Office
Log på

Filtrere elementer i en pivottabel

Hvis du vil fokusere på en mindre del af en stor mængde af dine pivottabeldata for at foretage en dybdegående analyse, kan du filtrere dataene. Der er flere måder at gøre dette på. Start med at indsætte et eller flere udsnit for at få en hurtig og effektiv måde at filtrere dine data på. Udsnit har knapper, du kan klikke på for at filtrere dataene, og de forbliver synlige sammen med dataene, så du altid ved, hvilke felter der vises eller skjules i den filtrerede pivottabel.

Valgte udsnit med knappen til at vælge flere fremhævet

Tip!: I Excel 2016 kan du nu også vælge flere udsnitsværktøjer ved at klikke på knappen på navnet som vist ovenfor.

 1. Klik et vilkårligt sted i pivottabellen for at få vist Pivottabelværktøjer på båndet.

  Båndet med pivottabelværktøjer med fanerne Analysér og Design

 2. Hvis du bruger Excel 2016 eller 2013, skal du klikke på Analysér > Indsæt udsnitsværktøj.

  Knappen Indsæt udsnit under fanen Analysér

  Hvis du bruger Excel 2010 eller 2007, skal du klikke på Indstillinger > Indsæt udsnitsværktøj.

  Billede af båndet i Excel
 3. Markér de afkrydsningsfelter, du skal oprette udsnit for, i dialogboksen Indsæt udsnit.

 4. Klik på OK.

  Der vises et udsnit for hvert felt, du har markeret i dialogboksen Indsæt udsnit.

 5. Klik på de elementer, der skal vises i pivottabellen, i hvert udsnit.

  Du kan vælge mere end ét element ved at holde Ctrl nede og derefter vælge de elementer, du vil vise.

Tip!: Hvis du vil ændre udseendet på udsnittet, skal du klikke på udsnittet for at få vist Udsnit på båndet og derefter anvende en typografi for udsnit eller ændre indstillingerne under fanen Indstillinger.

Andre måder at filtrere pivottabeldata på

Brug en af de følgende filtreringsfunktioner i stedet for eller ud over udsnit for at vise lige præcis de data, du vil analysere.

Filtrere data manuelt

Brug et rapportfilter til at filtrere elementer

Kun vise bestemt tekst, bestemte værdier eller bestemte datoer

Vise de øverste eller nederste 10 elementer

Filtrer efter markering for kun at vise eller skjule markerede elementer

Slå filtreringsindstillingerne til eller fra

Filtrere data manuelt

 1. Klik på pilen Rullelistepilen Filtrér i pivottabellen under Rækkenavne eller Kolonnenavne.

  Rækkenavnsfilter

 2. Fjern markeringen af feltet (Markér alle) øverst på listen over række- eller kolonnenavne, og markér derefter felterne for de elementer, du vil vise i pivottabellen.

  Feltet Vælg alle i filtergalleriet

  Hvis du vil se flere elementer på listen, skal du trække i håndtaget i nederste højre hjørne af filtergalleriet for at forstørre det.

 3. Klik på OK.

  Filtreringspilen ændres til dette ikon Ikonet Anvendt filter for at angive, at der er anvendt et filter. Klik på det for at ændre det, eller ryd filtret ved at klikke på Fjern filter fra <Feltnavn>.

  Hvis du vil fjerne al filtrering på én gang, kan du gøre følgende:

  • I 2016 eller 2013: Klik et vilkårligt sted i pivottabellen, og klik derefter på Analysér > Ryd > Ryd filtre.

  • I 2010 eller 2007: Klik et vilkårligt sted i pivottabellen, og klik derefter på Indstillinger > Ryd > Ryd filtre.

  Knappen Fjern under fanen Analysér

Brug et rapportfilter til at filtrere elementer

Bemærk!: Et rapportfilter har navnet Filtre i ruden Pivottabelfelter i Excel 2016 og Excel 2013. Se nedenstående skærmbilleder:

Filterområde i ruden Pivottabelfelter
Ruden Pivottabelfelter i Excel 2016
Rapportfilter i ruden Feltliste i pivottabel
Ruden Liste over pivottabelfelter i Excel 2010

Ved hjælp af et rapportfilter kan du hurtigt få vist et andet sæt af værdier i pivottabellen. Elementer, du markerer i filteret, vises i pivottabellen, og elementer, der ikke er markeret, vil være skjult. Hvis du vil have vist filtersider (det sæt af værdier, der svarer til de markerede filterelementer for rapporten) på separate regneark, kan du angive denne indstilling.

