Fem smarte værktøjer til at oprette brainstorming-diagrammer i Visio

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hvordan du hurtigt hente disse brainstorming ideer mens du opretter en post, som du kan analysere, redigere og reagere på senere?

Når du opretter et brainstorming-diagram i Microsoft Office Visio, kan du oprette en visuel arkiv med dine ideer som den nedenfor tegning. Diagrammet kan hjælpe dig med hurtigt at genkende og Bestil temaer og hierarkier, hvilket gør det let at trække en handlingsplan for af en kaotiske generering af IDE session.

brainstormingdiagram

I denne artikel beskrives fem forskellige måder at oprette et brainstorming-diagram i Visio. Hver enkelt metode har dens henvende, afhængigt af hvordan du foretrækker at arbejde.

Ved hjælp af et brainstorming-diagram

Der findes to primære måder at bruge et brainstorming-diagram. Først er at starte med en hovedide og derefter generere relaterede emner og delemner hierarkisk til ankommer til et stort antal forskellige mulige måder.

Andet er til at hente alle ideer, som de udtrykkes og senere organisere dem i et hierarkisk diagram. Du derefter revidere, tilpasse og dele resultaterne mellem medlemmerne af gruppen. Denne metode er mest effektiv under et brainstormingmøde hvor personer der bidrager med ideer hurtigt efter hinanden. Hierarkier ikke altid indlysende i denne indstilling, og du har brug for til at registrere ideer hurtigt.

Starte et nyt brainstormingdiagram

 • Klik på filer, og klik derefter på ny.

 • Under Business, skal du klikke på Brainstorming-Diagram. Hvis du ikke kan se Business, klikke på skabeloner eller kategorier.

  Vælg skabelonen Brainstorming-diagram

Udvide tegningssiden så det passer til dine brainstorming-diagram

Hvis din brainstormingdiagram rækker ud over kanter på tegningssiden, kan du nemt udvide siden uden at flytte dine emner til en anden side. Ændre størrelsen på siden på to måder: ved manuelt at trække kanterne på siden eller ved hjælp af dialogboksen Sideopsætning.

Tilpasse størrelsen på tegningssiden ved manuelt at trække kanterne

 1. Klik på Zoom i menuen Vis, og klik på Hele siden. Denne visning viser kanterne af tegningssiden.

 2. Placer markøren på kanten af den blå trekant, som du vil udvide, og tryk derefter på CTRL-tasten. Når markøren ændres til en dobbeltpil, skal du trække markøren for at ændre størrelsen på siden.

Udvide tegningssiden manuelt ved at trække i kanterne.

Tilpasse størrelsen på tegningssiden, ved hjælp af dialogboksen Sideopsætning

 1. Klik på Design, og tryk derefter påSkift+F5for at åbne dialogboksen, Sideopsætning.

 2. Klik på fanen Sidestørrelse.

 3. Skriv den ønskede side til at være størrelse under brugerdefineret størrelse, og klik på OK.

Dialogboksen Sideopsætning

Bemærk!: Ændringer i størrelsen på tegningssiden gælder kun for den side, du ser i øjeblikket. Du skal også kontrollere, at du skriver den rigtige måleenhed (tommer eller millimeter) i felterne brugerdefineret størrelse, når du skriver i størrelsen på siden.

Brug af Brainstorming-båndet

Du kan udføre de mest almindelige opgaver i opbygning af et brainstorming-diagram, som tilføjelse af et hovedemne eller arrangere emner på siden ved at klikke på knapperne på båndet Brainstorming.

Du kan nemt få adgang til disse værktøjer uden at trække markøren væk fra tegningssiden. Eksempelvis hvis du bruger en Tablet PC, du bare trykke på én gang på båndet Brainstorming placere emner på tegningssiden.

Brainstorming båndet giver dig adgang til alle de værktøjer, der er udviklet specielt til skabelonen Brainstorming. Ud over at tilføje eller arrangere emner, kan du bruge kommandoerne på denne båndet til at udføre handlinger som hvis du ændrer et eksisterende emne eller flytte et emne til en ny side.

