Felterne Faktiske omkostninger

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Felterne faktiske omkostninger vises omkostningerne for arbejde allerede er udført af ressourcer på deres opgaver sammen med andre registrerede omkostninger, der er knyttet til opgaven. tidsfaseinddelt versioner af disse felter vises værdier fordelt over en periode.

Der findes flere kategorier af felterne Faktiske omkostninger.

Datatype    Valuta

Faktiske omkostninger (opgavefelt)

Posttype    Beregnet eller indtastet

Hvordan beregnes det    Indtil faktisk arbejde rapporteres på en opgave, indeholder feltet faktiske omkostninger 0,00. Du kan vælge at beregne alle de faktiske omkostninger, som der rapporteres faktisk arbejde for hver ressource, der er tildelt opgaven. Dette er omkostningerne for faktisk arbejde plus eventuelle faste omkostninger for opgaven til dato. Hvordan og hvornår faktiske omkostninger beregnes er afhængige af den tildelte standardsats, Overtidssats, omkostninger Per gang og omkostninger periodisering af indstillinger i dialogboksen Ressourceoplysninger.

Faktiske omkostninger = (Faktisk arbejde x Standardsats) + (Faktisk overarbejde x Overtidssats) + Ressourceomkostninger pr. gang + Faste opgaveomkostninger

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Faktiske omkostninger til en opgavevisning, hvis du vil gennemgå de udgifter, der er resultat af en opgave. Du kan gennemgå dette felt, mens en opgave er i gang, hvis du vil se, om du holder dig inden for budget. Du kan også bruge disse oplysninger, efter at projektet er udført, så du bedre kan planlægge omkostninger ved fremtidige projekter.

Eksempel    Du er ved at følge op på omkostninger ved en opgave, der har en varighed på 10 timer. Den ene tildelte ressource koster 200 kr. i timen, og ressourcen har rapporteret, at opgaven er 50 % færdig. Det beregnes i Microsoft Project, at de faktiske omkostninger indtil videre er 1.000 kr. Når opgaven er 100 % færdig, beregnes de faktiske omkostninger til 2.000 kr.

Bemærkninger    Du kan angive, om du vil angive faktiske omkostninger eller beregne dem automatisk. Du kan gøre dette i dialogboksen Indstillinger for Project. Indstillingen til automatisk beregning af omkostninger er som standard markeret. Hvis du vælger denne indstilling, slettes eventuelle omkostninger, du allerede har angivet. Hvis du vælger at skrive de faktiske omkostninger, beregner Project ikke ingen faktiske omkostningsværdier. Det vil imidlertid fortsat til at beregne resterende omkostninger fra resterende arbejde værdier. Hvis du vælger at lade Project beregne faktiske omkostninger, kan du ikke angive faktiske omkostninger, før opgaven er 100% færdig.

Du kan vælge at skrive de faktiske omkostninger eller lade Project beregne dem for dig. Du kan også angive faktiske omkostninger ved tildelinger og opgaver på grundlag af tidsfaseinddelt. Desuden kan du angive, om faste omkostninger periodiseres i starten eller slutningen af opgaven eller er fordelt.

Faktiske omkostninger (ressourcefelt)

Posttype    Beregnet

Hvordan beregnes det    Hvis ressourcen endnu ikke har rapporteret eventuelt arbejde på alle tildelte opgaver, indeholder feltet faktiske omkostninger 0,00. Efterhånden som faktisk arbejde rapporteres af ressourcen, beregner Project faktiske omkostninger. Dette er omkostningerne for faktisk arbejde plus eventuelle per Brug omkostninger ved ressourcen. Hvordan og hvornår faktiske omkostninger beregnes, afhænger af faktisk arbejde og faktisk overarbejde udført arbejde og standardsats, Overtidssats, omkostninger Per gang og indstillinger for periodisering af omkostninger i dialogboksen Ressourceoplysninger.

Faktiske omkostninger = (Faktisk arbejde x Standardsats) + (Faktisk overarbejde x Overtidssats) + Omkostninger pr. gang

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Faktiske omkostninger til en ressourcevisning, hvis du vil gennemgå de udgifter, der er resultatet af en ressources arbejde på alle tildelte opgaver på basis af ressourcens faktiske arbejde, timesats og andre påløbne omkostninger. Du kan også bruge disse oplysninger ved slutningen af et projekt, så du bedre kan planlægge omkostninger ved arbejdskraft i forbindelse med fremtidige projekter.

Eksempel    Du er ved at følge op på omkostninger ved en ressource, der er tildelt 15 forskellige opgaver fordelt over hele projektets varighed. Du kan når som helst bruge feltet Faktiske omkostninger til at se, hvor meget denne ressource har kostet hidtil. Ved slutningen af projektet kan du bruge feltet Faktiske omkostninger til at se, hvor meget af budget, der blev brugt på denne ressource, så du bedre kan udarbejde omkostningsanalyser og fremtidig planlægning.