Tilføj et rapportfilter

 1. Klik et vilkårligt sted i pivottabellen.

  Ruden Feltliste i pivottabel vises.

 2. I Feltliste i pivottabel skal du klikke på feltet i et område og vælge Gå til rapportfilter.

  Flyt til Rapportfilter

Du kan gentage dette trin, hvis du vil oprette mere end ét rapportfilter. Rapportfiltre vises over pivottabellen for let tilgængelighed.

 1. Hvis du vil ændre felternes rækkefølge, skal du i området Rapportfilter trække felterne til den ønskede placering. Rapportfiltrenes rækkefølge afspejles i pivottabellen.

Få vist rapportfiltre i rækker eller kolonner

 1. Klik på pivottabellen eller den tilknyttede pivottabel for et pivotdiagram.

 2. Højreklik et vilkårligt sted i pivottabellen, og klik derefter på Indstillinger for pivottabel.

 3. På fanen Layout og format skal du angive disse indstillinger:

 4. Under Layout på listen Vis felter i området Rapportfilter skal du gøre et af følgende:

  • For at få vist rapportfiltre i kolonner fra venstre mod højre skal du vælge Over og derefter ned.

  • For at få vist rapportfiltre i rækker øverst til nederst skal du vælge Ned og derefter over.

 5. I feltet Rapportfilterfelter pr. kolonne eller Rapportfilterfelter pr. række skal du skrive eller markere antallet af felter, der skal vises, før du opretter en anden kolonne eller række, som er baseret på indstillingerne for Vis felter i området Rapportfilter.

Markér elementer i rapportfilteret

 1. I pivottabellen skal du klikke på rullelistepilen ved siden af rapportfilteret.

  Klik på rullepilen ved siden af (Alle)
 2. For at få vist et afkrydsningsfelt for alle elementer, så du kan markere eller fjerne markeringen for dem efter behov, skal du markere afkrydsningsfeltet Markér flere elementer.

  Vælg flere elementer
 3. Du kan nu markere afkrydsningsfelterne ud for de elementer, du vil have vist i rapporten. Hvis du vil markere alle elementer, skal du klikke på afkrydsningsfeltet ud for (Alle).

 4. Klik på OK. Mindst ét afkrydsningsfelt skal være markeret for, at denne knap bliver aktiveret.

  Rapportfilteret viser nu de filtrerede elementer.

  Filtrerede elementer, der er baseret på filterværdien i et rapportfilter

Bemærk!: Hvis du bruger en OLAP-datakilde, som er Microsoft SQL Server Analysis Services (version 2005 eller nyere), kan du kun markere et beregnet medlem, hvis det er et enkelt element. Du kan ikke markere flere elementer, når ét eller flere af disse elementer er beregnede medlemmer.

Få vist rapportfiltersider på forskellige regneark

 1. Klik et vilkårligt sted i pivottabellen (eller den tilknyttede pivottabel for et pivotdiagram), der har ét eller flere rapportfiltre.

 2. Hvis du bruger Excel 2016 eller 2013, skal du klikke på fanen Analysér i gruppen Pivottabel, klikke på pilen ud for Indstillinger og derefter klikke på Vis rapportfiltersider.

  Vis indstillingen Sider med rapportfilter

  Hvis du bruger Excel 2010 eller 2007, skal du klikke på fanen Indstillinger i gruppen Pivottabel, klikke på pilen ud for Indstillinger og derefter klikke på Vis rapportfiltersider.

  Gruppen Pivottabel under fanen Indstillinger under Værktøjer til pivottabel

 3. I dialogboksen Vis rapportfiltersider skal du markere et rapportfilterfelt og derefter klikke på OK.

Kun vise bestemt tekst, bestemte værdier eller bestemte datoer

 1. Højreklik på tekst, værdi eller datafeltnavn i pivottabellen, og klik derefter på Navnefiltre, Værdifiltre eller Datofiltre.

 2. Klik på kommandoen for den sammenligningsoperator, du vil bruge.

  Hvis du f.eks. vil filtrere en tekst, der starter med et bestemt tegn, skal du markere Begynder med, eller hvis du vil filtrere efter tekst, der indeholder bestemte tegn et sted i teksten, skal du markere Indeholder.

  Bemærk!: Navnefiltre er ikke tilgængelige, når rækkenavns- eller kolonnenavnsfelter ikke har tekstbaserede navne.

 3. Gør et af følgende:

  • Angiv den tekst, du vil filtrere efter, i dialogboksen Navnefilter <Feltnavn>.

   Hvis du f.eks. vil filtrere efter tekst, der begynder med bogstavet "J", skal du skrive J. Hvis du vil filtrere efter tekst med ordet "klokke" et sted i teksten, skal du skrive klokke.