Værktøjslinjen Brainstorming

Oprette et diagram ved hjælp af fanen Brainstorming

 1. Klik på fanen Brainstorminghoved.

 2. Skriv den tekst, du vil den primære IDE til at repræsentere med figuren er markeret.

 3. Klik på Delemnt med Hovedemne figuren er markeret.

  Et delemnt opretter forbindelse til og er underordnet det primære emne.

 4. Skriv titlen på delemnet.

Tilføje flere emner i hjælp af værktøjslinjen Brainstorming

Du kan føje flere emner til dit diagram ved at gøre et af følgende:

Tilføj flere delemner

 1. Vælg det emne, du vil føje delemner til, og klik derefter på Flere delemner på værktøjslinjen Brainstorming.

 2. Skriv teksten for hvert nyt emne i dialogboksen, og tryk på ENTER efter hver kommando. Når du er færdig med at tilføje alle de emner, du vil, kan du klikke på OK.

Tilføj navnene på de emner, du vil tilføje en hver linje.

Tilføje et sidestillet emne

 1. Vælg det emne, du vil tilføje et sidestillet emne til, og klik derefter på værktøjslinjen BrainstormingPeer.

 2. Skriv titlen på emnet.

Tilføje et emne ad gangen

 1. Vælg det emne, du vil tilføje et sidestillet emne eller delemnt til, og klik derefter på værktøjslinjen BrainstormingPeer eller Delemnt.

 2. Skriv titlen på emnet.

Arrangere emner

Du kan forbedre udseendet af diagrammet og maksimere pladsen på tegningssiden ved at gøre følgende:

 • Klik på Arranger automatisk på værktøjslinjen Brainstorming.

Tip!: Du kan manuelt arrangere emner ved at markere de emner, du vil flytte, og derefter trække dem til en anden placering på siden. Når du flytter et emne, dens forbindelser Flyt automatisk og delemner flytte med den.

Ved hjælp af genvejsmenuen

Menuen genvej (eller "højreklikke") er et praktisk værktøj, der skal bruges, når du vil hurtigt udføre en handling uden at flytte markøren uden for siden i Microsoft Office-program. Genvejsmenuen indeholder også standard Visio-tegning siden kommandoer til opgaver som kopierer og indsætter figurer.

Mest erfarne brugere bruge metoden genvej på grund af dens hjælp til handicappede. I Visio, kan du nemt oprette dit diagram, du bruger denne metode.

Visio kontekst eller Højreklik på menuen

Oprette et diagram ved hjælp af metoden genvej

 1. Højreklik på tegningssiden, og klik på Tilføj hovedemne.

 2. Skriv den tekst, du vil den primære IDE til at repræsentere med figuren er markeret.

 3. Højreklik på figuren Hovedemne, og klik derefter på Tilføj Delemnt.

 4. Skriv titlen på delemnet.

Tilføje emner ved hjælp af metoden genvej

Der er flere måder at føje emner til dit diagram:

Tilføj flere delemner
 1. Højreklik på det emne, du vil tilføje flere delemner til, og klik derefter på Tilføj flere delemner.

  Vælg et emne, højre, skal du klikke på og vælg Tilføj flere emner

 2. Skriv teksten for hvert nyt emne i dialogboksen, og tryk på ENTER efter hver kommando. Når du er færdig med at tilføje alle de emner, du vil, kan du klikke på OK.

Tilføje et sidestillet emne
 1. Højreklik på det emne, du vil tilføje et sidestillet emne til, og klik på Tilføj sidestillet emne.

 2. Skriv teksten til det nye emne.

Tilføje et emne ad gangen
 1. Højreklik på det emne, du vil tilføje et sidestillet emne eller delemnt til, og klik på Tilføj sidestillet emne eller Tilføje Delemnt.

 2. Skriv titlen på emnet.

Arrangere emner

Du kan forbedre udseendet af diagrammet og maksimere pladsen på tegningssiden ved at gøre følgende:

 • Højreklik på et tomt område på siden, og derefter klikke på Arranger automatisk figurer.