Faktiske omkostninger (tildelingsfelt)

Posttype    Beregnet eller indtastet

Hvordan beregnes det    Indtil faktisk arbejde rapporteres på en tildeling, indeholder feltet faktiske omkostninger 0,00. Du kan vælge at lade Project beregne alle de faktiske omkostninger, som der rapporteres faktisk arbejde for ressourcen, der er tildelt opgaven. Dette er omkostningerne for faktisk arbejde plus eventuelle per Brug omkostninger for tildelingen. Hvordan og hvornår faktiske omkostninger beregnes, afhænger af faktisk arbejde og faktisk overarbejde udført arbejde og tildelte standardsats, Overtidssats, omkostninger Per gang og indstillinger for periodisering af omkostninger i dialogboksen Ressourceoplysninger.

Faktiske omkostninger = (Faktisk arbejde x Standardsats) + (Faktisk overarbejde x Overtidssats) + Omkostninger pr. gang

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Faktiske omkostninger til ark i visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, hvis du vil have vist eller redigere de udgifter, der er resultatet af en tildeling på basis af faktisk arbejde og timesatserne på de tildelte ressourcer sammen med eventuelle andre omkostninger. Du kan bruge dette felt, mens en opgave er i gang, hvis du vil se, om du holder dig inden for budget. Du kan også bruge disse oplysninger, efter at opgaven er udført, så du bedre kan planlægge omkostninger ved andre opgaver og ved fremtidige projekter.

Eksempel    Du er ved at følge op på omkostninger ved en ressourcetildeling på en opgave, der har en varighed på 10 timer. Den tildelte ressource koster 200 kr. i timen, og ressourcen har rapporteret, at tildelingen er 50 % færdig. Det beregnes i Project, at de faktiske omkostninger ved tildelingen indtil videre er 1.000 kr. Når tildelingen er 100 % færdig, beregnes de faktiske omkostninger til 2.000 kr.

Bemærkninger    Angiv, om du skrive de faktiske omkostninger eller har Project automatisk beregning af dem skal du gå til dialogboksen Indstillinger for Project. Indstillingen til automatisk beregning af omkostninger er som standard markeret. Hvis du vælger at skrive de faktiske omkostninger, beregner Project ikke ingen faktiske omkostningsværdier. Det vil imidlertid fortsat til at beregne resterende omkostninger fra resterende arbejde værdier. Hvis du vælger at lade Project beregne faktiske omkostninger, kan du ikke angive faktiske omkostninger, før opgaven er 100% færdig.

Hvis du vælger at skrive de faktiske omkostninger, kan du også skrive de faktiske omkostninger ved tildelinger og opgaver tidsfaseinddelt

Faktiske omkostninger (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Posttype    Beregnet eller indtastet

Hvordan beregnes det    Indtil faktisk arbejde rapporteres på en opgave, indeholder feltet faktiske omkostninger 0,00. Du kan vælge at lade Project beregne alle faktiske omkostninger, som der rapporteres faktisk arbejde ved de tildelte ressourcer på opgaven. Dette er omkostningerne for faktisk arbejde plus eventuelle faste omkostninger for opgaven til dato. Hvordan og hvornår faktiske omkostninger beregnes afhænger standardsats, Overtidssats, omkostninger Per gang og omkostninger periodisering af indstillinger i dialogboksen Ressourceoplysninger.

Faktiske omkostninger = (Faktisk arbejde x Standardsats) + (Faktisk overarbejde x Overtidssats) + Ressourceomkostninger pr. gang + Faste opgaveomkostninger

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Faktiske omkostninger til den tidsfaseinddelte del i visning Opgaveforbrug, hvis du vil se de udgifter, der er et resultat af en opgave. Du kan gennemse dette felt, mens en opgave er i gang, hvis du vil se, om du holder dig inden for budget. Du kan også bruge disse oplysninger, efter at opgaven er udført, så du bedre kan planlægge omkostninger ved andre opgaver og fremtidige projekter.

Eksempel    Søren og Christian er tildelt opgaven "Skrive forslag", der er planlagt til at finde sted fra mandag til og med torsdag. De har begge en timesats på 200 kr., og de har rapporteret 20 timers faktisk arbejde på opgaven. Du føjer feltet Faktiske omkostninger til den tidsfaseinddelte del af visningen Opgaveforbrug og ser, at der er fordelt 5 timers arbejde på hver af de 4 dage. De tidsfaseinddelte faktiske omkostninger er derfor på 1.000 kr. hver dag fra mandag til og med torsdag.

Bemærkninger    Du kan angive, om du vil angive faktiske omkostninger eller få dem beregnet automatisk. Du kan gøre dette i dialogboksen Indstillinger for Project. Indstillingen til automatisk beregning af omkostninger er som standard markeret. Hvis du vælger at skrive de faktiske omkostninger, beregner Project ikke ingen faktiske omkostningsværdier. Det vil imidlertid fortsat til at beregne resterende omkostninger fra resterende arbejde værdier. Hvis du vælger at lade Project beregne faktiske omkostninger, kan du ikke angive faktiske omkostninger, før opgaven er 100% færdig.

