Felterne % arbejde færdigt

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Felterne % arbejde færdigt indeholder en opgaves, ressources eller tildelings aktuelle status udtrykt i, hvor stor en procentdel af arbejdet der er afsluttet. Du kan angive procentdelen af det udførte arbejde, eller du kan få den beregnet automatisk i Project på basis af opgavens faktisk arbejde.

Der findes flere kategorier af felterne % arbejde færdigt.

Datatype    Procent

% Færdigt (opgavefelt) Arbejde færdigt (opgavefelt)

Posttype    Beregnet eller indtastet

Hvordan beregnes det    Når du opretter en opgave, er den færdiggjorte procentdel nul. Hvis du indtaster opgavens faktiske arbejde, beregnes procentdelen af det udførte arbejde på følgende måde i Project:

Procentdel af udført arbejde = (Faktisk arbejde/Arbejde) x 100

Hvis du skriver en værdi i feltet % arbejde færdigt, beregnes det faktiske arbejde og det resterende arbejde automatisk i Project. Hvis du indtaster en værdi i feltet Faktisk arbejde eller Resterende arbejde, beregnes de andre felter også automatisk.

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet % arbejde færdigt til et opgaveark, når du vil se, filtrere eller redigere en opgaves færdiggjorte procentdel. Hvis du skriver en værdi i feltet % arbejde færdigt, beregnes det faktiske arbejde og det resterende arbejde automatisk i Project. Hvis feltet % arbejde færdigt er angivet til en værdi, der er større end nul, angives feltet Faktisk startdato til den planlagte startdato, hvis du endnu ikke har indtastet en faktisk startdato. Hvis feltet % arbejde færdigt angives til 100, angives feltet Faktisk slutdato til den planlagte slutdato.

Eksempel    Opgaven "Skrive forslag" er planlagt til 40 timers arbejde. Indtil nu har de tildelte ressourcer rapporteret 10 timers faktisk arbejde på opgaven. Procentdelen af det udførte arbejde for opgaven beregnes automatisk til 25 % i Project.

Opgaven "Forestå kundemøder" er desuden planlagt til 32 timers arbejde. De tildelte ressourcer har rapporteret, at der er udført 16 timers arbejde. Du indtaster 50 i feltet % arbejde færdig. Feltet Faktisk arbejde ændres til 16 timer.

Bemærkninger    Som standard påvirker ændringer til værdien af en opgaves færdiggjorte værdien af det faktiske arbejde. Ændringer til værdien af det faktiske arbejde påvirker også værdien af den færdiggjorte.

Når du angiver procentdelen af det udførte arbejde, tilpasses det faktiske og det resterende arbejde omkring den aktuelle statusdato automatisk i Project. Du kan også vælge at lade værdierne i disse opfølgningsfelter i projektet stå som oprindeligt planlagt, også selvom afsluttet arbejde er placeret i fremtiden eller resterende arbejde i fortiden. Det gør du i dialogboksen Indstillinger for Project.

Du kan angive statusdatoen til en anden dato end dags dato i dialogboksen Projektoplysninger.

Den færdiggjorte procentdel angiver status for den mængde arbejde, der er udført på en opgave indtil nu. Feltet procent fuldført angiver derimod status for en opgaves varighed indtil nu.

% Færdigt (opgavefelt) Arbejde færdigt (ressourcefelt)

Posttype    Beregnet

Beskrivelse    Feltet % arbejde færdigt indeholder den aktuelle status for alle opgaver, der er tildelt en ressource udtrykt som procentdel af ressourcens samlede udførte arbejde.