Tip!: Du kan manuelt arrangere emner ved at markere de emner, du vil flytte, og derefter trække dem til en anden placering på siden. Når du flytter et emne, dens forbindelser Flyt automatisk og delemner flytte med den.

Ved hjælp af dispositionsvinduet

Dispositionsvindue viser en træstruktur af brainstorming-diagram, der registrerer hierarkiske relationer af emner og alle de oplysninger, som er fordelt over flere figurer og sider i et centralt sted, komprimeres. Brug funktionen, når du vil organisere dine ideer i en lineær visning, uden at påvirke udseendet af diagrammet og uden at gå frem og tilbage mellem figurer og sider.

Visio dispositionsvindue

Slå dispositionsvindue til eller fra

For at slå dispositionsvindue til eller fra, under fanen Brainstorming, Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet dispositionsvindue.

Markér eller fjern markeringen disposition vinduet afkrydsningsfelt

Oprette et diagram ved hjælp af vinduet disposition

 1. Højreklik på "Drawing1" eller gemte tegningens filnavn, og klik derefter på Tilføj hovedemne i Dispositionsvindue.

 2. Højreklik på Hovedemne, og vælg Omdøb.

 3. Skriv den tekst, du vil den primære IDE til at repræsentere.

 4. Højreklik på det Hovedemne (eller andre emne) for at tilføje et delemnt skal, og klik derefter på Tilføj Delemnt. Omdøb delemnet på samme måde, du har omdøbt din hovedemne.

Tip!: Slette emner, skal du højreklikke på et emne, og klik derefter på Slet emne. Når du sletter et emne med delemner, slettes alle de tilsvarende delemner også. Du kan også slette et emne ved at markere det emne, du vil slette, og derefter trykke på tasten DELETE.

Tilføj flere emner i dit diagram ved hjælp af vinduet disposition

Hvis du vil tilføje flere emner i Dispositionsvindue, skal du højreklikke på det emne, du vil tilføje flere emner til, og klik derefter på Tilføj flere delemner. Skriv navnene på emnerne i dialogboksen Tilføj flere delemner, og klik derefter på OK.

Vælg Tilføj flere emner i genvejsmenuen.

Ændre et emne i et delemnt

Da Dispositionsvindue viser emner i en lineær visning, kan du bruge det til at styre den hierarkiske struktur af dine emner. Du kan gøre et emne i en anden delemnt i Dispositionsvindue ved at trække navnet på emnet til et andet niveau.

Hvis du vil flytte et delemnt til et højere niveau (eller lavere niveau) i hierarkiet, træk navnet på delemnt oven på et højere emne (eller lavere niveau emne). Hvis den delemnt, du har flyttet har tilsvarende delemner, flyttes de også med den, og ændringerne, afspejles i dit diagram.

Flytning af et delemnt til et højere niveau

Bemærk!: Fremme hæve eller sænke niveauet et emne i hierarkiet ved hjælp af Dispositionsvindue automatisk ændres strukturen i dit diagram.

Flytte et emne op eller ned i vinduet disposition

Du kan organisere eller prioritere emner i Dispositionsvindue uden at påvirke strukturen i dit diagram. Eksempelvis hvis du vil prioritere emner, du kan flytte emnerne med høj prioritet til den øverste del af Dispositionsvindue – opsætning af figurer på siden forbliver de samme.

 • Højreklik på det emne, du vil flytte, og klik derefter på Flyt op eller Flyt ned.

  Ændringen vises kun i Dispositionsvindue. Emne placeringen i dit diagram forbliver uændret.

Brug af Brainstorming-figurer

At trække figurer fra stencilen Figurer til Brainstorming giver dig størst kontrol over placeringen af dine emner på tegningssiden og deres type forbindelse.

Bemærk!: Da denne metode ikke benytte sig af skabelonen Brainstorming automatiseret funktioner, når du bruger det kommandoen Arranger automatisk og Dispositionsvindue muligvis ikke altid Giv dig de forventede resultater.

