Filtrere i Power View

Filtre fjerner alle andre data end dem, du vil fokusere på. I Power View er der adskillige filtertyper: Filtre i filterruden, krydsfiltre og udsnit. Udsnit i Power View er dækket som et separat emne.

Din browser understøtter ikke video. Installér Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

I denne artikel

Opret et filter ved hjælp af filterområdet

Hvordan visnings- og visualiseringsfiltre afviger fra hinanden

Visningsfiltre

Visualiseringsfiltre

Grundlæggende og avancerede filtre

Søg i filtre

Filterfunktion i en gemt Power-visning-fil

Krydsfiltre

Se også

Oprette et filter ved hjælp af filterområdet

Power View har et filterområde med grundlæggende og avancerede filtre til hele visningen og til enkelte visualiseringer. Ligesom udsnit gemmes filtre i filterområdet sammen med rapporten og påvirker kun ét ark eller én visning, ikke hele projektmappen eller rapporten. Modsat udsnit er disse filtre i deres eget område og ikke i selve arket eller visningen, så de optager ikke plads i rapporten.

 1. For at få vist området Filtre skal du holde markøren over en visualisering og klikke på ikonet Vis filtre i øverste højre hjørne.

  Området Filtre åbner og viser felter og mål for visualiseringen.

  Tip!:  Du kan oprette et filter til udsnit eller flisevisualiseringer.

 2. I Excel under fanen Power View > Filterområde.

  På fanen Startside > Filterområde i Power View i SharePoint.

 3. I filterområdet:

  • Hvis du vil angive filtre for hele arket eller visningen, skal du vælge Vis.

  • Hvis du vil angive filtre til en specifik visualisering, skal du klikke på Diagram (eller Tabel eller en anden type visualisering).

 4. Træk felter fra feltliste til filterområdet.

  Eller klik på pilen ud for et felt på feltlisten, og klik derefter på Føj til filter.

 5. Angiv filterværdier. Se grundlæggende og avancerede filtre for at få flere oplysninger.

Bemærkninger!: 

 • Når et Excel-regneark vises i browseren i Excel Services, eller en Power View vises i en SharePoint-rapport i læsebeskyttet tilstand med fuldskærmsvisning, kan du og de personer, der ser rapporterne, se og arbejde med filtre i filterområdet, hvis filterområdet er synligt i designtilstand.

 • Hvis du konfigurerer et filter i filterområdet, bliver det ved med at filtrere rapporten, selv om du lukker filterområdet.

 • Du kan ikke indstille et filter på et billedfelt.

 • Du skjuler filterområdet ved at klikke på et tomt område på lærredet og derefter klikke på knappen Filterområde.

Hvordan visnings- og visualiseringsfiltre afviger fra hinanden

Filtre til hele ark eller visninger er grundlæggende forskellige fra filtre på individuelle visualiseringer.

Filtre på arkniveau eller visningsniveau    anvendes på det mest detaljerede dataniveau, så der filtreres ud fra værdierne i hver celle.

Visualiseringsfiltre    anvendes på aggregeringsniveauet. F.eks. betyder en filtrering af et liggende søjlediagram for produkter, der har solgt for mere end DKK6.000, at produkter, hvor summen (eller et andet aggregat) for hver søjle i diagrammet er større end DKK6.000.

Visningsfiltre

Filtre på visningsniveau anvendes på hele Power View-arket. Hvis Excel-filen indeholder andre Power View-ark, påvirkes de ikke af filtre, jeg tilføjer her. Filteret anvendes på alle visualiseringer i visningen. Hvis visualiseringen indeholder data, der påvirkes af filteret, filteres den for at vise disse data. Hvis visualiseringen ikke indeholder data, der påvirkes af filteret, forbliver den uændret.

 1. Sørg for, at Vis er markeret i filterruden.

 2. Du kan trække andre felter fra feltlisten hen til filterområdet, også felter, der ikke befinder sig i visningen.

  Eller klik på pilen ved siden af et felt i feltlistens feltsektion og klik derefter på Tilføj til visningsfilter.

 3. Klik på X-ikonet i filterområdet for at slette et filter. Klik på viskelæderikonet for at rydde et filter.

Ikoner for Ryd og Slet i filterområdet i Power-visning

Visualiseringsfiltre

Du kan indstille filtre på visualiseringsniveau på tabeller, matrixer og diagrammer, men ikke på flisebeholdere eller udsnit. Du kan dog indstille filtre på tabeller, matrixer og diagrammer, der er inden i en flisebeholder.

 1. Se filtre for en enkelt visualisering ved at føre musen hen over det øverste højre hjørne af den og klikke på filterikonet. Derpå åbnes det filterområde, der allerede er udfyldt med felterne i visualiseringen.

  Hvis filterområdet er udvidet, når du vælger en visualisering, ser du visualiseringstypen i en grå overskrift i filterområdet. Hvis du for eksempel vælger et diagram, ser du en diagramoverskrift i filterområdet. Klik på overskriften for at se filtrene for diagrammet.

 2. Du kan trække andre felter fra feltlisten hen til filterområdet, også felter, der ikke befinder sig i visualiseringen eller andre steder på visningen.

  Eller klik på pilen ved siden af et felt i feltlistens feltsektion og klik derefter på Tilføj til [visualiserings]filter.

 3. Du kan slette filtre, som du føjer til en visualisering, men du kan ikke slette filtre for felter, der befinder sig i visualiseringen. Du kan imidlertid rydde dem, så de ikke har nogen effekt.