   Hvis pivottabellen er baseret på en datakilde, der ikke er OLAP, kan du bruge følgende jokertegn til at finde data, der har bestemte tegn.

Brug

Hvis du vil finde

? (spørgsmålstegn)

Et hvilket som helst enkelttegn
F.eks. finder sm?rt "smart" og "smurt"

* (stjerne)

Et hvilket som helst antal tegn
F.eks. finder *øst "nordøst" og "sydøst"

~ (tilde) efterfulgt af ?, * eller ~

Et spørgsmålstegn, en stjerne eller en tilde
F.eks. finder fy06~? "fy06?"

 • Angiv de værdier, du vil filtrere efter, i dialogboksen Værdifilter <Feltnavn>.

 • Angiv de datoer, du vil filtrere efter, i dialogboksen Datofilter <Feltnavn>.

  Hvis pivottabellen er baseret på en OLAP-datakilde, kræver datafiltre datatypen OLAP-kubefelthierarki for tid. Hvis en dato angives som tekst i et tekstfelt, er datofiltret ikke tilgængeligt.

Tip!: Hvis du vil fjerne et etiket-, dato- eller værdifilter, skal du klikke på pilen Ikonet Anvendt filter i række- eller kolonnenavnet, klikke på Navnefilter, Datofilter eller Værdifilter og derefter klikke på Fjern filter.

Vise de øverste eller nederste 10 elementer

Du kan også anvende filtre til at vise de øverste eller nederste 10 værdier eller data, der overholder bestemte betingelser.

 1. Klik på pilen Rullelistepilen Filtrér under Rækkenavne eller Kolonnenavne i pivottabellen, klik på Værdifiltre, og klik derefter på Øverste 10.

 2. I dialogboksen Filter for de 10 øverste <Feltnavn> skal du benytte følgende fremgangsmåde.

  1. Klik på Top eller Bund i det første felt.

  2. Angiv et tal i det andet felt.

  3. Vælg den indstilling, du vil filtrere efter, i det tredje felt.

   • Vælg Elementer for at filtrere efter antal elementer.

   • Vælg Procent for at filtrere efter procentdel.

   • Vælg Sum for at filtrere efter sum.

  4. Markér det felt, du vil filtrere, i det fjerde felt.

Filtrer efter markering for kun at vise eller skjule markerede elementer

 1. I pivottabellen skal du markere ét eller flere elementer i det felt, som du vil filtrere efter markering.

  Du kan foretage et valg, der ved at holde Ctrl-tasten nede, når du vælger elementer.

 2. Højreklik på et element i markeringen, og klik derefter på Filter.

 3. Gør et af følgende:

  • For at få vist de markerede elementer skal du klikke på Bevar kun markerede elementer.

  • For at skjule de markerede elementer skal du klikke på Skjul markerede elementer.

   Tip!:  Du kan få vist skjulte elementer igen ved at fjerne filteret. Højreklik på et andet element i det samme felt, klik på Filter, og klik derefter på Ryd filter.

Slå filtreringsindstillingerne til eller fra

Hvis du vil anvende flere filtre pr. felt, eller hvis du ikke vil vise filterknapperne i din pivottabel, kan du ser se, hvordan du aktiverer og deaktivere disse og andre filtreringsindstillinger:

 1. Klik et sted i pivottabellen for at få vist Pivottabelværktøjer på båndet.

  Båndet med pivottabelværktøjer med fanerne Analysér og Design

 2. Klik på Indstillinger i gruppen Pivottabel under fanen Indstillinger.

  Knappen Indstillinger under fanen Analysér

 3. Klik på fanen Totaler og filtre i dialogboksen Indstillinger for pivottabel.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Filtre:

  • Hvis du vil bruge eller vil ikke bruge flere filtre pr. felt, kan du markere eller fjerne markeringen i feltet Tillad flere filtre pr. felt.

  • Hvis du vil medtage eller udelukke filtrerede elementer i totaler, skal du markere eller fjerne markeringen i feltet Medtag filtrerede tabelposter i totaler og derefter markere eller fjerne markeringen i feltet Markér totaler med *. Hvis indstillingen er markeret, vises en stjerneindikator (*) i totaler uden for felter, hvor visuelle totaler er slået fra. Denne indstilling er kun tilgængelig i pivottabeller, der er forbundet til en OLAP-datakilde, der understøtter sprog med MDX-udtryk. Dette påvirker alle felter i pivottabellen.