Brainstorming-figurer panel

Før du begynder: Diagram dine tanker og udvide dine sider

Før du opretter dit diagram, skal du overveje to ting: din metode til at oprette diagrammet, og hvordan du gør diagrammet til at passe ind i den blå trekant at gøre det at læse, når du tilføjer flere emner i den. Det er en god ide at kende metoderne forvejen, så du kan være effektiv i at oprette dit diagram i dit brainstorming-session.

Oprette et brainstormingdiagram

Der er to primære måder til at oprette et brainstormingdiagram:

 • Først er at starte med en hovedide og derefter generere relaterede emner og delemner hierarkisk til ankommer til et stort antal forskellige mulige måder.

 • Andet er til at hente alle ideer, som de udtrykkes og senere organisere dem i et hierarkisk diagram. Du derefter revidere, tilpasse og dele resultaterne mellem medlemmerne af gruppen. Denne metode er mest effektiv under et brainstormingmøde hvor personer der bidrager med ideer hurtigt efter hinanden. Hierarkier ikke altid indlysende i denne indstilling, og du har brug for til at registrere ideer hurtigt.

Udvide tegningssiden så det passer til dine brainstorming-diagram

Hvis din brainstormingdiagram rækker ud over kanter på tegningssiden, kan du nemt udvide siden uden at flytte dine emner til en anden side. Ændre størrelsen på siden på to måder: ved manuelt at trække kanterne på siden eller ved hjælp af dialogboksen Sideopsætning.

Tilpasse størrelsen på tegningssiden ved manuelt at trække kanterne
 1. Peg på Zoom i menuen Vis, og klik på Hele siden. Denne visning, så du kan se kanterne af tegningssiden.

 2. Placer markøren på kanten af den blå trekant, som du vil udvide, og tryk derefter på CTRL-tasten. Når markøren ændres til en dobbeltpil, skal du trække markøren for at ændre størrelsen på siden.

Udvide tegningssiden manuelt ved at trække i kanterne.

Tilpasse størrelsen på tegningssiden, ved hjælp af dialogboksen Sideopsætning
 1. Klik på Sideopsætning i menuen Arkiv.

 2. Klik på fanen Sidestørrelse.

 3. Skriv den ønskede side til at være størrelse under brugerdefineret størrelse, og klik på OK.

Dialogboksen Sideopsætning

Bemærk!: Ændringer i størrelsen på tegningssiden gælder kun for den side, du ser i øjeblikket. Du skal også kontrollere, at du skriver den rigtige måleenhed (tommer eller millimeter) i felterne brugerdefineret størrelse, når du skriver i størrelsen på siden.

Ved hjælp af værktøjslinjen Brainstorming

Du kan udføre de mest almindelige opgaver i opbygning af et brainstorming-diagram, som tilføjelse af et hovedemne eller arrangere emner på siden ved at klikke på knapperne på værktøjslinjen Brainstorming.

Du kan nemt få adgang til disse værktøjer uden at trække markøren væk fra tegningssiden. Eksempelvis hvis du bruger en Tablet PC, du bare trykke på én gang på værktøjslinjen Brainstorming placere emner på tegningssiden.

Værktøjslinjen Brainstorming

Tip!: Hvis du ikke kan se værktøjslinjen Brainstorming i menuen Vis, peg på Værktøjslinjer, og klik derefter på Brainstorming.

Oprette et diagram ved hjælp af fanen Brainstorming eller værktøjslinje

 1. Under fanen Brainstorming eller værktøjslinjen, skal du klikke på hoved- eller Tilføje hovedemne.

 2. Skriv den tekst, du vil den primære IDE til at repræsentere med figuren er markeret.

 3. Klik på Tilføj Delemnt med Hovedemne figuren er markeret.

  Et delemnt opretter forbindelse til og er underordnet det primære emne.

