis du vil fjerne dubletter, skal du fjerne både dispositionen og subtotalerne. Du kan finde flere oplysninger under Oprette en disposition for en dataliste i et regneark og Fjerne subtotaler.

Toppen af siden

Benytte betinget formatering på unikke eller dublerede værdier

Bemærk!: Du kan ikke benytte betinget formatering på felter i området Værdier i en pivottabelrapport efter unikke eller dublerede værdier.

Hurtig formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ved siden af Betinget formatering i gruppen Type under fanen Startside, og klik på Fremhæv celleregler.

  billede af båndet i excel

 3. Markér Dublede værdier.

 4. Angiv de ønskede værdier, og markér et format.

Avanceret formatering

 1. Markér en eller flere celler i et område, en tabel eller en pivottabel.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Type under fanen Startside, og klik på Administrer regler.

  Dialogboksen Betinget formatering vises.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Ny regel, hvis du vil tilføje et betinget format.

   Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Hvis du vil ændre et betinget format, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   1. Sørg for, at det korrekte regneark eller den korrekte tabel er markeret på listen Vis formateringsregler for.

   2. Du kan alternativt klikke på Skjul dialogboks Knapflade for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere en nyt celleområde i regnearket og derefter vælge Vis dialogboks Knapflade .

   3. Markér reglen, og klik på Rediger regel.

    Dialogboksen Rediger formateringsregel vises.

 4. Klik på Formatér kun unikke værdier eller dubletter under Markér en regeltype.

 5. Markér dublet eller unikke under Rediger beskrivelse af regel på listen Formattypografi.

 6. Klik på Formatér for at få vist dialogboksen Formatér celler.

 7. Markér det format for tal, skrifttype, kant eller fyld, du vil anvende på celler med værdier, der opfylder betingelsen, og klik derefter på OK.

  Du kan vælge mere end et format. De formater, du har markeret, vises i feltet Eksempel.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×