Filtrere data i en projektmappe i browseren

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Filtrering af data er en hurtig og nem måde at oprette et undersæt af data i et celleområde eller i en tabelkolonne. Filtrerede data vises kun de rækker, der opfylder kriterier, du angiver og skjuler rækker, som du ikke vil have vist. Du kan også filtrere efter mere end én kolonne. Filtre er additive. Hver ekstra filter, som du anvende fungerer kun undersæt af data, som det aktuelle filter, og derfor yderligere reducerer undersættet af data. Du kan altså først filtrere data fra år 2008, og klik derefter på data fra Frankrig. Resultatet vil kun indeholde data, der anvendes til Frankrig i 2008.

Du kan filtrere efter en liste af værdier eller efter kriterier.

Hvad vil du foretage dig?

Filtrere tekst

Filtrere tal

Filtrere datoer eller klokkeslæt

Filtrere for øverste eller nederste tal

Rydde et filter for en kolonne

Få mere at vide om eventuelle problemer med filtrering af data

Filtrere tekst

 1. Find en kolonne, der indeholder alfanumeriske data.

 2. Klik på pilen Rullelistepilen Filtrér i kolonneoverskriften.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Vælge på en liste over tekstværdier   

  1. Klik på Filter.

  2. Marker eller fjern markeringen for en eller flere tekstværdier, der skal filtreres efter, på listen med tekstværdier.

   Listen med tekstværdier kan have op til 1.000 punkter. Hvis listen er stor, skal du fjerne markeringen af (Marker alt) i toppen og derefter vælge de konkrete tekstværdier, der skal filtreres efter.

   Oprette kriterier   

  3. Peg på Tekstfiltre, og klik derefter på en af kommandoerne af typen sammenligningsoperator, eller klik på Brugerdefineret filter.

   Hvis du f.eks. vil filtrere en tekst, der starter med et bestemt tegn, skal du markere Begynder med, eller hvis du vil filtrere efter tekst, der indeholder bestemte tegn et sted i teksten, skal du markere Indeholder.

  4. Indtast tekst i boksen til højre i dialogboksen Brugerdefineret filter.

   Hvis du f.eks. vil filtrere efter tekst, der begynder med bogstavet "J", skal du skrive J. Hvis du vil filtrere efter tekst med ordet "klokke" et sted i teksten, skal du skrive klokke.

   Hvis du vil finde tekst, der har nogle, men ikke alle, tegn til fælles, kan du bruge jokertegn.

   Følgende tabel viser de jokertegn, der kan bruges som sammenligningskriterier for tekstfiltre.

Brug

Hvis du vil finde

? (spørgsmålstegn)

Et hvilket som helst enkelttegn
F.eks. finder sm?rt "smart" og "smurt"

* (stjerne)

Et hvilket som helst antal tegn
F.eks. finder *øst "nordøst" og "sydøst"

~ (tilde) efterfulgt af ?, * eller ~

Et spørgsmålstegn, en stjerne eller en tilde
F.eks. finder fy06~? "fy06?"

Toppen af siden

Filtrere tal

 1. Find en kolonne, der indeholder numeriske data.

 2. Klik på pilen Rullelistepilen Filtrér i kolonneoverskriften.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Vælg en liste med tal   

  1. Klik på Filter.

  2. Marker eller fjern markeringen af et eller flere tal, der skal filtreres efter, på listen med tal.

   Listen kan indeholde op til 1.000 tal. Hvis listen er stor, skal du fjerne markeringen af (Marker alt) i toppen og derefter vælge de konkrete tal, der skal filtreres efter.

   Oprette kriterier   

  3. Peg på Talfiltre, og klik derefter på en af kommandoerne af typen sammenligningsoperator, eller klik på Brugerdefineret filter.

   Hvis du f.eks. vil filtrere efter en laveste og øverste talgrænse, skal du markere Mellem.

  4. Indtast et eller flere tal i boksen eller boksene til højre i dialogboksen Brugerdefineret Autofilter.

   Hvis du f.eks. vil filtrere efter tal mellem "25" og "50", skal du angive 25 og 50.

Toppen af siden

Filtrere datoer eller klokkeslæt

 1. Find en kolonne, der indeholder datoer eller klokkeslæt.

 2. Klik på pilen Rullelistepilen Filtrér i kolonneoverskriften.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Vælge på en liste med datoer eller klokkeslæt   

  1. Klik på Filter.

  2. På listen over datoer eller klokkeslæt skal du markere eller fjerne markeringen af én eller flere datoer eller klokkeslæt, der skal filtreres efter.

   Som standard grupperer filteret alle datoerne i et hierarki af år, måneder og dage. Når du markerer eller fjerner markeringen af et niveau i hierarkiet, markeres eller fjernes markeringen af alle indlejrede datoer under det pågældende niveau automatisk af filteret. Hvis du f.eks. vælger "2006", vises måneder under "2006" samt dagene under hver måned.

   Listen med værdier kan have op til 1.000 punkter. Hvis listen med værdier er stor, skal du fjerne markeringen af (Markér alt) øverst og derefter vælge de værdier, der skal filtreres efter.