Faktiske omkostninger (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Posttype    Beregnet

Hvordan beregnes det    Hvis ressourcen endnu ikke har rapporteret eventuelt arbejde på alle tildelte opgaver, indeholder feltet faktiske omkostninger 0,00. Efterhånden som faktisk arbejde rapporteres af ressourcen, beregner Project den faktiske omkostninger. Dette er omkostningerne for faktisk arbejde plus eventuelle per Brug omkostninger ved ressourcen. Hvordan og hvornår faktiske omkostninger beregnes, afhænger af faktisk arbejde og faktisk overarbejde udført arbejde og standardsats, Overtidssats, omkostninger Per gang og indstillinger for periodisering af omkostninger i dialogboksen Ressourceoplysninger.

Faktiske omkostninger = (Faktisk arbejde x Standardsats) + (Faktisk overarbejde x Overtidssats) + Omkostninger pr. gang

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Faktiske omkostninger til den tidsfaseinddelte del af visning Ressourceforbrug, hvis du vil have vist de udgifter, der er resultat af en ressources arbejde på alle tildelte opgaver på basis af ressourcens faktiske arbejde, timesats og andre påløbne omkostninger. Du kan også bruge disse oplysninger ved slutningen af et projekt for bedre at kunne planlægge omkostninger ved arbejdskraft i forbindelse med fremtidige projekter.

Eksempel    Jens, hvis timesats er 100 kr., er tildelt 15 forskellige opgaver fordelt over hele projektets varighed. Du kan føje feltet Faktiske omkostninger til den tidsfaseinddelt del af visningen Ressourceforbrug, hvis du vil se de faktiske omkostninger, der er påløbet i forbindelse med Jens' arbejde hidtil. Du kan f.eks. se tidsfaseinddelte faktiske omkostningsværdier som 800 kr. (8 timer a 100 kr.) for hver arbejdsdag. Hvis Jens er tildelt færre tildelingsenheder, kan du se faktiske omkostningsværdier, der er lavere. Hvis Jens har arbejdet på overtid, kan du se faktiske omkostningsværdier, der er højere.

Faktiske omkostninger (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Posttype     Beregnet eller indtastet

Hvordan beregnes det     Indtil faktisk arbejde rapporteres på en tildeling, indeholder feltet faktiske omkostninger 0,00. Du kan vælge at lade Project beregne alle de faktiske omkostninger, som der rapporteres faktisk arbejde for ressourcen, der er tildelt opgaven. Dette er omkostningerne for faktisk arbejde plus de per Brug omkostninger for tildelingen indtil dags dato. Hvornår og hvordan faktiske omkostninger beregnes, afhænger af faktisk arbejde og faktisk overarbejde udført arbejde og tildelte standardsats, Overtidssats, Per Brug omkostninger og omkostninger periodisering af indstillingerne i dialogboksen Ressourceoplysninger.

Faktiske omkostninger = (Faktisk arbejde x Standardsats) + (Faktisk overarbejde x Overtidssats) + Omkostninger pr. gang

Anvendelsesmuligheder     Tilføj feltet Faktiske omkostninger i den tidsfaseinddelte del af visning Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, hvis du vil have vist de udgifter, der er resultatet af en tildeling på basis af faktisk arbejde og timesatserne på de tildelte ressourcer sammen med eventuelle andre omkostninger over en periode. Du kan gennemgå dette felt, mens en opgave er under udførelse, hvis du vil se, om du holder dig inden for budget. Du kan også bruge disse oplysninger, efter at opgaven er udført, når du skal planlægge omkostninger ved andre opgaver og ved fremtidige projekter.

Eksempel     Søren er tildelt opgaven "Skrive forslag", der er planlagt til at finde sted fra mandag til og med torsdag. Søren standardsats er 200 kr. i timen. Søren har rapporteret 20 timers arbejde. Da du gennemgår visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug for denne tildeling, ser du, at der er fordelt fem timers arbejde på hver af de fire dage. De tidsfaseinddelte faktiske omkostninger er derfor på 1.000 kr. hver dag fra mandag til og med torsdag.

Bemærkninger     Hvis du vil angive, om du vil skrive de faktiske omkostninger eller få Project til at beregne dem automatisk, skal du gå til dialogboksen Indstillinger for Project. Hvis du markerer indstilling for automatisk beregning af omkostninger, fjernes de eventuelle omkostninger, du allerede har angivet. Denne indstilling er som standard markeret. Hvis du vælger at skrive de faktiske omkostninger, beregnes der ingen faktiske omkostningsværdier automatisk i Project. Der bliver dog fortsat beregnet resterende omkostninger på baggrund af de resterende arbejdsværdier. Hvis du vælger, at de faktiske omkostninger skal beregnes af Project, kan du ikke angive faktiske omkostninger, før opgaven er 100 % færdig.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×