  • Hvis du vil medtage eller udelukke filtrerede elementer i totaler for navngivne sæt, skal du markere eller fjerne markeringen af feltet Inkluder filtrerede elementer i hele sættet. Denne indstilling er kun tilgængelig i pivottabeller, der har forbindelse til en OLAP-datakilde.

  • Hvis du vil medtage eller udelade filtrerede elementer i subtotaler, skal du markere eller fjerne markeringen i feltet Beregn subtotal af filtrerede sideelementer.

 5. Hvis du vil vise eller skjule feltoverskrift og filterlister, skal du klikke på fanen Vis og derefter markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis feltoverskrifter og filterlister.

 1. Klik et sted i pivottabellen for at få vist Pivottabelfanerne (Analysér pivottalbel og Design) på båndet.

 2. Klik på Analysér pivottabel > Indsæt udsnitsværktøj.

 3. Markér de afkrydsningsfelter, du skal oprette udsnit for, i dialogboksen Indsæt udsnit.

 4. Klik på OK.

  Der vises et udsnit for hvert felt, du har markeret i dialogboksen Indsæt udsnit.

 5. Klik på de elementer, der skal vises i pivottabellen, i hvert udsnit.

Tip!: Hvis du vil ændre udseendet på udsnittet, skal du klikke på udsnittet for at få vist fanen Udsnit på båndet. Du kan anvende en typografi for udsnit eller ændre indstillingerne ved hjælp af de forskellige faneindstillinger.

Andre måder at filtrere pivottabeldata på

Brug en af de følgende filtreringsfunktioner i stedet for eller ud over udsnit for at vise lige præcis de data, du vil analysere.

Filtrer data manuelt

Brug et rapportfilter til at filtrere elementer

Vis de øverste eller nederste ti elementer

Filtrer efter markering for kun at vise eller skjule markerede elementer

Slå filtreringsindstillingerne til eller fra

Filtrere data manuelt

 1. Klik på pilen Rullelistepilen Filtrér i pivottabellen under Rækkenavne eller Kolonnenavne.

 2. Fjern markeringen af feltet (Markér alle) øverst på listen over række- eller kolonnenavne, og markér derefter felterne for de elementer, du vil vise i pivottabellen.

 3. Filtreringspilen ændres til dette ikon Ikonet Anvendt filter for at angive, at der er anvendt et filter. Klik på det for at ændre det, eller ryd filtret ved at klikke på Fjern filter fra <Feltnavn>.

  Hvis du vil fjerne al filtrering på én gang, skal du klikke på fanen Analysér Pivottabel > Fjern > Fjern filtre.

Brug et rapportfilter til at filtrere elementer

Ved hjælp af et rapportfilter kan du hurtigt få vist et andet sæt af værdier i pivottabellen. Elementer, du markerer i filteret, vises i pivottabellen, og elementer, der ikke er markeret, vil være skjult. Hvis du vil have vist filtersider (det sæt af værdier, der svarer til de markerede filterelementer for rapporten) på separate regneark, kan du angive denne indstilling.

Tilføj et rapportfilter

 1. Klik et vilkårligt sted i pivottabellen.

  Ruden Pivottabelfelter vises.

 2. I Pivottabelfeltlisten skal du klikke på feltet i et område og vælge Gå til rapportfilter.

Du kan gentage dette trin, hvis du vil oprette mere end ét rapportfilter. Rapportfiltre vises over pivottabellen for let tilgængelighed.

 • Hvis du vil ændre rækkefølgen af felterne i området Filtre, kan du enten trække felterne til den placering, du ønsker, eller dobbeltklikke på et felt og vælge Flyt op eller Flyt ned. Rapportfiltrenes rækkefølge afspejles tilsvarende i pivottabellen.

Få vist rapportfiltre i rækker eller kolonner

 1. Klik på pivottabellen eller den tilknyttede pivottabel for et pivotdiagram.

 2. Højreklik et vilkårligt sted i pivottabellen, og klik derefter på Indstillinger for pivottabel.

 3. På fanen Layout skal du angive disse indstillinger:

  1. På listen Arranger felter i området Rapportfilter skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

   • For at få vist rapportfiltre i rækker fra øverst til nederst skal du vælge Ned og derefter over.

   • For at få vist rapportfiltre i kolonner fra venstre mod højre skal du vælge Over og derefter ned.

  2. I feltet Rapportfilterfelter pr. kolonne skal du skrive eller markere antallet af felter, der skal vises, før du opretter en anden kolonne eller række (baseret på indstillingerne for Arranger felter, som du har angivet i forrige trin).