Hvordan beregnes det    Når du tilføjer en ressource, er procentdelen af det udførte arbejde nul. Når opgaverne tildeles ressourcen, og der angives faktisk arbejde eller en procentdel af det færdige arbejde for en af ressourcens tildelinger, beregnes ressourcens samlede færdiggjorte procentdel. Ressourcens færdiggjorte procentdel beregnes på følgende måde i Project:

Procentdel af udført arbejde = (Faktisk arbejde/Arbejde) x 100

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet % arbejde færdigt til et ressourceark, når du vil se eller filtrere en ressources færdiggjorte procentdel. Det gør det nemmere at se, hvordan en ressource gør fremskridt på de tildelte opgaver.

Eksempel    Jens er tildelt fire opgaver med en samlet arbejdsmængde på 40 timer. Indtil Jens rapporterer faktisk arbejde på en af opgaverne, er den færdiggjorte procentdel nul. Jens rapporterer, at der er udført fem timers arbejde på én opgave og 15 timer på en anden. Idet der er udført 20 timers faktisk arbejde ud af de planlagte 40 timers samlede arbejde, beregnes det automatisk i Project, at Jens har udført 50 % af alle tildelte opgaver.

% Færdigt (opgavefelt) Arbejde færdigt (tildelingsfelt)

Posttype    Beregnet eller indtastet

Beskrivelse    Feltet % arbejde færdigt indeholder en tildelings aktuelle status udtrykt i, hvor stor en procentdel af tildelingens arbejde der er afsluttet. Du kan angive procentdelen af det udførte arbejde, eller du kan få den beregnet automatisk i Project på basis af tildelingens faktisk arbejde arbejde.

Hvordan beregnes det    Når du foretager en tildeling, er procentdelen af det udførte arbejde nul. Hvis du angiver tildelingens faktiske arbejde, beregnes procentdelen af det udførte arbejde på følgende måde i Project:

Procentdel af udført arbejde = (Faktisk arbejde/Arbejde) x 100

Hvis du skriver en værdi i feltet % arbejde færdigt, beregnes det faktiske arbejde og det resterende arbejde automatisk i Project. Hvis feltet % arbejde færdigt er angivet til en værdi, der er større end nul, angives feltet Faktisk startdato til den planlagte startdato, hvis du endnu ikke har angivet en faktisk startdato. Hvis feltet % arbejde færdigt angives til 100, angives feltet Faktisk slutdato til den planlagte slutdato. På samme måde beregnes de øvrige felter automatisk, hvis du angiver en værdi i feltet Faktisk arbejde eller Resterende arbejde.

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet % arbejde færdigt til arkdelen af visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, hvis du vil se, filtrere eller redigere procentdelen af tildelingernes færdige arbejde.

Eksempel    Jens er tildelt opgaven "Skrive forslag" med 40 timers arbejde. Indtil nu har Jens rapporteret 20 timers faktisk arbejde på tildelingen. Procentdelen af det udførte arbejde for tildelingen beregnes automatisk til 50 % i Project.

Jens er desuden tildelt 32 timers arbejde på opgaven "Forestå kundemøder". Jens har rapporteret, at der er udført 16 timers arbejde. Du indtaster 50 i feltet % arbejde færdig. Feltet Faktisk arbejde ændres til 16 timer.

Bemærkninger    Som standard påvirker ændringer til værdien af en opgaves færdiggjorte værdien af det faktiske arbejde. Ændringer til værdien af det faktiske arbejde påvirker også værdien af den færdiggjorte.

Når du angiver %  arbejde færdigt, tilpasses det faktiske og det resterende arbejde omkring den aktuelle statusdato automatisk i Project. Du kan også vælge at lade værdierne i disse opfølgningsfelter i projektet stå som oprindeligt planlagt, også selvom afsluttet arbejde er placeret i fremtiden eller resterende arbejde i fortiden. Det gør du i dialogboksen Indstillinger for Project.

Du kan angive statusdatoen til en anden dato end dags dato i dialogboksen Projektoplysninger.

Den færdiggjorte procentdel angiver status for den mængde arbejde, der er udført på tildelingen indtil nu. Feltet procent fuldført angiver derimod status for opgavens varighed.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×