  Fjern filteret ved at åbne visualiseringens filterområde og slette filteret.

Tip!: Hvis du føjer et filter til et felt i en visualisering og derefter sletter feltet fra visualiseringen, er filteret stadig gyldigt for visualiseringen.

Grundlæggende og avancerede filtre

Hvis du vil skifte mellem grundlæggende og avancerede filtre, skal du klikke på ikonet Avanceret filtertilstand, det første element til højre for feltnavnet i filterområdet.

Ikon for Avanceret filter i Power-visning

Avanceret filter

Nedenstående er forskellige filterindstillinger.

Grundlæggende filter

Avanceret filter

Tekstfelter

Afkrydsningsfelter, der svarer til autofiltre i Microsoft Excel

Frihåndsfelter, hvor du kan skrive værdier, som feltet indeholder, ikke indeholder osv.

Numeriske felter

En skyder fra den laveste til den højeste værdi i feltet.

Frihåndsfelter, hvor du kan skrive værdier, som feltet er større end, mindre end osv.

Bemærk!: Du kan ikke bruge et beregnet felt som filter.

Datofelter

Datoskydere eller afkrydsningsfelter

Frihåndsfelter, hvor du kan skrive værdier, som feltet er på eller efter, er før osv.

Tip!: . Tallene efter hver værdi i afkrydsningsfeltet viser, hvor mange poster der har den værdi. Hvis der er over 500 værdier i et felt, ser du en meddelelse om, at ikke alle elementer vises.

Søg i filtre

Hvis du filtrerer et felt, der har en lang liste værdier, kan du søge efter en bestemt værdi.

 • Under feltnavnet i filterområdet skal du skrive den tekst, der skal søges på, i feltet Søg og klikke på forstørrelsesglasset.

Tip!:  Hvis et felt ikke har mange værdier, har det ikke feltet Søg

Du kan søge efter en værdi inden for et filter på visualiseringsniveau eller visningsniveau i et tekstfelt og derefter vælge at filtrere det eller ej. De dele af et felts værdier, der passer til søgeteksten, fremhæves i listen over søgeresultater. Søgningen skelner ikke mellem store og små bogstaver, så en søgning efter Æble giver samme resultat som for æble. Søgningen er begrænset til visualiseringen eller til arket eller visningen, alt afhængigt af filteret. Der søges ikke i hele projektmappen eller rapporten.

Du kan også bruge jokertegn – spørgsmålstegn (?) og stjerner (*). Et spørgsmålstegn matcher enkelttegn, og en stjerne matcher tegnsekvenser. Hvis du vil søge efter et faktisk spørgsmålstegn eller en faktisk stjerne, skal du indtaste en tilde (~) før tegnet.

Hvis du f.eks. på en liste over lande skriver r?n i feltet Søg, returneres der to lande, Frankrig og Iran. Hvis du skriver r*n i feltet Søg, returneres der 10 lande, herunder Irland, Armenien og Kirgisistan.

Bemærk!: Hvis du bruger jokertegn i søgningen, fremhæves den matchende del ikke på listen med søgeresultater.

Øverst på siden

Filterfunktion i en gemt Power View-fil

De forskellige måder at filtrere data på i rapporten har forskellig adfærd, når du gemmer en rapport eller projektmappe:

 • Hvis du indstiller et filter eller et udsnit, når du designer et Power View- ark eller en Power View-visning i Excel eller SharePoint, gemmes udsnittets eller filterets tilstand sammen med filen.

 • Der gemmes ingen ændringer i browseren i Excel Services for en Excel-projektmappe eller i læsetilstand eller fuldskærmsvisning for en Power View-rapport i SharePoint, så hvis du filtrerer noget i disse tilstande, gemmes disse ændringer heller ikke.

Øverst på siden

Krydsfiltre

Alt efter hvilken visualisering, der er kilden (der laver filtreringen), og hvilken visualisering, der er målet (der filtreres), vil målvisualiseringen blive enten filtreret eller fremhævet. Hvis den filtreres, kaldes det 1. krydsfiltrering

Diagrammer kan fungere som filtre takket være relationerne i den underliggende model. Hvis du vælger en værdi direkte i diagrammet, filtrerer det andre dataområder i en visning. Hvis du f.eks. vælger en kolonne i et søjlediagram, filtrerer det automatisk værdierne i matricen i rapportvisningen.

Krydsfilter

Kolonnediagramfiltrering af en matrix

Brug Ctrl+klik for at vælge flere værdier. Ryd filteret ved at klikke inde i filteret, men ikke på en værdi.

Krydsfiltrering virker også på diagrammer med flere serier. Hvis du klikker på en sektion af en søjle i et stablet liggende søjlediagram, filtreres der til den bestemte værdi. Hvis du klikker på et element i forklaringen, filtreres alle sektioner i den serie.

Krydsfiltreringsvalg gemmes, når du går fra et ark eller en visning til en anden, men de gemmes ikke sammen med projektmappen eller rapporten. Når du gemmer projektmappen eller rapporten og åbner den igen senere, vil hvert diagram være vendt tilbage til sin oprindelige tilstand.

Øverst på siden

Se også

Filtrere og fremhæve i Power View

Fremhævning i Power-visning

Udsnit i Power-visning

Power View: Undersøge, visualisere og præsentere dine data

Videoer om Power View og Power Pivot

Selvstudium: Analyse af pivottabeldata vha. en datamodel i Excel 2013

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×