Markér elementer i rapportfilteret

 1. I pivottabellen skal du klikke på rullelistepilen ved siden af rapportfilteret.

 2. Markér afkrydsningsfelterne ud for de elementer, du vil have vist i rapporten. Hvis du vil markere alle elementer, skal du klikke på afkrydsningsfeltet ud for (Markér alle).

  Rapportfilteret viser nu de filtrerede elementer.

Få vist rapportfiltersider på forskellige regneark

 1. Klik et vilkårligt sted i pivottabellen (eller den tilknyttede pivottabel for et pivotdiagram), der har ét eller flere rapportfiltre.

 2. Klik på Analysér for pivottabellen (på båndet) > Indstillinger > Vis rapportfiltersider.

 3. I dialogboksen Vis rapportfiltersider skal du markere et rapportfilterfelt og derefter klikke på OK.

Vise de øverste eller nederste 10 elementer

Du kan også anvende filtre til at vise de øverste eller nederste 10 værdier eller data, der overholder bestemte betingelser.

 1. Klik på pilen Rullelistepilen Filtrér i pivottabellen ud for Rækkenavne eller Kolonnenavne.

 2. Højreklik på et element i markeringen, og klik derefter på Filter > Top 10 eller Nederste 10.

 3. Angiv et tal i det første felt.

 4. Vælg den indstilling, du vil filtrere efter i det andet felt. Der findes følgende indstillinger:

  • Vælg Elementer for at filtrere efter antal elementer.

  • Vælg Procent for at filtrere efter procentdel.

  • Vælg Sum for at filtrere efter sum.

 5. I tekstfeltet kan du også søge efter en bestemt værdi.

Filtrer efter markering for kun at vise eller skjule markerede elementer

 1. I pivottabellen skal du markere ét eller flere elementer i det felt, som du vil filtrere efter markering.

 2. Højreklik på et element i markeringen, og klik derefter på Filter.

 3. Gør et af følgende:

  • For at få vist de markerede elementer skal du klikke på Bevar kun markerede elementer.

  • For at skjule de markerede elementer skal du klikke på Skjul markerede elementer.

   Tip!:  Du kan få vist skjulte elementer igen ved at fjerne filteret. Højreklik på et andet element i det samme felt, klik på Filter, og klik derefter på Ryd filter.

Slå filtreringsindstillingerne til eller fra

Hvis du vil anvende flere filtre pr. felt, eller hvis du ikke vil vise filterknapperne i din pivottabel, kan du ser se, hvordan du aktiverer og deaktivere disse og andre filtreringsindstillinger:

 1. Klik et sted i pivottabellen for at få vist Pivottabelfanerne på båndet.

 2. På fanen Analysér for pivottabellen skal du klikke på Indstillinger.

  1. Klik på fanen Layout i dialogboksen Indstillinger for pivottabel.

  2. I Layoutområdet skal du markere eller fjerne markeringen af Tillad flere filtre pr. felt, afhængigt af hvad du skal bruge.

  3. For at få vist eller skjule feltoverskrifter og filterlister, skal du klikke på fanen Vis og derefter markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Feltoverskrifter og filterlister.

Du kan se og interagere med pivottabeller i Excel Online, som indeholder nogen manuel filtrering og brug af udsnit, der blev oprettet i Excel på computeren, til at filtrere dine data. Du vil ikke kunne oprette nye udsnit i Excel Online.

Gør et af følgende for at filtrere dataene i en pivottabel:

 • Du anvender et manuelt filter ved at klikke på pilen i Rækkenavne eller Kolonnenavne og derefter vælge de ønskede filtreringsindstillingerne.

Filtreringsindstillinger for data i pivottabeller

 • Hvis pivottabellen har udsnit, skal du blot klikke på de elementer, du vil vise, i de enkelte udsnit.

Udsnit med markerede elementer

Hvis du har Excel på computeren, kan du bruge knappen Åbn i Excel til at åbne projektmappen og anvende filtre eller oprette nye udsnit til dataene i pivottabellen der. Sådan gør du:

Klik på Åbn i Excel, og filtrer dine data i pivottabellen.

Knappen Rediger i Excel

For nyheder om de seneste Excel Online-opdateringer skal du gå til Microsoft Excel-bloggen.

Se den fulde pakke af Office-programmer og -tjenester ved at prøve eller købe den på Office.com.

Se også

Video: Filtrer elementer i en pivottabel

Opret en pivottabel for at analysere regnearksdata

Opret en pivottabel for at analysere eksterne data

Opret en pivottabel for at analysere data i flere tabeller

Sortér data i en pivottabel

Gruppér eller opdel data i en pivottabel

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×