 4. Skriv titlen på delemnet.

Tilføje flere emner i hjælp af værktøjslinjen Brainstorming

Du kan føje flere emner til dit diagram ved at gøre et af følgende:

Tilføj flere delemner

 1. Vælg det emne, du vil føje delemner til, og klik derefter på Tilføj flere delemner på værktøjslinjen Brainstorming.

 2. Skriv teksten for hvert nyt emne i dialogboksen, og tryk på ENTER efter hver kommando. Når du er færdig med at tilføje alle de emner, du vil, kan du klikke på OK.

Dialogboksen Tilføj flere delemner

Tilføje et sidestillet emne

 1. Vælg det emne, du vil tilføje et sidestillet emne til, og klik derefter på Tilføj sidestillet emne på værktøjslinjen Brainstorming.

 2. Skriv titlen på emnet.

Tilføje et emne ad gangen

 1. Vælg det emne, du vil tilføje et sidestillet emne eller delemnt til, og klik derefter på Tilføj sidestillet emne eller Tilføje Delemnt på værktøjslinjen Brainstorming.

 2. Skriv titlen på emnet.

Arrangere emner

Du kan forbedre udseendet af diagrammet og maksimere pladsen på tegningssiden ved at gøre følgende:

 • Klik på Arranger emner automatisk på værktøjslinjen Brainstorming.

Tip!: Du kan manuelt arrangere emner ved at markere de emner, du vil flytte, og derefter trække dem til en anden placering på siden. Når du flytter et emne, dens forbindelser Flyt automatisk og delemner flytte med den.

Ved hjælp af menuen Brainstorming

Menuen Brainstorming giver dig adgang til alle de værktøjer, der er udviklet specielt til skabelonen Brainstorming. Ud over at tilføje eller arrangere emner, kan du bruge kommandoer i denne menu til at udføre handlinger som hvis du ændrer et eksisterende emne eller flytte et emne til en ny side.

Hovedmenuen Brainstorming

Ved hjælp af genvejsmenuen

Menuen genvej (eller "højreklikke") er et praktisk værktøj, der skal bruges, når du vil hurtigt udføre en handling uden at flytte markøren uden for siden i Microsoft Office-program. Genvejsmenuen indeholder også standard Visio-tegning siden kommandoer til opgaver som kopierer og indsætter figurer.

Mest erfarne brugere bruge metoden genvej på grund af dens hjælp til handicappede. I Visio, kan du nemt oprette dit diagram, du bruger denne metode.

Genvejsmenu til en brainstorming-emnefigur

Oprette et diagram ved hjælp af metoden genvej

 1. Højreklik på tegningssiden, og klik på Tilføj hovedemne.

 2. Skriv den tekst, du vil den primære IDE til at repræsentere med figuren er markeret.

 3. Højreklik på figuren Hovedemne, og klik derefter på Tilføj Delemnt.

 4. Skriv titlen på delemnet.

Tilføje emner ved hjælp af metoden genvej

Der er flere måder at føje emner til dit diagram:

Tilføj flere delemner

 1. Højreklik på det emne, du vil tilføje flere delemner til, og klik derefter på Tilføj flere delemner.

  En markeret figur af typen Nyt emne med genvejsmenuen synlig

 2. Skriv teksten for hvert nyt emne i dialogboksen, og tryk på ENTER efter hver kommando. Når du er færdig med at tilføje alle de emner, du vil, kan du klikke på OK.

Tilføje et sidestillet emne

 1. Højreklik på det emne, du vil tilføje et sidestillet emne til, og klik på Tilføj sidestillet emne.

 2. Skriv teksten til det nye emne.

Tilføje et emne ad gangen

 1. Højreklik på det emne, du vil tilføje et sidestillet emne eller delemnt til, og klik på Tilføj sidestillet emne eller Tilføje Delemnt.

 2. Skriv titlen på emnet.

Arrangere emner

Du kan forbedre udseendet af diagrammet og maksimere pladsen på tegningssiden ved at gøre følgende:

 • Højreklik på et tomt område på siden, og derefter klikke på Arranger automatisk figurer.

Tip!: Du kan manuelt arrangere emner ved at markere de emner, du vil flytte, og derefter trække dem til en anden placering på siden. Når du flytter et emne, dens forbindelser Flyt automatisk og delemner flytte med den.