   Oprette kriterier   

  3. Peg på Datofiltre, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

   Generelt filter   

   Et generelt filter er baseret på en sammenligningsoperator. Hvis du vil bruge et generelt filter, skal du følge denne fremgangsmåde:

   1. Klik på en af kommandoerne for sammenligningsoperator (Lig med, Før, Efter eller Mellem), eller klik på Brugerdefineret filter.

   2. Angiv en dato eller et klokkeslæt i boksen til højre i dialogboksen Brugerdefineret filter.

    Hvis du f.eks. vil filtrere efter nedre og øvre dato eller klokkeslæt, skal du vælge Mellem.

   3. Angiv en dato eller et klokkeslæt i boksen eller boksene til højre i dialogboksen Brugerdefineret filter.

    Hvis du f.eks. vil filtrere efter den tidligste dato "01-03-06" og den seneste dato "01-06-06", skal du skrive 01-03-06 og 01-06-06.

    Dynamiske filter   

    Et dynamisk filter er et filter, hvor kriterierne kan ændres, når du genanvender filteret. Hvis du vil bruge et dynamisk filter, skal du klikke på en af de foruddefinerede datokommandoer.

    I menuen Alle datoer i perioden kan du f.eks. filtrere alle datoer efter dags dato ved at vælge I dag eller filtrere alle datoer efter den næste måned ved at vælge Næste måned.

    Bemærkninger!: .

    • Kommandoerne i menuen Alle datoer i perioden, f.eks. Januar eller 2. kvartal, filtrerer efter perioden, uanset hvilket år det er. Dette kan være nyttigt til f.eks. at sammenligne salg i en bestemt periode i flere år.

    • Filterindstillingerne Dette år og År til dato håndterer fremtidige datoer på en anderledes måde. Dette år kan returnere datoer i fremtiden for det aktuelle år, mens År til dato kun returnerer datoer til og med dags dato.

Toppen af siden

Filtrere efter top- eller bundtal

 1. Find en kolonne, der indeholder numeriske data.

 2. Klik på pilen Rullelistepilen Filtrér i kolonneoverskriften.

 3. Peg på Talfiltre, og vælg derefter Top 10.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Filter for de 10 øverste.

  1. Klik på øverst eller nederst i boksen til venstre. Filteret bestemmer de øverste og nederste værdier, der er baseret på det oprindelige celleområde. Den bruger ikke det filtrerede undersæt af data.

  2. Angiv et tal fra 1 til 255 for Elementer eller 0,00 til 100,00 for Procent i boksen i midten.

  3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i feltet til højre:

   • Klik på Elementer for at filtrere efter nummer.

   • Klik på Procent for at filtrere efter procentdel.

Toppen af siden

Rydde et filter for en kolonne

 • Klik på Filter knappen Ikonet Anvendt filter på kolonneoverskriften for at rydde filteret for en kolonne, og klik derefter på Ryd Filter fra < navn >.

Toppen af siden

Lære om mulige problemer med filtrering af data

Du skal være opmærksom på følgende problemer, der enten begrænser filtrering eller forhindrer filtrering.

Undgå at blande lagerplads formater    Du opnår de bedste resultater skal projektmappeforfatter ikke blande formater, som tekst og tal eller tal og dato i den samme kolonne fordi kun én type filterkommando er tilgængelige for hver kolonne. Hvis der er en blanding af formater, vises dialogboksen Filtrer det format, der forekommer oftest. Hvis kolonnen indeholder tre værdier, der er gemt som tal og fire som tekst, viser Filtreringsprocessen for eksempel tekst filtre.

Der kan være mere filtrerede rækker end grænsen for det maksimale antal rækker, der vises    Hvis antallet af rækker, der svarer til filteret overstiger det maksimale antal rækker, der vises i projektmappen, og derefter fremviseren webbaseret viser det første sæt filtrerede rækker op til det aktuelle maksimale tal. Hvis du vil se alle de filtrerede rækker skal du muligvis siden til næste rulleområdet. Hvis projektmappen er i en Excel Web Access-webdel, kan det være muligt at øge antallet af rækker, der vises i webdelen.

Tegn, som kan forhindre filtrering    Webbaseret fremviseren kan ikke filtrere data i en kolonne, der indeholder tegn med en ANSI-værdi på 0 til 32, der er tegn. I en Excel-projektmappe viser disse tegn en rektangulær boks som en pladsholdertegnet. Hvis du vil filtrere data, skal projektmappeforfatter fjerne disse tegn eller erstatte dem med tegn, som udskrives.

Beregnede medlemmer i pivottabeller    Du kan ikke anvende et filter, der kombinerer et beregnet medlem (angivet med en blå farve) med en hvilken som helst andet element, herunder andre beregnede medlemmer. For at bruge et filter med et beregnet medlem, skal du kontrollere, at du vælger kun ét beregnet medlem. Hvis du vælger to eller flere elementer, skal du fjerne beregnede medlemmer.

Pivottabellers metadata kan være usynlige    Hvis du som forfatter af en projektmappe udgiver en projektmappe, der indeholder en OLAP-pivottabel med anvendt filtrering, kan brugeren se metadataene i et skjult felt. Hvis disse oplysninger skal være fortrolige, må du ikke aktivere filtrering.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×