Ved hjælp af dispositionsvinduet

Dispositionsvindue viser en træstruktur af brainstorming-diagram, der registrerer hierarkiske relationer af emner og alle de oplysninger, som er fordelt over flere figurer og sider i et centralt sted, komprimeres. Brug funktionen, når du vil organisere dine ideer i en lineær visning, uden at påvirke udseendet af diagrammet og uden at gå frem og tilbage mellem figurer og sider.

Dispositionsvindue

Oprette et diagram ved hjælp af vinduet disposition

 1. Højreklik på "Drawing1" eller gemte tegningens filnavn, og klik derefter på Tilføj hovedemne i Dispositionsvindue.

 2. Højreklik på Hovedemne, og vælg Omdøb.

 3. Skriv den tekst, du vil den primære IDE til at repræsentere.

 4. Højreklik på det Hovedemne (eller andre emne) for at tilføje et delemnt skal, og klik derefter på Tilføj Delemnt. Omdøb delemnet på samme måde, du har omdøbt din hovedemne.

Tip!: Slette emner, skal du højreklikke på et emne, og klik derefter på Slet emne. Når du sletter et emne med delemner, slettes alle de tilsvarende delemner også. Du kan også slette et emne ved at markere det emne, du vil slette, og derefter trykke på tasten DELETE.

Tilføj flere emner i dit diagram ved hjælp af vinduet disposition

Hvis du vil tilføje flere emner i Dispositionsvindue, skal du højreklikke på det emne, du vil tilføje flere emner til, og klik derefter på Tilføj flere delemner. Skriv navnene på emnerne i dialogboksen Tilføj flere delemner, og klik derefter på OK.

Tilføjelse af flere delemner vha. dispositionsvinduet

Ændre et emne i et delemnt

Da Dispositionsvindue viser emner i en lineær visning, kan du bruge det til at styre den hierarkiske struktur af dine emner. Du kan gøre et emne i en anden delemnt i Dispositionsvindue ved at trække navnet på emnet til et andet niveau.

Hvis du vil flytte et delemnt til et højere niveau (eller lavere niveau) i hierarkiet, træk navnet på delemnt oven på et højere emne (eller lavere niveau emne). Hvis den delemnt, du har flyttet har tilsvarende delemner, flyttes de også med den, og ændringerne, afspejles i dit diagram.

Flytning af et delemnt til et højere niveau

Bemærk!: Fremme hæve eller sænke niveauet et emne i hierarkiet ved hjælp af Dispositionsvindue automatisk ændres strukturen i dit diagram.

Flytte et emne op eller ned i vinduet disposition

Du kan organisere eller prioritere emner i Dispositionsvindue uden at påvirke strukturen i dit diagram. Eksempelvis hvis du vil prioritere emner, du kan flytte emnerne med høj prioritet til den øverste del af Dispositionsvindue – opsætning af figurer på siden forbliver de samme.

 • Højreklik på det emne, du vil flytte, og klik derefter på Flyt op eller Flyt ned.

  Ændringen vises kun i Dispositionsvindue. Emne placeringen i dit diagram forbliver uændret.

Brug af Brainstorming-figurer

At trække figurer fra stencilen Figurer til Brainstorming giver dig størst kontrol over placeringen af dine emner på tegningssiden og deres type forbindelse.

Bemærk!: Da denne metode ikke benytte sig af skabelonen Brainstorming automatiseret funktioner, når du bruger det kommandoen Arranger automatisk og Dispositionsvindue muligvis ikke altid Giv dig de forventede resultater.

Brainstorming-figurer

Oprette et diagram ved at trække figurer over på tegningssiden

 1. Træk figuren Hovedemne over på tegningssiden fra stencilen Figurer til Brainstorming.

 2. Skriv den tekst, du vil hovedemne til at repræsentere.

 3. Hvis du vil tilføje et delemnt, skal du trække figuren emne til siden. Skriv navnet på emnet med emne figuren er markeret.

 4. Du kan tilføje flere emner og delemner ved at trække den flere emnefigur til siden. Skriv navnet på emnerne i dialogboksen, og klik derefter på OK.

Før du forbinde figurer: forstå forbindelsestype

Emner forbindes ikke automatisk, når du trækker dem fra stencilen Brainstorming-figurer, så det er en god ide at forstå, hvordan forbindelser fungerer i Visio.

Visio indeholder to metoder til at oprette forbindelse emner i dit diagram, figur til figur- og punkt til punkt. Hver enkelt metode henvender sig til særlige situationer, og den metode, du vælger, afhænger af, hvordan fast du vil det faktiske punkt i forbindelser skal.

Figur til figur

Når du flytter figurer, der er forbundet figur til figur, Flyt forbindelserne selv for at holde forbindelsen så direkte som muligt. Hvis du vil en figur til figur-forbindelse, skal du trække i enderne af forbindelsen til midten af figuren, indtil en rød boks omkring emnefiguren.

Figur til figur-forbindelse

Punkt til punkt

Når en forbindelse er punkt til punkt, enderne af forbindelsen er klæbet sammen til bestemte punkter på hver figur. Hvis du vil fastklæbning, træk enderne af forbindelsen til et punkt på figuren, indtil der vises et rødt X. Hvis du flytter figurerne, forbliver forbindelsen vedhæftet i disse oprindelige punkter.

Punkt til punkt-forbindelse

Identificere forbindelsestypen

For at se, om en forbindelse er figur til figur eller punkt til punkt skal du klikke på forbindelsen for at markere den.

Forskellen mellem figur til figur-forbindelser og punkt til punkt-forbindelser

Hvis enderne af forbindelsen bliver store røde firkanter, der er figur til figur-forbindelse. Hvis slutpunkterne bliver til små røde firkanter med symboler i (x eller +), forbindelsen er punkt til punkt.

Ændre én type forbindelse til en anden

Træk en forbindelsesslutpunkt væk fra figuren, for at ændre en figur til figur-forbindelse til punkt til punkt, og derefter trække det tilbage til det forbindelsespunkt, der er markeret med et blåt x, hvor du vil oprette forbindelse til figuren.

Træk en forbindelsesslutpunkt over figuren proces trin for at ændre en punkt til punkt-forbindelse til figur-til-figur, indtil en rød boks omkring hele figuren.

Ændring af forbindelsen fra punkt-til-punkt til figur-til figur

Forbinde emner

 1. Træk dynamisk forbindelse fra stencilen Brainstorming-figurer til et tomt område på siden.

 2. Træk den ene ende af forbindelsen til midten af den første figur, du vil oprette forbindelse, indtil emnefiguren er omgivet af en rød boks.

 3. Træk anden ende af forbindelsen til midten af den anden figur, du vil oprette forbindelse, indtil den også er omgivet af en rød boks.

Forbinde emner ved at trække slutpunkter til midten af figuren.

Når du slipper musen og vælger forbindelsen, vises hvert slutpunkt som massiv rød firkant, der angiver figurerne er korrekt forbundet.

Figurer er korrekt forbundet, når slutpunkterne vises som massive røde firkanter.

Vis tilknytninger mellem emner

Du kan vise en speciel relation mellem to emner i din brainstorming-diagram ved hjælp af en forbindelsesstreg, der vises som en stiplet linje mellem forbundne emner. I modsætning til dynamisk forbindelse, der definerer den primære struktur i diagrammet, forbinder forbindelsesstreg emner på forskellige forgreninger på det samme (hierarkiniveau).

Forbindelsesstreg er et visuelt signal og er ikke medtaget i hierarkiet i diagrammet. Dispositionsvindue viser ikke tilknytningen mellem emnerne.

Du kan forbinde emner ved hjælp af en forbindelsesstreg figur på samme måde, du bruger dynamisk forbindelse. Når du forbinder emner ved at bruge forbindelsesstreg, omdirigerer den med emnerne, der vises, når du flytter dem.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×